img

Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Hukuk Bilimleri

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
18
Atıf
11
h-index
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2010, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2007, 2010
Lisans, Irak, Musul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, , 1999, 2003
Araştırma Alanları
Genel Kamu Hukuku
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2010, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2007, 2010
Lisans, Irak, Musul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, , 1999, 2003
Kayıt Yok
Arapça, YÖKDİL, 71, 05 Kasım 2, 2018
Kayıt Yok
[UAK] Hukuk Genel Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku
2018-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2014-2018, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2021-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Mustafa Alkutel, Yüksek Lisans, Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler bakımından doğal afetler (Türkiye örneği), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Merve Kayıkçı, Yüksek Lisans, 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Sümeyye Büşra Avcı, Yüksek Lisans, Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasında kolluğun konumu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Asiye Nurşen Dağ, Yüksek Lisans, Memuriyet güvencesi kapsamında hukuka aykırı emirlerin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Dilan Sağır, Yüksek Lisans, İdarenin takdir yetkisi bağlamında covid-19 döneminde seyahat özgürlüğünün kısıtlanması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Yunus Emre Salmaşur, Yüksek Lisans, Ulusal ve uluslararası hukukta Türkiye'de yabancıların hukuki statüsü: Suriye örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mustafa Akgün, Yüksek Lisans, İdari kolluğun temel hak ve özgürlükler üzerindeki yetkileri ve bu yetkilerin denetimi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ömer Faruk Susoy, Yüksek Lisans, Osmanlı Devletinden günümüze temel hak ve hürriyetlerin gelişimi ve korunması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ülkü Fitnet Karslı, Yüksek Lisans, İnsan haklarının gelişimi ve Türkiye'de kurumsal yapılanması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ayça Cankurt, Yüksek Lisans, Kişisel verilerin korunmasında idarenin etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Faik Serhat Ceylan, Yüksek Lisans, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru ve iç hukuk yollarının tüketilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
2023-2024, HUKUK DEVLETİ, Yüksek Lisans
2023-2024, ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI, Yüksek Lisans
2023-2024, ORTA DOĞU DEVLETLERİN HÜKÜMET SİSTEMİ, Yüksek Lisans
2023-2024, ULUSLARARASI HUKUK 2, Lisans
2023-2024, İNSAN HAKLARI, Lisans
2023-2024, ULUSLARARASI HUKUK, Lisans
2023-2024, Uluslararası Hukukta Güncel Tartışmalar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Güncel Anayasa Hukuku Sorunları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, ÇOCUK HAKLARI HUKUKU, Lisans
2023-2024, TÜRK ANAYASA DÜZENİ, Lisans
2023-2024, Anayasa Hukuku (genel esaslar), Lisans
2023-2024, Medeni Hukuku, Lisans
2023-2024, YÖNETİM HUKUKU VE YÖNETİM VE DENETİM ARAÇLARI, Yüksek Lisans
2023-2024, ULUSLARARASI HUKUK, Yüksek Lisans
2023-2024, İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI BOYUTLARI, Yüksek Lisans
2023-2024, İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ, Yüksek Lisans
2023-2024, İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN TEORİK TEMELLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Anayasa Hukuku, Yüksek Lisans
2023-2024, Hukuk Devleti, Yüksek Lisans
2022-2023, ULUSLARARASI HUKUK IV, Lisans
2022-2023, HUKUK DEVLETİ, Yüksek Lisans
2022-2023, ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI, Yüksek Lisans
2022-2023, ORTA DOĞU DEVLETLERİN HÜKÜMET SİSTEMİ, Yüksek Lisans
2022-2023, ULUSLARARASI HUKUK 2, Lisans
2022-2023, ULUSLARARASI HUKUK, Lisans
2022-2023, İNSAN HAKLARI, Lisans
2022-2023, ULUSLARARASI HUKUK, Yüksek Lisans
2022-2023, ÇOCUK HAKLARI HUKUKU, Lisans
2022-2023, TÜRK ANAYASA DÜZENİ, Lisans
2022-2023, Anayasa Hukuku (genel esaslar), Lisans
2022-2023, Medeni Hukuku, Lisans
2021-2022, ULUSLARARASI HUKUK 2, Lisans
2021-2022, ULUSLARARASI HUKUK 1, Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2021-2022, HUKUK DEVLETİ, Yüksek Lisans
2021-2022, ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI, Yüksek Lisans
2021-2022, ORTA DOĞU DEVLETLERİN HÜKÜMET SİSTEMİ, Yüksek Lisans
2021-2022, ULUSLARARASI HUKUK, Lisans
2021-2022, İNSAN HAKLARI, Lisans
2021-2022, ÇOCUK HAKLARI HUKUKU, Lisans
2021-2022, TÜRK ANAYASA DÜZENİ, Lisans
2021-2022, Anayasa Hukuku (genel esaslar), Lisans
2021-2022, Medeni Hukuku, Lisans
2020-2021, İNSAN HAKLARI/ GENEL -REKTÖRLÜK SEÇMELİ DERS, Lisans
2020-2021, HUKUK DEVLETİ, Yüksek Lisans
2020-2021, ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI, Yüksek Lisans
2020-2021, ORTA DOĞU DEVLETLERİN HÜKÜMET SİSTEMİ, Yüksek Lisans
2020-2021, ULUSLARARASI HUKUK, Lisans
2020-2021, İNSAN HAKLARI, Lisans
2020-2021, ÇOCUK HAKLARI HUKUKU, Lisans
2020-2021, TÜRK ANAYASA DÜZENİ, Lisans
2020-2021, Anayasa Hukuku (genel esaslar), Lisans
2020-2021, Türkiyenin Anayasal Düzeni: Sorunlar, Tartışmalar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, MEDENİ HUKUKU, Lisans
2019-2020, ORTA DOĞU DEVLETLERİN HÜKÜMET SİSTEMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, HUKUK DEVLETİ, Yüksek Lisans
2019-2020, ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI, Yüksek Lisans
2019-2020, ULUSLARARASI HUKUK, Lisans
2019-2020, İNSAN HAKLARI HUKUKU, Lisans
2019-2020, ÇOCUK HAKLARI HUKUKU, Lisans
2019-2020, ANAYASA HUKUKU/GENEL ESASLAR, Lisans
2019-2020, TÜRK ANAYASA DÜZENİ, Lisans
2019-2020, Medeni Hukuku, Lisans
2018-2019, ULUSLARARASI HUKUK, Lisans
2018-2019, İNSAN HAKLARI, Lisans
2018-2019, ÇOCUK HAKLARI HUKUKU, Lisans
2018-2019, TÜRK ANAYASA DÜZENİ, Lisans
2018-2019, Anayasa Hukuku (genel esaslar), Lisans
2018-2019, Medeni Hukuku, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
İbrahim, A. (2022) "Tanzimat Sonrası Gayrimüslim Osmanlı Tebaasının Hukuki Durumu", Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (NEÜHFD), 5 (1) pp. 63-91 [TR Dizin] Link DOI  
İbrahim, A. (2022) "1925 IRAK ANAYASASI’NDA DÜZENLENEN HAK VE HÜRRİYETLER VE POZİTİF TEMELLERİ", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 26 (2) pp. 438-473 Link   
İbrahim, A. (2022) "KLASİK DÖNEM OSMANLI HUKUKUNDA ŞERİYYE MAHKEMELERİ", Kırıkkale Hukuk Mecmuası, 2 (2) pp. 577-601 [TR Dizin] Link   
İbrahim, A. (2021) "19. VE 20. YÜZYILDA OSMANLI HUKUK SİSTEMİNİN IRAK’TA UYGULANMASI", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (6) pp. 119-170 [TR Dizin] DOI   
İbrahim, A. (2021) "MODERN TOPLUMDA HUKUK DEVLETİ: SİYASAL MEŞRULAŞTIRMA ARACI", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23 (1) pp. 223-256 [TR Dizin] DOI  
İbrahim, A. (2021) "İnsan Hakları Hukuku Açısından Kadına Şiddet", Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (19) pp. 86-101 Link  
İbrahim, A. (2020) "Uluslararası Adalet Divanının Birleşmiş Milletlerin Yaptığı Harcamaların Üye Devletlerce Karşılanması Hakkındaki Danışma Görüşünün Değerlendirilmesi", Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, (1) [TR Dizin] DOI  
İbrahim, A. (2017) "Mecellenin Orta Doğu Devletlerine Tesiri", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 1 (0) pp. 8-18 DOI  
İbrahim, A. (2023) "Kuzey Afrika Ülkelerinin Siyasal Sistemlerinin Genel Hatları", Uluslrarası Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Kongresi , (pp. 19-40), Konya, Türkiye, (Ekim 2023
İbrahim, A. (2022) "Hak ve Hürriyetler Bakımından Osmanlı Anayasal Belgelerinin Irak 1925 Kanun-i Esasiyeye Tesiri", 1. Uluslararası Irakta Osmanlı İzleri , (pp. 39-56), Karabük, Türkiye, (Şubat 2022
İbrahim, A. (2022) "2005 Irak Anayasasına göre Azınlıkların Hukuki Durumu", Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu , (pp. 27-28), Erzincan, Türkiye, (Mart 2022
İbrahim, A. (2021) "Hukuksal Boyutu, Teşkilat Yapısı ve Finansman Bağlamında Bm Kuvvetlerinin Kullanımı (Kongo Örneği)", 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu , (pp. 116-118), Eskişehir, Türkiye, (Temmuz 2021
İbrahim, A. (2020) "MECELLE VE ORTA DOĞU MÜSLÜMAN DEVLETLERİNİN YASASINA ETKİSİ, IRAK ÖRNEĞİ", ULUSLARARASI MECELLE SEMPOZYUMU , (pp. 313-327), Bursa, Türkiye, (Kasım 2020
İbrahim, A. (2023) "MUKAYESELİ HUKUKTA AZINLIK HAKLARI, 2005 Irak Anayasası örneği", Ankara/Türkiye : Adalet yayınevi  
İbrahim, A. (2022) "İNSAN HAKLARI TEORİSİ UYARINCA ESKİ VE YENİ AHİTTE DÜZENLENEN ORTAK HAKLAR", Ankara/Türkiye : Adalet yayınevi  
İbrahim, A. (2021) "ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ ANAYASASI", Ankara/Türkiye : Turhan kitabevi  
İbrahim, A. (2023) "Türkiye'de Yabancı ve Azınlık Okullarının Hukuksal Dayanakları", Kitap: Prof. Dr. hasan Tahsin Fendoğlu'na Armağan , (Türkiye'de Yabancı ve Azınlık Okullarının Hukuksal Dayanakları)., Ankara/Türkiye : Yetkin Yayınevi  
İbrahim, A. (2023) "Irak Hükümet Sisteminin 1925 Anayasasından 2005 Anayasası’na Dönüşümü", Kitap: KAMU HUKUKUNDA GÜNCEL MESELELERE BAKIŞ, Konya/Türkiye : Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 237  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) journal of social sciences and humanities, 2022, Editör
(Ulusal - Dergi) 1. Uluslararası Irakta Osmanlı İzleri,, 2022, Konuk Editör
(Ulusal - Kitap) 1. uluslararası Irakta Osmanlı İzleri özet kitap, 2022, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Tanzimat Sonrası Gayrimüslim Osmanlı Tebaasının Hukuki Durumu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (NEÜHFD)
0 0 0 0 3 1 0 0 4
2
Mecellenin Orta Doğu Devletlerine Tesiri
Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
3
MODERN TOPLUMDA HUKUK DEVLETİ: SİYASAL MEŞRULAŞTIRMA ARACI
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
4
Hak ve Hürriyetler Bakımından Osmanlı Anayasal Belgelerinin Irak 1925 Kanun-i Esasiyeye Tesiri
0 0 0 0 1 0 0 0 1
5
ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ ANAYASASI
0 0 0 0 0 1 0 0 1
6
Prof. Dr. hasan Tahsin Fendoğlu'na Armağan , (Türkiye'de Yabancı ve Azınlık Okullarının Hukuksal Dayanakları).
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
(Uluslararası) Moderatör, 1. ULUSLARARASI IRAKTA OSMANLI İZLERİ, 1. ULUSLARARASI IRAKTA OSMANLI İZLERİ, 04-2021
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 4020
YÖKSİS Bilim Alanı Genel Kamu Hukuku 173
Anahtar Kelimeler Genel Kamu Hukuku
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 15 0 0 25 160 145 190 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 534 . - - 503 . 465 . 479 . 406 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 148 . - - 161 . 92 . 100 . 60 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 17 . - - 15 . 4 . 7 . 1 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 14 . - - 14 . 4 . 6 . 1 . -
Toplam Yayın 0 0 1 0 0 2 6 4 4 0
Toplam Makale 0 0 1 0 0 1 3 3 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri