img

Prof. Dr. Ali ASKER

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Uluslararası Siyaset

Genel Bilgiler

Kısa Özgeçmiş

ALİ ASKER

Prof. Dr. Ali Asker 1968 doğumludur. 1986-1993 yılları Azerbaycan Teknik Üniversitesinde Radyoteknik Fakültesinde lisans ve yüksek lisans (bileşik) eğitime başlamıştır. 1987-1989 yıllarında SSCB Silahlı Kuvvetleri Transkafkasya Askeri Dairesinde askerlik görevini bitirdikten sonra eğitimine devam etmiştir. Üniversite yıllarında Azerbaycan Milli Harekatının gençlik örgütlenmelerinde yer almıştır. Şubat 1992'de Hocalı Soykırımı'nın ardından, gönüllü olarak Azerbaycan Milli Ordusuna yazılarak Birinci Karabağ Savaşı'na iştirak etmiştir. Öğrenim sebebiyle terhis edildikten eğitimine devam etmiş, 1993'te eğitimini tamamlayarak uzman mühendis derecesi almıştır. Ali Asker, 1993'te Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak 1997'de yüksek onur diplomasıyla bu eğitim kurumundan mezun olmuştur. 1997-1998 yıllarında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde bir sene hazırlık eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamış, 2000 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında Devlet Sistemi ve Temel Öğeleri konulu tezini savunmuştur. Ali Asker, Genel Kamu Hukuku dalında başladığı doktora programından "Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri" tezini savunarak 2007 yılında mezun olmuştur. Doktora sonrası dönemde Azerbaycan'ın Ayna ve Zerkalo gazetelerinin Türkiye temsilciliğini yapmıştır.  Değişik düşünce kuruluşlarında Kafkasya, Rus-Slav, Orta Asya ve Türk Dünyası üzerine çalışmalar yapmış, birçok yayına ve tercüme esere imza atmıştır. 2011 yılından Karabük Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. 2016'da Bölge Çalışmaları alanında doçent unvanı almıştır. Dünya anayasalarını Türkçeye kazandırması nedeniyle kendisine 2019 yılında Hukuk Ansiklopedisi Özel Ödülü tevcih edilmiştir.  2021'de aynı fakültenin Uluslararası İlişkiler Bölümünde Uluslararası Siyaset Profesörü kadrosuna atanmıştır. Ali Asker'in Rusya ve Avrasya ülkeleriyle ilgili bölge çalışmaları, hukuk, tarih, düşünce tarihi ve kültür üzerine çok sayıda yayını bulunmaktadır.

Alınan Eğitimler
Lisans, Azerbaycan, Azerbaijan Technical University, Radyoteknik, Radyo aygıtlarının teknolojisi ve üretimi, 1986, 1993
Lisans, Azerbaycan, Bakü Devlet Üniversitesi, , 1993, 1997
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 1998, 2000
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2000, 2007
Araştırma Alanları
Bölgesel Çalışmalar, Türk Dünyası Çalışmaları, Uluslararası Siyaset
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2000, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 1998, 2000
Lisans, Azerbaycan, Bakü Devlet Üniversitesi, , 1993, 1997
Lisans, Azerbaycan, Azerbaijan Technical University, Radyoteknik, Radyo aygıtlarının teknolojisi ve üretimi, 1986, 1993
Rusça, Diğer Belge, 91, Bahar, 2012
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Bölgesel Çalışmalar
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Türk Dünyası Çalışmaları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyaset
2016-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye
2011-2016, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Narmın Rzayeva, Yüksek Lisans, Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin Ekonomi Politiği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mustafa Cem Koyuncu, Yüksek Lisans, Donald Trump Döneminden Günümüze Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint-Pasifik Bölgesinde Çin'e Yönel, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ajmal Khaır Khah, Yüksek Lisans, Afganıstan'ın Dış Politikası: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulama Meseleleri (2014-2021), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Arzu Abioğlu, Yüksek Lisans, İkinci Karabağ Savaşı Sonrası Barış Süreci ve Liderlerin Barış Söylemleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Büşra Yıldız Türkeri, Yüksek Lisans, Cinsiyet Ayrımcılığı Bakımından Terör, Savaş ve Zorunlu Göçlerde Yaşanan Hak İhlalleri: Suriye ve Bo, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fatımah Mohammed Saeed Azeez Ashq, Yüksek Lisans, Lübnan Devletinin Kuruluşu ve Anayasal Sistemin Gelişimi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Caner Yılmaz, Yüksek Lisans, EVRENSEL BİR HAK OLARAK SAĞLIK HAKKI VE TÜRKİYE'DEKİ YABANCILARIN DURUMU, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mahsa Mehdızadehyoushanloueı, Doktora, Uluslararası Örgüt Olarak Avrupa Birliği Modelinin Türk Devletler Teşkilatı Bütünleşme Sürecinde Uyg, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Reza Talebı, Yüksek Lisans, İRAN DEVRİMİ SONRASI HİDROPOLİTK VE SU SORUNLARI (1979-2021), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Nezrin Oğuz, Yüksek Lisans, BİR YUMUŞAK GÜÇ UNSURU OLARAK RUSÇA'NIN KULLANIM ALANI: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Muhammet Hicaz, Yüksek Lisans, Siyasi Dilin Oluşumunda Sosyal Medyanın Rolü: "Arap Baharı" Devrimleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Neslihan Kibar Önder, Yüksek Lisans, Karadağ'da Uluslaşma Süreci ve Bağımsız Cumhuriyetin Kuruluşu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Şeyma Soğancıoğlu, Yüksek Lisans, Çeçen-Rus Savaşları ve Türk Basınına Yansımaları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Sayed Asrar Sharukh, Yüksek Lisans, Afganistan'ın Ekonomi Politikasına Yön Veren Siyasi Etkenler, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Dılshad Huseynova, Yüksek Lisans, İSPANYA'DA DİL POLİTİKALARI: ULUSAL VE KÜRESEL TRENDLER, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Zeynep Aydoğan, Yüksek Lisans, Uygur Türklerinde Modernleşme, Kimlik ve Ulus İnşası, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fazlıddın Madıev, Yüksek Lisans, Yakın Çevre Doktrini ve Özbekistan Dış Politikasında Rusya Faktörü (1991-2021), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mümin Tekin, Yüksek Lisans, Vekalet Savaşları ve Siber Güvenlik, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hebah Abdelbaset Ibrahım Ahmad Hebah Abdelbaset Ibrahım Ahmad, Yüksek Lisans, Filistin Sorunun Tarihi Gelişimi ve Ürdün'deki Filistinli Mülteciler, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hümeyra Sümeyye Kahraman, Yüksek Lisans, JEOPOLİTİK YAKLAŞIMLAR EKSENİNDE RUSYA'NIN BATI BALKANLAR POLİTİKASI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Çağla Vurur, Yüksek Lisans, Soğuk Savaş Sonrası Almanya'daki Türk Karşıtlığı Bağlamında Yükselen Milliyetçilik, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Büşra Kulaksız, Yüksek Lisans, TÜRK BASININDA AZERBAYCAN MESELELERİ (2000-2010), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Azer Aghayev, Yüksek Lisans, AZERBAYCAN'DA "ERMENİ MESELESİ": (1920-2020), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Habibullah Rahman Sayan, Yüksek Lisans, KIRIM'IN İLHAKI VE STATÜ DÖNÜŞÜMÜ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Norıddın Yıldız, Yüksek Lisans, Afganistan'da Devlet İnşası ve Anayasa Yapım Süreçleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hidayet Karakuş, Yüksek Lisans, İkinci Dünya Savaşı Sırasında Balkan Gelişmeleri ve Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mohammad F.R. Alshawamreh Mohammad F.R. Alshawamreh, Yüksek Lisans, TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA FİLİSTİN MESELESİ 1948-2010, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Meral Albayrak, Yüksek Lisans, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNE YÖN VEREN TEMEL FAKTÖRLER, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Farız Polızada, Yüksek Lisans, AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI VE RUSYA'NIN BU SAVAŞA ETKİSİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
İslam Babazade, Yüksek Lisans, Savunma Sanayi ve Dış Politika İlişkisi: Türkiye Örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hassan Idrıss Moussa, Yüksek Lisans, CİBUTİ CUMHURİYETİNİN MİLLET İNŞASI SÜRECİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Yusuf Çolak, Yüksek Lisans, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Geri Göndermeme İlkesi: Suriyeli Mülteciler, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sait Çakmak, Yüksek Lisans, İran ve Türkiye Devletleri Üzerinden Siyasal İslam'ın Ulus-Devletler Üzerindeki Etkilerinin Karşılaş, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Selinay İlgaz, Yüksek Lisans, Sosyo-Politik Dönüşümlerin Teorik Parametreleri ve Süreçler: Polonya Örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Tuğçe Akçabaş, Yüksek Lisans, TOTALİTER SİSTEM VE STALİN DÖNEMİNİN BASKI POLİTİKALARI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Tuba Yalaman, Yüksek Lisans, Orta Doğu'daki Mezhepler ve Bu Mezheplerin Bölgesel Güvenlik Üzerindeki Etkileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Yasin Kaya, Yüksek Lisans, ABD'DE ETNİK KÜLTÜREL IRKÇILIK: GEORGE FLOYD ÖLÜMÜNÜN ABD'NİN ULUSLARARASI İMAJINA ETKİSİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hasret Türkan, Yüksek Lisans, Üniter Devlet İlkesi ile Özerklik Bağlamında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Statüsü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Murad Hajıbayov, Yüksek Lisans, Azerbaycan'da Modernleşme ve Sosyo-Politik Dönüşüm Sürecinde Bir Aydın Profili: Üzeyir Bey Hacıbeyli, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ilaha Mammadlı, Yüksek Lisans, Türk Cumhuriyetlerinin İşbirliği ve Sosyo-Ekonomik Potansiyeli Bağlamında Türk Devletleri Teşkilatı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Kutay Sefercik, Yüksek Lisans, Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Toprak Bütünlüğü ve Sınır Sorunları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Melek Gizem Şahin, Yüksek Lisans, Siyasal kimlik algısının Türk dış politikasına etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ayşe Şener, Yüksek Lisans, Türk dünyasında entegrasyon süreçleri ve kurumsallaşma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hilal Gül, Yüksek Lisans, Postmodern Dönemde Ulus Devletlerin Yeni Güvenlik Sorunları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Kerim Tanış, Yüksek Lisans, FAS KRALLIĞI:DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE ANAYASA YAPIMI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mehmet Şişman, Yüksek Lisans, 1979 İran İslam Devrimi ve Devrim Sonrasında İran-Arap İlişkileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Afgan Bakhshalıyev, Yüksek Lisans, 1990 Sonrası Rusya-Azerbaycan İlişkileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Türkan Necefoğlu, Yüksek Lisans, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu ve istihbarat faaliyetle, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Yasemin İşcan Erdoğan, Yüksek Lisans, Düzensiz Göç Ve AB Kapsamında Geri Kabul Anlaşmaları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hüseyin Kaan Kürşat Gönül, Yüksek Lisans, İdari vesayet denetimi ve mülki idare amirleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Zafer Söylemez, Yüksek Lisans, Ulusal güvenlik ve türk istihbarat sistemi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Muhlis Turan, Yüksek Lisans, Türk ulus-devlet paradigmasının inşasında etnik söylem: Türk tarih yazımında Kürtlerin kökeni, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hamasa Ghorı, Yüksek Lisans, Afganistan'da Cumhuriyet rejiminin kuruluşu ve işleyişi (1973-1989), Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mesude Eşiyok, Yüksek Lisans, Gürcistan'da uluslaşma ve devlet inşası süreci, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Haifa Mohamed F Hosen, Yüksek Lisans, Bilateral relations between Turkey and Libya 1951-2018, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hasan Devrim Hacıyakupoğlu, Yüksek Lisans, Türkiye'de ulus devlet ve ulusal kimlik inşaasının dönüşümü, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Şükrü Bitkin, Yüksek Lisans, 1980'den günümüze hükümet sistemi tartışmaları, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Mustafa Arslan, Yüksek Lisans, Kamu Denetçiliği Kurumunun yapısı ve işleyişi., Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Volkan Sancı, Yüksek Lisans, İyi yönetim hakkı ve bu kapsamda dinlenilme hakkı, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
2019-2020, Türk Dış Politikası III, Lisans
2019-2020, Türk Rus İlişkileri, Lisans
2019-2020, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Rusya Tarihi, Yüksek Lisans
2019-2020, Avrasya’da Dönüşüm ve Siyaset, Yüksek Lisans
2019-2020, Anayasa Hukuku, Lisans
2018-2019, Rusya Tarihi, Yüksek Lisans
2018-2019, Avrasya’da Dönüşüm ve Siyaset, Yüksek Lisans
2018-2019, Kamu Düzeni ve Güvenlik, Lisans
2018-2019, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk, Lisans
2018-2019, Balkanlarda Milliyetçilik ve Etnik Sorunlar, Yüksek Lisans
2018-2019, Anayasa Hukuku, Lisans
2018-2019, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Çağdaş Devlet Sistemleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Sovyet Sonrası Ülkelerde Devlet ve Ulus İnşaası, Yüksek Lisans
2018-2019, Türk Dış Politikası, Lisans
2016-2017, YEREL ÖZERKLİK VE YEREL YÖNETİMLER (U.E.), Yüksek Lisans
2016-2017, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, Lisans
2016-2017, İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, Lisans
2016-2017, HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, Lisans
2016-2017, ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR), Lisans
2016-2017, ANAYASA HUKUKU (T.C. ), Lisans
2014-2015, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2014-2015, Anayasa Hukuku, Lisans
2014-2015, Hukukun Temel Kavrmaları, Lisans
2013-2014, Hukukun Temel Kavrmaları, Lisans
2013-2014, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Anayasa Hukuku, Lisans
2012-2013, Anayasa Hukuku, Lisans
2012-2013, Hukukun Temel Kavrmaları, Lisans
2011-2012, Hukukun Temel Kavrmaları, Lisans
Kayıt Yok
Çoktaraflı İşbirliği Prizmasından Türkiye'nin Kafkasya Politikası (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2016-2016
Tehlikedeki Diller (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2014
Avrasya da Yeniden Çizilen Sınırlar İnşa Edilen Kimlikler Projesi Proje yürütücüsü Süer Eker Süer EKER (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Asker, A., Özpınar, Z.G. (2023) "Azerbaycan’ı Zafere Götüren Büyük Taarruz: 44 Günlük Savaşın Anatomisi", Avrasya İncelemeleri Dergisi, (0)  
Asker, A., Çakmak, S. (2022) "Ana çizgileriyle Turgut Özal‘in siyasi portresi: vizyon, politika ve söylemler işığında bir değerlendirme", SOCIOLOGY. SOCIAL PSYCHOLOGY. POLITICS (Journal of Scientific Research), (0) Link  
Asker, A., Önder, N.K. (2022) "KARADAĞ’DA ULUS-DEVLET İNŞASI: ETNOGRAFİ, KÜLTÜR VE SEMBOLLER ÜZERİNDEN YORUMLAMA", Milliyetcilik Arastirmalari Dergisi-Journal of Nationalism Studies, (0) DOI  
Asker, A., Özdaşlı, E. (2018) "Kafkaslarda Ermeni Mezalimi (1905-06) ve “Kanlı Seneler”in Bitmeyen Öyküsü”", Ermeni Araştırmaları Dergisi, (59) pp. 37-64 [TR Dizin] Link  
Asker, A., Özdaşlı, E. (2018) "KAFKASLARDA ERMENİ MEZALİMİ (1905-06) VE “KANLI SENELER”İN BİTMEYEN ÖYKÜSÜ", Ermeni Araştırmaları, (0) [TR Dizin]  
Asker, A., Erdoğan, B. (2018) "HOCALI BİR SAVAŞ SUÇUNA TANIKLIK (ERMENİSTAN SANIK SANDALYESİNDE)", Ermeni Araştırmaları, (0) [TR Dizin]  
Asker, A. (2017) "The Advanced Stage of Russia-Armenia Military Cooperation: The Joint Military Force", Review of Armenian Studies, (0)  
Asker, A. (2017) "Gürcistan’xxda Din Siyaset ve Müslüman Azınlıklar", Yeni Türkiye, (0)  
Asker, A., Güven, İ.F. (2017) "Vaynahlarda Tarikat ve Selefilik", Yeni Türkiye, (98) pp. 262-268  
Asker, A., Güven, İ.F. (2017) "Çeçenistan’da ’Resmi’ Mezhep: Kunta Hacı Virdi", Yeni Türkiye, (98) pp. 326-332  
Asker, A., Özel, M.S. (2017) "Panslavimzin Çarlık Rusyası’nın ve Sovyetler Birliği’nin Balkan Politikaları Üzerine Etkisi", Uluslararası Suçlar Ve Tarih-AVİM, (17) pp. 17-41  
Asker, A. (2016) "Hasan Bey Zardabi Founder Of Azerbaijan National Press", Sovremennaya Nauchnaya Zhizn, (0)  
Asker, A. (2016) "Rusya Federasyonu Anayasa Yargısında Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Üzerine Bazı Notlar", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (0)  
Asker, A. (2016) "Azerbaycan Anayasa Yapımı Sürecinde Yürütme Erkinin Güçlendirilmesi", Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (0)  
Asker, A. (2016) "Rusya da Yabancılar ve Yabancılaşan Vatandaşlar Zenofobi Kıskacında", TYB Akademi, 6 (17)  
Asker, A. (2016) "Rusya nın Suriye de Stratejik Hamleleri Sonu Meçhul Başlangıç", Yeni Türkiye, (0)  
Asker, A., Memmedli, M. (2016) "Arap Baharında Rusya nın Libya Politikası Moskova nın Çifte Tutumu", Yeni Türkiye, (0)  
Asker, A., Mahire, G. (2015) "Üzeyir Hacıbeyli Bestekar Yazar Düşünce Adamı", Sovremennaya Nauchnaya Misl, (0)  
Asker, A. (2015) "Azerbaycan da Millî Kimlik İnşasında Sosyo Ekonomik Etkenler ve Millet Olgusunun Fikri Temelleri 19 Yüzyılın Sonu 20 Yüzyılın Başı", Yeni Türkiye, (0)  
Asker, A. (2015) "Azerbaycan da Ulus İnşasının Onay Aşaması 1918 1920 ve Önemi ÜzerineBazı Tespitler", Yeni Türkiye, (0)  
Aliyeva, S., Asker, A. (2015) "İmam N Gotsinskinin Kafkasta teokratik devlet kurma çabaları ve Osmanlı ile ilişkiler", Avrasya İncelemeleri Dergisi, (0)  
Asker, A. (2015) "Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi", Yeni Türkiye, (0)  
Sevinç, A., Asker, A. (2014) "Kuzey Kafkasya da Türk Azerbaycan Dilinin Rolü", Sovremennaya Nauçnaya Mısl, (0)  
Sevinç, A., Asker, A. (2013) "Kuzey Kafkasya da Askerlik ve Müslümanlar", Sovremennaya Nauçnaya Mıls, (0)  
Asker, A. (2013) "Ulus Devlet İnşası Bağlamında Post Sovyet Sürece İlişkin Bazı Hususlar Milli Kimliğin Oluşumunda Semboller Din ve Dil Olgusu Gürcistan Azerbaycan ve Ukrayna", 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, (0)  
Sevinç, A., Asker, A. (2012) "Nogay Kıyımı Rusya İmparatorluğunun Nogayları İmha Eylemi ve Günümüzdeki Yankıları", Uluslararası Suçlar ve Tarih, (0) [TR Dizin]  
Aliyeva, S., Asker, A. (2012) "Osmanlı Rusya Rekabetinde Kuzey kafkasya", Avrasya İncelemeleri Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Asker, A. (2012) "BİR ALT ETNİK KİMLİK OLARAK ÇERKEZ ERMENİLERİ ÇERKEZ HAY TARİHSEL VE ETNO POLİTİK YAKLAŞIM", Ermeni araştırmaları dergisi, (0) [TR Dizin]  
Asker, A. (2012) "RUSYA NIN ERMENİSTAN DA ASKERÎ VARLIĞI HUKUKİ VE POLİTİK BAKIŞ AÇISIYLA BİR DEĞERLENDİRME", Ermeni Araştırmaları Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Asker, A. (2012) "Caucasus 2012 Drills Russia S Efficacy Attempts In The Caucasus As Part Of Its Security Strategies", Ermeni Araştırmaları Dergisi, (0)  
Asker, A. (2010) "ERMENISTAN DA ANAYASAL DÖNÜŞÜM SÜRECİVE ANAYASA NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ", Ermeni Araştırmaları Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Asker, A. (2010) "Kilise Savafllar Moskova Kiev İstanbul", 21. Yüzyıl, (0)  
Asker, A. (2010) "Kafkasya daki Silahlanma Rusya Türkiye İlişlkilerinin Neresinde", 21. Yüzyıl, (0)  
Asker, A., Türkan, H. (2022) "NAHÇIVAN’IN ANAYASAL KONUMU VE ÖZERKLİK STATÜSÜ", II. ULUSLARARASI SOĞUK SAVAŞ SONRASI SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASAL GELİŞMELER BAĞLAMINDA GÜNEY KAFKASYA SEMPOZYUMU , Türkiye, (Ağustos 2022
Asker, A., Khasan, G.D. (2022) "İKİ TARAFLI VE ÇOK TARAFLI İŞ BİRLİĞİ BAĞLAMINDA AZERBAYCAN-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİNİN ESAS PARAMETRELERİ VE HUKUKÎ TEMELLERİ", II. ULUSLARARASI SOĞUK SAVAŞ SONRASI SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASAL GELİŞMELER BAĞLAMINDA GÜNEY KAFKASYA SEMPOZYUMU , Türkiye, (Ağustos 2022
Asker, A., Kaçar, Y. (2019) "Rusya Federasyonunda Ombudsmanlık Kurumunun Yapısı ve İşleyişi", Birinci Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Sempozyumu: Türkiye-RusyaArasında Bilimsel, Teknolojik ve Ekonomik işbirliği , (Mayıs 2019
Asker, A. (2019) "Totalitarizm,Stalinizm. Baskı", Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler , (Kasım 2019
Asker, A. (2019) "Terör olgusunun değişen yüzü: Çıkar adına hukuku ötekileştirme", QAFQAZDA TERROR , (Kasım 2019
Asker, A., Ayan, S.B. (2019) "Mirza Bala Mehmetzade`ni “Ermeniler ve İran” eseri üzerine notlar", AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Azerbaycan Xalq Cümhuriyyetinin 100 illiyine hesr olunmuş “Qafqazda dövletlerarası münasibetler , (Mayıs 2019
Asker, A., Aynure, S. (2019) "Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Döneminde Edebiyatta Vatanseverlik Konusu ve Milli Mücadele", Azerbaycan İlminin ve Tahsilinin Muasır Problemleri , (Mayıs 2019
Asker, A., Kahraman, H.S. (2018) "Dağıstandan Türkiyeye Macera Dolu Bir Yaşam: Musa Ramazan’xxın Anılarında 2. Dünya Savaşı Harp Esirleri ve Göçmenlik", 3. Türkistan Kurultayı , (Ekim 2018
Asker, A., Eşiyok, M. (2018) "Gürcistan Demokratik Cumhuriyetinin Teşekkülü Ve Devlet Sisteminin Temel Özellikleri (1918-1921)", Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (Aralık 2018
Asker, A. (2018) "Azerbaycan’a Karşı Tasfiye Planı: 1918 Mart Soykırımı", 1918-ci il 31 mart azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Mədəniyyət Tarixinin Problemləri Əlyazmalarda” mövzusunda XVI ənənəvi respublika elmi konfransının materialları, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Füzuli adına Əlya , (Nisan 2018
Asker, A. (2018) "Mirza Bala Mehmetzade’xxnin Azerbaycan Misak-i Millisi Üzerine Yorumlar", Azerbaycan Elyazmaları Dünya Kütüphanelerinde. Azerbaycan Cumh. 100. Yıldönümü , (Haziran 2018
Asker, A., Zahidov, O. (2018) "Azerbaycan Mühaceretinin İstanbul’xxdan Yükselen Sesi: Bildiriş gazetesi (1930-1931)", Müslüman Şark’xxta ilk Parlamentolu Cumhuriyet , (Mayıs 2018
Asker, A. (2018) "BİRİNCİ CUMHURİYET DÖNEMİ AZERBAYCAN’IN BENİMSEDİĞİ HÜKÜMET SİSTEMİ", Müslüman Şarkta ilk Parlamentolu Cumhuriyet , (Mayıs 2018
Asker, A., Kaçar, Y. (2018) "Ombudsmanlık Kurumu: Tarihsel Kökenleri ve Uygulama Modelleri", Azerbaycan Cumhuriyetinin Uluslararası Topluma Entegrasyonu ve Hukuk Devleti İnşasında Hukuk İlminin Muasır Gelişim Eğilimleri , (Aralık 2018
Asker, A., Ulviya, F. (2018) "Erken Dönem Sosyalizm Rejimi ve Uygulanan Şiddet Hareketleri (Bildiriş Gazetesi Yazılarında)", 3. Türkistan Kurultayı. Kafkasya ve Türkistanda 1938 Sovyet Katliamı ve Etkileri, Göç, Sürgün ve Kimlik , (Aralık 2018
Asker, A. (2017) "Çoktaraflı İşbirliği Açısından Türkiye’xxnin Güney Kafkasya Politikası", FIRST INTERNATIONAL FORUMOF THE CAUCASUS STUDIES SCHOLARS , (Nisan 2017
Asker, A., Yıldıran, C., Özkan, D. (2017) "Günümüz Penceresinden Ahmet Ağaoğlu İslamiyet’te Kadın Eseri Üzerine Notlar", II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (Ekim 2017
Asker, A. (2017) "Daxili və xarici təhlukəsizlik baxımından Gürcüstanın milli dovlət quruculuğu dövründə İslam siyasəti", Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans , (Haziran 2017
Müezzinoğlu, E., Asker, A. (2017) "Şevket Süreyya Aydemir’in Gözüyle Bolşevik Devrimi ve Bolşevik Yönetimi (1917-1923)", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmları Kongresi , (pp. 56-57), Bakü, Azerbaycan, (Kasım 2017
Asker, A., Yıldıran, C., Özkan, D. (2017) "Yabancı Uyruklu Öğretim Üyelerinin Sosyal Yaşamlarıyla İlgili Çok Boyutlu Durum Analizi: Karabük Üniversitesi Örneği", International Congress On Management Economics And Business , (pp. 388-392), Zonguldak, Türkiye, (Eylül 2017
Asker, A. (2017) "Askeri Hegemonya Politikasında Yeni Adım: Rusya-Ermenistan Ortak Silahlı Birlik Antlaşması", 4.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu , (Nisan 2017
Asker, A. (2017) "BOLŞEVİK DEVRİMİ, KIZIL ORDU VE RUSYA’xxDAKİ TÜRK ESİRLERİNİN KADERİ", 100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI , (Ekim 2017
Asker, A. (2016) "Türkiye Azerbaycan İlişkileri Kardeşlik Duygusu ve İçtimai Duyarlılık", Sakarya Zaferi ve Haymana , (Eylül 2016
Asker, A. (2016) "TÜRKİYE AZERBAYCAN GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİNDE TÜRK VE MÜSLÜMANAZINLIKLAR FAKTÖRÜ", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi , (Aralık 2016
Asker, A. (2016) "Seküler Devlet Oluşumu ve Gürcistan Ortodoks Kilisesinin Hukuki Statüsünün Dönüşümü", Kafkasya'nın Otokton Halklarının İktidar ve Hukuk Sistemleri , (Mayıs 2016
Asker, A., Aziz, H. (2016) "Kafkas Toplumlarının Adet Hukukunda Atalık Müessesesi", II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi , (Aralık 2016
Asker, A. (2014) "Birinci Dünya Savaşı nda Rusya daki Türk Esirleri Konusunda Bazı Tespitler", 1914’TEN 2014’E 100’ÜNCÜ YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NI ANLAMAK , (Aralık 2014
Asker, A. (2014) "Birinci Dünya Savaşında Rusya ve Kafkaslar Değişen Rejimler ve Değişmeyen Yayılmacılık Tutkusu", 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı , (Mart 2014
Sevinç, A., Asker, A. (2013) "Sovyet Türk İlişkilerinde Kafkasya Faktörü", Çeçenistan Bilimler Akademisi , (Nisan 2013
Asker, A. (2013) "Arap Baharı nın Post Sovyet Alandaki Muhtemel Etkileri", Birinci Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları” Sempozyum Bildirileri. İstanbul Aydın Üniversitesi , (Mart 2013
Asker, A. (2012) "Rus Türk İlişkileri Paradoksal Koşullarda İyimserlik", Rusya Modernizasyonunun Problem ve Riskleri , (Ekim 2012
Sevinç, A., Asker, A. (2012) "Kafkasya nın Birleştirilmesi ve M E Resulzade nin Planları", Kafkas Halklarının Tarihinde Rusya'nın Rolü , (Şubat 2012
Asker, A. (2012) "Rus Türk İlişkileri Tarih ve Günümüz Meseleleri", Rusya Modernizasyonunun Sorunları , (Ekim 2012
Asker, A. (2012) "Kumuk Tarihinin Öğrenilmesinin Temel Hususları", Dağıstan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı , (Şubat 2012
Asker, A. (2012) "XX srin vv ll rind kimlik mübariz sinin gücl nm si ışığında D rb nd mühiti", Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu , (Mayıs 2012
Asker, A. (2012) "XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ KİMLİK MÜBARİZƏSİNİN GÜCLƏNMƏSİ İŞIĞINDA DƏRBƏND MÜHİTİ", Derbent şehrinin tarihi: Azerbaycan ve Dağıstan halklarının kardeşlik ve dostluk alakalarının parlak sayfaları mevzusunda ilmi konferansın materyalleri , Bakü, Azerbaycan, (Mayıs 2012
Asker, A. (2011) "Türkiye Azerbaycan İlişkilerinin Pragmatist Boyutu", 21. Yüzyılda Türk Dünyası , (Mart 2011
Islam, M.N., Ersin, B.Y., Khuhro, A.A. (2023) "South Asia:State, Society and Politics", : Nobel Yayınları  
Damirli, M., Asker, A. (2023) "Azərbaycan hüquq tarixi: cinayət hüququ", Baku/Azerbaycan : Azərnəşr  
Asker, A. (2022) "Alimerdan Bey Topçubaşov. Dönemi ve Mücadelesi", : Türk Tarih Kurumu  
Asker, A. (2021) "Azerbaycan Düşünce Tarihi: Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyılın Başları), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2021.", : Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar  
Asker, A., Güven, İ.F. (2018) "România ş i balcanii: reflectii istorico-geografice", : Editura Etnologicâ  
Eren, A., Asker, A. (2012) "Türk Cumhuriyetleri Anayasaları", : TürkPa yayınları  
Eren, A., Asker, A. (2005) "Yeni Anayasalar BDT ve Baltık Cumhuriyetleri", Türkiye : TİKA  
Asker, A. (2023) "ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ: DIŞ SİYASETTE YÖN ARAYIŞLARI VE DÖNÜŞÜM EĞİLİMLERİ (1991-2021)", Kitap: MODERN DÜNYADA TÜRK CUMHURİYETLERİ, Ankara/Türkiye : Nobel Yayınları  
Asker, A. (2023) "Constitution-Making Process in Pakistan (1947-1956)", Kitap: SOUTH ASIA: STATE, SOCIETY AND POLITICS, Ankara/Türkiye : Nobel Yayınları  
Asker, A. (2023) "İki Yüzyıl Devam Eden kıyım. Sürgün ve Baskı: Kafkasya'daTürk Nüfus Alanının Daralması", Kitap: Türk Dünyası ve Göç., : Küre yayınları  
Asker, A. (2023) "RUSYA’NIN YAKIN ÇEVRE SİYASETİ: KARADENİZ-HAZAR (GÜNEY KAFKASYA) BÖLGESİ", Kitap: 100. Yılında TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİ VE KARADENİZ (Moskova Antlaşması’ndan Günümüze) Editörler Prof. Dr. Mehmet OKUR Dr. Öğr., : Akçağ  
Asker, A. (2022) "Tezatlar Girdabı ve Gerçekler Arayışında Bir Düşünür: Ahmet Bey Ağaoğ", Kitap: Tek Parti Döneminde Türk Milliyetçiliğinin Farklılaşan 'Yüz'leri (1923-1950), : Orion  
Asker, A., Talebi, R. (2022) "İRAN DIŞ POLİTİKASINDA KARABAĞ", Kitap: 2020 KARABAĞ SAVAŞI. (İlham Aliyev: Karabağ Azerbaycan’dır!), : Nobel Yayınları  
Asker, A., Şeyban, S. (2022) "İKİLİ VE ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER EKSENİNDE TÜRK DEVLETLERİNİN 2020 KARABAĞ SAVAŞINA İLİŞKİN TUTUMU", Kitap: 2020 KARABAĞ SAVAŞI (İlham Aliyev: Karabağ Azerbaycan’dır!), : Nobel Yayınları  
Asker, A. (2021) "Azerbaycan'ın Son Hamlesi ve Çatışmanın Askeri-Siyasi Çözümü", Kitap: Dünden Bugüne Karabağ Sorunu, Türkiye : Yenisey Yayınları  
Asker, A. (2021) "Ali Asker, Azerbaycan’da Milli Kimlik İnşasının Sosyo-Ekonomik ve Fikrî Temelleri (19. Yüzyılın Ortaları- 20. Yüzyılın Başları), İçinde: Azerbaycan Düşünce Tarihi: Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyılın Başları), Yurtdışı Turk", Kitap: Azerbaycan Düşünce Tarihi: Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyılın Başları), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2021., : Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar  
Asker, A. (2021) "Ali Asker, Geleneksel Toplumdan Cumhuriyete Yönetim ve Hukuk Sisteminin Tarihi Gelişimi, İçinde: Azerbaycan Düşünce Tarihi: Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyılın Başları), Yurtdışı Turkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, An", Kitap: Azerbaycan Düşünce Tarihi: Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyılın Başları), Yurtdışı Turkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2021., : Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar  
Asker, A. (2021) "Ali Asker, Azerbaycan Türklerinin Düşünce Hayatında Üzeyir Bey Hacıbeyli’nin Rolü, İçinde: Azerbaycan Düşünce Tarihi: Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyılın Başları), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2", Kitap: Azerbaycan Düşünce Tarihi: Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyılın Başları), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2021., : Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar  
Asker, A., Gayıbova, M. (2021) "Ali Asker, Mahire Asker, Üç Dönem Kesitinde Azerbaycan Tiyatrosu: Aydınlanma, Bağımsızlık ve Sosyalizm Evrelerine Bir Bakış, İçinde: Azerbaycan Düşünce Tarihi: Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyılın Başları), Yurtdışı Türkler", Kitap: Azerbaycan Düşünce Tarihi: Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyılın Başları), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2021., : Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar  
Asker, A. (2021) "II. KARABAĞ SAVAŞI SONRASI GELİŞMELER VE RUSYA'NIN AZERBAYCANIN EGEMENLİK HAKLARINI İHLALİ", Kitap: Karabağ: Dünü, Bugünü, Yarını, : Selenge  
Asker, A., Nerimanoğlu, K.V. (2021) "Ali Asker, Kâmil Veli Nerimanoğlu, Milli Kimlik İnşasında Dil Unsuru ve Dil Politikası, İçinde: (ss. 161-186).", Kitap: Azerbaycan Düşünce Tarihi: Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyılın Başları), Yurtdışı Turkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2021., : Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar  
Asker, A. (2018) "Ahmet Ağaoğlu’xxnun Hayatı ve Düşünceleri", Kitap: Türkiye ile Türk DÜnyası Arasında Bir Köprü, Türkiye : Bengü Yayınları  
Asker, A., Güven, İ.F. (2018) "TÜRKİYE VE RUSYA’NIN BALKAN POLİTİKALARINDA “YUMUŞAK GÜÇ”UNSURU (1990 SONRASI DÖNEM", Kitap: Yumuşak Güç ve Kamu Dilpomasisis Üzerine Analizler, : Nobel  
Asker, A., Akay, Y.M. (2018) "Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine", : 2018  
Asker, A. (2017) "Halklar ve Diller Labirenti Dağıstan", Kitap: Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler, Türkiye : Atatürk Kültür Merkezi  
Asker, A. (2017) "I. DÜNYA SAVAŞI’NDA RUSYA: TOPLUM VE ELİTLER", Kitap: I. Dünya Savaşında Karadeniz ve Kafkasya, Türkiye : Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları  
Asker, A., Ayan, S.B. (2016) "Tarihe Tanıklık: Mir Möhsün Nevvab ve 1905-1906 Yıllarında Ermeni-Müslüman Çatışması", Kitap: Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar, Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Asker, A., Kahraman, A. (2016) "Gürcistan'da Devletleşme, Kimlik İnşası ve Müslüman Azınlıklar", Kitap: Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Türkiye : Terazi yayıncılık  
Asker, A. (2016) "Gürcistan'da Din-Devlet veya Kilise-Siyaset İlişkisinin Zorlukları", Kitap: Doğudan Batya Devletler Toplumlar Farklılıklar, Türkiye : Aygan Yayıncılık  
Asker, A., Öğütçü, Ö.N. (2016) "Borçalı Türkleri: İslam, Mezhep ve Din Temelli Sorunlar", Kitap: Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Türkiye : Terazi  
Aydıngün, A., Asker, A., Üner, A. (2016) "Pankisi Vadisinde Kistler:", Kitap: Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Türkiye : Terazi  
Asker, A. (2016) "The Legal and Political Dimensions of Viceroyalty in the Caucasus", Kitap: Turkish Russian Academics A Historical Study on the Caucasus, : Terazi yayıncılık  
Asker, A. (2015) "Rusya’da Yönetim Geleneğinin Değişemeyen Özelliği: Güçlü Yürütme", Kitap: Başkanlık Sistemi Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Değerlendirmeler, Türkiye : Nobel  
Asker, A. (2015) "“Ermeni Meselesi” ve Kafkasya Gerçekleri", Kitap: Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi İddialar Yalanlar Gerçekler, Türkiye : Aygan Yayınları  
Asker, A. (2014) "Rus İstihbarat Sistemi", Kitap: İstihbarat Örgütleri, Türkiye : Kripto   
Aydıngün, A., Asker, A. (2012) "Gürcistan:De Jure Üniter, De Facto Parçalı", Kitap: Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan Gürcistan ve Ukrayna, Türkiye : Atatürk Kültür Merkezi  
Asker, A. (2011) "Rusya’da Yönetim Geleneğinin Değişemeyen Özelliği: Güçlü Yürütme", Kitap: Başkanlık Sistemi Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Değerlendirmeler, Türkiye : Nobel yayınları  
Asker, A. (2011) "Halklar ve Diller Labirenti Dağıstan", Kitap: Sovyetler Birliği nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar Türkiye ile İlişkiler, Türkiye : Atatürk Kültür Merkezi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Akademik İzdüşüm Dergisi, 2020,
(Uluslararası - Dergi) Bitlis Eren Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiAkademik İzdüşüm Dergisi, 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Akademik İzdüşüm Dergisi, 2019,
(Ulusal - Kitap) Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, 2016, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Yeni Anayasalar BDT ve Baltık Cumhuriyetleri
0 0 0 0 6 2 8
2
Azerbaycan’ı Zafere Götüren Büyük Taarruz: 44 Günlük Savaşın Anatomisi
Avrasya İncelemeleri Dergisi
0 4 0 2 0 0 6
3
Rusya Federasyonu Anayasa Yargısında Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Üzerine Bazı Notlar
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 1 0 2 0 0 3
4
Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset
2 0 0 0 0 0 3
5
Panslavimzin Çarlık Rusyası’nın ve Sovyetler Birliği’nin Balkan Politikaları Üzerine Etkisi
Uluslararası Suçlar Ve Tarih-AVİM
0 0 0 1 0 1 2
6
Rusya da Yabancılar ve Yabancılaşan Vatandaşlar Zenofobi Kıskacında
TYB Akademi
0 0 0 0 0 2 2
7
ERMENISTAN DA ANAYASAL DÖNÜŞÜM SÜRECİVE ANAYASA NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Ermeni Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 0 2
8
Azerbaycan da Ulus İnşasının Onay Aşaması 1918 1920 ve Önemi ÜzerineBazı Tespitler
Yeni Türkiye
0 0 0 2 0 0 2
9
RUSYA NIN ERMENİSTAN DA ASKERÎ VARLIĞI HUKUKİ VE POLİTİK BAKIŞ AÇISIYLA BİR DEĞERLENDİRME
Ermeni Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
10
Birinci Dünya Savaşı nda Rusya daki Türk Esirleri Konusunda Bazı Tespitler
0 0 0 0 1 1 2
11
Doğudan Batya Devletler Toplumlar Farklılıklar
2 0 0 0 0 0 2
12
Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset
2 0 0 0 0 0 2
13
Sovyetler Birliği nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar Türkiye ile İlişkiler
0 0 0 0 0 2 2
14
KAFKASLARDA ERMENİ MEZALİMİ (1905-06) VE “KANLI SENELER”İN BİTMEYEN ÖYKÜSÜ
Ermeni Araştırmaları
0 0 0 0 0 0 1
15
The Advanced Stage of Russia-Armenia Military Cooperation: The Joint Military Force
Review of Armenian Studies
0 0 0 0 0 1 1
16
Mirza Bala Mehmetzade`ni “Ermeniler ve İran” eseri üzerine notlar
0 0 0 0 0 0 1
17
Türk Cumhuriyetleri Anayasaları
0 0 0 0 0 1 1
18
BİR ALT ETNİK KİMLİK OLARAK ÇERKEZ ERMENİLERİ ÇERKEZ HAY TARİHSEL VE ETNO POLİTİK YAKLAŞIM
Ermeni araştırmaları dergisi
0 0 0 0 0 1 1
19
İmam N Gotsinskinin Kafkasta teokratik devlet kurma çabaları ve Osmanlı ile ilişkiler
Avrasya İncelemeleri Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
20
Kafkasya daki Silahlanma Rusya Türkiye İlişlkilerinin Neresinde
21. Yüzyıl
0 0 0 0 0 1 1
21
Kilise Savafllar Moskova Kiev İstanbul
21. Yüzyıl
0 0 0 0 0 1 1
22
Ana çizgileriyle Turgut Özal‘in siyasi portresi: vizyon, politika ve söylemler işığında bir değerlendirme
SOCIOLOGY. SOCIAL PSYCHOLOGY. POLITICS (Journal of Scientific Research)
0 1 0 0 0 0 1
23
Kafkaslarda Ermeni Mezalimi (1905-06) ve “Kanlı Seneler”in Bitmeyen Öyküsü”
Ermeni Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 0 1
24
Nogay Kıyımı Rusya İmparatorluğunun Nogayları İmha Eylemi ve Günümüzdeki Yankıları
Uluslararası Suçlar ve Tarih
0 0 0 1 0 0 1
25
Türk Dünyası ve Göç.
0 0 0 0 0 1 1
26
100. Yılında TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİ VE KARADENİZ (Moskova Antlaşması’ndan Günümüze) Editörler Prof. Dr. Mehmet OKUR Dr. Öğr.
0 0 0 1 0 0 1
27
Azerbaycan Düşünce Tarihi: Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyılın Başları), Yurtdışı Turkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2021.
0 0 0 0 0 0 1
28
Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan Gürcistan ve Ukrayna
1 0 0 0 0 0 1
29
Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar
0 0 0 0 0 0 1
30
İstihbarat Örgütleri
0 0 0 0 0 0 1
31
Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler
0 1 0 0 0 0 1
32
Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset
0 0 0 0 0 0 1
(2016) "Ahmet Yesevi Eğitim Ödülü" Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 4
Karabük Üniversitesi
2018 - 2019 2
Karabük Üniversitesi
2018 1
Aliyeva Sevinç
-
2012 - 2014 5
Serap Bozpolat Ayan
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2016 - 2019 2
Ayşegül Aydıngün
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2012 - 2016 2
Abdurrahman Eren
Marmara Üniversitesi
2005 - 2012 2
Esme Özdaşlı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2018 2
Merve Suna Özel
Kırıkkale Üniversitesi
2017 1
Alter Kahraman
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2016 1
Mehman Damirli
-
2023 1
Büşra Yengeç Ersin
-
2023 1
Md Nazmul Islam
-
2023 1
Anıl Üner
-
2016 1
Betül Erdoğan
-
2018 1
Filiyeva Ulviya
-
2018 1
Gayibova Mahire
-
2015 1
Gulrukh Dadakhon Khasan
-
2022 1
Hasret Türkan
-
2022 1
Humeyra Sümeyye Kahraman
-
2018 1
Kamil Veli Nerimanoğlu
-
2021 1
Mahire Gayıbova
-
2021 1
Marziye Memmedli
-
2016 1
Mesude Eşiyok
-
2018 1
Neslihan Kibar Önder
-
2022 1
Orkhan Zahidov
-
2018 1
Özge Nur Öğütçü
-
2016 1
Reza Talebi
-
2022 1
Sadiqqızı Aynure
-
2019 1
Sait Çakmak
-
2022 1
Sedanur Şeyban
-
2022 1
Sevinc Aliyeva
-
2015 1
Sevinç Aliyeva
-
2012 1
Zeynep Gizem Özpınar
-
2023 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
65.
77229 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
44.
32350 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
3.
1281 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İlişkiler 1281
Anahtar Kelimeler Uluslararası Siyaset, Türk Dünyası Çalışmaları, Bölgesel Çalışmalar
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 175 370 220 354 40 0 340 170 355
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 284 . 129 . 324 . 182 . 493 . - 259 . 414 . 65 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 207 . 81 . 217 . 122 . 435 . - 178 . 352 . 44 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 28 . 2 . 27 . 10 . 107 . - 12 . 52 . 3 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 17 . 2 . 18 . 6 . 78 . - 5 . 33 . 2 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 4 . 1 . 5 . 1 . 21 . - 3 . 6 . 1 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 7 . 1 . 8 . 2 . 52 . - 5 . 26 . 2 .
Toplam Yayın 7 17 14 17 4 0 7 8 8
Toplam Makale 5 6 5 3 0 0 0 2 1
Toplam Kitap 2 6 2 4 0 0 7 4 7
Toplam Bildiri 0 5 7 10 4 0 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 5 3 2 2 0 0 0 2 1
Makale (Ulusal) 0 3 3 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 1 1 1
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 6 2 3 0 0 6 3 6
Bildiri (Uluslararası) 0 5 7 10 4 0 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri