img

Prof. Dr. Abdullah KARAKAYA

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
99
Atıf
152
h-index
7
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1980, 1985
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim (Yl) (Tezli), 1985, 1988
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon (Dr), 1993, 1997
Araştırma Alanları
Stratejik Yönetim, Örgüt ve Grup İletişimi, Kurumsal Yönetişim
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon (Dr), 1993, 1997
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim (Yl) (Tezli), 1985, 1988
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1980, 1985
İngilizce, ÜDS, 66, Bahar, 2001
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Strateji Stratejik Yönetim
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Strateji Örgüt ve Grup İletişimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Strateji Kurumsal Yönetişim
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Yönetim ve Strateji, Türkiye
2011-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2010-2011, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
1998-2010, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Türkiye
1991-1998, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Adıyaman Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Türkiye
2017-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-2015, Enstitü Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
1998-2015, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Semra Bayrakcı, Doktora, İşletmelerde büyük veri bilişiminin yenileşim ve rekabet stratejilerine etkisi üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Rukiye Karakaya, Doktora, Örgütsel öğrenmenin karar vermeye etkisinde yönetişimin aracılık rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Oya Önalan, Doktora, Örgütsel çeviklik ve öğrenen örgüt etkileşimi: Üniversite yöneticilerine yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Nuray Dorukbaşı, Doktora, Sağlık bilişim sistemlerinde teknolojiye hazır olma ve kabul modelinin teknostres üzerindeki rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Levent Arslan, Yüksek Lisans, Okyanus stratejilerinin işletme başarısındaki rolü: Kardemir AŞ örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Meltem Karapunar, Yüksek Lisans, Örgütlerde mizahi faktörler aracılığıyla sorun çözme: Kardemir AŞ örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Fadime Uysal, Yüksek Lisans, Yöneticiye komşu kavramlar bağlamında bürokrattan girokrata Burhanettin Uysal, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hayriye Şule Arıcı, Yüksek Lisans, İç girişimcilik algısının işletme başarısındaki rolü: Karabük'teki demir çelik işletmeleri örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Sonay Suzan, Yüksek Lisans, KOBİ'lerde Ahilik kültürü ve yönetsel etik üzerine bir araştırma; Safranbolu örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mukadder Bektaş Uçar, Doktora, Bütünleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli bağlamında e-Nabız sistemine yönelik bir analiz, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Eniz Gökçek, Doktora, Stratejik yönetim sürecinin kurumsal performans üzerine etkisi: Kalkınma ajanslarına yönelik bir ara, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Firdevs Tokay Taçgın, Yüksek Lisans, Üniversite çalışanlarının stres algılarına yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Tuğba Çetin Yıldız, Yüksek Lisans, Kurumsal itibarın örgütsel bağlılık üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Sevgi Çavuş Dalakçı, Yüksek Lisans, Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: Karabük Üniversitesi çalışanlarına yönel, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fatma Sağlam Ağca, Yüksek Lisans, Vizyon geliştirmede etkili iletişimin rolü: Karabük Üniversitesi lisansüstü öğrencilerine yönelik bi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Osman Çalım, Yüksek Lisans, Sivil toplum kuruluşlarının gelecek vizyonunda stratejik işbirliği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Oya Önalan, Yüksek Lisans, Üniversitelerin uluslararası ilişkiler ofisi yönetiminde bilişim sistemlerinin rolü üzerine bir araş, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Çağla Özdemir Aydın, Yüksek Lisans, İşletmelerde kurumsal itibar algısının yönetimi: Safranbolu Devlet Hastanesi örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Volkan Sancı, Doktora, İş güvenliği uzmanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki algıları ile iş tatmini ve örgütsel ba, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Kasım Yılmaz, Doktora, İşletmelerin stratejik yönelimleriyle iş sürekliliği yönetimi arasındaki ilişki: Türkiye'deki ilk 50, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Hasan Turma, Yüksek Lisans, Elektronik belge yönetim sistemi üzerine bir araştırma: Karabük Üniversitesi örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Ömer Dulkadir, Doktora, Tekstil işletmelerinin yurt dışında üretim tesisi kurma kararlarının stratejik performansa etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Gülten Demiral, Doktora, Bilişim teknolojilerinin kaynak temelli yaklaşımla incelenmesi: BİST 100 endeksinde işlem gören şirk, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Hülya Akdağ, Yüksek Lisans, İş etiğinin kurumsallaştırılmasında çalışan ve yönetici algıları: Kardemir A.Ş. örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Emine Genç, Doktora, İşletmelerde yenilik ve rekabet stratejilerinin rekabet gücüne sinerjik etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Kamil Horuzoğlu, Yüksek Lisans, Kardemir A.Ş.'de gerçekleşen iş kazalarının iş sağlığı ve güvenliği boyutları açısından analizi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Lokman Doğan, Yüksek Lisans, Girişimci üniversite modelinde stratejik yönelim: Karabük Üniversitesi örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Kübra Aksu Yücel, Yüksek Lisans, Kalite yönetimi bağlamında Karabük Üniversitesi EFQM mükemmellik modeli süreci, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Sevgi Merve Yerlikaya, Yüksek Lisans, Çalışanların işletmelerdeki yönetsel yalınlık algılarına yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Fatma Tülay Soysal, Yüksek Lisans, Okul yöneticilerinin zorunlu yer değiştirmesine yönelik öğretmen algıları, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Aydın Sündük, Yüksek Lisans, Kamu kurumlarında etik algılamalar üzerine bir araştırma: Vergi daireleri örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Havva Deniz, Yüksek Lisans, Eğitim örgütlerinde yönetsel etiğin rolü üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Kasım Yılmaz, Yüksek Lisans, Acil hizmetlerin eşgüdümünde etkili faktörler:Karabük ilinde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Sibel Güner, Yüksek Lisans, Muhasebe bilgi sistemi algısı: Karabük Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Tayfun Akkuzu, Yüksek Lisans, Yönetim düşüncesinin gelişim sürecinde siyasetnameler: Defterdar Sarı Mehmet Paşa örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Serap Osmanlı, Yüksek Lisans, Yönetim bilgi sistemlerinde otomasyon programlarının rolü: Karabük Üniversitesi yöneticilerine yönel, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Selahattin Alpkan, Yüksek Lisans, Turizm işletmelerinde stratejik maliyet yönetim aracı olarak hedef maliyetleme ve uygulama örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Saadet Gürel, Yüksek Lisans, Stratejik yönelim bağlamında etkin iletişim: Bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Ferda Alper Ay, Yüksek Lisans, İşletmelerde çalışanların motivasyonlarını etkileyen faktörler: Bir alan araştırması, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
2021-2022, Yönetim Dinamikleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans
2021-2022, Yönetimde Güncel Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Yönetim Dinamikleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans
2019-2020, Yönetimde Güncel Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans
2018-2019, Yönetim Dinamikleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Yönetimde Güncel Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans
2017-2018, Yönetim Dinamikleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Yönetimde Güncel Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Genel Muhasebe I, Lisans
2017-2018, İşletme Bilimi, Lisans
2016-2017, Yönetimde Güncel sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Girişimcilikte Vaka Analizi, Lisans
2016-2017, Yönetim ve Organizasyon, Lisans
2016-2017, Genel Muhasebe, Lisans
2016-2017, Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans
2016-2017, Yönetim Dinamikleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans
2013-2014, Girişimcilik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yön., Ön Lisans
2013-2014, Genel Muhasebe, Ön Lisans
2013-2014, Yönetim ve Organizasyon, Lisans
2013-2014, Yönetim Dinamikleri, Yüksek Lisans
2013-2014, İşletme Yönetiminde Yeni Boyutlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Yönetimde Güncel Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, Genel Muhasebe, Ön Lisans
2012-2013, Yönetim ve Organizasyon, Lisans
2012-2013, Yönetim Dinamikleri, Yüksek Lisans
2012-2013, Yönetimde Güncel Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
İşletmelerin Stratejik Yönelimlerinin Etkin İş Sürekliliği Yönetimindeki Rolü: İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2015 Birinci Beşyüz Sanayi Kuruluşu Üzerinde Yapılan Araştırma (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
İşletmelerde yenilik ve rekabet stratejilerinin rekabet gücüne sinerjik etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNDE BULUT BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
SİVİL TOPLUM KURULUŞU BAĞLAMINDA SÜREÇ YÖNETİMİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
KURUMSAL İTİBARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2019
Kayıt Yok
Karakaya, A., Çokpartal, E.Ş. (2023) "STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA", Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 7 (1) pp. 99-126 DOI  
Dulkadir, Ö., Karakaya, A. (2023) "MÜLTECİLERE VERİLEN İŞBAŞI EĞİTİMLERİN GİRİŞİMCİLİK BOYUTLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Journal of Humanities and Tourism Research, 13 (4) pp. 718-730 DOI  
Arslan, L., Karakaya, A. (2023) "MAVİ OKYANUS STRATEJİSİNİN İŞLETME BAŞARISINDAKİ ROLÜ: KARDEMİR A.Ş. ÖRNEĞİ (THE ROLE OF OCEAN STRATEGİES İN BUSİNESS SUCCESS: THE CASE OF KARDEMİR A.S.)", İşletme Araştırmaları Dergisi, 15 (4) pp. 2516-2526 [TR Dizin] DOI  
Bozkurt, E., Karakaya, A. (2023) "STRATEJİK YÖNETİMİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANMA DÜZEYİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ", Journal of Strategic Management Research, 6 (0) pp. 1-20 DOI  
Gökçek, E., Karakaya, A. (2022) "Impact of Strategic Management on The Performance of Public Institutions: Empirical Evidence from Development Agencies", Public Money & Management, (0) [SSCI] Link DOI  
Özdemir, A., Karakaya, A. (2021) "YÖNETİCİLERİN ETİK KARAR VERME ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (0) pp. 110-120 [TR Dizin] DOI  
Karakaya, A., Arslan, B., Araşkal, S. (2021) "RADİKAL BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI OLARAK HOLAKRASİ’NİN STRATEJİK ANALİZİ", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (4) pp. 625-635 Link  
Karakaya, A., Dorukbaşı, N., Kara, C. (2021) "ÖRGÜTSEL ERDEMLİK ALGISI: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Econder International Academic Journal, 5 (2) pp. 255-273 Link  
Karakaya, A., Gökçek, E. (2021) "YÖNETSEL ETKİNLİKTE KATILIMCILIĞIN ROLÜ VE ÇALIŞAN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA", International Journal of Management and Administration, 5 (10) pp. 53-70 DOI  
Karakaya, A., Uz, A. (2021) "EMNİYET TEŞKİLATINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI: INSTAGRAM ÖRNEĞİ", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (4) pp. 3568-3584 [TR Dizin] Link   
Yetgin, M.A., Karakaya, A. (2020) "Karabük Üniversitesi Çalışanlarına Yönelik Kişisel Siber Güvenlik Üzerine Araştırma", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 157-172 Link DOI  
Orhan, M., Karakaya, A., Uçar, M.B. (2020) "İSTANBUL’DAKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULUŞ DÖNEMLERİNE GÖRE ETKİNLİK ANALİZİ", İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 9 (1) pp. 326-352 [TR Dizin] Link DOI   
Yılmaz, E., Karakaya, A. (2020) "GÜVENCE HİZMETLERİNİN DENETİMİ", ECONDER INTERNATIONAL ACADEMIC JOURNAL, 4 (2) pp. 448-461 Link DOI  
Karakaya, A., Ramazanov, S. (2020) "ÜNİVERSİTELERDE ÜST DÜZEY KADIN YÖNETİCİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, 12 (48) pp. 504-509 Link DOI  
Yılmaz, K., Karakaya, A. (2019) "İşletmelerin Stratejik Yönelimleri ve Etkin İş Sürekliliği Yönetimi Arasındaki İlişkiler: İstanbul Sanayi Odası(İSO) 2015 Birinci 500 Sanayi Kuruluşu Üzerine Yapılan Araştırma", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (4) pp. 3230-3251 [TR Dizin]   
Karakaya, A., Yavan, Ö., Dalakcı, S.Ç. (2019) "Örgütsel Bağlılığı Etkilyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi, 11 (23) pp. 129-149 [TR Dizin]   
Yavan, Ö., Karakaya, A., Ağca, F.S. (2019) "Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması", Econder Uluslararası Akademik Dergi, 3 (1) pp. 115-135 Link  
Özkan, R., Önalan, O., Karakaya, A. (2018) "A research Study on the Role of the Information systems in the Management of the International relations offices of the Universities", DergiPark, 2 (2) pp. 151-162 Link DOI  
Karakulle, İ., Karakaya, A. (2017) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (46) pp. 596-614 Link DOI  
Karakaya, A., Sancı, V. (2017) "İş Güvenliği Uzmanlarının İş Tatminleri Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1) pp. 1-13  
Yılmaz, K., Karakaya, A. (2017) "ACİL HİZMETLERİN EŞGÜDÜMÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER HAKKINDA KARABÜK İLİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA", the Journal of Academic Social Sciences, 60 (60) pp. 446-465 DOI  
Karakaya, A., Yılmaz, K., Demiral, G. (2016) "Strategic Capabilities of Retail Market Managers: A Field Research in Karabuk", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235 (0) pp. 93-100 DOI  
Furkan, A., Karakaya, A. (2016) "Öğretmenler Açısından Hukuksal Farkındalığın Psikolojik Tacize Etkileri", Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, (0) pp. 177-201 Link DOI  
Demiral, G., Karakaya, A. (2016) "İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Demir Çelik Sektörü Örneği", Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, (0) pp. 166-166 Link DOI  
Genç, E., Karakaya, A. (2016) "Vizyonun Paylaşımı Bartın Belediyesi Örneği", The Journal of International Management Research, 2 (3) pp. 162-177 DOI  
Karakaya, A., Kılıç, İ., Uçar, M. (2016) "Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma", Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, (0) pp. 40-55 Link DOI  
Demiral, G., Karakaya, A. (2016) "Kooperatiflerde Bilişim Sistemi Kullanımı ve Etkileri", Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (14) pp. 13-28 Link  
Yurdasever, E., Karakaya, A. (2016) "İdari Görevlerin Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Etkileri", Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, 6 (6) pp. 475-494 Link DOI  
Karakaya, A., Aydın, Ç.Ö. (2015) "KURUMSAL İTİBAR ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2 (4) pp. 175-179 Link  
Karakaya, A., Büyükyılmaz, O., Ay, F.A. (2015) "İşyeri Yanlızlığının İşkoliklik Üzerine Etkisi: Kardemir AŞ.’xxde Bir Araştırma", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13 (3) pp. 79-100 [TR Dizin]  
Büyükyılmaz, O., Karakaya, A., Yıldıran, C. (2015) "Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10 (2) pp. 105-125  
Karakaya, A., Gürel, S. (2015) "Strategıc Orıentatıon In Busıness A Research On Kardemır Co Inc", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11 (26) pp. 97-114 [TR Dizin]   
Ay, F.A., Karakaya, A., Yılmaz, K. (2015) "Relations Between Self Leadership And Critical Thinking Skills", Procedia - Social and Behavioral Sciences, (207) pp. 29-41  
Karakaya, A., Gürel, S. (2015) "Kardemir A Ş Çalışanlarının Stres Faktörleri Algılarına Yönelik Bir Araştırma", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1) pp. 17-31  
Karakaya, A., Uçar, M. (2015) "İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0) pp. 19-35  
Büyükyılmaz, O., Karakaya, A., Yıldıran, C. (2015) "Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar", Girişimcilik ve Kalkınma, 10 (2) pp. 105-125 Link  
Karakaya, A., Demiral, G. (2015) "Banka Şubelerinde Bilişim Sistemleri Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Etkileri", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (11) pp. 131-144 [TR Dizin]  
Uçar, M., Karakaya, A. (2014) "Yönetsel Reformlar Perspektifinde Türkiye de Yönetimin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2) pp. 152-169  
A, K., H, A. (2013) "İşletmelerde Sorumluluk Merkezlerinin Stratejik Kontrol Ve Muhasebe Sistemi Açısından Analizi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (0)   
Karakaya, A., Yılmaz, K. (2013) "Problem Solving Approach at Organizational Development Activities A Research at Karabuk University", Procedia - Social and Behavioral Sciences, (0)  
Karakaya, A., Ay, F.A., Gündüz, S. (2013) "STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ BAĞLAMINDA KÜLTÜR VE YÖNETİM TARZI ETKİLEŞİMİ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ BELEDİYELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37 (2) pp. 71-98 Link  
Karakaya, A. (2013) "Stratejik Yönetim Süreci Bağlamında Kültür ve Yönetim Tarzı Etkileşimi Karadeniz Bölgesindeki Belediyelere Yönelik Bir Araştırma", Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (0)  
Karakaya, A., Alkış, H., Osmanlı, S. (2012) "An investigation on vision developing Karabuk University example", Procedia - Social and Behavioral Sciences, (0)  
Karakaya, A., Akbulut, H. (2010) "Safranbolu daki Turizm İşletmelerinde Kurumsal Yönetimin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11) pp. 17-32 [TR Dizin]   
Karakaya, A., Ay, F.A. (2007) "Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (1) pp. 55-67 [TR Dizin]   
Karakaya, A. (2004) "Yönetsel Bilginin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", Teknoloji Dergisi, 7 (4) pp. 605-614   
Karakaya, A. (2004) "Stratejik Bilgi Sisteminin Kriz Yönetimine Etkisi", Standard Dergisi, (0)  
Karakaya, A. (2004) "Stratejik Yönetim Sisteminin Kriz Yönetimine Katkısı Üzerine Bir Araştırma Teknoloji", Teknoloji, 7 (2) pp. 225-233   
Akova, O., Karakaya, A. (2003) "Otel Büyüklüğünün Önbüro Bölümü Organizasyon Yapısına Etkileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0)  
Karakaya, A. (2003) "İşletme Yöneticilerinin Stratejik Bilgi Sistemini Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma", Standard Dergisi, (0)  
Karakaya, A. (2002) "Emniyet Mensuplarının Demografik Özellikleri ile Stres Faktörleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma", Teknoloji Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, (0)  
İ, G., A, K. (2002) "İşletmelerde Stratejik Bilgi Sisteminin Stratejik Yönetim Sürecine Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, (0)  
Bektaş, M., Dorukbaşı, N., Karakaya, A. (2023) "Analysis of Factors Affecting Health Sciences Students' Professional Commitment", 8. International Health Sciences and Management Conference , (pp. 314), Trabzon, Türkiye, (Mayıs 2023
Önalan, O., Yıldıran, C., Karakaya, A. (2023) "THE ROLE OF PERSONALITY TYPES IN THE CAREER FUTURE", 8th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES , (pp. 308-318), Manhathan, Amerika Birleşik Devletleri, (Mayıs 2023
Yetgin, M.A., Karakaya, A. (2020) "Karabük Üniversitesi Çalışanlarına Yönelik Kişisel Siber Güvenlik Üzerine Araştırma", 2nd. International Economics, Business and Social Sciences Congress , (pp. 169-170), Kastamonu, Türkiye, (Ağustos 2020
Karakaya, A., Aydan, Ü., Khuhro, A.A. (2019) "YÖNETSEL DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN EVRİMİ", Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress , (Ekim 2019
Karakaya, A., Öner, E.Ş. (2019) "YÖNETSEL AMAÇLAR BAĞLAMINDA STRATEJİSTLERİN ETİK SORUMLULUKLARI", Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress , (Ekim 2019
Karakaya, A., Karapunar, M., Kara, C. (2019) "ÖĞRENCİLERİN MİZAH DUYGUSU ALGILARININ ANALİZİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress , (pp. 130-138), Karabük, Türkiye, (Ekim 2019
Karakaya, A., Dorukbaşı, N. (2019) "Yönetim Bilgi Sistemleri Kapsamında E-Nabız Uygulamasının Analizi", I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 88-90), Karabük, Türkiye, (Ekim 2019
Khuhro, A.A., Karakaya, A., Aydan, Ü. (2019) "OBOR: A CASE STUDY OF CPEC", Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress , (Ekim 2019
Karakaya, A., Yurt, İ. (2018) "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA SİSTEMİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ", I. InTradersUluslararası Ticaret Kongresi , (pp. 256-275), Sakarya, Türkiye, (Kasım 2018
Karakaya, A., Kökten, E.S. (2017) "SWOT (GZFT) Uygulaması ile Karabük Demir Çelik Sektörünün Analizi", 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) , (Eylül 2017
Karakaya, A., Yılmaz, K., Ay, F.A. (2017) "FUTURE PERSPECTIVES IN IRON AND STEEL SECTOR IN KARABUK", 13. International Strategic Management Conference , (pp. 423-434), Montenegro, Karadağ, (Aralık 2017
Karakaya, A., Sancı, V. (2017) "A Research on Business Satisfaction Levels of Occupational Health and Safety Specialists in Occupational Health and Safety Practice", 3rd Iron and Steel Symposium(UDCS’17)3-5April 2017 Karabuk-TURKEY , (Nisan 2017
Karakaya, A., Yılmaz, K., Demiral, G. (2016) "Strategic capabilities of Retail Market Managers A Field Research in Karabuk", 12th International Strategic Management Conference , (Kasım 2016
Karakaya, A., Yılmaz, K., Demiral, G. (2016) "Strategic Capabilities of Retail MarketManagers: A Field Research in Karabuk", 12th International Strategic Management Conference , (pp. 93-100), (Ekim 2016
Karakaya, A., Genç, E. (2016) "Innovation and Innovation Barriers at the Big 1000 Industrial Enterprise in Turkey", 5th Annual International Conference on Humanitiesand Social Science , (pp. 1-8), Berlin, Almanya, (Ağustos 2016
Genç, E., Karakaya, A. (2016) "Rekabet Stratejileri ve Türkiye nin 1000 Büyük Kuruluşunda Alan Araştırması", International Congress of Management Economy and Policy , (pp. 4109-4122), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2016
Genç, E., Karakaya, A. (2016) "Akademisyenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri", 2nd International Conference and Lifelong Education and Leadership-ALL-ICLEL 2016 , Litvanya, (Temmuz 2016
Karakaya, A., Genç, E. (2016) "Innovation Strategies and its Effects on Competitiveness", 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership-ALL ICLEL 2016 , (pp. 137-145), Litvanya, (Aralık 2016
Karakaya, A., Demiral, G. (2015) "Küreselleşme Bağlamında İşletmelerde Bilişim Sistemlerinin Rolü", 2. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu , (pp. 442-447), (Nisan 2015
Karakaya, A., Demiral, G. (2015) "Kooperatif Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü Üzerine Bir Araştırma", 21.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi , (pp. 743-758), (Mayıs 2015
Karakaya, A., Genç, E. (2015) "Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı Bartın İli Örneği", I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu , (pp. 183-193), (Kasım 2015
Karakaya, A., Dulkadir, Ö. (2015) "Demir Çelik İşletmelerinde Maliyet Yönetimi Topsıs Yöntemi İle Kuruluş Yeri Seçimi Örneği", 2. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu , (Nisan 2015
Ay, F.A., Karakaya, A., Yılmaz, K. (2015) "Relations Between Self-leadership and Critical Thinking Skills", 11.international strategic management conference , (pp. 29-41), Viyana, Avusturya, (Ekim 2015
Karakaya, A., Akdağ, H. (2015) "Demir Çelik Sektöründe Çalışanların İş Etiği Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma", 2. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu , (Nisan 2015
Demiral, G., Karakaya, A., Yeğin, T. (2015) "İşletme Performansında Bilişim Sistem Uygulamalarının Rolü Premier Palace Oteli Örneği", I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu , (pp. 664-674), (Kasım 2015
Karakaya, A., Büyükyılmaz, O., Ay, F.A. (2014) "İŞKOLİK DAVRANIŞLAR ÜZERİNDE İŞYERİ YANLIZLIĞININ ETKİSİ", 2. Örgütsel Davranış Kongresi , (pp. 889-908), Kayseri, Türkiye, (Kasım 2014
Karakaya, A. () "The Relationship Between The Strategic Planning Strategic Management System And Quality Improvement In Universities", 5 th International Strategic management Conference  
Karakaya, A. () "A Research on the Features of Strategic Knowledge", International Strategic management Conference  
Karakaya, A. () "A Research on the Factors Affecting Strategic Knowledge System", International Strategic management Conference  
Karakaya, A. () "Role Of The Strategist Features Of Entrepreneurs On The Success Of Local Development Strategies A Research On The Entrepreneurs In Karabuk Turkey", 4th International Strategic Management Conference  
Karakaya, A. () "Kooperatiflerde Yeni Stratejiler Üzerine Bir Araştırma", XIX. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi  
A, K., S, G. () "Kooperatifçiliğin Gelecek Vizyonu ve Yerel Kalkınma Stratejileri Arasındaki İlişki Karabük İlindeki Konut Yapı Kooperatiflerine Yönelik Bir Araştırma", XX. Internatıonal Turkısh Cooperatıve Congress  
A, K., Ü, A., A, D. () "Student Satisfaction as a Strategic Tool in the Success of Newly Established Universities Karabuk University Case Study", 6th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE’11  
A, K., F, A.A., S, G. () "Kültür ve Yönetim Tarzı Etkileşimi Karadeniz Bölgesindeki Belediyelere Yönelik Bir Araştırma", 1st International Conference on the Black Sea Regional Culture  
A, K., Z, K. () "Kardemir A Ş de EFQM Mükemmellik Modeli Tasarımı Üzerine Bir Araştırma", International Iron&Steel Symposium  
A, K., S, G. () "Vizyonun Paylaşılmasında İletişim ve Bilgi Sistemlerinin Rolü", International Iron&Steel Symposium  
Karakaya, A. () "Turizm İşletmelerinde Stratejik Bilgi Sisteminin Kriz Yönetimine Etkisi", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Turizm Seminerleri II , Türkiye 
Karakaya, A. () "İşletme Yönetiminde Stratejik Bilgi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Kardemir A Ş ve Bağlı Ortaklıklar", 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye 
Karakaya, A. () "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesinde Öğrenen Örgütler Modeli ve Karabük te Bir Araştırma", 2. Kobiler ve Verimlilik Kongresi , Türkiye 
Karakaya, A. () "Karabük ün Gelecek Vizyonunda Stratejik İşbirliği", Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu , Türkiye 
A, K., H, A. () "Stratejik Yönetim Sürecinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Yeri Üzerine Bir Araştırma", 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi , Türkiye 
Karakaya, A. (2010) "Karabük İşgücü Piyasası Analizi", : Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğü  
Karakaya, A. (2008) "Karabük İli Kalkınmasına Yönelik Mevcut ve Alternatif Yatırım Alanları", : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karabük Ticaret ve Sanayi Odası  
Yetik, H., Karakaya, A. (2023) "Blockchain Teknolojisinin İşletmeler Açısından Stratejik Analizi", Kitap: Teori ve Uygulamada Yönetim, Strateji, Organizasyon Analizleri, Bursa/Türkiye : Ekin Basım Yayın Dağıtım  
Aydın, Ç.Ö., Karakaya, A. (2022) "Applicability of Lean Management Approach in Organizations .", Kitap: Current Dabates on Social Sciences, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür Sanat Yayınları  
Ay, F.A., Karakaya, A. (2019) "Yönetimde Motivasyon", Kitap: Örgütlerde Davranış Araştırmaları I, Türkiye : Akademisyen  
Genç, E., Karakaya, A. (2018) "Yönetim ve Strateji Çalışmaları", Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmar-4, : Gece Kitaplığı  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017
Yönetim Kurulu Üyesi, Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2012-
Başkan, Karabük Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, 2012-
Yönetim Kurulu Üyesi, Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2010-
Üye, Karabük Üniversitesi Senatosu, 2005-2013
Yönetim Kurulu Üyesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, 1998-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2 0 0 12 4 7 0 0 25
2
Relations Between Self Leadership And Critical Thinking Skills
Procedia - Social and Behavioral Sciences
2 0 0 17 1 5 0 0 25
3
Stratejik Yönetim Sisteminin Kriz Yönetimine Katkısı Üzerine Bir Araştırma Teknoloji
Teknoloji
0 0 0 4 2 5 0 0 11
4
Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
0 0 0 1 9 1 0 0 11
5
Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma
Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
0 0 0 3 5 2 0 0 10
6
İşyeri Yanlızlığının İşkoliklik Üzerine Etkisi: Kardemir AŞ.’xxde Bir Araştırma
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 6 3 0 0 9
7
Safranbolu daki Turizm İşletmelerinde Kurumsal Yönetimin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 3 4 0 0 0 7
8
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 4 1 0 2 0 7
9
Karabük Üniversitesi Çalışanlarına Yönelik Kişisel Siber Güvenlik Üzerine Araştırma
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 5 0 0 0 5
10
Problem Solving Approach at Organizational Development Activities A Research at Karabuk University
Procedia - Social and Behavioral Sciences
0 0 0 3 0 1 0 0 4
11
Yönetsel Reformlar Perspektifinde Türkiye de Yönetimin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 2 2 0 0 0 4
12
ÖRGÜTSEL ERDEMLİK ALGISI: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Econder International Academic Journal
0 0 0 1 0 3 0 0 4
13
Stratejik Yönetim Süreci Bağlamında Kültür ve Yönetim Tarzı Etkileşimi Karadeniz Bölgesindeki Belediyelere Yönelik Bir Araştırma
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 3 0 0 0 0 3
14
Relations Between Self-leadership and Critical Thinking Skills
0 0 0 3 0 0 0 0 3
15
İdari Görevlerin Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Etkileri
Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
0 0 0 1 1 0 1 0 3
16
İş Güvenliği Uzmanlarının İş Tatminleri Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 2 1 0 0 3
17
Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar
Girişimcilik ve Kalkınma
0 0 0 0 3 0 0 0 3
18
SWOT (GZFT) Uygulaması ile Karabük Demir Çelik Sektörünün Analizi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
19
Örgütsel Bağlılığı Etkilyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
20
Kardemir A Ş Çalışanlarının Stres Faktörleri Algılarına Yönelik Bir Araştırma
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
21
KURUMSAL İTİBAR ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sağlık Akademisyenleri Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
22
Strategıc Orıentatıon In Busıness A Research On Kardemır Co Inc
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
23
Strategic capabilities of Retail Market Managers A Field Research in Karabuk
0 0 0 1 0 0 0 0 1
24
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA SİSTEMİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
25
İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
26
İŞKOLİK DAVRANIŞLAR ÜZERİNDE İŞYERİ YANLIZLIĞININ ETKİSİ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
27
Yönetim Bilgi Sistemleri Kapsamında E-Nabız Uygulamasının Analizi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
28
İşletmelerin Stratejik Yönelimleri ve Etkin İş Sürekliliği Yönetimi Arasındaki İlişkiler: İstanbul Sanayi Odası(İSO) 2015 Birinci 500 Sanayi Kuruluşu Üzerine Yapılan Araştırma
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
29
İşletmelerde Sorumluluk Merkezlerinin Stratejik Kontrol Ve Muhasebe Sistemi Açısından Analizi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
30
Öğretmenler Açısından Hukuksal Farkındalığın Psikolojik Tacize Etkileri
Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
0 0 0 0 1 0 0 0 1
31
STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ BAĞLAMINDA KÜLTÜR VE YÖNETİM TARZI ETKİLEŞİMİ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ BELEDİYELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2015 - 2023 3
Karabük Üniversitesi
2017 1
-
2023 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2013 - 2019 9
Karabük Üniversitesi
2020 2
Karabük Üniversitesi
2020 - 2023 2
Karabük Üniversitesi
2019 - 2023 3
Karabük Üniversitesi
2015 - 2023 2
Karabük Üniversitesi
2018 - 2023 2
Karabük Üniversitesi
2014 - 2015 4
Karabük Üniversitesi
2019 2
Karabük Üniversitesi
2017 2
-
2023 1
Ferda Alper Ay
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2007 - 2019 8
Emine Genç
Bartın Üniversitesi
2015 - 2018 7
Gülten Demiral
-
2015 - 2016 7
Saadet Gürel
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2013 - 2015 3
Mehmet Uçar
-
2014 - 2016 3
Öznur Yavan
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2019 2
Gülten Demiral
Uşak Üniversitesi
2016 2
Amir Ahmet Khuhro
-
2019 2
Cihan Kara
-
2019 - 2021 2
Çağla Özdemir Aydın
-
2015 - 2022 2
Eniz Gökçek
-
2021 - 2022 2
Gürel. S
-
2
İlknur Kılıç
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2016 1
Orhan Akova
İstanbul Üniversitesi
2003 1
Engin Yurdasever
Ordu Üniversitesi
2016 1
Adem Özdemir
-
2021 1
İsmail Karakulle
Kastamonu Üniversitesi
2017 1
Halim Akbulut
Bülent Ecevit Üniversitesi
2010 1
Hüseyin Alkış
Adıyaman Üniversitesi
2012 1
Abdüssamet Uz
-
2021 1
Akbulut H
-
2013 1
Akbulut. H
-
1
Alper Ay. F
-
1
Altıntaş Furkan
-
2016 1
Aydan. Ü
-
1
Buket Arslan
-
2021 1
Dönmez. A
-
1
Emine Bozkurt
-
2023 1
Esra Yılmaz
-
2020 1
Eşe Şeker Öner
-
2019 1
Fatma Sağlam Ağca
-
2019 1
Gümüş İ
-
2002 1
Gürel S
-
1
Hülya Akdağ
-
2015 1
Karaarslan. Z
-
1
Levent Arslan
-
2023 1
Mehmet Orhan
-
2020 1
Meltem Karapunar
-
2019 1
Rukiye Özkan
-
2018 1
Sahib Ramazanov
-
2020 1
Seçil Araşkal
-
2021 1
Serap Osmanlı
-
2012 1
Sevgi Çavuş Dalakcı
-
2019 1
Tuğba Yeğin
-
2015 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
506.
77412 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
434.
32713 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
74.
1242 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77412
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32713
YÖKSİS Bilim Alanı Yönetim ve Strateji 1242
Anahtar Kelimeler Stratejik Yönetim, Örgüt ve Grup İletişimi, Kurumsal Yönetişim
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 213 155 70 30 110 80 75 50 75 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 256 . 349 . 481 . 511 . 434 . 449 . 546 . 565 . 506 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 172 . 259 . 376 . 438 . 371 . 370 . 456 . 498 . 434 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 17 . 31 . 81 . 126 . 87 . 96 . 108 . 128 . 74 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 11 . 14 . 49 . 75 . 52 . 64 . 66 . 83 . 43 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 1 . 1 . 5 . 12 . 5 . 13 . 8 . 13 . 7 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 2 . 2 . 7 . 17 . 6 . 14 . 12 . 13 . 6 . -
Toplam Yayın 16 12 6 2 8 5 5 1 6 0
Toplam Makale 9 7 3 1 3 4 5 1 4 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 7 5 3 1 5 1 0 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Uluslararası) 7 3 2 1 3 4 5 0 3 0
Makale (Ulusal) 2 4 1 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 7 5 3 1 5 1 0 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri