img

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EMİN

  • Fen Fakültesi
  • Matematik
  • Cebir ve Sayılar Teorisi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
6
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), 2011, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2004, 2008
Araştırma Alanları
Cebir ve Sayılar Teorisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), 2011, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2004, 2008
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Esra Gebeş, Yüksek Lisans, Çoklu Çokgensel Sayılar Üzerine, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
2023-2024, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2022-2023, Matematik I, Lisans
2022-2023, Matematik, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2022-2023, Soyut Matematik I, Lisans
2022-2023, Soyut Matematik II, Lisans
2022-2023, Cebirsel Geometri II, Lisans
2022-2023, Lineer Cebir, Lisans
2022-2023, Matematik II, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2022-2023, Matematik, Lisans
2022-2023, Matematik I, Lisans
2022-2023, Matematik Tarihi I, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Emin, A. (2023) "Some Multi Figurate Numbers in Terms of Generalized Fibonacci and Lucas Numbers", The AligarihBulletin of Mathematics, 42 (2) pp. 107-123 Link   
EMİN, A., Sarp, Ü. (2022) "SIMPLE CONTINUED FRACTIONS FOR CENTERED POLYGONAL NUMBERS", TRANSACTIONS OF A RAZMADZE MATHEMATICAL INSTITUTE, 176 (2) p. 9 [ESCI]   
Emin, A. (2022) "Some Algebraic Structure on Figurate Numbers", Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2) [TR Dizin] DOI    
EMİN, A. (2021) "SEMIGROUP CONSTRUCTION ON POLYGONAL NUMBERS", Journal of Engineering Technology and Applied Science, (3) [TR Dizin] DOI    
Ateş, F., EMİN, A. (2021) "SOME NEW RESULTS ON THE ORTHODOX, STRONGLY π-INVERSE AND π-REGULARITY OF SOME MONOIDS", BULLETIN OF THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE, (0) Link DOI   
EMİN, A., ATEŞ, F., İKİKARDEŞ, S., CANGÜL, İ.N. (2013) "A new monoid construction under crossed products", JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, (0) p. 6 [SCI Expanded] DOI   
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ahmet EMİN
Karabük Üniversitesi
2021 1
Fırat ATEŞ
Balıkesir Üniversitesi
2013 1
İsmail Naci CANGÜL
Uludağ Üniversitesi
2013 1
Sebahattin İKİKARDEŞ
Balıkesir Üniversitesi
2013 1
Ümit Sarp
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
2022 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
629.
49719 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
395.
12780 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
162.
2776 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2776
Anahtar Kelimeler Cebir ve Sayılar Teorisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 35 35 20 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - 637 . 652 . 629 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - 438 . 438 . 395 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - 171 . 169 . 162 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - 71 . 79 . 72 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri