img

Doç. Dr. Ali BAŞARAN

  • İşletme Fakültesi
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
35
Atıf
16
h-index
2
Proje
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1987, 1991
Araştırma Alanları
Bölgesel Çalışmalar
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1987, 1991
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 72, 2014-YDS S, 2014
İngilizce, YDS, 72, 2014
Konuşmalarım, Birinci Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Sempozyumu: Türkiye-Rusya Arasında Bilimsel,, İstanbul Esenyurt Üniversitesi / İstanbul, 02-05-2019, 03-05-2019
Sertifika, Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, Karabük, Karabük, 12-03-2018, 16-03-2018
Seminer, ULAKBİM TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu, Antalya, Antalya, 02-11-2017, 03-11-2017
Çalıştay, TR Dizin Editör Çalıştayı, TÜBİTAK/Ankara, Ankara, 11-04-2016, 11-04-2016
Seminer, DergiPark UDS Kullanıcı Eğitim Semineri, TÜBİTAK/Ankara, Ankara, 12-04-2016, 12-04-2016
Seminer, 5. Ulusal Açık Erişim Konferansı Katılım Belgesi, TÜBİTAK/Ankara, Ankara, 27-10-2016, 27-10-2016
Seminer, DergiPark UDS Kullanıcı Eğitimi Semineri, TÜBİTAK/ Ankara, Ankara, 12-04-2016, 12-04-2016
Araştırma, Araştırma ve uygulama, Moskova Devlet Üniversitesi Asya Afrika Ülkeleri Enstitüsü, Moskova, 05-11-2014, 05-10-2015
Sertifika, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yabancı Dil Sertifikası, ODTÜ/Ankara, Ankara, 15-10-1991, 22-06-1992
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Bölgesel Çalışmalar
2013-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Türkiye
2000-2013, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Üniversitesi, Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Türkiye
2013-2013, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Erdener Özkan, Yüksek Lisans, İş kazalarının, üretim verimliliği üzerine etkisi: Metal üretim fabrikası örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
2020-2021, Rusya Dış Politikası, Yüksek Lisans
2020-2021, Rusya Tarihi, Yüksek Lisans
2018-2019, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Türkiye-AB İlişkileri, Lisans
2018-2019, Uluslararası İlişkiler, Lisans
2015-2016, Political Economy, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Başaran, A. (2022) "SSCB'nin Türkiye Kürtlerine Yönelik Politikası, 1945-1960", International Journal of Kurdish Studies, 8 (2) pp. 191-226 [TR Dizin] DOI   
Başaran, A. (2022) "Karadeniz’i Diğer Denizlere Bağlayan İçsuyollarında Seyir ve Azak Denizi'ne Erişimin Engellenmesi", Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 10 (2) pp. 149-188 Link  
Başaran, A. (2022) "Rusya Federasyonu Merkez Bankası’na ve MİR Ödeme Sistemine Uygulanan Müeyyideler", Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 8 (3) pp. 35-51 DOI  
Başaran, A. (2022) "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Kürdoloji (1945-1970)", Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2) pp. 165-186 Link  
Başaran, A. (2021) "Interaction of Kurdology with the Russian Empire's Foreign Policy Towards the Ottoman Kurds", International Journal of Kurdish Studies, 7 (2) pp. 140-168 [TR Dizin] DOI  
Başaran, A. (2021) "Moskova Büyükelçiliği Basın Müşavirliği Haber-Yorum Koleksiyonuna Göre Yeltsin Döneminde Türkiye-Rusya Federasyonu İlişkilerinde Karadeniz, 1992-2000", Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (12) pp. 159-179 [TR Dizin] DOI   
Başaran, A. (2021) "Uluslararası İlişkiler ve Bölge Çalışmaları, Türkiye’den ve Rusya Federasyonu’ndan Örnekler", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9 (28) pp. 157-185 [TR Dizin] Link   
Başaran, A. (2021) "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Türkiye Kürtlerine Yönelik Dış Politikası ve SSCB Kürdolojisi, 1917-1945", Bilge Strateji, 13 (22) pp. 107-141 Link  
Başaran, A. (2020) "Osmanlı-Rusya, Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Türkiye-Rusya Federasyonu Yöneticilerinin Karadeniz ve Kıyısı Ülkelere Bakışı ve Uygulamalarının Mukayesesi", Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 8 (1) pp. 1-20 Link  
Başaran, A. (2020) "Boris Yeltsin’in Başkanlığı Döneminde Bilim, Yükseköğrenim ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Türkiye Birimi, 1992-2000", Journal of Eurasian Inquiries / Avrasya İncelemeleri Dergisi, 9 (2) pp. 141-170 Link DOI  
Başaran, A. (2020) "Annexation of Crimea By Russian Federation, United States and European Union’s Economic Sanctions Against Russian Federation, 2014-2018", Akademik Sosyal Araştırmalar (Asya Studies), (11) pp. 91-106 Link DOI  
Başaran, A. (2020) "Türkiye-ABD-Rusya İlişkilerinde Karadeniz, 2000-2010", Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 11 (1) pp. 43-64 Link  
Başaran, A. (2019) "Moskova Büyükelçiliği Basın Müşavirliği Haber-Yorum Koleksiyonuna Göre Karadeniz Yüzeyinden ve Dibinden Petrol ve Gaz Nakli, 2000-2010", Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2) pp. 253-282 Link DOI  
Başaran, A. (2019) "İktisadi-Siyasi İlişkiler Etkileşimi Çerçevesinde Türkiye-Rusya Federasyonu İlişkileri (1992-2000)", Karadeniz İncelemeleri Dergisi, (27) pp. 229-259 [TR Dizin] Link   
Başaran, A. (2017) "Siyasi İlişkiler Kredi İlişkileri Etkileşimi: Sovyetler Birliği-Rusya Federasyonu-Türkiye Örneği, 1930-2000", Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, 14 (54) pp. 207-234 Link DOI  
Başaran, A., Akdevelioğlu, A. (2017) "Uluslararası Turizm ve Uluslararası Barış: Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye Ziyaretçi Akımı Örneği, 1992-1999", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28 (2) pp. 244-256 [TR Dizin] Link DOI   
Başaran, A. (2015) "Siyasi İlişkiler-Kültürel İlişkiler Etkileşimi: Türk-Rus İlişkileri Örneği", Avrasya Etüdleri, (48) pp. 101-142 [TR Dizin] Link   
Başaran, A. (2014) "Siyasi-İktisadi İlişkiler Etkileşimi Çerçevesinde Yeltsin Dönemi, RF-Türkiye Gaz ve Bavul TicaretininTahlili, 1992-2000", Business and Management Studies: An International Journal, 2 (1) pp. 49-66 [TR Dizin] Link DOI   
Başaran, A. (2013) "Rusya Federasyonu’nda Hiper Enflasyon, Bankacılık ve Ruble Alanında Para Politikaları, 1992-1995", Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 1 (5) pp. 4-28 Link DOI  
Başaran, A. (2010) "Rusya İmparatorluğu Devlet Bankasından Rusya Federasyonu Merkez Bankasına, İmparatorluk Rublelerinden Rusya Federasyonu Rublelerine, 1860-1991", Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 1 (1) pp. 4-18 Link DOI  
Başaran, A. (2010) "SSCB Dış Ticaret Rejiminden Rusya Federasyonu Dış Ticaret Rejimine Geçiş Dış Ticaret Rejiminin Yapılandırılması 1992-1996", Avrasya Etüdleri, (37) pp. 101-134 [TR Dizin]   
Başaran, A. (2002) "Black Sea Economic Cooperation Initiative in its 10th Year, Expectations, Realizations, Problems, Hopes", Eurasian Studies, (23) pp. 85-128  
Başaran, A. (2002) "10’uncu Yaşında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Girişimi Beklentiler, Gerçekleşenler, Sorunlar, Umutlar", Avrasya Etütleri, (23) pp. 85-126  
Başaran, A. (2001) "SSCB’den Rusya Federasyonuna İntikal Eden Bütçe Açığı Sorunu Maliye Politikaları 1985-1995", Maliye Dergisi, (138) pp. 91-108 Link  
Başaran, A. (2019) "Türkiye-ABD-Rusya İlişkilerinde Karadeniz, 2000-2010", II. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi , (pp. 206-207), Ankara, Türkiye, (Kasım 2019
Başaran, A. (2019) "Osmanlı-Rusya, Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Türkiye-Rusya FederasyonuYöneticilerinin Karadeniz ve Kıyısı Ülkelere Bakışı ve Uygulamalarının Mukayesesi", II.ALKÜSAM Uluslararası İlişkiler Kongresi , Alanya, Türkiye, (Aralık 2019
Başaran, A. (2018) "Rusya’nın Kırım’ı İlhakı, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliğinin Rusya Federasyonuna Uyguladığı İktisadi Müeyyideler, 2014-2018", Türk Dış Politikası ve Uuslararası İlişkiler Kongresi , Alanya, Türkiye, (Kasım 2018
Başaran, A. (2018) "İktisadi-Siyasi İlişkiler Etkileşimi Çerçevesinde Türkiye-RF İlişkileri, 1992-2000", I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis , (pp. 249), Nazilli, Türkiye, (Mayıs 2018
Başaran, A. (2004) "Devalüasyonların Yurt Dışından Turizm Talebine Tesiri Çerçevesinde Şubat 2001 Devalüasyonunun Rusya Federasyonundan Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebine Etkisi", 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi , (pp. 73-92), Balıkesir, Türkiye, (Nisan 2004
Başaran, A., Demirtaş, N. (2001) "Rusya Federasyonu Türkiye Turizm İlişkileri Ağustos 1998 İktisadi Kriz Öncesi Sonrası ve Beklentiler", Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü 2. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu , (pp. 278-299), İzmir, Türkiye, (Aralık 2001
Başaran, A. (2023) "Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı’nın Azak Denizi’nin Statüsüne Etkileri", Kitap: Stepler, Dinyeper ve Barut: Rusya - Ukrayna Savaşı'nın Uluslararası Hukuk Veçhesi, Ankara/Türkiye : Adalet Yayınevi  
Başaran, A. (2023) "Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı İşgalinin Karadeniz’e ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na Etkisi", Kitap: Stepler, Dinyeper ve Barut: Rusya - Ukrayna Savaşı'nın Uluslararası Hukuk Veçhesi, Ankara/Türkiye : Adalet Yayınları  
Başaran, A. (2021) "Türkiye-Rusya Federasyonu İlişkilerinde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ve Karadeniz Ülkeleri", Kitap: 100. Yılında Türkiye Rusya İlişkileri ve Karadeniz (Moskova Antlaşması’ndan Günümüze), Ankara/Türkiye : Akçağ  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2022, Editör
(Uluslararası - Dergi) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2018, Editör
(Ulusal - Dergi) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2017, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Annales Araştırma Yöntemine Göre Türkiye’nin Uluslararası Politikadaki Yeri ve Rolünün Değişimine Rusya’nın Etkisi (1699-2017)
0 0 0 1 1 2 0 0 4
2
Uluslararası Turizm ve Uluslararası Barış: Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye Ziyaretçi Akımı Örneği, 1992-1999
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
3
SSCB Dış Ticaret Rejiminden Rusya Federasyonu Dış Ticaret Rejimine Geçiş Dış Ticaret Rejiminin Yapılandırılması 1992-1996
Avrasya Etüdleri
0 0 0 0 2 0 0 0 2
4
Devalüasyonların Yurt Dışından Turizm Talebine Tesiri Çerçevesinde Şubat 2001 Devalüasyonunun Rusya Federasyonundan Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebine Etkisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
5
Rusya İmparatorluğu Devlet Bankasından Rusya Federasyonu Merkez Bankasına, İmparatorluk Rublelerinden Rusya Federasyonu Rublelerine, 1860-1991
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
6
10’uncu Yaşında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Girişimi Beklentiler, Gerçekleşenler, Sorunlar, Umutlar
Avrasya Etütleri
0 0 0 0 0 1 0 0 1
7
Dış Siyasi, İktisadi İlişkiler Etkileşimi Çerçevesinde Yeltsin Dönemi Rusya Federasyonu-Türkiye İlişkileri, 1992-2000
0 0 0 0 1 0 0 0 1
8
Türkiye-ABD-Rusya İlişkilerinde Karadeniz, 2000-2010
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
9
Interaction of Kurdology with the Russian Empire's Foreign Policy Towards the Ottoman Kurds
International Journal of Kurdish Studies
0 0 0 0 0 1 0 0 1
10
Siyasi İlişkiler-Kültürel İlişkiler Etkileşimi: Türk-Rus İlişkileri Örneği
Avrasya Etüdleri
0 0 0 0 1 0 0 0 1
11
100. Yılında Türkiye Rusya İlişkileri ve Karadeniz (Moskova Antlaşması’ndan Günümüze)
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Atay Akdevelioğlu
Ankara Üniversitesi
2017 1
Nihat Demirtaş
İskenderun Teknik Üniversitesi
2001 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İlişkiler 1316
Anahtar Kelimeler Bölgesel Çalışmalar
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 15 0 35 110 145 80 105 60 40 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 458 . - 514 . 433 . 400 . 450 . 520 . 564 . 555 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 374 . - 416 . 362 . 338 . 375 . 428 . 488 . 478 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 105 . - 104 . 65 . 52 . 88 . 88 . 124 . 153 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 30 . - 33 . 16 . 13 . 31 . 28 . 30 . 34 . -
Toplam Yayın 1 0 2 3 5 4 5 4 1 0
Toplam Makale 1 0 2 0 2 4 4 4 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 1 4 1 3 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri