img

Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÖZDEMİR

  • Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  • Resim
  • Resim

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Dr), 2007, 2009
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1997, 1998
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 1998, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim (Yl) (Tezli), 2002, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 2002, 2006
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Dr), 2011, 2016
Ön Lisans, Türkiye, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Restorasyon Pr., 1994, 1996
Araştırma Alanları
Resim, Enstelasyon-Yerleştirme, Disiplinler Arası Sanat
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Dr), 2011, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Dr), 2007, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim (Yl) (Tezli), 2002, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 2002, 2006
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 1998, 2002
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1997, 1998
Ön Lisans, Türkiye, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Restorasyon Pr., 1994, 1996
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 65, Diğer, 2002
İngilizce, KPDS, 69, Diğer, 2002
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Resim
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Enstelasyon-Yerleştirme
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Disiplinler Arası Sanat
Akademik Unvanlar
2015-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
2007-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2018-2019, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2015, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
2021-2022, Resim Atölye, Lisans
2021-2022, Desen I, Lisans
2021-2022, Desen II, Lisans
2021-2022, Modelaj, Lisans
2021-2022, Sanat Yazıları ve Eleştiri, Lisans
2021-2022, Yapıt Yorum, Lisans
2021-2022, Deneysel Atölye, Lisans
2021-2022, Resim AtölyeVI, Lisans
2021-2022, Resim Teknolojisi, Lisans
2020-2021, YAPIT YORUM, Lisans
2020-2021, SANAT YAZILARI VE ELEŞTİRİ, Lisans
2020-2021, RESİM ATÖLYE, Lisans
2020-2021, DENEYSEL ATÖLYE, Yüksek Lisans
2020-2021, SEMİNER, Yüksek Lisans
2020-2021, DENEYSEL ATÖLYE, Lisans
2020-2021, MODELAJ, Lisans
2019-2020, SANAT YAZILARI VE ELEŞTİRİ, Lisans
2019-2020, YAPIT YORUM, Lisans
2019-2020, RESİM ATÖLYE, Lisans
2019-2020, DESEN, Lisans
2019-2020, DENEYSEL ATÖLYE, Lisans
2019-2020, MODELAJ, Lisans
2018-2019, DENEYSEL ATÖLYE, Lisans
2018-2019, SANAT YAZILARI VE ELEŞTİRİ, Lisans
2018-2019, SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ, Lisans
2018-2019, YAPIT YORUM, Lisans
2018-2019, MODELAJ, Lisans
2018-2019, DESEN, Lisans
2017-2018, DENEYSEL ATÖLYE, Lisans
2017-2018, SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ, Lisans
2017-2018, YAPIT YORUM, Lisans
2017-2018, DESEN, Lisans
2017-2018, SANAT YAZILARI VE ELEŞTİRİ, Lisans
2017-2018, DUVAR RESMİ, Lisans
2017-2018, RESİM ATÖLYE, Lisans
2017-2018, DESEN, Lisans
2015-2016, DUVAR RESMİ, Lisans
2015-2016, DESEN, Lisans
2015-2016, RESİM-ATELYE, Lisans
2013-2014, PORTFOLYO TASARIMI, Lisans
2013-2014, RESİM-ATELYE, Lisans
2013-2014, DUVAR RESMİ, Lisans
2013-2014, DESEN, Lisans
2013-2014, ÖZGÜN BASKI, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Güzel Sanatlar Alanı Dışında Görev Yapan Akademisyenlerde Sanat Bilinci Geliştirmek ve Farkındalık Yaratmak Karabük Üniversitesi Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2018
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Özdemir, A., Bölükoğlu, H., Şentürk, N. () "TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI MÜZİK DESTEKLİ UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 19 (63) pp. 15-30 Link  
Bildiriler
Özdemir, A., Kaptanoğlu, E. (2015) "Yükseköğretim Kurumlarının Kültürel ve Bilimsel Merkezlerden Uzak Yapılanmalarının Sanat ve Sanat Eğitimine Etkileri", SSHIF 2015 Social Sciences and Humanities in Focus , (Eylül 2015
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Dergi) Uluslararası Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Arts Social Studies, 2019, Yrd. Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Tarih Kültür ve Sanat araştırmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) sosyal bilimler dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, GÖRSED, 2010-
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
(2004) "SERGİLEME" KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Sergisi, 28-03-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 24 KASIM-ULUSLARARASI ÇAĞRILI ÇEVRİM İÇİ KARMA SERGİ, 24-11-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 15. YIL MEZUNİYET SERGİSİ, 27-04-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: EKİM GEÇİDİ, 29-10-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: II. Uluslararası Erişilebilir Karma Sergi: 68 Sanatçı 68 Eser, 15-04-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 68 SANATÇI 68 ESER II. ULUSLARARASI ERİŞİLEBİLİR KARMA SERGİ, 15-04-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Sergisi, 01-03-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Örümcek ve Sinek Hayaleti, 13-02-2020
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: BÜYÜK BULUŞMA, 15-04-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Neler Oluyor ”Grup 117”, 17-10-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: UZAK GELECEK-TİPOGRAFİK SERGİ, 26-12-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 68 Sanatçı 68 Eser Uluslararası Karma Sergİ, 08-03-2018
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 1. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 27-04-2018
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: BULLİ PROJESİ SERGİSİ,ART ROOMS, 31-05-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: KARABÜK ÜN. ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ (KARMA), 08-03-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 1KARMA SERGİ 2017, 28-04-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: DÜNYA SANAT GÜNÜ İZMİR’xx17, ULUSLARARASI KATILIMLI DİSİPLİNLER ARASI KARMA SERGİ, 05-04-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Diğer: ART ROOMS, BULLİ PROJESİ, ÇALIŞTAY, 22-06-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Winsor & Newton - Color Box / UPSD Ekim Buluşması - ll Sergisi, 04-12-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: KARABÜK İLİ SANAT EĞİTİMCİLERİ RESİM SERGİSİ, 19-11-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Karabük Günleri Karma Resim Sergisi, 16-01-2014
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Görselleri İle Demir Çelik Sanayi Resim Sergisi, 01-01-2013
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ‘Öyleyse Varım’, 14-11-2013
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 8 mart dünya kadınlar günü sergisi, 08-03-2012
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Resim Sergisi, 02-01-2012
(Uluslararası) Karma etkinlik/Diğer: 5. Bilim Kültür ve Sanat Günleri kapsamında düzenlenen “1. Uluslararası Kültürlerarası Sanat Köprüsü Çalıştayı, 10-05-2011
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 2011 Kentle Buluşma –III Uluslararası Karma Sergi., 11-05-2011
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Batı Karadeniz Üniversiteleri Öğretim elemanları Sergisi,, 13-05-2010
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: “Büyük Buluşma”, Güz. San. Fak. Öğretim Elemanları Sergisi,, 26-05-2010
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, 05-01-2009
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: KEDİ, 04-05-2008
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: “Bartın Üniversitesi Amblem ve Logo tasarım” yarışması Jüri Üyeliği, 15-05-2008
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: “Barış”,, 24-05-2007
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 6. Geleneksel Resim-Heykel-Seramik Sergisi, Adana Kafkas Kültür Derneği, 10-05-2007
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: “Şüpheyi Askıya Almak”,, 18-05-2007
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ‘Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat,İmge’ Üniversite Öğrencileri Sergisi,, 20-05-2005
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: KİŞİSEL SERGİ, 05-09-2005
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 65. DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ, 20-09-2004
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: Gravür ve Resim alanlarında sergileme ödülü, 04-05-2004
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: KARMA SERGİ, 04-09-2002
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ‘Popüler Kültür Ve Güncellik, 21-03-2000
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ece Kaptanoğlu
Karabük Üniversitesi
2015 1
Hülya Bölükoğlu
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
1
Nezihe Şentürk
Gazi Üniversitesi
1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı 5472
YÖKSİS Bilim Alanı Plastik Sanatlar 1429
Anahtar Kelimeler Resim, Enstelasyon-Yerleştirme, Disiplinler Arası Sanat
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 457 . - - - - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 125 . - - - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 66 . - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 54 . - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 20 . - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 50 . - - - - - - - -
Toplam Yayın 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri