img

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Sosyal Hizmet
  • Sosyal Hizmet

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
195
Atıf
442
h-index
12
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme (Dr), 1993, 1993
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi Beslenme (Yl) (Tezli), 1986, 1989
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü, 1979, 1985
Araştırma Alanları
Sosyal Sorunlar, Aile Refahı, Bağımlılık Çalışmaları, Engelli Refahı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme (Dr), 1993, 1993
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi Beslenme (Yl) (Tezli), 1986, 1989
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü, 1979, 1985
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 70, Diğer, 1995
Kurs, MEB, MEB, Ankara, 01-02-2008, 01-10-2008
Çalışma, 2. Dünya Bankası Eğitim Projesi, ABD, Ohıo, 01-01-1994, 01-11-1994
[WOS] Sosyal Sorunlar
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Aile Refahı
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Bağımlılık Çalışmaları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Engelli Refahı
2014-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Aile ve Tüketici Bilimleri, Türkiye
2003-2014, Profesör, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü, Aile ve Tüketici Bilimleri, Türkiye
1997-2003, Doçent, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü, Sosyal Hizmet, Türkiye
1994-1997, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü, Türkiye
2003-2005, Myo/Yüksekokul Müdürü, Gazi Üniversitesi, Türkiye
1999-2005, Dekan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Melek Akçin, Yüksek Lisans, Sosyal medya bağımlılığının yaşam doyumuna etkisinin sosyal hizmet bakış açısıyla incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Yücel Fidan, Yüksek Lisans, Ortopedik engelli ergenlerin ayrımcılık deneyimleri: Bingöl ili örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gizem Nur Sağlık, Yüksek Lisans, Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmet kuram ve yaklaşımlarına yönelik algılarının metaforik analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fatma Çevik, Yüksek Lisans, 14-18 yaş arasındaki bireylerin aile içi ilişkilerinin davranışsal bağımlılıklarına etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Meral Şener, Yüksek Lisans, Covid-19 pandemisi sürecinde okula bağlılığın okul sosyal hizmeti açısından incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Zeliha Kalay, Yüksek Lisans, Sağlık çalışanı ebeveynlerin cinsel istismar konusundaki farkındalık düzeylerinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Kübra Doğan, Yüksek Lisans, Öğrencilerde bireysel sorumluluğun internet bağımlılığına etkisinin okul sosyal hizmeti bağlamında değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Rabia İnci, Yüksek Lisans, Sosyal çalışma görevlilerinin çocuk ihmal ve istismarına ilişkin görüşleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Handenur Koca, Yüksek Lisans, Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Bağımlılık Yapan Maddeler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Madde Kullanımına Karşı Tutumlarının Belirlenerek Ekolojik Yaklaşım Çerçevesinde İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Esra Nur Karakaya, Yüksek Lisans, COVID-19 sürecinde eğitimine evde devam eden ortaöğretim öğrencilerinin teknoloji bağımlılığı düzeylerinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Çağdaş Çağlar, Yüksek Lisans, Tüketim kültürünün kız meslek lisesi öğrencilerinin üzerindeki etkisinin belirlenmesi: Bağcılar örneği, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Huriye Ünay, Yüksek Lisans, İlköğretim öğrencilerine verilen tüketici eğitiminin gösterişçi tüketimi önlemedeki etkisinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Aydan Bekar, Doktora, Mesleki eğitim merkezinde kalfalık ustalık eğitimine devam eden işçilerin beslenme durumları ve çalışma koşullarının performanslarına ilişkin görüşleri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2011, (Asıl Danışman)
Ali Galip Çetinkaya, Yüksek Lisans, Şehirlerarası karayollarında hizmet veren dinlenme tesislerinde tüketici memnuniyeti, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Ayşe Sarıkaya, Yüksek Lisans, Tüketicilerin kapıdan satın alma ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Gülşah Gelegen, Yüksek Lisans, Yeni konutlardaki mutfak tasarımının tüketicilere ergonomik açıdan uygunluğu ve tüketicilerin mutfaklarına ilişkin görüşleri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Zuhal Pınaroğlu, Yüksek Lisans, Ailelerin su tüketimine yönelik tutum ve davranışları ve bunları etkileyen faktörler, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Esma Vural, Yüksek Lisans, Huzurevinde ve ailesiyle birlikte yaşayan yaşlıların tüketim davranışları ve tüketici eğitimine ilişkin görüşleri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Mehmet Kırım, Yüksek Lisans, İnternet kullanan tüketicilerin internetle alışveriş yapma durumları ve buna ilişkin görüşleri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Gürcü Gül Pınarcı, Yüksek Lisans, İlköğretim öğrencilerine farklı yöntemlerle verilen tüketici eğitiminin etkisinin belirlenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Aybala Demirci, Doktora, İnternet ile tüketici eğitimi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Kübra Coşkuner Sarıyıldız, Yüksek Lisans, İlköğretim II. kademedeki ev ekonomisi ders programında bulunan beslenme üniteleri hakkındaki öğretmen ve öğrenci görüşleri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Sevda Aslan, Yüksek Lisans, HACCP ve ISO 9001 kalite belgeli Catering firmaları ile diğer firmaların gıda güvenliği konusunda mevcut durumlarının karşılaştırılması ve personel eğitiminin tespit edilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2005, (Asıl Danışman)
Nuriye Odabaş, Yüksek Lisans, Tüketici olarak ilköğretim öğrencilerinin tüketim faaliyetlleri sırasındaki çevre bilinci düzeylerinin incelenmesi ve eğitim modelinin uygulanması, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2003, (Asıl Danışman)
Mevlüde Daşbaşı, Yüksek Lisans, İlköğretim öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, beslenme eğitimine ihtiyaç duyma durumları ve beslenme eğitiminden beklentileri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2003, (Asıl Danışman)
Yasemin Kayayurt, Yüksek Lisans, Dört-beş yıldızlı otel mutfaklarında çalışan personelin yiyecek hazırlama, pişirme ve saklama konusundaki bilgi düzeylerinin tespiti ve buna uygun hizmet içi eğitim programı önerisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2002, (Asıl Danışman)
Seher Ersoy, Yüksek Lisans, Farklı sosyo ekonomik düzeydeki ailelerin gelir ve giderlerini hesaplama durumları ve tasarruf alışkanlıklarını etkileyen faktörler, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2001, (Asıl Danışman)
Hülya Yastı, Yüksek Lisans, Kamu kurumlarında çalışan personelin tüketici kredisi kullanma davranışları, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ev Yönetimi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 1998, (Asıl Danışman)
2019-2020, Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Kuruluşları, Lisans
2019-2020, Okul Sosyal Hizmeti, Yüksek Lisans
2019-2020, Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2018-2019, Tüketici Davranışı, Lisans
2018-2019, Mesleki Etik İlke ve Değerler, Lisans
2018-2019, Aratırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Okul Sosyal Hizmeti, Yüksek Lisans
2018-2019, Sosyal Hizmet Kavramları, Lisans
2018-2019, Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2017-2018, Sosyal Hizmetlere Giriş, Lisans
2017-2018, Mesleki Etik İlke ve Değerler, Lisans
2017-2018, Aile Sosyolojisi, Lisans
2017-2018, Mesleki ingilizce, Lisans
2017-2018, Araştırma Yöntemleri, Lisans
2017-2018, Tüketici Davranışı, Lisans
2017-2018, Rekabet Teorileri ve Politikaları, Lisans
2016-2017, Sosyal Hizmetlere Giriş, Lisans
2016-2017, Mesleki Etik İlke ve Değerler, Lisans
2016-2017, Aile Sosyolojisi, Lisans
2016-2017, Mesleki ingilizce, Lisans
2016-2017, Araştırma Yöntemleri, Lisans
2015-2016, Sosyal Hizmetlere Giriş, Lisans
2015-2016, Tüketici Teorileri, Yüksek Lisans
2015-2016, Mesleki Etik İlke ve Değerler, Lisans
2015-2016, Aile Sosyolojisi, Lisans
2015-2016, Mesleki ingilizce, Lisans
2015-2016, Araştırma Yöntemleri, Lisans
2015-2016, Tüketici Davranışı, Lisans
2014-2015, Sosyal Hizmetlere Giriş, Lisans
2014-2015, Tüketici Teorileri, Yüksek Lisans
2014-2015, Mesleki Etik İlke ve Değerler, Lisans
2014-2015, Aile Sosyolojisi, Lisans
2014-2015, Mesleki ingilizce, Lisans
2014-2015, Araştırma Yöntemleri, Lisans
2013-2014, Tüketici Davranışı, Lisans
2013-2014, Ergonomi, Lisans
2012-2013, Ergonomi, Lisans
2011-2012, tüketici eğitimi, Lisans
2010-2011, Ergonomi, Lisans
2010-2011, tüketici eğitimi, Lisans
2008-2009, Ergonomi, Lisans
2008-2009, tüketici eğitimi, Lisans
2006-2007, Ergonomi, Lisans
2006-2007, tüketici eğitimi, Lisans
2004-2005, Ergonomi, Lisans
2004-2005, tüketici eğitimi, Lisans
2002-2003, Ergonomi, Lisans
2002-2003, tüketici eğitimi, Lisans
2001-2002, Ergonomi, Lisans
2001-2002, tüketici eğitimi, Lisans
2000-2001, Ergonomi, Lisans
2000-2001, tüketici eğitimi, Lisans
Kayıt Yok
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygisi Ile Sosyal Kırılganlıkları Arasındakı Ilişkinin Incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Sosyal Hizmet Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Başetme Stillerinin Sosyal Kaygı ve Sosyal Kaçınma Düzeyleri Üzerinde Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Kayıt Yok
Gök, Ş., Ersoy, A.F. (2023) "ENGELLİ BAKIM EVİNDE ÇALIŞAN BAKICI PERSONELLERİN BAKIM EMEKLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAZINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", 3. Sektör Sosyal Ekonomi, 58 (3) pp. 2801-2818 [TR Dizin] DOI   
Karakaya, E.N., Ersoy, A.F., Karakaya, C. (2023) "Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı: Pandemi Dönemi Üzerinden Bir İnceleme", Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 10 (1) pp. 37-57 Link  
Ersoy, A.F., İncekara, B., Aytepe, E., Güven, M. (2023) "Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Okul Sosyal Hizmetinin Önemi: Nitel Bir Çalışma", Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 7 (1) pp. 1-17 Link  
Demirci, A., Ersoy, A.F. (2023) "Koruyucu Ailelerin Koruyucu Aile Birinci Kademe Temel Eğitimlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Karabük Örneği: Nitel Bir Çalışma", Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 7 (3) pp. 220-252 Link   
Baydar, V., Ersoy, A.F., Ongun, H. (2022) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE VE ALGILANAN YETİŞTİRME STİLLERİNE GÖRE İNCELENMESİ", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 26 (1) pp. 165-182 [TR Dizin] Link   
Dağ, A., Ersoy, A.F. (2022) "Romantik Bağlanmanın Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 57 (52) pp. 997-1007 [TR Dizin] Link DOI   
Ersoy, A.F., Kocaman, F. (2022) "Lise Öğrencilerinde Okula Bağlılığın Okul Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma", ANADOLU KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 6 (2) pp. 74-85 Link DOI   
Şimşek, R., Dağ, A., Ersoy, A.F. (2022) "2020 ve 2022 Yıllarında Gerçekleştirilen İki Ölçümde Değişen Şartlara Bağlı Olarak Yabancı Düşmanlığı Hakkında Nicel Bir Araştırma", 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57 (4) pp. 3326-3340 [TR Dizin] Link DOI   
Ersoy, A.F., Gülbüz, M.E. (2021) "Mülteci Çocukların Okul Algısının Resim Aracılığıyla Analizi", ATLAS Journal International Refereed Journal On Social Sciences, 7 (39) pp. 1507-1514 Link  
Gök, Ş., Ersoy, A.F. (2021) "Şiddet Türlerini Deneyimleyen Kadınlarla Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Nitel Bir Çalışma", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56 (1) pp. 531-559 [TR Dizin] Link DOI   
Kocaman, F., Ersoy, A.F. (2021) "Pandemi Sürecinde Öğrencilerin Uzaktan Eğitime İlişkin Yaşadığı Stres ve Kaygı Durumları: Nitel Bir Çalışma", Uluslararası güncel eğitim araştırmaları dergisi, 7 (1) pp. 224-240 Link  
Ersoy, A.F., Sancar, E., Şener, M. (2021) "Bireyselleştirilmiş eğitim programı hakkında öğretmen görüşlerinin okul sosyal hizmeti perspektifinden değerlendirilmesi", International Journal of Social Sciences and Education Research, 7 (4) pp. 337-352 Link  
İsmailoğlu, G., Ersoy, A.F. (2021) "Yeni Mezun Sosyal Çalışmacıların “İşsizlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (4) pp. 2459-2472 [TR Dizin] Link   
Ersoy, A.F., Kocaman, F. (2021) "Öğrenci Refahına Yönelik Çalışmalarda Okul Sosyal Hizmet Uzmanları ve Öğretmenlerin Yetki Sınırları", Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1) pp. 79-92 Link  
Ersoy, A.F., Gülbüz, M.E. (2020) "DÜŞÜK SOSYO-EKONOMİK DÜZEYE SAHİP BOŞANMIŞ KADINLARDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (110) pp. 1-17 Link DOI  
Ersoy, A.F., Şener, M. (2020) "OKULLARDA ERGENLERDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞININPSİKOSOSYAL NEDENLERİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ AÇISINDANİNCELENMESİ", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (11) pp. 1-19 Link  
Doğan, K., Ersoy, A.F. (2020) "ÖĞRENCİLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMININ OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA", 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 55 (3) pp. 1822-1836 [TR Dizin] Link DOI   
Ersoy, A.F., Tuğral, E.N. (2020) "Hastalığı Nedeniyle Evde Eğitim Verilen Öğrenciye Yönelik Sosyal Hizmet Uygulaması: Bir Vaka Sunumu", Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (2) pp. 709-716 Link DOI  
Ersoy, A.F., Turan, N. (2019) "SIĞINMACI VE MÜLTECİ ÖĞRENCİLERDE SOSYAL DIŞLANMA VE ÇETELEŞME", 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 54 (0) pp. 828-840 [TR Dizin] Link DOI  
Boylu, A.A., Günay, G., Ersoy, A.F. (2019) "Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.", Sosyoekonomi, 27 (0) pp. 211-221 [TR Dizin] Link DOI   
Buluş, S., Ersoy, A.F. (2019) "TEK EBEVEYNLİ AİLELERDE YETİŞTİRİLEN ÇOCUKLARIN SOSYAL UYUM PROBLEMLERİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ", the Journal of Academic Social Sciences, 90 (90) pp. 1-12 Link DOI  
Ersoy, A.F., Kibaroğlu, S. (2019) "EVLİLİKTE EŞLER ARASI YABANCILAŞMA: NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (5) pp. 407-417  
Buluş, S., Ersoy, A.F. (2019) "ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERDE TÜKENMİŞLİK: NİTEL BİR ÇALIŞMA", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23 (3) pp. 764-781 [TR Dizin]   
Ersoy, A.F., Ala, M. (2019) "SURİYELİ SIĞINMACI VE MÜLTECİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER: OSMANİYE’DE NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 54 (3) pp. 1343-1356 [TR Dizin] Link DOI   
Ersoy, A.F., Aydoğan, E. (2019) "Genç Kızların Sosyal Medya Kullanımları ve Sosyal Hizmet Müdahalesi: Nitel Bir Araştırma", Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (4) pp. 1-14 DOI  
Günay, G., Ersoy, A.F., Boylu, A.A., Kılıç, C. (2019) "GÖÇMENLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİĞİ", 3. Sektör Sosyal Ekonomi, 54 (4) pp. 1827-1843 [TR Dizin] Link DOI   
Baydar, V., Ersoy, A.F. (2019) "SOSYAL HİZMET MESLEĞİ", Karınca Kooperatif Postası, 85 (986) pp. 15-21  
Ersoy, A.F., Basan, B. (2019) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA (Karabük Üniversitesi Örneği)", Karınca Kooperatif Postası, 85 (989) pp. 42-48  
Ersoy, A.F., Üstün, H. (2019) "ÇOCUK YAŞTA EVLENEN KADINLARIN EVLENME NEDENLERİ VE EVLİLİK YAPMAKTAN MEMNUNİYET DURUMLARI", Karınca Kooperatif Postası, 85 (988) pp. 10-17  
Günay, G., Ersoy, A.F., Özduran, O.A. (2019) "DIVORCE AS A SOCIAL PROBLEMS AND IT’S CAUSES: FAMILY COURT EXAMINATIONS FROM KARABUK SAMPLE", Türk Uygulamalı Sosyal Hizmet Dergisi, 1 (2) pp. 48-55  
Ersoy, A.F. (2018) "SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ANNELERİN ANNELİK ROLÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Asos Journal Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (81) pp. 14-20 Link DOI  
Ersoy, A.F., Dikici, E. (2018) "OSMANLI DÖNEMİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ YAPAN BAZI KURULUŞLAR", Üçüncü sektör sosyal ekonomi, 53 (2) pp. 576-594 [TR Dizin] Link DOI   
Günay, G., Boylu, A.A., Ersoy, A.F. (2018) "Aging and older adults from the primary school age children perspective", The Journal of Academic Social Science, 6 (84) pp. 8-22  
Ersoy, A.F. (2018) "MADDE KULLANICILARININ MADDE KULLANIM DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER", TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi), 10 (0) pp. 388-396 [TR Dizin] DOI  
Günay, G., Ersoy, A.F., Boylu, A.A. (2018) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KIRILGANLIKLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Üçüncü sektör sosyal ekonomi, 53 (3) pp. 1177-1186 [TR Dizin] Link DOI   
Zengin, O., Günay, G., Ersoy, A.F. (2017) "SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI VE BAŞ ETME STİLLERİNİN SOSYAL KAYGI", The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (59) pp. 255-268 Link DOI  
Baydar, V., Ersoy, A.F. (2017) "SOSYAL HİZMET VE ÇEVRE: EKOSOSYAL YAKLAŞIM", 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 52 (0) pp. 236-247 [TR Dizin] Link DOI   
Ersoy, A.F., Hurasan, M. (2017) "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Alan Çocukların Sosyal Etkinliklere Katılımlarına İlişkin Ailelerinin Değerlendirmeleri", Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (2) pp. 195-204 Link  
Yavaş, D., Ersoy, A.F. (2016) "Kadına Yönelik Şiddet ve Sosyal Hizmet", Karınca Kooperatif Postası, 83 (960) pp. 3-10  
Arpacı, F., Ersoy, A.F. (2012) "Tüketicilerin Hastane Poliklinik Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16 (3) pp. 137-156 [TR Dizin]  
Bekar, A., Ersoy, A.F. (2011) "Sanayide Çalışan İşçilerin Enerji Harcamaları ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi", E-Journal of New World Sciences Academy, 6 (3) pp. 84-108 [TR Dizin] Link  
Ersoy, A.F., Bekar, A. (2011) "45 ve Üzeri Yaştaki Bireylerin Besin Tüketim Tercihleri", 3. Sektör Kooperatifçilik Dergisi., 46 (1) pp. 1-16 [TR Dizin]  
Ersoy, A.F., Demirci, A. (2011) "GIDA REYONUNDA ÇALIŞAN PERSONELİN KİŞİSEL HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ETME DURUMLARI", e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (2) pp. 66-74  
Bekar, A., Ersoy, A.F. (2011) "Mesleki Eğitim Merkezinde Kalfalık Ustalık Eğitimi Alan İşçilerin Çalışma Koşullarının Performanslarına Etkisine İlişkin Görüşleri", Milli Eğitim Dergisi, 196 (0) pp. 92-106 [TR Dizin]   
Ersoy, A.F., Bekar, A. (2011) "Çankırı Küçük Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin İşyeri Çalışma Koşullarının Saptanması", Üçüncü sektör Sosyal Ekonomi, 46 (2) pp. 50-65   
Ersoy, A.F., Arpacı, F., Vural, E. (2010) "Yaşlı Tüketicilerin Alışverişe Yönelik Davranışlarının İncelenmesi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik", üçüncü sektör sosyal ekonomi, 45 (3) pp. 74-89  
Ersoy, A.F., Demirci, A. (2010) "ERKEN DÖNEMDE TÜKETİCİ BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ", Üçüncü sektör sosyal ekonomi dergisi, 45 (1) pp. 65-76 [TR Dizin]   
Ersoy, A.F., Quadır, S.E., Sarıabdullahoğlu, A.D. (2010) "AİLELERİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA ERGENLERİN ETKİSİ", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar dergisi, 10 (20) pp. 35-53   
Onur, N., Ersoy, A.F. (2009) "Reklamın Tüketiciyi Bilgilendirme İşlevi.", Karınca Kooperatif Postası, (867) pp. 27-34  
Demirci, A.S., Ersoy, A.F. (2009) "“İnternet ile Tüketici Eğitimi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (3) pp. 517-538   
Demirci, A.S., Ersoy, A.F. (2009) "İnternet ile Eğitim: Tüketici Eğitimi Modeli", Journal of Qafgaz University, An International Journal Social Science, 26 (2) pp. 124-136  
Ersoy, A.F., Demirci, A. (2009) "ÇOCUK TÜKETİCİLERİN MARKA SİMGELERİNİ ALGILAMA DURUMLARI", e-Journal of New World Sciences Academy Health Sciences, 4 (4) pp. 181-197  
Arpacı, F., Ersoy, A.F. (2009) "Evde Yaşayan Yaşlıların Huzurevinde Yaşamaya İlişkin Görüşleri", Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 5 (18) pp. 87-98 [TR Dizin]   
Ersoy, A.F., Onur, N. (2008) "Sürdürülebilir Tüketici EğitimiEğitimde Sorumlu Tüketim.", Karınca Kooperatif Postası, (858) pp. 2-12  
Demirci, A.S., Ersoy, A.F. (2008) "Uzaktan Eğitim.", Karınca Kooperatif postası, 73 (860) pp. 26-35  
Ersoy, S., Ersoy, A.F. (2007) "Konutlarda Verimli Aydınlatma İlkeleri", Verimlilik, 2007 (4) pp. 29-41 [TR Dizin] Link  
Ersoy, A.F., Quadır, S.E. (2007) "Anne babaların Harçlık Yönetimi Konusunda Tutumları.", Mesleki Eğitim Dergisi, 9 (17) pp. 23-47  
Ersoy, A.F., Demirci, A.S., Arpacı, F. (2007) "Kadın .tüketicilerin kişisel bakım davranışları.ve kişisel bakım ürünü tüketiminde markaya yönelik davranış ve tercihleri", Mesleki Eğitim Dergisi, 9 (18) pp. 65-79  
Ersoy, A.F., Demirci, A., Quadır, S.E. (2007) "Çocukların Tüketim Davranışlarına Anne Babaların Etkisi", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 42 (1) pp. 86-102 [TR Dizin]  
Ersoy, A.F., Demirci, A., Arpacı, F., Tokyürek, Ş. (2007) "Tüketicilerin Ev Tekstil Ürünlerini Kullanım Durumları, Ürünlere İlişkin Tercihleri ve Sorunları.", Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (20) pp. 1-16  
Ersoy, A.F., Onur, N. (2007) "Ürün Etiketlerine Yönelik Tüketici Bilgileri", Mesleki Eğitim Dergisi, 9 (18) pp. 24-32  
Ersoy, A.F., Arpacı, F. (2007) "Kadının Çalışmasının Ailenin Yaşam Kalitesine Etkisi.", Aile ve toplum eğitim kültür ve araştırma dergisi, 3 (11) pp. 41-50 [TR Dizin]  
Ersoy, S., Ersoy, A.F. (2006) "Konut Mekannlarında Gün Işığı İle Aydınlatma", Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, (531) pp. 54-61  
Ersoy, A.F., Aslan, S., Gümüş, H. (2006) "Catering Firmalarında Çalışan Personelin Gıda Güvenliği Konusunda Mevcut Durumlarının Karşılaştırılması Ve Bir Eğitim Programının Etkisi.", Mesleki Eğitim Dergisi, 8 (15) pp. 1-22  
Aslan, S., Gümüş, H., Ersoy, A.F. (2006) "HACCP VE ISO 9001 kalite belgeli catering firaları ile diğer firmaların gıda güvenliği mevcut durumlarının karşılaştırılması", Mesleki Eğitim dergisi, 8 (16) pp. 1-26  
Ersoy, A.F., Ersoy, S. (2004) "Tüketici Davranışlarında Etkili Olan Bazı Faktörler.", Karınca, 69 (810) pp. 10-13  
Ersoy, A.F., Arpacı, F., Demirci, A. (2004) "Üniversite Öğrencilerinin Giysi ve Ayakkabı Tüketiminde Markaya Yönelik Davranış ve Tercihleri", Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1) pp. 1-12  
Ersoy, A.F. (2003) "Kırsal yörede kadının kooperatifçilik hareketlerine katılımı", Karınca Kooperatif Postası, (0)  
Ersoy, S., Ersoy, A.F. (2003) "Ailelerin Tasarruf Eğilimleri.", Standard Ekonomik ve teknik Dergi, 42 (493) pp. 55-62  
Öztürk, B., Ersoy, A.F., Arpacı, F. (2003) "Genel Lise ile Mesleki ve Teknik Liselerde Oluşturulan Sınıf Atmosferinin Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi", Mesleki Eğitim Dergisi,, 5 (10) pp. 41-54  
Arpacı, F., Ersoy, A.F. (2003) "Orta öğretimdeki gençlerin konut koşulları ve konutun gencin gelişimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi.", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi dergisi, 23 (3) pp. 1-17 [TR Dizin]  
Ersoy, A.F., Arpacı, F. (2003) "Üniversite öğrencilerinin konut koşullarının ve konutta yaşamayı tercih etme nedenlerinin incelenmesi.", Milli Eğitim Dergisi, 32 (158) pp. 1-17 [TR Dizin]  
Ersoy, A.F., Kalınkara, V. (2002) "Ailelerin konut ısıtmada enerji verimliliğine yönelik tutum ve davranışları.", Mesleki Eğitim Dergisi, 4 (7) pp. 33-48  
Quadır, S.E., Ersoy, A.F. (2002) "Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin gelir ve giderlerini hesaplama durumları üzerine bir araştırma", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, (135) pp. 17-30 [TR Dizin]  
Ersoy, A.F., Demirci, A. (2002) "Tüketicilerin cep telefonu satın alırken ergonomik olma özelliğine dikkat etme durumları.", Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, (489) pp. 79-83  
Ersoy, A.F., Arpacı, F. (2002) "Aile Ortamında Yaşlı Bakımında Yaşlıların Karşılaştığı Sorunların İncelenmesi", Mesleki Eğitim Dergisi, 4 (8) pp. 25-35  
Arıkan, B., Şanlıer, N., Ersoy, A.F. (2001) "Çalışan bekar kadınların evlenmemelerini etkileyen nedenler üzerine bir araştırma", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (2) pp. 115-129 [TR Dizin]  
Ersoy, A.F. (2001) "Tüketici eğitiminde tüketici haklarının yeri ve önemi", Standard Dergisi, (471) pp. 20-24  
Kalınkara, V., Ersoy, A.F. (2000) "The attitudes to energy saving and the training needs of the families at different socio-economic status.", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergis, 4 (1) pp. 17-32 [TR Dizin]  
Ersoy, A.F. (1999) "Tüketici örgütlenmesi", Türk Kültürü,, (430) pp. 112-124  
Ersoy, A.F., Bayazıt, A. (1999) "Tüketici kredileri.", Mesleki Eğitim Dergis, 1 (2) pp. 117-173  
Ersoy, A.F. (1999) "Tüketici eğitiminde karar verme kavramının önemi", Mesleki Eğitim Dergisi, 1 (1) pp. 42-51  
Ersoy, Y., Ersoy, A.F. (1999) "Gecekondu ailelerinde kadınların yiyecek pişirme uygulamaları.", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (3) pp. 72-85 [TR Dizin]  
Ersoy, Y., Ersoy, A.F. (1999) "Gecekondu ailelerinde kadınların yiyecek saklama uygulamaları.", Karınca Kooperatif Postası, (745) pp. 18-23  
Kalınkara, V., Ersoy, A.F. (1998) "Housing and environment of evaluation of elderly people", International Journal of Housing Science and Its Applications, 22 (3) pp. 203-216  
Ersoy, A.F. (1998) "Ailelerin elektrikli ev araçları varlığının incelenmesi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (4) pp. 67-77 [TR Dizin]  
Ersoy, A.F. (1997) "Tüketicilerin evde enerji tasarrufları ve verimlilik.", Karınca, (727) pp. 29-34  
Ersoy, A.F. (1997) "Tüketicilik ve sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi .", Standard Dergisi., (429) pp. 64-69  
Ersoy, A.F. (1997) "Ailede bütçe yapma ve sağladığı faydalar.", Karınca, (723) pp. 31-36  
Ersoy, A.F. (1997) "Aile içi etkileşim ve ailede karşılaşılan sorunlar", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (1) pp. 127-138 [TR Dizin]  
Ersoy, A.F., Kalınkara, V. (1997) "Ailelerin mobilya satın almalarında etkili olan faktörlerin incelenmesi.", Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, (432) pp. 106-114  
Kalınkara, V., Ersoy, A.F. (1996) "1996. Aileler enerji tüketimlerini azaltabilirler mi?", Standard Dergis, (418) pp. 120-124  
Ersoy, A.F. (1995) "Ailelerin tüketim harcamaları üzerine bir araştırma.", Karınca, (707) pp. 60-64  
Ersoy, A.F., Ersoy, Y. (1994) "Tüketici davranışlarına tesir eden faktörler", Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, (385) pp. 29-34  
Ersoy, A.F. (1994) "Tanzimat ve ailedeki değişmeler.", Türk Kültürü, (371) pp. 173-177  
Ersoy, A.F. (1993) "Tüketici eğitimi ve israf.", Karınca Kooperatif Postası, 57 (684) pp. 58-61  
Ersoy, A.F., Baykan, S. (1992) "Farklı gelir düzeyindeki yeni evli ailelerin büyük elektrikli ev araçlarını satın alma durumları.", Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, (362) pp. 11-15  
Ersoy, A.F. (1992) "Hastahanelerde günlük yer döşemeleri temizlik faaliyetleri.", Araştırma Bilim ve Teknoloji Dergisi,, (44) pp. 18-21  
Ersoy, A.F. (1992) "Hastahanelerde kurum ev idaresi personeli eğitimi.", Araştırma Bilim ve Teknoloji Dergisi,, 45 (46) pp. 30-32  
Ersoy, A.F., Çetin, T. (2024) "Bibliometric Analysis of Cooperatives Studies", 34th RSEP International Conference on Economics, Finance and Business” 6-7 March 2024, Barcelona, Spain , (pp. 69-83), Barselona, İspanya, (Mart 2024
Tuğrul, G.N.S., Ersoy, A.F. (2023) "Assessment of the Social Cooperative Movement in the Context of Social Services", 25th International Turkish Cooperative Congress , (pp. 13-14), Antalya, Türkiye, (Ekim 2023
Akçin, M.E., Ersoy, A.F. (2023) "SOSYAL HİZMET UZMANLARININ ETİK, ETİK İLKE VE ETİK İKİLEM ALGILARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA", 25th International Turkish Cooperative Congress , (pp. 28), Antalya, Türkiye, (Ekim 2023
Akçin, M.E., Ersoy, A.F. (2023) "Evaluating Clıentalist Influences in The Delivery of Social Services: A Pragmatic Perspective", 6th INTERNATIONAL RESEARCH CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (pp. 629-635), Ankara, Türkiye, (Aralık 2023
Tuğrul, G.N.S., Ersoy, A.F. (2023) "Dijital Çağda Sürdürülebilir Kalkınma: Sosyal Medya Platformları Odağında Eleştirel Bir Değerlendirme", 6th INTERNATIONAL RESEARCH CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (pp. 692-699), Ankara, Türkiye, (Aralık 2023
Ersoy, A.F., Fidan, Y. (2023) "BİNGÖL’DE ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ ALAN ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR", MUNZUR 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES , (pp. 76-77), Tunceli, Türkiye, (Haziran 2023
Boylu, A.A., Günay, G., Ersoy, A.F. (2022) "Pandemi Sürecinde Değişen Tüketici İhtiyaçları ve Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi .", 24. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi , (pp. 176-190), Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Kasım 2022
Sağlık, G.N., Ersoy, A.F. (2022) "YEŞİL SOSYAL HİZMET UYGULAMASINDA YENİ BİR MODEL: DOĞA TEMELLİ SANAT TERAPİ", 24. ULUSAL SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2022 “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SOSYAL HİZMET” , (pp. 50), Karabük, Türkiye, (Aralık 2022
Ersoy, A.F., Doğan, K. (2021) "SOSYAL HİZMET VE MÜZİK TERAPİSİ", AL FARABI JOURNAL 9 th International Conference on Social Sciences May 2-4, 2021/ 'Nakhchivan' University, Azerbaijan , (pp. 851-860), Nahcivan, Azerbaycan, (Mayıs 2021
Ersoy, A.F., Doğan, K. (2021) "SOSYAL HİZMET VE SANAT", AL FARABI JOURNAL 9 th International Conference on Social Sciences May 2-4, 2021/ 'Nakhchivan' University, Azerbaijan , (pp. 831-840), Nahcivan, Azerbaycan, (Mayıs 2021
Ersoy, A.F., İsmailoğlu, G. (2021) "YAŞLILARLA ÇALIŞMADA GÖREV ODAKLI SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ", AL FARABI JOURNAL 9 th International Conference on Social Sciences May 2-4, 2021/ 'Nakhchivan' University, Azerbaijan , (pp. 851-861), Nahcivan, Azerbaycan, (Mayıs 2021
Ersoy, A.F., İsmailoğlu, G. (2021) "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BAĞLAMINDA OKUL SOSYAL HİZMETİ UYGULAMALARI", AL FARABI JOURNAL 9 th International Conference on Social Sciences May 2-4, 2021/ 'Nakhchivan' University, Azerbaijan , (pp. 821-830), Nahcivan, Azerbaycan, (Mayıs 2021
Güven, M., Ersoy, A.F. (2021) "ÖLÜMÜN EŞİĞİNDE SOSYAL HİZMET: PALYATİF BAKIM", 4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, AUGUST 8-9, 2021/ WARSAW, POLAND , (pp. 564-576), Varşova, Polonya, (Ağustos 2021
Ersoy, A.F., Güven, M. (2021) "AİLELERİN AİLE DANIŞMANLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ", 4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, AUGUST 8-9, 2021/ WARSAW, POLAND , (pp. 548-564), Varşova, Polonya, (Ağustos 2021
İncekara, B., Ersoy, A.F. (2021) "COVİD-19 PANDEMİSİNDE AİLESİ YANINA DÖNEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLELERİYLE BİRLİKTE YAŞAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ", CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 7 - 8 September 2021 / Adana, TURKEY , (pp. 447-464), Adana, Türkiye, (Eylül 2021
Ersoy, A.F., Erkuş, S. (2021) "Çocuk Hakları Eğitimi Alan Gençlerin Eğitim Sonrası Görüşleri", 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi , (pp. 250-261), Ankara, Türkiye, (Aralık 2021
Sağlık, G.N., Ersoy, A.F. (2020) "SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN OKUL EKOSİSTEMİNE ETKİLERİ VE OKUL SOSYAL HİZMETİ UYGULAMALARININ GEREKLİLİĞİ", 2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020 , (pp. 290-299), Ankara, Türkiye, (Temmuz 2020
Sağlık, G.N., Ersoy, A.F. (2020) "COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SOSYAL DESTEK MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA", 2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, ss.300-309 , (pp. 300-309), Ankara, Türkiye, (Temmuz 2020
Ersoy, A.F., Günay, G., Boylu, A.A. (2019) "GÖÇMENLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", 23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ , (pp. 67-69), Kiev, Ukrayna, (Aralık 2019
Kılıç, C., Ersoy, A.F., Günay, G., Boylu, A.A. (2019) "Sınav Kaygısı İle Belirsizliğe Tahammülsüzlük Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Düzenleyici Rolü: KPSS Adayları Üzerine Bir Çalışma", 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, , (pp. 238-249), Türkistan, (Kasım 2019
Ersoy, A.F., Yavru, F.A. (2019) "Kadınların Boşanma Sonrası Sorunları Ve Sosyal Dışlanma Algıları", 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, , (pp. 109-122), Türkistan, Kazakistan, (Kasım 2019
Ersoy, A.F., Alış, A. (2019) "Çözüm Odaklı Yaklaşım: Bir Uygulama Örneği Ali Fuat ERSOY,", 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, , (pp. 46-54), Türkistan, Kazakistan, (Kasım 2019
Boylu, A.A., Ersoy, A.F., Kılıç, C., Günay, G. (2019) "Bireylerin Çocuklara Yönelik Aile İçi Şiddetin Yaygınlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, , (pp. 35-45), Türkistan, Kazakistan, (Kasım 2019
Ersoy, A.F., Ala, M. (2019) "SOSYAL BİR SORUN OLARAK YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA", ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , (pp. 874-881), Adana, Türkiye, (Haziran 2019
Ala, M., Ersoy, A.F. (2019) "OKUL SOSYAL HİZMETİNDE PSİKO-SOSYAL DESTEK", ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , (pp. 882-893), Adana, Türkiye, (Haziran 2019
Günay, G., Ersoy, A.F., Boylu, A.A. (2019) "Ev Kadınlarının Kooperatif ve Kadın Kooperatifçiliğine İlişkin Görüşleri", 23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ , Kiev, Ukrayna, (Kasım 2019
Ersoy, A.F., Buluş, S. (2019) "RADİKAL SOSYAL HİZMET YAKLAŞIMI", Taras Shevchenko 2. İnternational Congress on Social Sciences , (Şubat 2019
Ersoy, A.F., Şanal, M. (2019) "OKUL VE AİLE TEMELLİ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINI ÖNLEME YÖNELİK PROGRAMLAR", ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ18-20 Ocak 2019 , (Şubat 2019
Ersoy, A.F., Şanal, M. (2019) "OTİSTİK ÇOCUK SAHİBİ OLAN AİLELERİN AİLE YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ", ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , (Şubat 2019
Ersoy, A.F., Buluş, S. (2019) "GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİNİN GENÇLERİN KİMLİK VE AİDİYET PROBLEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMESİ", Taras Shevchenko 2. İnternational Congress on Social Sciences , (Şubat 2019
Ersoy, Y., Ersoy, A.F. (2018) "KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ", Uluslararası Sosyal Bilimler ve Hukuk Çalışmaları Kongresi , (pp. 9-10), Samsun, Türkiye, (Aralık 2018
Ersoy, Y., Ersoy, A.F. (2018) "ANNELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ", Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi , (pp. 8-9), Samsun, Türkiye, (Aralık 2018
Ersoy, A.F., Ersoy, Y. (2018) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ", 1.Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi , (pp. 5-6), Samsun, Türkiye, (Aralık 2018
Boylu, A.A., Günay, G., Ersoy, A.F. (2018) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN YALNIZLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", uluslarası kültür ve bilim kongresi , (Ağustos 2018
Boylu, A.A., Günay, G., Ersoy, A.F. (2018) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM TARZI ALGILARININ BELİRLENMESİ", uluslararası kültür ve bilim kongresi , (Ağustos 2018
Ersoy, A.F., Ersoy, Y. (2018) "Kadınların Çalışma Hayatına İlişkin Görüşleri", 2. uluslararası Türk dünyası eğitim bilimleri ve sosyal bilimler kongresi , (pp. 339-350), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Ersoy, A.F., Çelik, Ö. (2018) "Karabük Belediyesinin Yaşlılara Yönelik Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Hakkındaki Orta Yaş Üstü Bireylerin Görüşleri", Alanya Yerel Yönetimler Sempozyumu 1-3. 11.2018 , (pp. 455-461), Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Ersoy, A.F. (2018) "Tüketicilerin Hasta Hakları Konusunda Bilgileri ve Sağlık Kuruluşlarından Memnuniyet Durumları", Bor conference , (pp. 275-283), Safranbolu, Türkiye, (Aralık 2018
Ersoy, A.F., Günay, G. (2018) "Bir Sosyal Sorun Olarak Yoksulluk: Üniversite Öğrencilerinin Yoksulluğa ilişkin Algıları", VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi , (Mart 2018
Ersoy, A.F. (2018) "Üniversite Öğrencilerinin Gençlere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları Hakkında Görüşleri", IBANESS VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi , (Mart 2018
Zengin, O., Günay, G., Ersoy, A.F. (2017) "Sosyal Hizmet Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Başetme Stillerinin Sosyal Kaygı ve Sosyal Kaçınma Düzeyleri Üzerinde Etkisi", Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS) , (pp. 249-250), Saraybosna, Bosna Hersek, (Mayıs 2017
Ersoy, A.F., Erdinç, C. (2017) "Göçmen Sorunlarına Sosyal Hizmet Açısından Bir Bakış: Adana İlinde “Suriyeli Sığınmacılar” Bir Alan Araştırması", ECLSS 2017b 2nd Eurasian Conference on Language and Social Sciences CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT SPA Bogazkent, Belek, ANTALYA, TURKEY September 29 – October 1, 2017 , (pp. 105-108), Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Ersoy, A.F., Günay, G., Ersoy, Y. (2017) "Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik İşsizlik Kaygısı: Sosyal Hizmet Perspektifinden Bir Değerlendirme", Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 19-22 May, 2017 Sarajevo-BOSNIA HERZEGOVINA , (pp. 250-251), Saraybosna, Bosna Hersek, (Mayıs 2017
Baydar, V., Ersoy, A.F., Günay, G. (2015) "SOSYAL HİZMETTE ONARICI ADALET ANLAYIŞI VE UYGULAMALARI", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek , (pp. 118), Manisa, Türkiye, (Aralık 2015
Günay, G., Ersoy, A.F. (2015) "Divorce as a Social Problems And It s Causes Family Court Examinations from Karabuk Sample June 11 13 2015 Bucharest ROMANIA", VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (Haziran 2015
Özüdoğru, H., Ersoy, A.F. (2015) "Agricultural Credit Cooperatives in TurkeyOctober 14 17 2015 Waterfront Insular Hotel Davao City Philippines", The Future of Agribusiness and Cooperative Enterprises: Examining Local and Global Contexts , (Ekim 2015
Ersoy, A.F., Bekar, A., Kılıç, B. (2012) "İş Yeri Çalışma Koşullarının İş Kazaları Üzerindeki Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle Değerlendirilmesi.", 18. Ulusal Ergonomi Kongresi , Gaziantep, Türkiye, (Kasım 2012
Ersoy, A.F., Bekar, A., Yıldızlı, F. (2012) "Tüketicilerin Gıda Ürünü Satın Almada Etiket Duyarlılığı", 1. Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi , Antalya, Türkiye, (Kasım 2012
Arpacı, F., Ersoy, A.F. (2012) "İlköğretim Düzeyindeki (7-14 Yaş) Bireylerin Evle İlgili İşlere Katılma Durumunun İncelenmesi.", Ulusal Aile Sempozyumu , Kayseri, Türkiye, (Mayıs 2012
Arpacı, F., Ersoy, A.F. (2012) "Ailede Alınan Kararlara Kadının Katılımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.", Ulusal Aile Sempozyumu. , Kayseri, Türkiye, (Mayıs 2012
Ersoy, A.F., Arpacı, F., Bekar, A. (2012) "Konut Mutfaklarında Donanım Tasarımının Tüketiciye Antropometrik Uygunluğunun İncelenmesi.", 18. Ulusal Ergonomi Kongresi. Gaziantep , Gaziantep, Türkiye, (Kasım 2012
Ersoy, A.F., Bekar, A., Yıldızlı, F. (2012) "Tüketicilerin Gıda Ürünü Satın Almada Etiket Duyarlılığı Antalya, 7-10 Kasım.", 1. Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi. , (Kasım 2012
Ersoy, A.F., Bekar, A., Kılıç, B. (2012) "ERSOY, Ali Fuat, BEKAR Aydan ve KILIÇ Burhan. (2012). İş Yeri Çalışma Koşullarının İş Kazaları Üzerindeki Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle Değerlendirilmesi.", 18. Ulusal Ergonomi Kongresi. , Türkiye, (Mayıs 2012
Ersoy, A.F., Arpacı, F., Tokyürek, Ş., Onur, N. (2011) "Öğrenci Yurtlarında Kalan Öğrencilerin Ders Çalışma Ortamlarının Uygunluğunun İncelenmes", 15. Ulusal Ergonomi Kongresi , (pp. 484-495), Konya, Türkiye, (Ekim 2011
Ersoy, A.F., Arpacı, F., Tokyürek, Ş., Onur, N. (2011) "Kadın Kullanıcıların Elektrikli Ev Araçlarının Kullanımında Karsılaştıkları Sorunların İncelenmesi", 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, , (pp. 41-49), Konya, Türkiye, (Ekim 2011
Ersoy, A.F., Onur, N. (2010) "MESLEKİ EĞİTİMDE TÜKETİCİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ", ULUSLARARASI 5. BALKAN EĞİTİM VE BİLİM KONGRESİ , (pp. 40-42), Edirne, Türkiye, (Ekim 2010
Arpacı, F., Ersoy, A.F. (2009) "Yaşlıya Bakan Kadınların Bakım Yüklerinin İncelenmesi.", V. Ulusal Yaşlılık Kongresi. , Sivas, Türkiye, (Mart 2009
Ersoy, A.F., Demirci, A.S. (2008) "Ailelerin çocukların tüketim davranışlarına etkisi.", Uluslararası “Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim” Kongresi , Trabzon, (Temmuz 2008
Ersoy, A.F., Demirci, A.S. (2008) "Türk ailesinde çocuk ve tüketim.", Türk Halkları Edebiyatı II: Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi, , Bakü, Azerbaycan, (Aralık 2008
Arpacı, F., Ersoy, A.F. (2008) "Türk Ailesinde Yaşlı ve Çocuk//Torun Etkileşimi.", Türk Halkları Edebiyatları II: Uluslar Arası Çocuk Edebiyatı Kongresi. , Bakü, (Aralık 2008
Arpacı, F., Ersoy, A.F. (2008) "Vardiya Usulü Çalışmanın Hemşirelerin Sağlığı Üzerindeki Etkileri.", 14. Ulusal Ergonomi Kongresi. , Trabzon, Türkiye, (Ekim 2008
Ersoy, A.F., Arpacı, F., Gelegen, G. (2008) "Tüketicilerin Konut Mutfaklarının Uygunluğundan Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi", 14. Ulusal Ergonomi Kongresi , Trabzon, Türkiye, (Ekim 2008
Ersoy, A.F., Quadır, S.E., Demirci, A. (2007) "Çocuklarda para idaresi.", 4.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi ile 4. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi: Risk Altındaki Çocuklar , (pp. 129-142), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2007
Ersoy, A.F., Arpacı, F. (2007) "Türk Toplumunda Yaşlılık: Yetişkin Bireylerin Yaşlılık Dönemi Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma", 38. Uluslar Arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi , Ankara, Türkiye, (Aralık 2007
Ersoy, A.F., Demirci, A. (2007) "Geçmişten günümüze Türk ailesinde tasarrufa ilişkin değişimler.", 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, , (pp. 295-303), (Aralık 2007
Demirci, A., Ersoy, A.F. (2006) "”İnternet ile Tüketici Eğitimi", . 6. International Educational Technology Conference, , Gazi Magosa, (Nisan 2006
Ersoy, A.F., Tokyürek, Ş., Arpacı, F., Demirci, A. (2005) "”Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi”,", 3. Ulusal Yaşlılık Kongresi, , İzmir, Türkiye, (Aralık 2005
Ersoy, A.F., Arpacı, F., Demirci, A., Tokyürek, Ş. (2005) "Yaşlı İstismarına İlişkin Yaşlı Görüşlerinin İncelenmesi", 3. Ulusal Yaşlılık Kongresi3. Ulusal Yaşlılık Kongresi , İzmir, Türkiye, (Aralık 2005
Gölge, E., Ersoy, A.F. (2005) "Çalışma Şartlarını Etkileyen Çevresel Faktörler", III. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi , (pp. 26-31), Adana, Türkiye, (Mayıs 2005
Ersoy, A.F., Tokyürek, Ş., Arpacı, F. (2004) "Sekreterlerin Çalışma Yaşamındaki Stres Kaynakları”", 10. Ulusal Ergonomi Kongresi, (Uluslararası Katılımlı) , Bursa, Türkiye, (Kasım 2004
Ersoy, A.F., Arpacı, F. (2003) "Evde Tek Başına Yaşayan Yaşlıların Bakım Gereksinimlerinin Karşılanma Durumlarının İncelenmesi", II. Ulusal Yaşlılık Kongresi , Denizli, Türkiye, (Haziran 2003
Ersoy, A.F., Demirel, H. (2003) "Yaşlılarda sağlık açısından yaşam kalitesi.", II. Ulusal Yaşlılık Kongresi , (pp. 248-260), Denizli, Türkiye, (Aralık 2003
Ersoy, A.F. (2002) "Tüketici Hakları.", Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Tüketicinin Korunması. Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Mart 2002
Ersoy, A.F., Tokyürek, Ş., Arpacı, F. (2001) "Kuru Temizleme Atölyelerinde Çalışan Personelin Verimlilik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi.", 8. Ulusal Ergonomi Kongresi , İzmir, Türkiye, (Ekim 2001
Ersoy, A.F., Arpacı, F. (2001) "Aile Ortamında Yaşlı Bakımında Gelin-Yaşlı İlişkileri.", I. Ulusal Yaşlılık Kongresi, , Ankara, Türkiye, (Ekim 2001
Ersoy, A.F., Arpacı, F. (2001) "Ailelerde Gelin ve Yaşlı Arasında Karşılaşılan Sorunlar.", 8. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmaları , Lefkoşe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Ağustos 2001
Kalınkara, V., Ersoy, A.F. (1999) "Farklı sosyo-ekonomik statüdeki ailelerin elektrikli ev araçlarında enerji tasarrufuna ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi.", Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi , (pp. 61-75), Ankara, Türkiye, (Haziran 1999
Kalınkara, V., Ersoy, A.F., Arpacı, F. (1999) "Aile Ortamında Yaşlı bakımında karşılaşılan sorunlar", 5.Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: “Değişen Türkiye’de İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetler , (pp. 184-200), Ankara, Türkiye, (Kasım 1999
Ersoy, A.F., Arpacı, F. (1998) "Çalışma Ortamı Koşullarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi.", Ergonomi Kongresi , Ankara, Türkiye, (Aralık 1998
Ersoy, A.F. (1998) "Konutlarda Mekan Büyüklüğünde Değişiklik Yapılarak Enerji Tasarrufu Sağlanması.", Enerji Verimliliği Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Aralık 1998
Ersoy, A.F., Arpacı, F. (1998) "Aile Ortamında Yaşlı Bakımı.", Yaşlılıkta Aile Etkileşimi Sempozyumu , İzmir, Türkiye, (Ağustos 1998
Kalınkara, V., Ersoy, A.F., Nazik, M.H. (1997) "Evde iş kolaylaştırma ve donanım tasarımı", Ulusal Ev Ekonomisi Kongresi , (pp. 180-188), Türkiye, (Aralık 1997
Ersoy, A.F. (1997) "Yaşlıların Yaşam İmgeleri", Yaşlılık ve Kentsel Yaşam Sempozyumu. , Ankara, Türkiye, (Mart 1997
Ersoy, A.F. (1996) "Yaşlıların Konutlarındaki İç Ortam Koşullarının Sağlıklarına Etkisi.", Yaşlılık ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, Yaşlıları Koruma Derneği Yayını , (pp. 25-31), Ankara, Türkiye, (Haziran 1996
Ersoy, A.F. (1996) "Aile Eğitiminin Önemi.", Uluslararası Aile Günü Sempozyumu , Çorum, Türkiye, (Mayıs 1996
Baykan, S., Ersoy, A.F., Şanlıer, N. (1991) "Ailelerin Küçük Elektrikli Ev Araçlarını Satın Alma ve Kullanma Durumları.", Kadın ve Enerji Tasarrufu Sempozyumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, , Ankara, Türkiye, (Ağustos 1991
Ersoy, A.F., Parıltı, N., Okur, A. (2005) "Girişimcilik", Türkiye : Morpa  
Çetinkaya, İ., Ersoy, A.F. (2024) "Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşleri: Okul Sosyal Hizmeti Kapsamında Nitel Bir Araştırma", Kitap: Sosyal Bilimlerde Modern Araştırmalar-2024, Lyon/Fransa : Livre de Lyon  
Demir, Ö., Ersoy, A.F. (2023) "Öğrencilerin Akademik Beklentilere İlişkin Stres Düzeylerinin Yaşam Doyumuna Etkisi: Zonguldak Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Kitap: SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, İzmir/Türkiye : Duvar  
Ersoy, A.F., Demir, Ö. (2023) "Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastaların Psikososyal Gereksinimleri: Nitel Bir Çalışma", Kitap: SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, İzmir/Türkiye : Duvar  
Aytepe, E., Ersoy, A.F. (2021) "COVID-19 SALGINI (PANDEMI) SÜRECINDE İŞ YERI KAPATILAN ESNAFLARIN AILE İÇI İLIŞKILERI: NITEL BIR ÇALIŞMA", Kitap: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler III, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Ersoy, A.F., Arpacı, F., Ersoy, Y. (2019) "Yetişkinlik ve Yaşlılık Gelişimi ve Psikolojisi.", Kitap: Yaşlı Bakımı ve Yaşlılıkta Sağlıklı Beslenme, İstanbul/Türkiye : Açılım Kitap  
Ersoy, A.F. (2019) "MESLEKTAŞLARA VE DİĞER MESLEK ELEMANLARINA YÖNELİK ETİK SORUMLULUKLAR", Kitap: Sosyal Hizmet Etiği, Türkiye : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI  
Ersoy, A.F. (2019) "MESLEK ELEMANI OLARAK VE MESLEĞE YÖNELİK ETİK SORUMLULUKLAR", Kitap: Sosyal Hizmet Etiği, Erzurum/Türkiye : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI  
Ersoy, A.F. (2018) "Göçün Aile Üzerindeki Etkileri", Kitap: Ailelerle Sosyal Hizmet, Erzurum/Türkiye : Atatürk Üniversitesi  
Arpacı, F., Ersoy, A.F. (2017) "Yaşlılıkta İletişim", Kitap: Yetişkinlik ve Yaşlılık Gelişimi ve Psikolojisi, İstanbul/Türkiye : Açılım kitap  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi (International Journal of Management Academy), 2018, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) YAŞAM BECERİLERİ PSİKOLOJİ DERGİSİ LIFE SKILLS, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Anadolu kültür Araştırmalar Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2017
Başkan, Türk Kooperatifçilik Kurumu Derneği, 2014-
Üye, Türk Kooperatifçilik Kurumu Derneği, 1999-
Üye, Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, 1998-
Üye, Türk Çocukları Eğitim Vakfı, 1991-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Kadının Çalışmasının Ailenin Yaşam Kalitesine Etkisi.
Aile ve toplum eğitim kültür ve araştırma dergisi
0 0 0 0 29 0 3 37 69
2
Üniversite öğrencilerinin konut koşullarının ve konutta yaşamayı tercih etme nedenlerinin incelenmesi.
Milli Eğitim Dergisi
0 0 0 2 19 5 1 12 43
3
Tüketici Davranışlarında Etkili Olan Bazı Faktörler.
Karınca
0 0 0 0 11 0 1 16 28
4
Üniversite Öğrencilerinin Giysi ve Ayakkabı Tüketiminde Markaya Yönelik Davranış ve Tercihleri
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 7 0 1 16 24
5
SIĞINMACI VE MÜLTECİ ÖĞRENCİLERDE SOSYAL DIŞLANMA VE ÇETELEŞME
3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ
0 0 0 0 10 1 1 11 23
6
SURİYELİ SIĞINMACI VE MÜLTECİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER: OSMANİYE’DE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi
2 0 0 1 8 4 0 5 20
7
ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERDE TÜKENMİŞLİK: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
3 0 0 1 7 2 0 7 20
8
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.
Sosyoekonomi
1 0 1 1 7 0 0 5 15
9
Evde Yaşayan Yaşlıların Huzurevinde Yaşamaya İlişkin Görüşleri
Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi
0 0 0 0 6 3 0 6 15
10
Türk Toplumunda Yaşlılık: Yetişkin Bireylerin Yaşlılık Dönemi Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma
0 0 0 0 6 2 0 5 13
11
Çocukların Tüketim Davranışlarına Anne Babaların Etkisi
Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi
0 0 0 0 6 0 0 7 13
12
ERKEN DÖNEMDE TÜKETİCİ BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Üçüncü sektör sosyal ekonomi dergisi
0 0 0 1 6 2 0 3 12
13
Gecekondu ailelerinde kadınların yiyecek pişirme uygulamaları.
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
1 0 0 0 3 0 0 8 12
14
SOSYAL HİZMET VE ÇEVRE: EKOSOSYAL YAKLAŞIM
3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ
0 0 0 0 6 1 0 4 11
15
Pandemi Sürecinde Öğrencilerin Uzaktan Eğitime İlişkin Yaşadığı Stres ve Kaygı Durumları: Nitel Bir Çalışma
Uluslararası güncel eğitim araştırmaları dergisi
0 0 0 0 7 1 0 2 10
16
Uzaktan Eğitim.
Karınca Kooperatif postası
0 0 0 0 2 0 0 8 10
17
Aile içi etkileşim ve ailede karşılaşılan sorunlar
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 9 10
18
Sanayide Çalışan İşçilerin Enerji Harcamaları ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
E-Journal of New World Sciences Academy
0 0 0 0 1 1 2 5 9
19
GÖÇMENLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİĞİ
3. Sektör Sosyal Ekonomi
0 0 0 1 6 1 0 1 9
20
Türk ailesinde çocuk ve tüketim.
0 0 0 0 0 0 0 8 8
21
Aile Ortamında Yaşlı Bakımında Gelin-Yaşlı İlişkileri.
0 0 0 0 3 0 0 4 7
22
Ailelerin mobilya satın almalarında etkili olan faktörlerin incelenmesi.
Ekonomik ve Teknik Dergi Standard
0 0 0 0 0 0 0 7 7
23
GIDA REYONUNDA ÇALIŞAN PERSONELİN KİŞİSEL HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ETME DURUMLARI
e-Journal of New World Sciences Academy
0 0 0 0 4 1 0 1 6
24
Tüketici davranışlarına tesir eden faktörler
Standard Ekonomik ve Teknik Dergi
0 0 0 0 1 0 0 0 6
25
AİLELERİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA ERGENLERİN ETKİSİ
Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar dergisi
0 0 0 0 1 1 2 0 4
26
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Alan Çocukların Sosyal Etkinliklere Katılımlarına İlişkin Ailelerinin Değerlendirmeleri
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 2 2 0 0 4
27
EVLİLİKTE EŞLER ARASI YABANCILAŞMA: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 3 1 0 0 4
28
OSMANLI DÖNEMİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ YAPAN BAZI KURULUŞLAR
Üçüncü sektör sosyal ekonomi
0 0 0 0 1 1 1 0 3
29
Orta öğretimdeki gençlerin konut koşulları ve konutun gencin gelişimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
30
ÖĞRENCİLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMININ OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ
2 0 0 0 1 0 0 0 3
31
Yaşlı Bakımı ve Yaşlılıkta Sağlıklı Beslenme
0 0 0 0 2 0 1 0 3
32
Geçmişten günümüze Türk ailesinde tasarrufa ilişkin değişimler.
0 0 0 0 2 0 0 0 2
33
Yaşlı Tüketicilerin Alışverişe Yönelik Davranışlarının İncelenmesi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik
üçüncü sektör sosyal ekonomi
0 0 0 0 0 0 2 0 2
34
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ANNELERİN ANNELİK ROLÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Asos Journal Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 1 0 1 0 2
35
Şiddet Türlerini Deneyimleyen Kadınlarla Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Nitel Bir Çalışma
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
1 0 0 0 1 0 0 0 2
36
Hastalığı Nedeniyle Evde Eğitim Verilen Öğrenciye Yönelik Sosyal Hizmet Uygulaması: Bir Vaka Sunumu
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 0 0 1 1 2
37
DÜŞÜK SOSYO-EKONOMİK DÜZEYE SAHİP BOŞANMIŞ KADINLARDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 1 2
38
Çankırı Küçük Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin İşyeri Çalışma Koşullarının Saptanması
Üçüncü sektör Sosyal Ekonomi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
39
ERSOY, Ali Fuat, BEKAR Aydan ve KILIÇ Burhan. (2012). İş Yeri Çalışma Koşullarının İş Kazaları Üzerindeki Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle Değerlendirilmesi.
0 0 0 0 1 0 0 0 1
40
Girişimcilik
0 0 0 0 1 0 0 0 1
41
Ailelerde Gelin ve Yaşlı Arasında Karşılaşılan Sorunlar.
0 0 0 0 1 0 0 0 1
42
TEK EBEVEYNLİ AİLELERDE YETİŞTİRİLEN ÇOCUKLARIN SOSYAL UYUM PROBLEMLERİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
the Journal of Academic Social Sciences
0 0 0 0 0 0 0 1 1
43
Konutlarda Verimli Aydınlatma İlkeleri
Verimlilik
0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Fatma Arpacı
-
1998 - 2019 33
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 18
Aybala Demirci
-
2002 - 2011 12
Ayfer Aydıner Boylu
Hacettepe Üniversitesi
2018 - 2022 11
Karabük Üniversitesi
1994 - 2019 9
Aydan Bekar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2011 - 2012 9
Velittin Kalınkara
Pamukkale Üniversitesi
1996 - 2002 8
Şadan Tokyürek
-
2001 - 2011 7
Neslihan Onur
Akdeniz Üniversitesi
2007 - 2011 6
Aybala Sarıabdullahoğlu Demirci
-
2007 - 2009 6
Seher Ersoy Quadır
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2002 - 2010 5
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 4
Seher Ersoy
-
2003 - 2007 4
Sıdıka Buluş
-
2019 4
Cengiz Kılıç
Atatürk Üniversitesi
2019 3
Fatma Kocaman
-
2021 - 2022 3
Gamze İsmailoğlu
-
2021 3
Gizem Nur Sağlık
-
2020 - 2022 3
Kübra Doğan
-
2020 - 2021 3
Mehtap Ala
-
2019 3
Melek Güven
-
2021 - 2023 3
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2023 2
Karabük Üniversitesi
2023 2
Burhan Kılıç
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2012 2
Adem Dağ
Bursa Teknik Üniversitesi
2022 2
Büşra İncekara
-
2021 - 2023 2
Eda Aytepe
-
2021 - 2023 2
Feride Yıldızlı
-
2012 2
Hüseyin Gümüş
-
2006 2
Meral Şener
-
2020 - 2021 2
Merve Elifnur Gülbüz
-
2020 - 2021 2
Merve Şanal
-
2019 2
Nevin Şanlıer
-
1991 - 2001 2
Özlem Demir
-
2023 2
Sevda Aslan
-
2006 2
Suna Baykan
-
1991 - 1992 2
Şevval Gök
-
2021 - 2023 2
Hüsne Demirel
-
2003 1
Esra Gölge
Akdeniz Üniversitesi
2005 1
Cihangir Karakaya
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2023 1
Yücel Fidan
-
2023 1
Turhan Çetin
-
2024 1
Mahmut Hamil Nazik
Gazi Üniversitesi
1997 1
Rıdvan Şimşek
Bursa Teknik Üniversitesi
2022 1
Nurettin Parıltı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2005 1
Abdurrahman Okur
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2005 1
Haşim Özüdoğru
Gazi Üniversitesi
2015 1
Ateş Bayazıt
-
1999 1
Aybala Demirci Sarıabdullahoğlu
-
2010 1
Ayşe Demirci
-
2023 1
Ayşen Alış
-
2019 1
Bahar Arıkan
-
2001 1
Buse Basan
-
2019 1
Bülent Öztürk
-
2003 1
Ceylan Erdinç
-
2017 1
Dilek Yavaş
-
2016 1
Ebrar Aydoğan
-
2019 1
Eda Sancar
-
2021 1
Esma Vural
-
2010 1
Esra Dikici
-
2018 1
Esra Nur Karakaya
-
2023 1
Esra Nur Tuğral
-
2020 1
Fadime Afra Yavru
-
2019 1
Gülşah Gelegen
-
2008 1
Huriye Ongun
-
2022 1
Huriye Üstün
-
2019 1
İlknur Çetinkaya
-
2024 1
Mustafa Hurasan
-
2017 1
Nilay Turan
-
2019 1
Olcay Alas Özduran
-
2019 1
Ömer Çelik
-
2018 1
Seda Erkuş
-
2021 1
Sinem Kibaroğlu
-
2019 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
233.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
202.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
32.
512 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Hizmet 512
Anahtar Kelimeler Aile Refahı, Bağımlılık Çalışmaları, Engelli Refahı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 22 4 100 190 364 90 210 72 175 10
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 451 . 498 . 449 . 353 . 196 . 440 . 415 . 552 . 421 . 233 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 367 . 411 . 351 . 282 . 140 . 365 . 324 . 476 . 345 . 202 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 67 . 74 . 40 . 26 . 2 . 63 . 43 . 85 . 52 . 32 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 27 . 33 . 13 . 6 . 2 . 20 . 9 . 26 . 16 . 12 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 7 . 12 . 5 . 3 . 1 . 10 . 8 . 17 . 7 . 6 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 4 . 8 . 2 . 2 . 1 . 9 . 4 . 9 . 5 . 4 .
Toplam Yayın 3 1 7 16 26 6 15 6 11 1
Toplam Makale 0 1 3 5 12 4 6 4 4 0
Toplam Kitap 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0
Toplam Bildiri 3 0 3 10 12 2 8 2 5 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 3 5 9 4 5 1 4 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 3 0 1 3 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 2 0 3 10 12 2 8 1 5 1
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri