img

Prof. Dr. Abdulcebbar KAVAK

  • İlahiyat Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Tasavvuf

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
91
Atıf
99
h-index
5
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr), 2010, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), 1992, 2001
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1987, 1992
Araştırma Alanları
Tasavvuf
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr), 2010, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), 1992, 2001
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1987, 1992
Kayıt Yok
Arapça, YDS, 90, 2023/2 Yab, 2023
Çalıştay, Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidîliğin Anadolu'nun Toplumsal Yaşamına Etkileri, AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, Ağrı, 06-11-2014, 06-11-2014
Çalıştay, KUR'AN-I KERİM ÖĞRETİMİ VE GEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI, ŞANLIURFA ÖĞRETMENEVİ, Türkiye, 18-02-2013, 19-02-2013
[UAK] İlahiyat Tasavvuf Tasavvuf
2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
2017-, Doçent, Tam Zamanlı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye
2013-2017, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
2023-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-2023, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2020, Dekan Yardımcısı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Bölüm Başkanı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Bölüm Başkanı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye
2014-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye
Hewa Mohammed Ahmed Ahmed, Doktora, الإمام محمـد بن علي القفّال الشاشي الكبير ومنهجه الفقهي في كتابه "محاسن الشريعة, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
İbrahim Kara, Yüksek Lisans, Kastamonu'da Hâlidîlik, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ahmed Sadeq Fakhree Al-Muwalı, Yüksek Lisans, اللون ودلالته عند شعراء مدينة حديثة, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ali Saeed Khalaf, Yüksek Lisans, التفسير العلمي في تفسير القرآن العظيم المسمى أولى ما قيل في آيات التنزيل للشيخ رشيد الخطيب الموصلي "دراسة موضوعية", Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Husam Aldeen Mohammed Mahdi Albayatı, Yüksek Lisans, الأحادِيْثُ النَبَوِية المَرْفوعَة فِي كِتابِ جَواهِرِ الكَلام فِي عقايد أهلِ الإسْلام لِلشَيْخعَبد الكَرِيم المُدَّرِس 1426 ه دِراسَةٌ تَحلِيلِي ة, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Othman Nooruldeen Mahmood, Yüksek Lisans, كتاب حصن الإسلام في شرح ألفاظ الكفر والعقائد للعلامة غانم بن محمد غياث الدين أبي محمد البغدادي العثماني دراسة وتحقيقا, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Deyaa Ahmed Khalaf Sabaawı, Yüksek Lisans, اللغة الشعرية في مجموعة نهايات الشمال الإفريقي للشاعر سعدي يوسف دراسة أسلوبية, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mohsın Ibrahım Mukhlıf Mukhlıf, Yüksek Lisans, الآخر في شعر فتيان الشاغوري, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Muhammed Nour Alnemr, Doktora, Şemsüddin el-İskenderî'nin hayatı, eserleri ve el-Hüccetü'r-Râciha li Sulûki'l-Mehacceti'l-Vâdiha adlı eserinin tahlili ve tahkiki, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Fatmatuzzahra Kajje, Yüksek Lisans, Ebussuud el-Îmadî'nin "Hâşiye alâ Kitâbi'l-Buyû' min el-İnâye" adlı eserinin tahkik ve tanıtımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
2023-2024, ANADOLUDA SÛFÎ GELENEK, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, KELAM-TASAVVUF İLİŞKİSİ, Yüksek Lisans
2023-2024, OKUMA ANLAMA (KIRAA)-I, Lisans
2022-2023, KELAM-TASAVVUF İLİŞKİSİ, Yüksek Lisans
2022-2023, ANADOLU'DA SÛFÎ GELENEK, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, SUFİ PSİKOLOJİSİ I, Yüksek Lisans
2022-2023, İSLAM SANATLARI TARİHİ, Lisans
2021-2022, OKUMA ANLAMA (KIRÂA) I, Lisans
2021-2022, KELAM-TASAVVUF İLİŞKİSİ, Yüksek Lisans
2021-2022, ANADOLU'DA SUFİ GELENEK, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, İSLAM SANATLARI TARİHİ, Lisans
2021-2022, OKUMA ANLAMA (KIRÂA) II, Lisans
2021-2022, SUFİ PSİKOLOJİSİ I, Yüksek Lisans
2021-2022, TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, İSLAM SANATLARI TARİHİ, Lisans
2020-2021, TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, SUFİ PSİKOLOJİSİ I, Yüksek Lisans
2020-2021, OKUMA ANLAMA (KIRÂA) II, Lisans
2020-2021, OKUMA ANLAMA (KIRÂA) I, Lisans
2020-2021, GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNDE TASAVVUF, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, TASAVVUF SOSYOLOJİSİ, Yüksek Lisans
2019-2020, TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2019-2020, TASAVVUF VE TOPLUM, Yüksek Lisans
2019-2020, TASAVVUF AHLAKI (Seçmeli 9), Lisans
2019-2020, OKUMA VE ANLAMA I, Lisans
2018-2019, TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2018-2019, KLASİK TASAVVUF METİNLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, TASAVVUF II, Lisans
2018-2019, OKUMA VE ANLAMA I, Lisans
2018-2019, TASAVVUF VE TOPLUM, Yüksek Lisans
2018-2019, TASAVVUF AHLAKI, Lisans
2018-2019, TASAVVUF I, Lisans
2017-2018, ÖZEL EĞİTİM, Lisans
2017-2018, FARSÇA DİLBİLGİSİ (SEÇMELİ VIII), Lisans
2017-2018, TASAVVUF I, Lisans
2016-2017, ARAP DİLİ VE BELAGATI VI, Lisans
2016-2017, ARAP DİLİ VE BELAGATI V, Lisans
2016-2017, TASAVVUF II, Lisans
2016-2017, TASAVVUF I, Lisans
2016-2017, ARAPÇA OKUMA VE ANLAMA II, Lisans
2016-2017, ARAPÇA OKUMA VE ANLAMA I, Lisans
2015-2016, SİSTEMATİK TASAVVUF I, Yüksek Lisans
2015-2016, MEDYA ARAPÇASI, Lisans
2015-2016, ARAP DİLİ VE BELAGATI II, Lisans
2015-2016, ARAP DİLİ VE BELAGATI I, Lisans
2015-2016, ARAPÇA OKUMA VE ANLAMA II, Lisans
2015-2016, ARAPÇA OKUMA VE ANLAMA I, Lisans
2015-2016, TASAVVUF TARİHİ, Lisans
2015-2016, TASAVVUF II, Lisans
2015-2016, TASAVVUF I, Lisans
2014-2015, TASAVVUF VE SANAT, Yüksek Lisans
2014-2015, TASAVVUF VE TOPLUM, Yüksek Lisans
2014-2015, OKUMA VE ANLAMA I, Lisans
2014-2015, KELİME BİLGİSİ (SARF), Lisans
2014-2015, TASAVVUF TARİHİ, Lisans
2013-2014, Kelime Bilgisi (Sarf), Lisans
2013-2014, İslami Türk Edebiyatı II, Lisans
2013-2014, Tasavvuf Tarihi, Lisans
2013-2014, Dinlerde Ortak Mistik Anlayış, Yüksek Lisans
2012-2013, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2012-2013, Sosyal Problemler ve Din, Lisans
2012-2013, Okuma ve Anlama II, Lisans
2012-2013, Okuma ve Anlama I, Lisans
2012-2013, İslami Türk Edebiyatı, Lisans
2012-2013, Sözlü Anlatım I, Lisans
Kayıt Yok
Hadimî'nin Eserlerinin Türkçeye Kazandırılması ve Akademik Alana Tanıtımı Ar-Ge Projesi 2 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2021-2023
Ankara ve Manevî Mimarı Hacı Bayram Veli Müzesi (Çok Dilli Müze: Türkçe-İngilizce-Arapça) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Danışman , 2021
Kayıt Yok
Kavak, A. (2023) "İran'da Faaliyet Yürüten Nakşibendî- Hâlidî Şeyhlerinin Sünnî Kültüre Katkısı", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, (0) [ESCI] Link DOI  
Kavak, A. (2022) "OSMANLI DÖNEMİNDE YEZİDÎLERİN IRAK’IN TOPLUMSAL HAYATINA ADAPTASYONU", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6 (1) pp. 219-244 Link  
Kavak, A. (2022) "The Artisan Dervish in Anatolia: Akhism", Afro Eurasian Studies, 9 (2) pp. 91-101 Link DOI  
Kavak, A. (2022) "The Spreading of Naqshbandiyya İn Western Asia İn The 19th Century", Afro Eurasian Studies, 10 (1) pp. 15-26 Link DOI  
Kavak, A. (2021) "XIX. Yüzyılda İdrîsiyye Tarikatının Selefî Tasavvuf’a Evrilen Kimliği ve Islahatçı Yönü", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, (56) pp. 65-94 [ESCI] Link DOI   
Kavak, A. (2021) "XIX. Yüzyılda Hâlidîliğin Şark Medreselerine Tesirleri", Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (27) pp. 5-24 [TR Dizin] Link DOI   
Kavak, A. (2021) "Hâlidîliğin Medreselere Kazandırdığı Dinamizm ve Bunun Toplumsal Alana Yansımaları", Majalla Kulliyat al-İmam al-Azam, (36) pp. 139-154  
Kavak, A. (2021) "MUŞ SEYYİD AYNÜ’L-MELEK ZAVİYESİ’NİN SON POSTNİŞÎNİ ŞEYH MUSTAFA EL-ABRÎ VE KÜRTÇE DİVANI", Van İlahiyat Dergisi, 9 (15) pp. 175-193 Link  
Kavak, A. (2021) "Şark Medrese Geleneği Mensuplarından Muhammed Salih Keçelî (Oğur) ve Kürtçe Eserleri", Kurdiyat, (4) pp. 9-22 Link  
Kavak, A. (2020) "Seyyah İbn Battûta’nın Gözüyle 14. Asır İran Toplumunda Tasavvufî Hayat", Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (25) pp. 432-456 [TR Dizin] Link   
Kavak, A. (2020) "XIX. YÜZYILDA KÜRTLER ARASINDA HÂLİDÎLİĞİN YAYILMASINAKADİRÎ AİLELERİN YAKLAŞIMI", e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 12 (4) pp. 1183-1200 [TR Dizin]   
Kavak, A. (2019) "Mevlana Halid el-Bağdadadî’ye Göre İrşad ve Mürşid-i Kâmil", Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (22) pp. 5-22 [TR Dizin] Link   
Kavak, A. (2019) "Tekkelerin Toplumsal Alandaki Hizmetlerine Irak’tan Bir Örnek: Biyâre Tekkesi", AKADEMİAR, (6) pp. 49-66  
Kavak, A. (2019) "Türkmenler ve Kürtler Arasında Bektaşî Geleneği: Irak Örneği", SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 6 (2) pp. 261-277 [TR Dizin] Link  
Kavak, A. (2018) "Bitlis Küfrevî Tekkesinin Ağrı’daki Temsilcileri ve Şehrin İlmî ve Manevî Hayatına Tesirleri", AKADEMİK BAKIŞ, (66) pp. 348-356 Link  
Kavak, A. (2018) "Ağrının Nakşibendî-Hâlidî Şeyhlerinden Molla Muhammed Kasorî ve Kasor Medresesi", TİDSAD, (17) pp. 43-53 Link  
Kavak, A. (2018) "Safevilerin Şiileştirme Siyasetinin Mağduru Olan Bir Aile: Haydarîler ve Irak’taki Faaliyetleri", NECMEDDİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHŞYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 46 (46) pp. 37-54  
Kavak, A. (2018) "Anadolu’nun İlim ve Tasavvuf Hayatında Öne Çıkan Berzencî Uleması", ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, (20) pp. 421-430 [TR Dizin]   
Kavak, A. (2017) "Müceddidi Şeyhi Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî’xxnin Ortadoğu’xxdaki Misyonu", Ağrı İslami İlimler Dergisi, 1 (1) pp. 1-16 Link  
Kavak, A. (2017) "Kuzey Irak ta Tasavvuf ve Tarikatlar", AKADEMİAR, 1 (2) pp. 15-54 [TR Dizin]  
Kavak, A. (2017) "Nakşibendiyye Tarikatının Kuzey Irakta Yayılması ve Başlıca Tekkeleri", Universal Journal of Theology, 2 (4) Link  
Kavak, A. (2017) "Hoca Ahmed Yesevî ve Yunus Emre nin Türklerin Tasavvufî Kültürüne katkıları", UNİVERSAL JOURNAL OF THEOLOGY, 2 (2) pp. 133-142 Link  
Kavak, A. (2016) "Şeyh Ebûbekir Abdülaziz es Sincârî ve Kâdiriyye Tarikatının Kuzey Irak taki Erken Dönem Faaliyetleri", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli E-Dergisi, (54) pp. 147-160 Link  
Kavak, A. (2016) "Seyyid Mahmud Birifkani nin Birifkan Seyyidleri Adlı Eserinde İsimleri Zikredilen Ahlatlı Sühreverdî Şeyhleri", AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2 (1) pp. 41-55  
Kavak, A. (2016) "Muhyiddin İbnü’xxl-Arabî’xxnin Şam Tasavvuf Düşüncesine Tesir Kanalları ve Meşhur Takipçileri", Universdal Journal of Theology, 1 (1) pp. 51-73 Link  
Kavak, A. (2016) "Şeyh Abdülganî en-Nablusî en-Nablusî’xxnin Mevlevîlik Müdafaası: el-Ukûdü’xxl-Lü’xxlüiyye fî Tarîki’xxs-Sâdeti’xxl-Mevleviyye Adlı Eseri", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (56) pp. 1125-1151 [TR Dizin]  
Kavak, A. (2015) "Kaçar Hanedanı Döneminde 1795 1925 İran da İrşad Faaliyeti Yürüten Nakşbendî Hâlidî Şeyhleri", Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (12) pp. 77-102 [TR Dizin]  
Kavak, A. (2015) "Bağdat ta Selefî Bir Çevrede Yetişen Sûfî Bir Âlim Ebü s Senâ Mahmud Şihabüddin el Âlûsî ö 1270 1854", Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (39) pp. 105-120  
Kavak, A. (2015) "Mevlânâ Hâlid i Bağdâdî nin Halifelerinden Şeyh Osman Sirâcüddin et Tavîlî ö 1283 1866 ve Biyâre Medresesi Tekkesi", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, (43) pp. 260-285 [ESCI]   
Kavak, A. (2015) "Anadolu daki İrşad Merkezlerinden Nehrî Tekkesinin Osmanlı Rus Savşlarındaki Olumlu Katkıları", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (6) pp. 103-123 [TR Dizin]  
Kavak, A. (2015) "XVIII Yüzyılda Kuzey Irak ta Tasavvufî Faaliyet Yürüten Kâdirî Şeyhleri", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19 (0) pp. 29-47 [ESCI] DOI   
Kavak, A. (2015) "Kâdiriyye nin Şehrizor Bölgesinde Yayılması", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, (36) pp. 51-71 [TR Dizin]   
Kavak, A. (2015) "Melaye Cizîrî ve Tasavvufî Kürt Edebiyatının Gelişim Dönemi", Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, 1 (2) pp. 48-66 [TR Dizin]  
Kavak, A. (2014) "Şeyh Nureddin Birîfkanî nin el Budûru l celiyye Adlı Eserinde Mevlânâ Hâlid ve Hâlidîliğin Tenkîdi", ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5 (9) pp. 51-67 [TR Dizin]   
Kavak, A. (2014) "Abdüssamed Tûdâr ın Nûru l Envâr ına Göre İran da Şâziliyye nin İzleri", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (34) pp. 45-72 [TR Dizin]   
Kavak, A. (2014) "Şeyh Şemsüddin el Ahlâtî ve Birîfka Tekkesi", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23 (1) pp. 121-139 [TR Dizin]   
Kavak, A. (2014) "Mahabatlı Sûfî Şair Vefâyî nin Tuhfetü l Mürîdîn Adlı Eserinde Şeyh Ubeydullah ı Nehrî ve Halifeleri", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2) pp. 227-257  
Kavak, A. (2013) "Melaye Cizirî’nin Divan Şerhleri Arasında el-İkdu’l-Cevherî fî Şerhi Dîvâni’ş-Şeyhi’l-Cezerî", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 (2) pp. 53-67 [TR Dizin]  
Kavak, A. (2013) "Mevlânâ Hâlid i Bağdadî ve Akîde i Îmân Adlı Eseri", BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1 (2) pp. 157-171  
Kavak, A. (2011) "Şeyh Ma rûf el Berzencî ve Kâdiriyye Tarîkatının Süleymaniye ve Çevresinde Yaygınlaşmasındaki Rolü", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, (28) pp. 137-157 [TR Dizin]   
Kavak, A. (2021) "HEMEDÂN’DAN ANADOLU’YA SÜHREVERDİYYE TARİKATI’NIN FAALİYETLERİ: SEYYİD AHMED HEMEDÂNÎ VE AHLAT SÜHREVERDİYYE TEKKESİ", ULUSLARARASI ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI , (pp. 177-185), Karabük, Türkiye, (Eylül 2021
Kavak, A. (2021) "XIV. Yüzyılda Anadolu'da Kurulan Arvas ve Seyyid Aynü'l-Melek Tekkelerinin Toplumsal Hayata Katkısı", 1. Abdülhâlık-ı Gücdevânî el-Malatî Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu , (pp. 76-91), Malatya, Türkiye, (Aralık 2021
Kavak, A. (2020) "AHİLİK ÂDÂB VE ERKANININ TOPLUMSAL HAYATA YANSIMALARI", ULUSLARARASI VI. AHİLİK SEMPOZYUMU , (pp. 1-19), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2020
Kavak, A. (2020) "AĞRI’NIN SİYASÎ HAYATINDA ETKİLİ OLMUŞ MUTASAVVIF BİR PARLAMENTER ŞEYH KASIM KÜFREVÎ", V. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyumu , (pp. 457-462), Erzurum, Türkiye, (Mart 2020
Kavak, A. (2019) "Şehrezor Ulemasının İslam Bilim Tarihine Katkıları", 3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu , (pp. 667-683), Ağrı, Türkiye, (Aralık 2019
Kavak, A. (2019) "Ağrı’nın Siyasî ve Toplumsal Hayatında EtkiliOlmuş Mutasavvıf Bir Parlamenter: Şeyh Kasım Küfrevî", V. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUHUN GEMİSİ SEMPOZYUMU , (pp. 9-10), Ağrı, Türkiye, (Aralık 2019
Kavak, A. (2019) "İslam Toplumunda Çatışma, Tefrika ve Buhran Dönemlerinin Panzehiri: Tasavvuf", İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı , Muş, Türkiye, (Ağustos 2019
Kavak, A. (2018) "Bağdattan Zapın Kalbine Tasavvufi Yolculuk: Kadiriyye ve Nakşibendiyye Sufilerinin Faaliyetleri", 1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu , (pp. 833-846), Hakkari, Türkiye, (Kasım 2018
Kavak, A. (2018) "HOCA AHMED YESEVİNİN TASAVVUFİ PENCERESİNDEN ÖRNEK TÜRK TOPLUMUNUN MEZİYETLERİ", VI. Uluslararası Şeyh Şabanı Veli Sempozyumu , (pp. 288-296), Kastamonu, Türkiye, (Aralık 2018
Kavak, A. (2018) "İBNÜ’L-ARABÎ’NİN RÜYA YOLUYLA TESİRİNE BİR ÖRNEK: ŞEYH MAHMUD EL-HALVETÎ’NİN EL-HİKEMU’S-SÛFİYYE ADLI ESERİ", Uluslararası İbnü’l-Arabi Sempozyumu , Malatya, Türkiye, (Aralık 2018
Kavak, A. (2018) "Cumhuriyet Döneminde Ağrı’da İlim ve Tasavvuf Hayatına Yön Veren Şahsiyetler ve Toplumsal Hayata Tesirleri", IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’xxun Gemisi Sempozyumu , (pp. 507-512), Ağrı, Türkiye, (Ağustos 2018
Kavak, A. (2018) "HOCA AHMED YESEVÎ’YE GÖRE İNSANIN MANEVÎ TERAKKİSİ", 2. Uluslararası Ahmed-i Hanî Sempozyumu , Ağrı, Türkiye, (Aralık 2018
Kavak, A. (2018) "Cumhuriyet Döneminde Iğdır ve Çevresinde Tasavvuf Kültürünü Yaşatan Mutasavvıflar", II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu , Iğdır, Tuvalu, (Eylül 2018
Kavak, A. (2018) "İLİM VE TASAVVUF ALANLARINDA ARAPÇA VE FARSÇA DIŞINDAKİ DİLLERİN KULLANIMI AHMED YESEVİ VE AHMED-İ HANİ ÖRNEĞİ", ULUSLARARASI DİN VE DİL SEMPOZYUMU , Iğdır, Türkiye, (Aralık 2018
Kavak, A. (2017) "Osmanlı Döneminde Irak Türkmenleri Arasında Tasavvufî Hayatın Yaygınlaşması", IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu , (pp. 1-8), Niğde, Türkiye, (Haziran 2017
Kavak, A. (2017) "Hâlidî Sürgünlerine Karahisar-ı Sahip Sancağından Bir Örnek: Şeyh İbrahim Efendi", Mevlana Halid-i Bağdadî ve Hâlidîliğin Bingöl Çevresi Üzerindeki Etkisi Ulusal Sempozyumu , (pp. 421-429), Bingöl, Türkiye, (Aralık 2017
Kavak, A. (2016) "Nakşibendîliğin Ortadoğu da Yayılmasında Mevlânâ Hâlid el Bağdâdî nin Rolü", Uluslararası Bahaeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016
Kavak, A. (2016) "Şeyh Adî b. Müsafir'den Seyyid Taha-i Nehri'ye Hakkari'de Tasavvufî Hareketlilik", Uluslararası Tarihte Hakkari Sempozyumu , (pp. 559-570), Hakkari, Türkiye, (Temmuz 2016
Kavak, A. (2015) "XVII Asır Halvetî Şeyhlerinden Şemsüddin Ahlâtî ve Kürtçe Tasavvufî Divanı", Uluslararası Seyyid Yahya Şirvânî ve Halvetîlik Sempozyumu , (pp. 403-418), Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2015
Kavak, A. (2015) "Ahlat Bölgesinde XVI XVIII Yüzyıllar Arasında Halvetî Tarikatını Yayan Bir Aile Ahlâtîler", Uluslararası Seyyid Yahya Şirvânî ve Halvetîlik Sempozyumu , (pp. 23-38), Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2015
Kavak, A. (2014) "Anadolu nun İrşadında Türk ve Kürt Mutasavvıfların Katkıları", Tarihte Türkler ve Kürtler Uluslararası Sempozyumu , Ankara, (Ocak 2014
Kavak, A. (2014) "Mevlânâ Hâlid i Nakşibendî de Ehl i Beyt Sevgisi ve Seyyid Taha Hakkarî", Uluslararası Seyyid Taha-i Hakkarî Sempozyumu , (pp. 77-89), Hakkari, Türkiye, (Nisan 2014
Kavak, A. (2014) "İspirli Ömer Efendi nin Tasavvufî Yönü", Erzurum İspirli Kadızâde Mehmet Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu , Erzurum, Türkiye, (Mayıs 2014
Kavak, A. (2013) "Hâlidiyye Medreselerinin Anadolu daki İlmî ve Kültürel Hayata Katkıları", Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu , (pp. 267-287), Bingöl, Türkiye, (Ağustos 2013
Kavak, A. (2013) "Alvarlı Efe de Nakşibendî Hâlidî Tarîkat Geleneğinin İzleri", Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî(Alvarlı Efe) Sempozyumu , (pp. 431-441), Erzurum, Türkiye, (Kasım 2013
Kavak, A. (2013) "Kuzey Kafkasyadaki Tasavvufi Örgütlenmeler İçerisinde Müridizm in Gelişim Süreci ve Hâlidilikle Bağlantısı", Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi , Ağrı, Türkiye, (Eylül 2013
Kavak, A. (2013) "Osmanlı Devleti nin İlmi ve Siyasi Hayatında İz Bırakan Hâlidi Şeyhleri Arasında Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî öl 1311 1883 nin Yeri", 1. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu , Gümüşhane, Türkiye, (Ekim 2013
Kavak, A. (2012) "Mevlânâ Hâlid i Bağdadî nin Dîvânı", Uluslararası Mevlana Halid-i Bağdadi Sempozyumu , (pp. 279-290), Van, Türkiye, (Ağustos 2012
Kavak, A. (2022) "Ahmed-i Hânî", İstanbul/Türkiye : SİYER YAYINLARI  
Kavak, A. (2022) "Cumhuriyet Döneminde Ağrı'da Tasavvuf", Ankara/Türkiye : İlâhiyât  
Kavak, A. (2020) "Cumhuriyet Döneminde Ağrı’da Tasavvuf", Ankara/Türkiye : İlâhiyât  
Kavak, A. (2017) "Seyyid Taha Hakkarî", Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  
Kavak, A. (2017) "Hâlid el-Bağdâdî", Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  
Kavak, A. (2016) "Seyyid Tâhâ i Nehrî Hayatı Tasavvufî Yönü ve Tesirleri", Van/Türkiye : Lorya  
Kavak, A. (2016) "Osmanlı Döneminde Kuzey Irak ta Tasavvuf 17 Yüzyıl", Ankara/Türkiye : İlâhiyât  
Kavak, A. (2016) "Mevlânâ Hâlid i Nakşibendî ve Hâlidîlik", İstanbul/Türkiye : Nizamiye Akademi  
Kavak, A. (2014) "Mevlânâ Hâlid Ziyâüddin i Nakşibendî", Ağrı/Türkiye : İlkay Ofset  
Kavak, A. (2013) "Divan Mevlânâ Hâlid i Bağdadî", İstanbul/Türkiye : Semerkand  
Kavak, A. (2013) "DİVAN-I MEVLANA HALİDİ BAĞDADİ", Konya/Türkiye : ENSAR  
Kavak, A., Kaplan, M.N. (2023) "Postmodern Toplumda Sûfî Gelenek (Türkiye Örneği)", Kitap: Beşeri ve Vahyi İlimlerin Entegrasyonu, Ankara/Türkiye : İlâhiyât  
Kavak, A. (2023) "Abdullah Hırpanî", Kitap: Şark Ulemâsı, Ankara/Türkiye : İlâhiyât  
Kavak, A. (2023) "Abdulkadir Kanikeveyî", Kitap: Şark Ulemâsı, Ankara/Türkiye : İlâhiyât  
Kavak, A. (2022) "Eroğlu Nuri'de Hz. Muhammed'in Ev Halkı: Ehl-i Beyt", Kitap: Elmalı'da Hz. Muhammed'in (sav) Ev Halkı: Ehl-i Beyt Sevgisi, Antalya/Türkiye : Kutlu Avcı Ofset  
Kavak, A. (2022) "Ahmed-i Hânî'ye Göre Toplumsal Ahlâkın İnşa Sürecinde Belirleyici Unsurlar", Kitap: Muhtelif Şahıs ve Düşüncelerde Ahlâk ve İnşâ III, İstanbul/Türkiye : Kitap Dünyası  
Kavak, A. (2022) "Jîngeha Dînî û Tesewufî Ya Ku Feqîyê Teyran Têde Mezin Bûye", Kitap: FEQÎNASÎ, Van/Türkiye : PEYWEND  
Kavak, A. (2021) "XIV. Yüzyılda Anadolu'da Kurulan Arvas ve Seyyid Aynü'l-Melek Tekkelerinin Toplumsal Hayata Katkısı", Kitap: Abdülhâlık-ı Gücdüvânî el-Malatî, Malatya/Türkiye : İnönü Üniversitesi Yayınevi  
Kavak, A. (2021) "Tesewuf di Berhemên Ehmedê Xanî de (Ahmed-İ Hânî’nin Eserlerinde Tasavvuf)", Kitap: XANİNASÎ, Van/Türkiye : PEYWEND  
Kavak, A. (2020) "Eyyûbiler Döneminde Musul ve Çevresindeki Tasavvufî Hareketlilik", Kitap: Eyyûbîler’de İlim, Kültür ve Sanat, İstanbul/Türkiye : Hiperyayın  
Kavak, A. (2019) "Şark Medreselerinde Kürtçe Eser Yazma Geleneği ve Molla Halil es-Siirdî’xxnin Katkısı", Kitap: Molla Halil es-Siirdî Hayatı, Eserleri İlmi Kişiliği, İstanbul : Beyan Yayınları  
Kavak, A. (2019) "İslam Toplumunda Çatışma, Tefrika ve Buhran Dönemlerinin Panzehiri: Tasavvuf", Kitap: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ VE TAHAMMÜL AHLAKI, İstanbul/Türkiye : Ensar Neşriyat  
Kavak, A. (2017) "Hâlid-i Bağdâdî", Kitap: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, İstanbul/Türkiye : İnsan Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Academic Platform Journal of Islamic Research (APJIR), 2022, Editör
(Ulusal - Dergi) AĞRI İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) III. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2019, Yrd. Editör
(Uluslararası - Kitap) 2. ULUSLARARASI AHMED-İ HANİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) Mevlânâ Hâlid i Bağdadî ve Osmanlı Toplumunda Hâlidîlik Çalıştay ve Paneli, 2016, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Universal Journal of Theology, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ağrı İslami İlimler Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TASAVVUF İLMÎ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Mevlânâ Hâlid i Nakşibendî ve Hâlidîlik
0 0 0 1 9 7 9 0 26
2
Hâlidiyye Medreselerinin Anadolu daki İlmî ve Kültürel Hayata Katkıları
0 0 0 1 1 2 3 0 7
3
Melaye Cizirî’nin Divan Şerhleri Arasında el-İkdu’l-Cevherî fî Şerhi Dîvâni’ş-Şeyhi’l-Cezerî
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 2 2 2 0 7
4
Divan Mevlânâ Hâlid i Bağdadî
0 0 0 0 1 0 5 0 6
5
Mevlânâ Hâlid i Bağdâdî nin Halifelerinden Şeyh Osman Sirâcüddin et Tavîlî ö 1283 1866 ve Biyâre Medresesi Tekkesi
İlahiyat Tetkikleri Dergisi
0 0 0 0 1 1 3 0 5
6
Bitlis Küfrevî Tekkesinin Ağrı’daki Temsilcileri ve Şehrin İlmî ve Manevî Hayatına Tesirleri
AKADEMİK BAKIŞ
0 0 0 0 0 4 0 0 4
7
Seyyid Taha Hakkarî
0 0 0 0 1 2 0 0 3
8
Kaçar Hanedanı Döneminde 1795 1925 İran da İrşad Faaliyeti Yürüten Nakşbendî Hâlidî Şeyhleri
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
9
Melaye Cizîrî ve Tasavvufî Kürt Edebiyatının Gelişim Dönemi
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 1 1 0 0 3
10
Şeyh Ebûbekir Abdülaziz es Sincârî ve Kâdiriyye Tarikatının Kuzey Irak taki Erken Dönem Faaliyetleri
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli E-Dergisi
1 0 0 0 2 0 0 0 3
11
Hoca Ahmed Yesevî ve Yunus Emre nin Türklerin Tasavvufî Kültürüne katkıları
UNİVERSAL JOURNAL OF THEOLOGY
0 0 0 0 2 0 1 0 3
12
Anadolu daki İrşad Merkezlerinden Nehrî Tekkesinin Osmanlı Rus Savşlarındaki Olumlu Katkıları
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 3 0 0 3
13
Bağdat ta Selefî Bir Çevrede Yetişen Sûfî Bir Âlim Ebü s Senâ Mahmud Şihabüddin el Âlûsî ö 1270 1854
Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 2 0 3
14
Hâlid el-Bağdâdî
0 0 0 0 0 1 1 0 2
15
Kuzey Irak ta Tasavvuf ve Tarikatlar
AKADEMİAR
0 0 0 0 2 0 0 0 2
16
Mevlânâ Hâlid i Bağdadî ve Akîde i Îmân Adlı Eseri
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 0 0 1 1 0 2
17
Anadolu’nun İlim ve Tasavvuf Hayatında Öne Çıkan Berzencî Uleması
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 0 0 1 1 0 2
18
Ağrının Nakşibendî-Hâlidî Şeyhlerinden Molla Muhammed Kasorî ve Kasor Medresesi
TİDSAD
0 0 0 0 1 0 0 0 1
19
Müceddidi Şeyhi Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî’xxnin Ortadoğu’xxdaki Misyonu
Ağrı İslami İlimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
20
Türkmenler ve Kürtler Arasında Bektaşî Geleneği: Irak Örneği
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 1 0 0 0 0 1
21
XVIII Yüzyılda Kuzey Irak ta Tasavvufî Faaliyet Yürüten Kâdirî Şeyhleri
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
22
Osmanlı Döneminde Kuzey Irak ta Tasavvuf 17 Yüzyıl
0 0 0 1 0 0 0 0 1
23
Şeyh Abdülganî en-Nablusî en-Nablusî’xxnin Mevlevîlik Müdafaası: el-Ukûdü’xxl-Lü’xxlüiyye fî Tarîki’xxs-Sâdeti’xxl-Mevleviyye Adlı Eseri
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
24
Seyyid Tâhâ i Nehrî Hayatı Tasavvufî Yönü ve Tesirleri
0 0 0 0 0 1 0 0 1
25
DİVAN-I MEVLANA HALİDİ BAĞDADİ
0 0 0 0 0 0 1 0 1
26
Cumhuriyet Döneminde Ağrı’da Tasavvuf
0 0 0 1 0 0 0 0 1
27
Tekkelerin Toplumsal Alandaki Hizmetlerine Irak’tan Bir Örnek: Biyâre Tekkesi
AKADEMİAR
0 0 0 0 0 1 0 0 1
28
Seyyah İbn Battûta’nın Gözüyle 14. Asır İran Toplumunda Tasavvufî Hayat
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
29
Molla Halil es-Siirdî Hayatı, Eserleri İlmi Kişiliği
0 0 0 0 0 1 0 0 1
30
Muhyiddin İbnü’xxl-Arabî’xxnin Şam Tasavvuf Düşüncesine Tesir Kanalları ve Meşhur Takipçileri
Universdal Journal of Theology
0 0 0 0 0 1 0 0 1
31
XIX. Yüzyılda Hâlidîliğin Şark Medreselerine Tesirleri
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
32
MUŞ SEYYİD AYNÜ’L-MELEK ZAVİYESİ’NİN SON POSTNİŞÎNİ ŞEYH MUSTAFA EL-ABRÎ VE KÜRTÇE DİVANI
Van İlahiyat Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Fotoğraf ve Arşiv Belgeleriyle Hâlidîlik, 04-05-2017
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4845
YÖKSİS Bilim Alanı Tasavvuf 124
Anahtar Kelimeler Tasavvuf
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 125 375 323 115 160 185 185 380 140 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 348 . 145 . 232 . 428 . 385 . 347 . 440 . 251 . 456 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 105 . 28 . 54 . 150 . 122 . 81 . 106 . 33 . 143 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 16 . 3 . 4 . 21 . 12 . 8 . 14 . 3 . 22 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 16 . 3 . 4 . 17 . 10 . 7 . 11 . 3 . 19 . -
Toplam Yayın 7 9 10 9 9 5 9 8 4 0
Toplam Makale 7 4 4 4 3 2 5 3 1 0
Toplam Kitap 0 3 3 0 2 2 2 5 3 0
Toplam Bildiri 0 2 3 5 4 1 2 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 4 2 2 4 2 2 4 3 1 0
Makale (Ulusal) 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 3 2 0 0 1 0 2 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 2 1 2 3 3 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 2 5 4 1 2 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri