img

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim TEMİZ

  • Teknoloji Fakültesi
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
14
Atıf
4
h-index
0
Proje
7
WoS
Yayın
6
Atıf
22
h-index
3
Google Scholor
Yayın
10
Atıf
31
h-index
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Dr), 2018, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2016, 2018
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2009, 2014
Araştırma Alanları
Sonlu Elemanlar Analizi, Üretim Teknolojileri, Malzeme Tasarım ve Davranışları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Dr), 2018, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2016, 2018
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2009, 2014
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Sonlu Elemanlar Analizi
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Üretim Teknolojileri
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Malzeme Tasarım ve Davranışları
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2015-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Abdulfettah Abdulmunim, Yüksek Lisans, Yenilebilir Ambalajların Tasarım Potansiyelinin ve Biyomimetik Yaklaşımların Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi., Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Mhd Usama Alabd, Yüksek Lisans, 3B yazıcılarda üretilen polimer parçaların tavlama ve proses parametrelerinin optimizasyonu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
3B yazıcılarda üretilen polimer parçaların tavlama ve proses parametrelerinin optimizasyonu. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
MSLA 3B Yazıcıda Üretilen Gözenekli Latis ve Minimal Yüzey Geometrilerin Taguchi Yöntemi ile Optimizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Organik Toz Katkılı Polilaktik Asit (PLA) Esaslı Biyokompozit Çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2023
3DPRINT-DnB (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2018
Curriculum development and delivery on 3D FDM printer design and build for final year UG engineering degree programme (3DPRINT-DnB) (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yardımcı Personel , 2018
EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-METAL) Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Bursiyer , 2017
Düzenli Ve Açık Gözenekli Geometride Metal Köpüklü Akış Kanalına Sahip Yüksek Performanslı Kompakt lsı Eşaniörü Tasarımı Ve Geliştirilmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Bursiyer , 2016-2020
Kayıt Yok
Temiz, A. (2024) "The effect of build orientation on the mechanical properties of a variety of polymer AM-created triply periodic minimal surface structures", Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 46 (0) [SCI Expanded] DOI      
TEMİZ, A. (2023) "Rapid Casting of Biodegradable Porous Magnesium Scaffolds and Electrophoretic Deposition of 45S5 Bioactive Glass Nanoparticles Coatings on Porous Scaffolds: Characterization and In Vitro Bioactivity Analysis", Springer Science and Business Media LLC, 17 (3) pp. 1871-1882 [SCI Expanded] DOI      
Temiz, A. (2023) "The Effects of Process Parameters on Tensile Characteristics and Printing Time for Masked Stereolithography Components, Analyzed Using the Response Surface Method", Journal of Materials Engineering and Performance, (0) [SCI Expanded] DOI      
Demir, S., Temiz, A., Pehlivan, F. (2023) "The investigation of printing parameters effect on tensile characteristics for triply periodic minimal surface designs by Taguchi", Polymer Engineering & Science, (0) [SCI Expanded] DOI     
Temiz, A., Yaşar, M., Koç, E. (2022) "Fabrication of Open-Pore Biodegradable Magnesium Alloy Scaffold via Infiltration Technique", International Journal of Metalcasting, 16 (1) pp. 317-328 [SCI Expanded] DOI      
TEMİZ, A., Yasar, M., KOÇ, E. (2022) "FABRICATION OF OPEN-PORE BIODEGRADABLE MAGNESIUM ALLOY SCAFFOLD VIA INFILTRATION TECHNIQUE (Apr, 10.1007/s40962-021-00604-9, 2021)", INTERNATIONAL JOURNAL OF METALCASTING, 16 (1) pp. 329-329 DOI  
Temiz, A., Öztürk, F.H., Aydın, M., Evlen, H., Çetinkaya, K. (2021) "Development Of Curriculum And Web-Based Module On 3d Printing Technology For Undergraduate Students", 5 th International Congress On 3d Printing (Additive Manufacturing) Technologies And Digital Industry (3D-PTC2021) , (pp. 89-96), Türkiye, (Haziran 2021
Kebeci, S., Öztürk, F.H., Temiz, A. (2019) "PVA DESTEK MALZEMELİ ÇİFT KAFA 3 BOYUTLU YAZICITASARIMI VE PROTOTİPİ", 4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing)Technologies and Digital Industry 2019 , (pp. 654-657), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2019
Koçar, O., Özyiğit, H.A., Yetmez, M., Temiz, A., Özdamar, O. (2019) "FREE VIBRATION ANALYSIS OF A RANDOM ORIENTED POROUS ALUMINUM BEAM", 8th International Conference on Mechanics and Materials in Design , (pp. 249-250), Bologna, (Eylül 2019
Yazgan, E., Solakoğlu, S., Eroğlu, S.C., Temiz, A., Çetinkaya, K., Yaşar, M. (2018) "Açık devreli subsonik rüzgar tünelı tasarımı ve prototipi", 3rd International symposium on industrial design and engineering , (pp. 105), Türkiye, (Kasım 2018
Temiz, A., Çetinkaya, K., Yaşar, M. (2018) "Zihin Engelli ve Dikkat Eksikliği (DEHB) Olan Öğrenciler için İşlevsel Okul Sırası Tasarımı", 3. Uluslararası Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Sempozyumu (ISIDE 2018) , (pp. 93), (Kasım 2018
Temiz, A., Çetinkaya, K. (2018) "DEVELOPMENT OF STRATEGIC CHANGES WITH DIGITAL INDUSTRY", VIII International Scientific and Practical Conference , (pp. 89-96), Ukrayna, (Eylül 2018 
Temiz, A., Özdemir, K., Çay, M.S., Turhan, L., Yaşar, M. (2018) "ALTIGEN BAL PETEĞİ METAL KÖPÜK KANATLARA SAHİP KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİ TEORİK ANALİZİ", 14th International Combustion Symposium , (pp. 163-168), (Haziran 2018
Temiz, A., Gürler, B., Çetinkaya, K. (2016) "Endüstriyel Boyutlu ve Isıtmalı 3B Yazıcı Tablası Tasarımı ve Prototipi", Uluslararası 3B Baskı Teknolojileri Sempozyumu , (pp. 39), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Fabrication of Open-Pore Biodegradable Magnesium Alloy Scaffold via Infiltration Technique
International Journal of Metalcasting
4 0 0 0 0 0 0 0 4
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kerim Çetinkaya
Karabük Üniversitesi
2016 - 2021 5
Karabük Üniversitesi
2018 - 2022 4
Karabük Üniversitesi
2022 2
Karabük Üniversitesi
2019 - 2021 2
Karabük Üniversitesi
2023 1
-
2021 1
-
2021 1
Osman Özdamar
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2019 1
Hamdi Alper Özyiğit
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2019 1
Sermet Demir
Doğuş Üniversitesi
2023 1
Mehmet Yetmez
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2019 1
Oğuz Koçar
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2019 1
Abdurrahim TEMİZ
Karabük Üniversitesi
2023 1
Burak Gürler
-
2016 1
Elif Yazgan
-
2018 1
Koray Özdemir
-
2018 1
Levent Turhan
-
2018 1
Mehmet Sait Çay
-
2018 1
Mustafa Yasar
-
2022 1
S Ceren Eroğlu
-
2018 1
Sibel Kebeci
-
2019 1
Simge Solakoğlu
-
2018 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
204.
50855 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
141.
24908 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
57.
3768 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50855
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24908
YÖKSİS Bilim Alanı Makine Mühendisliği 3768
Anahtar Kelimeler Sonlu Elemanlar Analizi, Üretim Teknolojileri, Malzeme Tasarım ve Davranışları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 5 0 30 15 0 5 50 150 50
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 657 . - 642 . 646 . - 666 . 634 . 507 . 204 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 475 . - 465 . 486 . - 520 . 489 . 385 . 141 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 211 . - 208 . 230 . - 238 . 201 . 133 . 57 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 52 . - 54 . 61 . - 63 . 63 . 35 . 18 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 92 . - 91 . 107 . - 107 . 94 . 63 . 27 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 92 . - 93 . 95 . - 101 . 88 . 61 . 27 .
Toplam Yayın 0 1 0 4 2 0 1 1 3 1
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 1 0 4 2 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 4 2 0 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri