img

Doç. Dr. Aladdin GÜLTEKİN

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Arap Dili ve Belagatı

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), 1993, 1996
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 1985, 1993
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2009, 2011
Araştırma Alanları
Arap Dili ve Belâgati
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2009, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), 1993, 1996
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 1985, 1993
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 60, 2018
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belâgati
Akademik Unvanlar
2011-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
1994-2001, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2011-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Ahsen Nida Er, Yüksek Lisans, OSMANLI HUKUKUNDA TANZİMAT VE SONRASI DÖNEMDE YÜKSEK YARGI MERCİLERİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Pınar Kevser Öz, Yüksek Lisans, ER-RA'D SURESİNİN MUHASSİNÂT-I LAFZİYYE AÇISINDAN İNCELENMESİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Muhammed Raşid Derşevi, Doktora, دور الشاهد الشعري في القضايا النحوية والمعجمية في التفسير القرون الإسلامية الخمسة الأولى أنموذجاً, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hüsniye Gülmez, Yüksek Lisans, ABBÂSÎ DEVLETİNDE RESMÎ YAZIŞMALAR -TEVKİʿ DİVÂNI-, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
İsa Akbıyık, Yüksek Lisans, EL-MUTARRÎZÎ'NİN EL-İḲNÂʿ ADLI YAZMA ESERİNDE ELE ALDIĞI NAHİV KURALLARI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mustafa Almavas, Doktora, تنوُّع الأساليب في النثر السياسي الأموي, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ehsan Kharrat Deveci, Yüksek Lisans, Cemheretu'l-Ems̱âl'de geçen efʿalu min kalıbındaki mesellerin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Abdullah Buyankara, Yüksek Lisans, Cemheretu'l-Emsâl'de geçen "Efâlu Min" vezni dışında gelen mesellerin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Naciye Betül Gözel, Yüksek Lisans, El-Mutarrizî'nin El-iknâ adlı eserinde isimler, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2022-2023, Yüksek Gramer (Sarf), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Arapça Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Sentaks), Yüksek Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2022-2023, Cümle Bilgisi (Nahiv)–I, Lisans
2022-2023, Kelime Bilgisi (Sarf)–I, Lisans
2022-2023, Kelime Bilgisi (Sarf)–III, Lisans
2021-2022, Kelime Bilgisi (Sarf)–III, Lisans
2021-2022, Kelime Bilgisi (Sarf)–II, Lisans
2021-2022, Arapça Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Sentaks), Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Gramer (Sarf), Yüksek Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2021-2022, Cümle Bilgisi (Nahiv)–I, Lisans
2021-2022, Cümle Bilgisi (Nahiv)–II, Lisans
2021-2022, Yüksek Gramer (Nahiv), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Arapça-Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Morfoloji), Yüksek Lisans
2020-2021, Kelime Bilgisi (Sarf)–II, Lisans
2020-2021, Cümle Bilgisi (Nahiv)–II, Lisans
2020-2021, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2020-2021, Arap Dili ve Problemleri- Gramer, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Arapça-Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Morfoloji), Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Gramer (Nahiv), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Cümle Bilgisi (Nahiv)-I, Lisans
2020-2021, Kelime Bilgisi (Sarf)-I, Lisans
2020-2021, Arapça Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Sentaks), Yüksek Lisans
2019-2020, Cümle Bilgisi (Nahiv)-I, Lisans
2019-2020, Kelime Bilgisi (Sarf)-I, Lisans
2019-2020, Arapça-Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Morfoloji), Yüksek Lisans
2019-2020, Cümle Bilgisi (Nahiv)–II, Lisans
2019-2020, Kelime Bilgisi (Sarf)–II, Lisans
2019-2020, Arapça Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Sentaks), Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Gramer (Nahiv), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Yüksek Gramer (Sarf), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2018-2019, Kelime Bilgisi II, Lisans
2018-2019, Yüksek Gramer (Nahiv), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Arapça Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (sentaks), Yüksek Lisans
2018-2019, Arap Atasözleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Cümle Bilgisi IV, Lisans
2018-2019, CÜMLE BİLGİSİ (NAHV)–III, Lisans
2018-2019, Arapça Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Morfoloji), Yüksek Lisans
2018-2019, Arap Dili Belâğatı I, Lisans
2018-2019, Cümle bilgisi I, Lisans
2018-2019, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2018-2019, Arapça Metinler I, Lisans
2017-2018, Arapça Metinler I, Lisans
2017-2018, Arapça Metinler II, Lisans
2017-2018, Arap Dili ve Belagatı-I, Lisans
2017-2018, ARAPÇA TÜRKÇE MUKAYESELİ DİL BİLGİSİ (SENTAKS), Yüksek Lisans
2017-2018, BELAGAT BEYAN BEDİ, Yüksek Lisans
2017-2018, Arapça Cümle Bilgisi-I, Lisans
2017-2018, Arapça Cümle Bilgisi-III, Lisans
2017-2018, Arap Dili Belâgatı II, Lisans
2017-2018, Arapça Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Sentaks), Lisans
2017-2018, Cümle Bilgisi IV, Lisans
2017-2018, Cümle Bilgisi II, Lisans
2017-2018, Arapça I, Lisans
2016-2017, KELİME BİLGİSİ (SARF)–II, Lisans
2016-2017, CÜMLE BİLGİSİ (NAHV)–II, Lisans
2016-2017, KELİME BİLGİSİ (SARF)–IV, Lisans
2016-2017, CÜMLE BİLGİSİ IV, Lisans
2016-2017, ARAP DİLİ BELÂGATI II, Lisans
2016-2017, OKUMA–ANLAMA (KIRÂA)–II, Lisans
2016-2017, ARAPÇA TÜRKÇE MUKAYESELİ DİL BİLGİSİ (SENTAKS), Yüksek Lisans
2016-2017, Okuma–Anlama (Kırâa)–I, Lisans
2016-2017, Arap Dili Belağatı II, Lisans
2016-2017, Cümle Bilgisi (Nahv)–I, Lisans
2016-2017, Kelime Bilgisi (Sarf)–I, Lisans
2016-2017, Arapça Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Sentaks), Yüksek Lisans
2016-2017, Kelime Bilgisi (Sarf)–III, Lisans
2016-2017, Cümle Bilgisi (Nahv)–III, Lisans
2016-2017, Arap Dili Belağatı I, Lisans
2016-2017, Arapça I, Lisans
2016-2017, ARAPÇA II, Lisans
2015-2016, Kelime Bilgisi (Sarf)–II, Lisans
2015-2016, Arapça I, Lisans
2015-2016, Cümle Bilgisi (Nahv)–II, Lisans
2015-2016, Okuma–Anlama (Kırâa)–I, Lisans
2015-2016, Cümle Bilgisi (Nahv)–I, Lisans
2015-2016, Kelime Bilgisi (Sarf)–I, Lisans
2015-2016, Arapça Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Sentaks), Yüksek Lisans
2015-2016, Arap Dili Belağatı I, Lisans
2015-2016, Arapça II, Lisans
2015-2016, Arap Dili Belağatı II, Lisans
2014-2015, Türkçe Mukayeseli Dil Bilgisi, Yüksek Lisans
2014-2015, Arap Dili Belağatı I, Lisans
2014-2015, Arapça I, Lisans
2014-2015, Arapça II, Lisans
2014-2015, Arap Dili Belağatı II, Lisans
2014-2015, Belagat Meani, Yüksek Lisans
2013-2014, Belagat Meani, Yüksek Lisans
2013-2014, Arap Dili Belağatı II, Lisans
2013-2014, Belagat, Yüksek Lisans
2013-2014, Arapça Türkçe Mukayeseli Dil Bilgisi, Yüksek Lisans
2013-2014, Arapça Cümle Bilgisi NAHİV, Lisans
2013-2014, Belagat Beyan Bedi, Yüksek Lisans
2013-2014, Arapça Türkçe Mukayeseli Dil Bilgisi (Sentaks), Yüksek Lisans
2013-2014, Arap Dili Belağatı I, Lisans
2012-2013, Arapça Gramer NAHİV, Lisans
2011-2012, Arapça Gramer NAHİV, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Gültekin, A., Ahmedarsh, B. (2022) "دلالة أسماء المكان في كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري", BALAGH (Balagh Journal of Islamic and Humanities Studies), 2 (2) pp. 176-192 Link  
Gültekin, A. (2019) "Arap Şiirinde Zorunluluktan Kaynaklanan Hazif Olgusu", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (1) pp. 23-55  
Gültekin, A. (2019) "Mâ-ı (ما) İstifhâmiyyenin Lafız ve Mana Bakımından Kullanımı", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1) pp. 249-264  
Gültekin, A. (2018) "KAYNAKLARI İTİBARIYLARAVZATU’L-ʿUḲŪL’DA HİKMET İÇERİKLİŞİİRLERİN FARKLI KULLANIMI", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (45) pp. 151-182 [TR Dizin] DOI  
Gültekin, A. (2018) "“Muhammed b. Gazi’nin, Ravzatu’l-Ukul adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 7 (5) pp. 831-834  
Gültekin, A. (2018) "Muhammed b. Ġāzî’nin Ravżatu’l-ʿUkûl Adlı Eserinde Geçen Arapça Şiirlerde Hikmet", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2 (2) pp. 123-148 DOI  
Gültekin, A. (2017) "Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (43) pp. 193-216  
Gültekin, A. (2017) "Ravzatu’l-Ukûl Adlı Eserde Geçen Mesel Örneklerine Dair Bir İnceleme", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (5) pp. 3122-3139 Link  
Gültekin, A. (2012) "Mutarrizî nin El İknâ Adlı Eserinde Dil Öğretimi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (4) pp. 132-147 Link  
Gültekin, A. (2011) "Mutarrizî nin El İknâ Adlı Eserinin Âtıf Efendi Nüshası", Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi,, 11 (32) pp. 155-169 [TR Dizin]  
Bildiriler
Gültekin, A. (2019) "Arap Mesellerinde Çocuk Betimlemesi", II. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 51-58), Balıkesir /Bandırma, Türkiye, (Ekim 2019
Gültekin, A. (2019) "MUHAMMED B. PIR ALI EL-BIRGIVÎ’NIN İZHÂRU’L-ESRÂR’I ILE SEYYID ALI BORLULU’NUN “ZUBDETU’L-EZHÂR” ADLI ESERININ MUKAYESELI İNCELENMESI", Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu , (pp. 54-64), Karabük, Türkiye, (Ekim 2019
Gültekin, A. (2018) "RAVZATU’L-UKÛL ADLI ESERDE ANLATILAN İLK ON HİKAYEDEKİ ARAPÇA ŞİİR ÖRNEKLERİ", Geçmişten Günümüze Malatyalı ilim ve Fikir İnsanları Sempozyumu , (pp. 205-219), Ankara, Türkiye, (Ekim 2018
Gültekin, A. (2018) "SELÇUKLU DEVLET ADAMI VE ALİMİ MUHAMMED B. GAZİ MALATYAVÎ’NİN DÖNEMİNDE EDEBİYATA KATKISI", III. ULUSLARARASI SADREDDÎN KONEVÎ SEMPOZYUMU (KONYA) , (pp. 75-85), Konya, Türkiye, (Aralık 2018
Gültekin, A. (2018) "İlahiyat Fakültelerinin Özellikle Karabük ÜniversitesiÖzelinde Arapça Öğretiminde Yeterliliği", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi (ALANYA) , (pp. 58-67), Karabük, Türkiye, (Kasım 2018
Gültekin, A. (2017) "BELAGAT İLMİ KONULARINDAN TECNİS, MECAZ VE TEŞBİHE LUTFULLAH HALÎMÎ’NİN YAKLAŞIMI", Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu , (pp. 701-711), Amasya, Türkiye, (Aralık 2017
Gültekin, A. (2017) "Davudî Karsî’nin “Şerhu Avâmili’l-Cedîde” Adlı Eseri Bağlamında Arapça Dil Öğretim Yöntemi", Uluslararası Davûd-i Karsî Sempozyumu , (pp. 420-426), Kars, Türkiye, (Ekim 2017
Kitaplar
Gültekin, A. (2020) "SAFRANBOLU’LU ÂLİM ALİ B. İBRAHİM’İN İZHÂR ŞERHİ ZUBDETU’L-EZHÂR ADLI ESERİ-İnceleme ve Neşr-", Ankara/Türkiye : İLAHİYAT  
Gültekin, A. (2018) "ARAB EDEBİYATINDA MESEL VE HİKMET (RAVŻATU’L-ʿUḲŪL ÖRNEĞİ)", Ankara/Türkiye : İLAHİYAT  
Kitap Bölümleri
Gültekin, A. (2022) "KEMALPAŞAZÂDE FELSEFE–DİN–EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI -II", Ankara/Türkiye : FCR YAYIN REKLAM BİLGİSAYAR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ  
Gültekin, A. (2021) "ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İLMİN YOLCULUĞU", Karabük/Türkiye : KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI  
Gültekin, A. (2019) "BALIKESİRLİ BİR İSLAM ÂLİMİİMAM BİRGİVÎ", Balıkesir/Türkiye : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Kitap) أثر اللغة الأم في تعلم اللغة الثانية Anadilin İkinci Dil Öğretimine Etkisi, 2022, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi - Turkey Journal of Theological Studies, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Ravzatu’l-Ukûl Adlı Eserde Geçen Mesel Örneklerine Dair Bir İnceleme
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 5 6
2
Davudî Karsî’nin “Şerhu Avâmili’l-Cedîde” Adlı Eseri Bağlamında Arapça Dil Öğretim Yöntemi
0 1 0 0 0 2 4
3
ARAB EDEBİYATINDA MESEL VE HİKMET (RAVŻATU’L-ʿUḲŪL ÖRNEĞİ)
0 0 0 0 1 2 3
4
Muhammed b. Ġāzî’nin Ravżatu’l-ʿUkûl Adlı Eserinde Geçen Arapça Şiirlerde Hikmet
Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 2 3
5
SELÇUKLU DEVLET ADAMI VE ALİMİ MUHAMMED B. GAZİ MALATYAVÎ’NİN DÖNEMİNDE EDEBİYATA KATKISI
0 0 0 0 0 2 2
6
KAYNAKLARI İTİBARIYLARAVZATU’L-ʿUḲŪL’DA HİKMET İÇERİKLİŞİİRLERİN FARKLI KULLANIMI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
7
RAVZATU’L-UKÛL ADLI ESERDE ANLATILAN İLK ON HİKAYEDEKİ ARAPÇA ŞİİR ÖRNEKLERİ
0 0 0 0 0 2 2
8
Mutarrizî nin El İknâ Adlı Eserinde Dil Öğretimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 1 2
9
MUHAMMED B. PIR ALI EL-BIRGIVÎ’NIN İZHÂRU’L-ESRÂR’I ILE SEYYID ALI BORLULU’NUN “ZUBDETU’L-EZHÂR” ADLI ESERININ MUKAYESELI İNCELENMESI
0 0 0 0 0 2 2
10
SAFRANBOLU’LU ÂLİM ALİ B. İBRAHİM’İN İZHÂR ŞERHİ ZUBDETU’L-EZHÂR ADLI ESERİ-İnceleme ve Neşr-
0 0 0 0 0 2 2
11
“Muhammed b. Gazi’nin, Ravzatu’l-Ukul adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Bikhtiyar Ahmedarsh
-
2022 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
494.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
194.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
148.
2754 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler Arap Dili ve Belâgati
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 70 160 86 100 40 60 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 477 . 375 . 448 . 412 . 551 . 494 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 180 . 111 . 175 . 146 . 205 . 194 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 122 . 82 . 130 . 110 . 175 . 148 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 36 . 25 . 42 . 42 . 70 . 61 . -
Toplam Yayın 0 0 5 6 5 1 1 2 0
Toplam Makale 0 0 2 3 2 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Toplam Bildiri 0 0 3 2 2 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 2 2 2 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 3 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri