img

Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Hukuk Bilimleri

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2010, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2007, 2010
Lisans, Irak, Musul Üniversitesi, , 1999, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, 2007, 2010
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, 2010, 2015
Lisans, Irak, Musul Üniversitesi, , 1999, 2003
Araştırma Alanları
, Genel Kamu Hukuku
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2010, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, 2010, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2007, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, 2007, 2010
Lisans, Irak, Musul Üniversitesi, , 1999, 2003
Lisans, Irak, Musul Üniversitesi, , 1999, 2003
Arapça, YÖKDİL, 71, 05 Kasım 2, 2018
İngilizce
Arapça
Türkmence
Kayıt Yok
[UAK] Hukuk Anayasa Hukuku
[UAK] Hukuk Genel Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2014-2018, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2021-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Asiye Nurşen Dağ, Yüksek Lisans, MEMURİYET GÜVENCESİ KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRI EMİRLERİN İNCELENMESİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Sümeyye Büşra Avcı, Yüksek Lisans, TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASINDA KOLLUĞUN KONUMU, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Dilan Sağır, Yüksek Lisans, İdarenin Takdir Yetkisi Bağlamında Covid-19 Döneminde Seyahat Özgürlüğünün Kısıtlanması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Yunus Emre Salmaşur, Yüksek Lisans, Ulusal ve uluslararası hukukta Türkiye'de yabancıların hukuki statüsü: Suriye örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ayça Cankurt, Yüksek Lisans, Kişisel verilerin korunmasında idarenin etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ülkü Fitnet Karslı, Yüksek Lisans, İnsan haklarının gelişimi ve Türkiye'de kurumsal yapılanması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Kerim Tanış, Yüksek Lisans, FAS KRALLIĞI:DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE ANAYASA YAPIMI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ömer Faruk Susoy, Yüksek Lisans, Osmanlı Devletinden günümüze temel hak ve hürriyetlerin gelişimi ve korunması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mustafa Akgün, Yüksek Lisans, İdari kolluğun temel hak ve özgürlükler üzerindeki yetkileri ve bu yetkilerin denetimi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Faik Serhat Ceylan, Yüksek Lisans, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru ve iç hukuk yollarının tüketilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
2022-2023, ULUSLARARASI HUKUK, Yüksek Lisans
2022-2023, ULUSLARARASI HUKUK IV, Lisans
2021-2022, ULUSLARARASI HUKUK 1, Lisans
2021-2022, ULUSLARARASI HUKUK 2, Lisans
2021-2022, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, Türkiyenin Anayasal Düzeni: Sorunlar, Trtışmalar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, İNSAN HAKLARI/ GENEL -REKTÖRLÜK SEÇMELİ DERS, Lisans
2019-2020, ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI, Yüksek Lisans
2019-2020, ORTA DOĞU DEVLETLERİN HÜKÜMET SİSTEMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, HUKUK DEVLETİ, Yüksek Lisans
2019-2020, TÜRK ANAYASA DÜZENİ, Lisans
2019-2020, ULUSLARARASI HUKUK, Lisans
2019-2020, İNSAN HAKLARI HUKUKU, Lisans
2019-2020, ÇOCUK HAKLARI HUKUKU, Lisans
2019-2020, ANAYASA HUKUKU/GENEL ESASLAR, Lisans
2019-2020, MEDENİ HUKUKU, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
İbrahim, A. (2022) "1925 IRAK ANAYASASI'NDA DÜZENLENEN HAK VE HÜRRİYETLER VE POZİTİF TEMELLERİ", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 26 (0) pp. 437-473 [TR Dizin] Link  
İbrahim, A. (2022) "Tanzimat Sonrası Gayrimüslim Osmanlı Tebaasının Hukuki Durumu", Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (NEÜHFD), 5 (1) pp. 63-91 [TR Dizin] Link DOI  
İbrahim, A. (2022) "KLASİK DÖNEM OSMANLI HUKUKUNDA ŞERİYYE MAHKEMELERİ", Kırıkkale Hukuk Mecmuası, 2 (2) pp. 577-601 Link  
İbrahim, A. (2021) "(1820-1920 OSMANLI HUKUK SİSTEMİ VE IRAK COĞRAFYASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ)", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (6) pp. 119-170 [TR Dizin] DOI  
İbrahim, A. (2021) "Hukuksal Boyutu, Teşkilat Yapısı ve Finansman Bağlamında Bm Kuvvetlerinin Kullanımı (Kongo Örneği)", 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu Özet Kitabı, 0 (0) pp. 116-117 [TR Dizin]  
İbrahim, A. (2021) "MECELLE VE ORTA DOĞU MÜSLÜMAN DEVLETLERİNİN YASASINA ETKİSİ, IRAK ÖRNEĞİ", TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ JUSTICE ACADEMY OF TURKEY, 0 (1) [TR Dizin]  
İbrahim, A. (2021) "MODERN TOPLUMDA HUKUK DEVLETİ: SİYASAL MEŞRULAŞTIRMA ARACI", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23 (1) pp. 223-256 [TR Dizin] DOI  
İbrahim, A. (2021) "İnsan Hakları Hukuku Açısından Kadına Şiddet", Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (19) pp. 86-101 Link  
İbrahim, A. (2020) "Uluslararası Adalet Divanının Birleşmiş Milletlerin Yaptığı Harcamaların Üye Devletlerce Karşılanması Hakkındaki Danışma Görüşünün Değerlendirilmesi", Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, (1) [TR Dizin] DOI  
İbrahim, A. (2017) "Mecellenin Orta Doğu Devletlerine Tesiri", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 1 (0) pp. 8-18 [TR Dizin] DOI  
İbrahim, A. (2023) "kuzey Afrik Ülkelerinin Siyasal Sistemlerinin Genel Hatları", Uluslrarası Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Kongresi , Konya, Türkiye, (Haziran 2023
İbrahim, A. (2022) "2005 Irak Anayasasına göre Azınlıkların Hukuki Durumu", Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu , (pp. 27-28), Erzincan, Türkiye, (Mart 2022
İbrahim, A. (2022) "Hak ve Hürriyetler Bakımından Osmanlı Anayasal Belgelerinin Irak 1925 Kanun-i Esasiyeye Tesiri", 1. Uluslararası Irakta Osmanlı İzleri , (pp. 39-56), Karabük, Türkiye, (Şubat 2022
İbrahim, A. (2021) "Hukuksal Boyutu, Teşkilat Yapısı ve Finansman Bağlamında Bm Kuvvetlerinin Kullanımı (Kongo Örneği)", 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu , (pp. 116-118), Eskişehir, Türkiye, (Temmuz 2021
İbrahim, A. (2020) "MECELLE VE ORTA DOĞU MÜSLÜMAN DEVLETLERİNİN YASASINA ETKİSİ, IRAK ÖRNEĞİ", ULUSLARARASI MECELLE SEMPOZYUMU , (pp. 313-327), Bursa, Türkiye, (Kasım 2020
İbrahim, A. (2022) "İNSAN HAKLARI TEORİSİ UYARINCA ESKİ VE YENİ AHİTTE DÜZENLENEN ORTAK HAKLAR", Ankara/Türkiye : Adalet yayınevi  
İbrahim, A. (2022) "MUKAYESELİ HUKUKTA AZINLIK HAKLARI, 2005 Irak Anayasası örneği", Ankara/Türkiye : Adalet yayınevi  
İbrahim, A. (2021) "ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ ANAYASASI", Ankara/Türkiye : Turhan kitabevi  
İbrahim, A. (2023) "Türkiye'de Yabancı ve Azınlık Okullarının Hukuksal Dayanakları", Kitap: Prof. Dr. hasan Tahsin Fendoğlu'na Armağan , (Türkiye'de Yabancı ve Azınlık Okullarının Hukuksal Dayanakları)., Ankara/Türkiye : Yetkin Yayınevi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) journal of social sciences and humanities, 2022, Editör
(Uluslararası - Dergi) 1. Uluslararası Irakta Osmanlı İzleri,, 2022, Konuk Editör
(Ulusal - Diğer Yayınlar) 1. uluslararası Irakta Osmanlı İzleri özet kitap, 2022, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Tanzimat Sonrası Gayrimüslim Osmanlı Tebaasının Hukuki Durumu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (NEÜHFD)
0 0 0 3 0 0 4
2
(1820-1920 OSMANLI HUKUK SİSTEMİ VE IRAK COĞRAFYASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ)
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
0 3 0 0 0 0 3
3
Mecellenin Orta Doğu Devletlerine Tesiri
Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 3 0 0 3
4
MODERN TOPLUMDA HUKUK DEVLETİ: SİYASAL MEŞRULAŞTIRMA ARACI
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 1
5
KLASİK DÖNEM OSMANLI HUKUKUNDA ŞERİYYE MAHKEMELERİ
Kırıkkale Hukuk Mecmuası
0 0 0 1 0 0 1
6
Hak ve Hürriyetler Bakımından Osmanlı Anayasal Belgelerinin Irak 1925 Kanun-i Esasiyeye Tesiri
0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
(Uluslararası) Moderatör, 1. ULUSLARARASI IRAKTA OSMANLI İZLERİ, 1. ULUSLARARASI IRAKTA OSMANLI İZLERİ, 04-2021
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
262.
77229 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
50.
3895 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
6.
171 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 3895
YÖKSİS Bilim Alanı Genel Kamu Hukuku 171
Anahtar Kelimeler Genel Kamu Hukuku
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 15 0 0 25 165 230 58
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 529 . - - 492 . 433 . 355 . 262 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 146 . - - 161 . 88 . 45 . 50 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 19 . - - 14 . 3 . 3 . 6 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 14 . - - 13 . 3 . 3 . 4 .
Toplam Yayın 0 0 1 0 0 2 6 4 3
Toplam Makale 0 0 1 0 0 1 3 2 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 1 2 0 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 0 1 3 2 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri