img

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif BÜYÜKBAYRAM

  • Fen Fakültesi
  • Kimya
  • Fizikokimya

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
26
Atıf
3
h-index
0
Proje
15
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), 1999, 2005
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 1991, 1995
Yüksek Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 1995, 1999
Post Doktora, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2006, 2006
Post Doktora, Hollanda, Joınt Research Centre, Instıtute For Energy And Transport, , 2014, 2015
Post Doktora, Belçika, Hasselt University, Institute For Materials Research, , 2008, 2009
Post Doktora, Belçika, Hasselt University, Imec (Interuniversity Micro-Electronics Centre), , 2010, 2011
Post Doktora, Belçika, Hasselt University, Institute For Materials Research, , 2011, 2011
Araştırma Alanları
Fiziksel Kimya, Polimer Bilimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Post Doktora, Hollanda, Joınt Research Centre, Instıtute For Energy And Transport, , 2014, 2015
Post Doktora, Belçika, Hasselt University, Imec (Interuniversity Micro-Electronics Centre), , 2010, 2011
Post Doktora, Belçika, Hasselt University, Institute For Materials Research, , 2011, 2011
Post Doktora, Belçika, Hasselt University, Institute For Materials Research, , 2008, 2009
Post Doktora, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2006, 2006
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), 1999, 2005
Yüksek Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 1995, 1999
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 1991, 1995
İngilizce, YDS, 85, 2017
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Fiziksel Kimya
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Polimer Bilimi
2007-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
1995-2004, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
2019-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-, Bologna Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2008-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Mına Abdulaal Abdulazeez Abdulazeez, Yüksek Lisans, Sırtıgökçe mantarından (Russula cyanoxantha, L.) polifenol oksidaz enziminin elde edilmesi ve safla, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Salam Kasam Mohammed Al-Mamoorı, Yüksek Lisans, Kanlıca mantarından (Lactarius salmonicolor) polifenol oksidaz enziminin ekstraksiyonu ve saflaştırı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Saseeyah Mıftah Abdulsalam Alreebaa, Yüksek Lisans, Enzyme electrodes prepared by electrochemical polymerization of EDOT and hydroxymethyl EDOT, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Nadıa Mohammed Salama Kurzama, Yüksek Lisans, Enzyme electrodes fabricated by dad type poly (2,5-di(furan-2-yl)thiazolo[5,4-d]thiazole) conducting, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Elif Doğan, Yüksek Lisans, İnvertaz ve oksidoredüktaz tipi enzim kullanılarak oluşturulan polimer bazlı enzim elektrotları ile , Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Gözde Karabacak, Yüksek Lisans, İnvertaz ve polifenol oksidaz enzimleriyle oluşturulan karbon fiber enzim elektrotları, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hana Alsoul, Yüksek Lisans, Enzyme immobilization onto carbon fiber electrodes by electrochemical polymerization, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Duygu Kaptan, Yüksek Lisans, İletken polimer kompozitleri kullanılarak enzim tutuklamalı biyosensör oluşturulması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Sevda Aydar, Yüksek Lisans, Tiyofen ve 3,4-etilendioksitiyofen donör gruplarının benzotiyadiazol akseptör grubuyla yaptığı dad t, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
2021-2022, Genel Kimya I, Lisans
2021-2022, Fizikokimya Lab. II, Lisans
2021-2022, Biyosensörler, Yüksek Lisans
2021-2022, İletken Polimerler, Yüksek Lisans
2021-2022, Elektrokimyaya Giriş, Lisans
2021-2022, Kimya Araştırma Projesi II, Lisans
2021-2022, Genel Kimya Lab. I, Lisans
2021-2022, Fizikokimya II, Lisans
2021-2022, Kimya Araştırma Projesi I, Lisans
2021-2022, Fizikokimya Lab. I, Lisans
2021-2022, Fizikokimya I, Lisans
2021-2022, Kimyacılar İçin Matematik, Lisans
2021-2022, Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Özel Kullanım Amaçlı Polimerler, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, Biyosensörler, Yüksek Lisans
2019-2020, Fizikokimya I, Lisans
2019-2020, Yüzey Aktif Maddeler, Lisans
2019-2020, Kimya Araştırma Projesi, Lisans
2019-2020, Fizikokimya Lab I, Lisans
2019-2020, Kimyacılar İçin Matematik, Lisans
2018-2019, KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK, Lisans
2018-2019, FİZİKOKİMYA I, Lisans
2018-2019, FİZİKOKİMYA LAB I, Lisans
2018-2019, İLETKEN POLİMERLER, Yüksek Lisans
2018-2019, Elektrkimya I, Yüksek Lisans
2018-2019, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2018-2019, Polimer Kimyasının Temelleri, Yüksek Lisans
2018-2019, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2018-2019, GENEL KİMYA LAB II, Lisans
2018-2019, GENEL KİMYA LAB I, Lisans
2018-2019, FİZİKOKİMYA LAB II, Lisans
2018-2019, Elektrokimyaya Giriş, Lisans
2018-2019, ENZİMLERE GİRİŞ, Yüksek Lisans
2018-2019, POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU, Yüksek Lisans
2018-2019, FİZİKOKİMYA II, Lisans
2018-2019, ÖZEL KULLANIM AMAÇLI POLİMERLER, Yüksek Lisans
2017-2018, KİMYA ARAŞTIRMA PROJESİ II, Lisans
2017-2018, YÜZEY AKTİF MADDELER, Lisans
2017-2018, FİZİKOKİMYA LAB II, Lisans
2017-2018, FİZİKOKİMYA II, Lisans
2017-2018, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2017-2018, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2017-2018, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2017-2018, Biyosensörler, Yüksek Lisans
2017-2018, ENZİMLERE GİRİŞ, Yüksek Lisans
2017-2018, KİMYA ARAŞTIRMA PROJESİ I, Lisans
2017-2018, Elektrokimyaya Giriş, Lisans
2017-2018, FİZİKOKİMYA LAB I, Lisans
2017-2018, FİZİKOKİMYA I, Lisans
2016-2017, YÜZEY AKTİF MADDELER, Lisans
2016-2017, Malzeme Kiyası, Lisans
2016-2017, KİMYA ARAŞTIRMA PROJESİ I, Lisans
2016-2017, FİZİKOKİMYA LAB I, Lisans
2016-2017, FİZİKOKİMYA I, Lisans
2016-2017, Enzimler Giriş, Yüksek Lisans
2016-2017, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2016-2017, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2016-2017, FİZİKOKİMYA II, Lisans
2016-2017, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2016-2017, İletken Polimerler, Yüksek Lisans
2016-2017, Elektrkimyaya Giriş, Lisans
2016-2017, KİMYA ARAŞTIRMA PROJESİ II, Lisans
2016-2017, FİZİKOKİMYA LAB II, Lisans
2016-2017, Polimer Şekillendirme, Yüksek Lisans
2015-2016, KİMYA ARAŞTIRMA PROJESİ I, Lisans
2015-2016, FİZİKOKİMYA LAB II, Lisans
2015-2016, FİZİKOKİMYA II, Lisans
2015-2016, Kimyada Bilimsel Araştırma Metotları, Lisans
2015-2016, KİMYA ARAŞTIRMA PROJESİ II, Lisans
2015-2016, YÜZEY AKTİF MADDELER, Lisans
2015-2016, FİZİKOKİMYA I, Lisans
2015-2016, FİZİKOKİMYA LAB I, Lisans
Kayıt Yok
DAD Tipi İletken Polimerle Hazırlanan Amperometrik Enzimatik Biyosensör (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Sırtıgökçe Russula sp L Mantarından Polifenol Oksidaz Enzimi Saflaştırma Basamağının Optimizasyonu ve Geliştirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2022
EDOT ve Hidroksimetil EDOT'un Elektrokimyasal Polimerizasyonuyla Hazırlanan Enzim Elektrotları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Kanlıca Mantarından (Lactarius Salmonicolor L.) Tirozinaz Enziminin Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Polifenol oksidaz enziminin DAD tipi poli (2,5-di(furan-2-il)tiyazolo[5,4-d]tiyazol) iletken polimerine immobilizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2020
Sırtıgökçe Russula sp L Mantarından Polifenol Oksidaz Enzimi Ekstraksiyon Basamağının Optimizasyonu ve Geliştirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2020
İnvertaz ve Polifenol Oksidaz Enzimleriyle Oluşturulan Karbon Fiber Enzim Elektrotları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Yenilebilir Mantardan Tirozinaz Enziminin Ekstraksiyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Elektrokimyasal Polimerizasyonla Karbon Fiber Elektrotlara Enzim Tutuklaması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
İNVERTAZ VE OKSİDOREDÜKTAZ TİPİ ENZİM KULLANILARAK OLUŞTURULAN POLİMER BAZLI ENZİM ELEKTROTLARI İLE ANALİTİK TAYİN UYGULAMALARI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2019
Electrochemical Studies on Fuel Cell Performance, Synthesis of New Catalysts for Pem (Polymer Electrolyte Membrane) Fuel Cells, Joint Research Centre-Institute for Energy and Transport, 01 Şubat 2014, 01 Ocak 2015 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2014-2015
İLETKEN POLİMER KOMPOZİTLERİ KULLANILARAK ENZİM TUTUKLAMALIBİYOSENSÖR OLUŞTURULMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2012-2016
Organisolar-New Generation of Organic based Photovoltaic Devices (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2011-2011
Project Solar N Type (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2010-2010
Spectroscopy, electrochemistry and spectro-electrochemistry of conjugated polymers applicable in functional supramolecular systems (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2008-2009
Kayıt Yok
Doğan, E., Büyükbayram, A.E. (2021) "Conducting Polymer Based Enzyme Electrodes Fabricated by Invertase and Polyphenol Oxidase", Kocaeli Journal of Science and Engineering, 4 (2) pp. 113-119 [TR Dizin] DOI   
Alsoul, H., Büyükbayram, A.E. (2020) "Enzyme Immobilization Onto Carbon Fiber Electrodes by Electrochemical Polymerization", Karaelmas Science and Engineering Journal, 10 (1) pp. 82-87 [TR Dizin] DOI   
Mierloo, S.V., Vasseur, K., Brande, N.V.D., Böyükbayram, A.E., Ruttens, B., Rodriguez, S.D., Botek, E., Liegeois, V., D’Haen, J., Adriaensens, P.J., Heremans, P., Champagne, B., Assche, G.V., Lutsen, L., Vanderzande, D.J., Maes, W. (2012) "Functionalized Dithienylthiazolo[5,4-d]thiazoles For Solution-Processable Organic Field-Effect Transistors", CHEMPLUSCHEM, 77 (10) pp. 923-930 [SCI] DOI  
Thalluri, G.K.V.V., Bolsee, J., Gadisa, A., Parchine, M., Boonen, T., D’Haen, J., Böyükbayram, A.E., Vandenbergh, J., Cleij, T.J., Lutsen, L., Vanderzande, D., Manca, J. (2011) "Opto-electrical and morphological characterization of water soluble conjugated polymers for eco-friendly hybrid solar cells", SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 95 (12) pp. 3262-3268 [SCI] DOI  
Aydar, S., Böyükbayram, A.E., Sendur, M., Toppare, L.K. (2011) "Immobilization of Invertase in DAD Type Polymers: Combination of Benzothiadiazole Acceptor Unit and 3,4-Ethylenedioxythiophene and Thiophene Donor Units", JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART A-PURE AND APPLIED CHEMISTRY, 48 (11) pp. 855-861 [SCI] DOI  
Mierloo, S.V., Chambon, S., Böyükbayram, A.E., Adriaensens, P., Lutsen, L., Cleij, T.J., Vanderzande, D. (2010) "Synthesis, H-1 and C-13 NMR assignment and electrochemical properties of novel thiophene-thiazolothiazole oligomers and polymers", MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, 48 (5) pp. 362-369 [SCI] DOI  
Özlem, T., Böyükbayram, A.E., Toppare, L.K. (2010) "Amperometric alcohol biosensors based on conducting polymers: Polypyrrole, poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and poly(3,4-ethylenedioxypyrrole)", SYNTHETIC METALS, 160 (7) pp. 808-813 [SCI] DOI  
Olçun, E., Böyükbayram, A.E., Kıralp, S., Toppare, L.K., Yağcı, Y. (2007) "Characterization and potential applications of immobilized glucose oxidase and polyphenol oxidase", JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART A-PURE AND APPLIED CHEMISTRY, 44 (7) pp. 801-808 [SCI] DOI  
Çil, M., Böyükbayram, A.E., Kıralp, S., Toppare, L.K., Yağcı, Y. (2007) "Various applications of immobilized glucose oxidase and polyphenol oxidase in a conducting polymer matrix", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 41 (1) pp. 49-55 [SCI] DOI  
Şahmetlioğlu, E., Yıldız, H.B., Böyükbayram, A.E., Toppare, L.K., Yağcı, Y. (2007) "Immobilization of tyrosinase and alcohol oxidase in conducting copolymers of thiophene functionalized poly(vinyl alcohol) with pyrrole", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 41 (3) pp. 332-337 [SCI] DOI  
Böyükbayram, A.E., Kıralp, S., Toppare, L.K., Yağcı, Y. (2006) "Preparation of biosensors by immobilization of polyphenol oxidase in conducting copolymers and their use in determination of phenolic compounds in red wine", BIOELECTROCHEMISTRY, 69 (2) pp. 164-171 [SCI] DOI  
Böyükbayram, A.E., Volkan, M. (2000) "Cloud point preconcentration of germanium and determination by hydride generation atomic absorption spectrometry", SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY, 55 (7) pp. 1073-1080 [SCI] Link  
Al-Mamoori, S.K.M., Büyükbayram, A.E. (2022) "Obtaining Polyphenol Oxidase Enzyme From Edible Mushroom", III. INTERNATIONAL SCIENCE AND INNOVATION CONGRESS , Türkiye, (Haziran 2022
Kurzama, N.M.S., Söylemez, S., Böyükbayram, A.E., Toppare, L.K. (2020) "Enzyme electrodes fabricated by dad type poly (2,5-di(furan-2-yl)thiazolo[5,4-d]thiazole) conducting polymer", 3rd INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES , (pp. 134), Ankara, Türkiye, (Mart 2020
Böyükbayram, A.E., Dogan, E. (2019) "Polymer based enzyme electrodes fabricated by invertase and oxidoreductase type enzyme", 4th International Congress on Biosensors , (pp. 118), Çanakkale, Türkiye, (Temmuz 2019
Karabacak, G., Böyükbayram, A.E. (2019) "Carbon Fiber Enzyme Electrodes Fabricated By Invertaz And Polyphenol Oxidase Enzymes", 4th Global Conference On Materials Sciences , (pp. 11), Antalya, Türkiye, (Mart 2019
Kaptan, D., Böyükbayram, A.E. (2018) "Enzyme Immobilized Cholesterol Biosensor Prepared By Conducting Polymer Composites", 2nd International Joint Science Congress Of Materials And Polymers , (pp. 42), Durres, Arnavutluk, (Kasım 2018
Aydar, S., Böyükbayram, A.E., Şendur, M., Toppare, L.K. (2011) "Immobilization of Invertase in DAD Type Polymers: Benzothiadiazole Acceptor, Edot and Th Donor Units", 9th International Electrochemistry Meeting , (pp. 199), İzmir, Türkiye, (Eylül 2011
Şahmetlioğlu, E., Yıldız, H.B., Böyükbayram, A.E., Toppare, L.K., Yağcı, Y. (2006) "Tirosinaz ve Alkol Oksidazın Tiyofen Sonlu Polivinil Alkol-Polipirol Kopolimeri İçerisinde Tutuklanması", 11th International Materials Symposium , (pp. 134), Denizli, Türkiye, (Nisan 2006
Böyükbayram, A.E., Yıldız, H.B., Toppare, L.K., Yağcı, Y. (2006) "Immobilization of Invertase and Glucose Oxidase in Conducting Copolymers and Application for Determination of Glucose in Orange Juıces", The International Conference on Science and Technology Of Synthetic Metals 2006 , (pp. 45), Dublin, İrlanda, (Temmuz 2006
Böyükbayram, A.E., Kıralp, S., Toppare, L.K., Yağcı, Y. (2005) "Preparation of Sensitive Biosensors by Immobilization of Polyphenol Oxidase in Conducting Copolymers and Their Application for Determination of Phenolic Compounds in Red Wine", 6nd Advanced Polymers via Macromolecular Engineering , (pp. 56), İstanbul, Türkiye, (Ağustos 2005
Varlıklı, C., Zafer, C., Kuş, M., Böyükbayram, A.E., Toppare, L.K., İçli, S. (2004) "PDI Sensörlü Katı Faz Organik/Anorganik Hibritli Güneş Pilleri: Konjuge Polimerlerin Boşluk Aktarımında Kullanımı", 18. Ulusal Kimya Kongresi , (pp. 1066), Kars, Türkiye, (Temmuz 2004
Danışman, M.F., Göktürk, G., Böyükbayram, A.E., Volkan, M. (1999) "Determination of Trace Amount of Germanium by Utilizing the Vaporization of Germanium Tetrachloride", Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXI , (pp. 179), Ankara, Türkiye, (Eylül 1999
Böyükbayram, A.E., Volkan, M. (1999) "Preconcentration of Germanium by Surfactant (Cloud Point Extraction) and Determination by HGAAS", Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXI , (pp. 193), Ankara, Türkiye, (Eylül 1999
Böyükbayram, A.E., Ertaş, N., Eroğlu, A.E., Volkan, M., Ataman, O.Y. (1998) "Germanyumun Merkapto Reçine ile Ön-Zenginleştirilmesi ve Floresans Yöntemi ile Tayini", 12. Ulusal Kimya Kongresi , (pp. 25), Türkiye, (Eylül 1998
Böyükbayram, A.E., Volkan, M., Ataman, O.Y. (1997) "Germanyumun Sulu Ortamda Floresans Yöntemi ile Tayini", 11. Ulusal Kimya Kongresi , (pp. 521), Türkiye, (Haziran 1997
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 2018
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Cloud point preconcentration of germanium and determination by hydride generation atomic absorption spectrometry
SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY
2 0 0 0 0 1 0 0 3
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Levent Kamil Toppare
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2004 - 2020 12
Yusuf Yağcı
İstanbul Teknik Üniversitesi
2005 - 2007 7
Mürvet Volkan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1997 - 2000 5
Senem Kıralp
-
2005 - 2007 4
Hüseyin Bekir Yıldız
Kto Karatay Üniversitesi
2006 - 2007 3
Ertuğrul Şahmetlioğlu
Kayseri Üniversitesi
2006 - 2007 2
Jan D’Haen
-
2011 - 2012 2
Laurence Lutsen
-
2011 - 2012 2
Osman Yavuz Ataman
-
1997 - 1998 2
Sevda Aydar
-
2011 2
Mehmet Fatih Danışman
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1999 1
Ceylan Zafer
Ege Üniversitesi
2004 1
Nusret Ertaş
Gazi Üniversitesi
1998 1
Mahmut Kuş
Gebze Teknik Üniversitesi
2004 1
Canan Varlıklı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
2004 1
Saniye Söylemez
Ordu Üniversitesi
2020 1
Ahmet Emin Eroğlu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
1998 1
Abay Gadisa
-
2011 1
Bart Ruttens
-
2012 1
Benoit Champagne
-
2012 1
D. Vanderzande
-
2010 1
Dirk J. Vanderzande
-
2012 1
Dirk Vanderzande
-
2011 1
Duygu Kaptan
-
2018 1
Edith Botek
-
2012 1
Ekinci Olçun
-
2007 1
Elif Dogan
-
2019 1
Elif Doğan
-
2021 1
Gamze Göktürk
-
1999 1
Gopala Krishna V. V. Thalluri
-
2011 1
Gözde Karabacak
-
2019 1
Guy Van Assche
-
2012 1
Hana Alsoul
-
2020 1
Jean Manca
-
2011 1
Jean-Christophe Bolsee
-
2011 1
Joke Vandenbergh
-
2011 1
Karolien Vasseur
-
2012 1
L. Lutsen
-
2010 1
Mahmut Çil
-
2007 1
Merve Sendur
-
2011 1
Merve Şendur
-
2011 1
Mikhail Parchine
-
2011 1
Nadia Mohammed Salama Kurzama
-
2020 1
Niko Van Den Brande
-
2012 1
P. Adriaensens
-
2010 1
Paul Heremans
-
2012 1
Peter J. Adriaensens
-
2012 1
S. Chambon
-
2010 1
S. Van Mierloo
-
2010 1
Salam Kasam Mohammed Al-Mamoori
-
2022 1
Sarah Van Mierloo
-
2012 1
Sıddık İçli
-
2004 1
Silvio D. Rodriguez
-
2012 1
T. J. Cleij
-
2010 1
Thomas J. Cleij
-
2011 1
Tine Boonen
-
2011 1
Türkarslan Özlem
-
2010 1
Vincent Liegeois
-
2012 1
Wouter Maes
-
2012 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Kimya 3353
Anahtar Kelimeler Fiziksel Kimya, Polimer Bilimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 5 10 20 15 5 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 669 . 652 . 596 . 657 . 682 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 509 . 479 . 401 . 455 . 467 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 324 . 304 . 246 . 268 . 313 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 141 . 117 . 110 . 115 . 132 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - 140 . 123 . 93 . 107 . 120 . - -
Toplam Yayın 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri