img

Doç. Dr. Ali KONAK

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisat Politikası

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2005, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2001, 2005
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1995, 2000
Araştırma Alanları
Uluslararası Ticaret, Uluslararası İktisadi Kurumlar, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2005, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2001, 2005
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1995, 2000
İngilizce, YÖKDİL, 72, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 63, 2017
İngilizce, ÜDS, 57, Bahar, 2010
Kurs, General English Program of International University of Sarajevo, International University of Sarajevo, Sarajevo, 25-06-2012, 17-08-2012
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İktisat Uluslararası Ticaret
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İktisat Uluslararası İktisadi Kurumlar
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İktisat Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
2014-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2013-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Türkiye
2012-2012, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Türkiye
2003-2012, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Türkiye
2016-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-, Bölüm Başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
2004-2005, Bölüm Başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
Bulbul Abdullayeva, Yüksek Lisans, TÜRK DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNÜN 2000-2021 DÖNEMİNDE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN SEÇİLMİŞ AB ÜYESİ ÜLKEL, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ramazan Böcek, Yüksek Lisans, ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞLARININ TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİSİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fıdan Abdulameer Husseın Albayatı, Yüksek Lisans, Ekonomik Büyümenin Yeşil Ekonomi Bağlamında Karbon Emisyonu Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Edanur Yalçın, Yüksek Lisans, AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELER İLE TÜRKİYE'NİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Kamal Kazımov, Yüksek Lisans, Piyasa Ekonomisine Geçiş Aşamasında Türkiye-Rusya Ekonomik İlişkilerinin Önemi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hatem Alalı, Yüksek Lisans, The Effects of Renewable Energy Sources on Foreign Trade in OECD Countries, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Halime Çatal, Yüksek Lisans, EKONOMİK BÜYÜME VE ENFLASYONUN DIŞ BORÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ AFRİKA ÜLKELERİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Amal Alhattı, Yüksek Lisans, DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Muharrem Yeldan, Yüksek Lisans, ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI (FDI) VE EKONO, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Eshgın Ismaylov, Yüksek Lisans, AZERBAYCAN'IN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE YAPTIĞI HAM PETROL İHRACATINDAN ELDE ETTİĞİ GELİRİN ÜLKE EKO, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ahmad Farhad Rasulı, Yüksek Lisans, ÜNİVERSİTELERİN BAĞLI BULUNDUĞU ŞEHRİN EKONOMİK GELİŞİMİNE KATKISI: KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDEKİ YABANC, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Meltem Singer, Yüksek Lisans, Demir-çelik sektörünün dış ticaret ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Eyüb Ekmel Sulak, Yüksek Lisans, Veri madenciliği yöntemi ile Türkiye'nin makro ekonomik göstergelerinin tahmin edilmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Dilek Mütevelli, Yüksek Lisans, 1980 sonrası dönemde Türkiye'nin cari açık sorunu ve sürdürülebilirliği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
2019-2020, IKT 813 MALİYE POLİTİKASI, Yüksek Lisans
2019-2020, IKT 405 İKTİSAT POLİTİKASI, Lisans
2019-2020, IKT799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2019-2020, IKT 799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2019-2020, IKT 745 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE YAPISAL ANALİZİ, Yüksek Lisans
2019-2020, IKT 770 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, IKT 797 YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2019-2020, IKT 798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2019-2020, IKT 203 MAKRO İKTİSAT, Lisans
2019-2020, IKT 221 KAMU MALİYESİ, Lisans
2019-2020, IKT 317 ÇALIŞMA EKONOMİSİ, Lisans
2019-2020, ECO797 M. SC. SEMİNAR, Yüksek Lisans
2019-2020, IKT 411 TÜRK VERGİ SİSTEMİ, Lisans
2019-2020, IKT 798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2019-2020, IKT 717 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE, Yüksek Lisans
2019-2020, IKT 745 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE YAPISAL ANALİZİ, Yüksek Lisans
2019-2020, IKT 404 TÜRKİYE EKONOMİSİ, Lisans
2019-2020, IKT 420 TÜRKİYENİN GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLARI, Lisans
2019-2020, IKT 416 DIŞ TİCARET, Lisans
2019-2020, IKT 216 GİRİŞİMCİLİK, Lisans
2019-2020, IKT 204 MAKRO İKTİSAT II, Lisans
2019-2020, ECO 717 EUROPEAN UNİON AND TURKEY, Yüksek Lisans
2018-2019, IKT203 Makro İktisat I, Lisans
2018-2019, IKT221 Kamu Maliyesi, Lisans
2018-2019, IKT411 Türk Vergi Sistemi, Lisans
2018-2019, IKT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2018-2019, IKT797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2018-2019, IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2018-2019, IKT204 Makro İktisat II, Lisans
2018-2019, IKT404 Türkiye Ekonomisi, Lisans
2018-2019, IKT770 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2018-2019, IKT736 Dünya Ekonomisi, Yüksek Lisans
2018-2019, IKT216 Girişimcilik, Lisans
2018-2019, IKT745 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE YAPISAL ANALİZİ, Yüksek Lisans
2018-2019, ECO770 Research Methods in Social Sciences, Yüksek Lisans
2018-2019, IKT813 Maliye Politikası, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, IKT420 Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları, Lisans
2018-2019, IKT745 Türkiye Ekonomisi ve Yapısal Analizi, Yüksek Lisans
2017-2018, IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2017-2018, IKT745 Türkiye Ekonomisi ve Yapısal Analizi, Yüksek Lisans
2017-2018, IKT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2017-2018, IKT204 Makro İktisat II, Lisans
2017-2018, IKT732 Ekonomik Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği, Yüksek Lisans
2017-2018, IKT415 Maliye Politikası, Lisans
2017-2018, IKT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2017-2018, IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2017-2018, IKT797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2017-2018, IKT745 Türkiye Ekonomisi ve Yapısal Analizi, Yüksek Lisans
2017-2018, IKT797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2017-2018, IKT221 Kamu Maliyesi, Lisans
2017-2018, IKT411 Türk Vergi Sistemi, Lisans
2017-2018, IKT201 Mikro İktisat I, Lisans
2017-2018, IKT308 Refah İktisadı, Lisans
2017-2018, IKT420 Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları, Lisans
2017-2018, IKT731 Mikro İktisadi Analiz I, Yüksek Lisans
2016-2017, IKT745 Türkiye Ekonomisi ve Yapısal Analizi, Yüksek Lisans
2016-2017, IKT411 Türk Vergi Sistemi, Lisans
2016-2017, IKT797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2016-2017, IKT221 Kamu Maliyesi, Lisans
2016-2017, IKT203 Makro İktisat I, Lisans
2016-2017, IKT717 Avrupa Birliği ve Türkiye, Yüksek Lisans
2016-2017, IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2016-2017, IKT717 Avrupa Birliği ve Türkiye, Yüksek Lisans
2016-2017, IKT706 Uluslararası İktisat Politikası, Yüksek Lisans
2016-2017, IKT722 Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi, Yüksek Lisans
2016-2017, IKT317 Çalışma Ekonomisi, Lisans
2016-2017, IKT204 Makro İktisat II, Lisans
2016-2017, IKT404 Türkiye Ekonomisi, Lisans
2016-2017, IKT770 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2015-2016, IKT 752 Uluslararası Ticaret, Yüksek Lisans
2015-2016, IKT 411 Türk Vergi Sistemi, Lisans
2015-2016, İKT 405 İktisat Politikası, Lisans
2015-2016, İKT 308 Refah İktisadı, Lisans
2015-2016, IKT 221 Kamu Maliyesi, Lisans
2015-2016, IKT 101 İktisada Giriş, Lisans
2015-2016, IKT799 - Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2015-2016, İKT 420 Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları, Lisans
2015-2016, İKT 754 Kamu Ekonomisi, Yüksek Lisans
2015-2016, IKT798 - Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2015-2016, IKT754 Kamu Ekonomisi, Yüksek Lisans
2015-2016, IKT416 Dış Ticaret, Lisans
2015-2016, İKT 797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2015-2016, ECO752 International Trade, Yüksek Lisans
2015-2016, IKT752 Uluslararası Ticaret, Yüksek Lisans
2015-2016, IKT797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2015-2016, IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2015-2016, IKT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2014-2015, IKT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2014-2015, TBT 182 Temel Bilgisayar Bilimleri, Lisans
2014-2015, İKT765 Para Teorisi ve Politikası, Yüksek Lisans
2014-2015, IKT 797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2014-2015, IKT 752 Uluslararası Ticaret, Yüksek Lisans
2014-2015, IKT713 Politik İktisat, Yüksek Lisans
2014-2015, IKT306 Para Teorisi ve Politikası II, Lisans
2014-2015, IKT306 Para Teorisi ve Politikası II, Lisans
2014-2015, IKT203 Makro İktisat I, Lisans
2014-2015, IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2014-2015, IKT797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2014-2015, IKT798 - Yüksek Lisans Uzmanlık Alan, Yüksek Lisans
2014-2015, TBT182 Temel Bilgisayar Bilimleri, Lisans
2013-2014, DYY204 – İŞ HUKUKU, Ön Lisans
2013-2014, DIS112 – TİCARET HUKUKU BİLGİSİ, Ön Lisans
2013-2014, DIY106 – MAKRO İKTİSAT, Ön Lisans
2013-2014, DIY110 – TİCARET HUKUKU BİLGİSİ, Ön Lisans
2013-2014, DMH208 – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, Ön Lisans
2013-2014, DMV106 – TİCARET HUKUKU, Ön Lisans
2013-2014, DMV206 – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, Ön Lisans
2013-2014, DYA205 - Kamu ve Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Ön Lisans
2013-2014, DIS109 - İktisata Giriş, Ön Lisans
2013-2014, DBY206 – KAMU-ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ, Ön Lisans
2013-2014, IKT799 - YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2013-2014, IKT798 - YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2013-2014, DOİ228 – TEMEL HUKUK, Ön Lisans
2013-2014, DYY209 - İdare Hukuku, Ön Lisans
2013-2014, DYA112 – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, Ön Lisans
2013-2014, DOİ206 – İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Ön Lisans
2013-2014, DMK223 - Uluslararası İktisat, Ön Lisans
2013-2014, DMK215 - Vergi Hukuku, Ön Lisans
2013-2014, DYR213 – İDARE HUKUKU, Ön Lisans
2013-2014, DMK205 - Ticaret Hukuku, Ön Lisans
2013-2014, DMK105 - Temel Hukuk, Ön Lisans
2013-2014, DIY109 - Mikro İktisat, Ön Lisans
2013-2014, SSP900 - Sosyal Sorumluluk Projesi, Ön Lisans
2012-2013, DIY110 – TİCARET HUKUKU BİLGİSİ, Ön Lisans
2012-2013, DMH112 – TİCARET HUKUKU BİLGİSİ, Ön Lisans
2012-2013, DIS112 – TİCARET HUKUKU BİLGİSİ, Ön Lisans
2012-2013, DMH208 – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, Ön Lisans
2012-2013, DOI228 – TEMEL HUKUK, Ön Lisans
2012-2013, DMV106 – TİCARET HUKUKU, Ön Lisans
2012-2013, DMV206 – İŞ VE SOSYAL GÜV. HUKUK, Ön Lisans
2012-2013, DYY209 – İDARE HUKUKU, Ön Lisans
2012-2013, DYA112 – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, Ön Lisans
2012-2013, DYR206 – İŞ HUKUKU, Ön Lisans
2012-2013, DBY206 – KAMU-ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ, Ön Lisans
2012-2013, ISL 336 – KIYMETLİ EVRAK HUKUKU, Lisans
2012-2013, DYR213 – İDARE HUKUKU, Ön Lisans
2012-2013, DYA205 – KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI, Ön Lisans
2012-2013, DMK105 – TEMEL HUKUK, Ön Lisans
2012-2013, DMH109 – İKTİSADA GİRİŞ, Ön Lisans
2012-2013, DBY299 – STAJ, Ön Lisans
2012-2013, IKT799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2012-2013, IKT798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2012-2013, ISL 235 – TİCARET HUKUKU, Lisans
2012-2013, ISL 220 – KIYMETLİ EVRAK HUKUKU, Lisans
2012-2013, CLS 423 – TOPLU PAZARLIK EKONOMİSİ, Lisans
2012-2013, KAM 305 – TİCARET HUKUKU, Lisans
2012-2013, CLS 301 – BİREYSEL İŞ HUKUKU, Lisans
2012-2013, CLS 401 - TOPLU PAZARLIK HUKUKU, Lisans
2012-2013, DYY204 – İŞ HUKUKU, Ön Lisans
2011-2012, DIY110 - Ticaret Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2011-2012, DYA166 - Staj, Ön Lisans
2011-2012, GMH112 - Ticaret Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2011-2012, GIY110 - TİCARET HUKUKU BİLGİSİ, Ön Lisans
2011-2012, GIS208 - İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, Ön Lisans
2011-2012, GIS112 - TİCARET HUKUKU BİLGİSİ, Ön Lisans
2011-2012, GHT106 - İLETİŞİM HUKUKU, Ön Lisans
2011-2012, GHR120 - İLETİŞİM HUKUKU, Ön Lisans
2011-2012, DYR220 - Ticaret Hukuku, Ön Lisans
2011-2012, DYA112 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ön Lisans
2011-2012, GMH208 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ön Lisans
2011-2012, DMH108 - Makro İktisat, Ön Lisans
2011-2012, GMH203 - Vergi Hukuku, Ön Lisans
2011-2012, DIS112 - Ticaret Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2011-2012, DBY206 - Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Ön Lisans
2011-2012, DBY116 - Staj, Ön Lisans
2011-2012, CLS324 - Kariyer Geliştirme, Lisans
2011-2012, CLS308 - Sendikalar Hukuku, Lisans
2011-2012, GMH204 - Türk Vergi Sistemi, Ön Lisans
2011-2012, DMV104 - Makro Ekonomi, Ön Lisans
2011-2012, GSR202 - İş Hukuku, Ön Lisans
2011-2012, DYR103 - Temel Hukuk, Ön Lisans
2011-2012, CLS323 - Ücretler ve Verimlilik, Lisans
2011-2012, GMH113 - Genel Hukuk, Ön Lisans
2011-2012, GIY113 - GENEL HUKUK BİLGİSİ, Ön Lisans
2011-2012, GIS113 - GENEL HUKUK, Ön Lisans
2011-2012, GHT113 - GENEL HUKUK, Ön Lisans
2011-2012, DYY103 - Temel Hukuk, Ön Lisans
2011-2012, DYR217 - Borçlar Hukuku, Ön Lisans
2011-2012, GHR127 - GENEL HUKUK, Ön Lisans
2011-2012, DYA109 - Temel Hukuk, Ön Lisans
2011-2012, DMV103 - Mikro Ekonomi, Ön Lisans
2011-2012, DMH231 - Türkiye Ekonomisi, Ön Lisans
2011-2012, DMH113 - Genel Hukuk Bilgisi, Ön Lisans
2011-2012, DMH109 - İktisada Giriş, Ön Lisans
2011-2012, DIY113 - Genel Hukuk Bilgisi, Ön Lisans
2011-2012, DIS113 - Genel Hukuk Bilgisi, Ön Lisans
2011-2012, DMV105 - Temel Hukuk, Ön Lisans
2011-2012, DBY109 - Hukukun Temel Kavramları, Ön Lisans
2010-2011, DYR103 - Temel Hukuk, Ön Lisans
2010-2011, GHR127 - GENEL HUKUK, Ön Lisans
2010-2011, DYR217 - Borçlar Hukuku, Ön Lisans
2010-2011, DYR213 - İdare Hukuku, Ön Lisans
2010-2011, DBY221 - İnsan Kaynaklı Yönetim, Ön Lisans
2010-2011, DMH113 - Genel Hukuk Bilgisi, Ön Lisans
2010-2011, DIS113 - Genel Hukuk Bilgisi, Ön Lisans
2010-2011, DBY223 - Zaman Yönetimi, Ön Lisans
2010-2011, GMH113 - Genel Hukuk, Ön Lisans
2010-2011, DBY109 - Hukukun Temel Kavramları, Ön Lisans
2010-2011, GIS113 - GENEL HUKUK, Ön Lisans
2010-2011, GHR120 - İLETİŞİM HUKUKU, Ön Lisans
2010-2011, DBY106 - Genel İletişim, Ön Lisans
2010-2011, DBY116 - Staj, Ön Lisans
2010-2011, DBY206 - Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Ön Lisans
2010-2011, DBY208 - Kriz ve Stres Yönetimi, Ön Lisans
2010-2011, DIS112 - Ticaret Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2010-2011, DMH108 - Makro İktisat, Ön Lisans
2010-2011, DMH112 - Ticaret Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2010-2011, DTO230 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ön Lisans
2010-2011, DYR220 - Ticaret Hukuku, Ön Lisans
2010-2011, GIS112 - TİCARET HUKUKU BİLGİSİ, Ön Lisans
2010-2011, GMH112 - Ticaret Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2010-2011, GMH203 - Vergi Hukuku, Ön Lisans
2009-2010, DMH112 - Ticaret Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2009-2010, DMH210 - Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Ön Lisans
2009-2010, DMH108 - Makro İktisat, Ön Lisans
2009-2010, DIS116 - Staj, Ön Lisans
2009-2010, DBY206 - Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İliş., Ön Lisans
Kayıt Yok
TÜRKİYE'NIN DIŞ TİCARETİNİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
TÜRKİYE İLE İSPANYA ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
DEVELOPMENT OF E-COMMERCE AND ECONOMIC BENEFITS ARE PROVIDED BY THE E-COMMERCE (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kırım'ın İlhakının Rusya, Ukrayna ve AB Ekonomileri Üzerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018
Kayıt Yok
Konak, A., Peçe, M.A. (2023) "TÜRKİYE'DE FAİZ ORANI, ENFLASYON ORANI VE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 27 (1) pp. 171-186 [TR Dizin] Link  
Dilek, S., Konak, A. (2022) "Resource Diversification in Turkey’s Electricity Generation", Journal of Original Studies, 3 (2) pp. 67-75 Link DOI   
Dilek, S., Konak, A. (2022) "Kuzey Afrika Ülkelerinin İthalatında Kaynak Ülke Çeşitlendirmesinin Yoğunlaşma Oranı ve Herfindahl-Hirschman Endeksi Aracılığıyla Ölçümü", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18 (1) pp. 1-16 [TR Dizin] Link  
Alhattı, A.A., Konak, A. (2022) "Dış Ticaretin Gelişimi Açısından Bankacılık Sektörünün Önemi: Türkiye Örneği", Fiscaoeconomia, 6 (2) pp. 572-600 [TR Dizin] DOI   
Rasulı, A.F., Konak, A. (2022) "Üniversitelerin Bağlı Bulunduğu Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Karabük Üniversitesindeki Yabancı Öğrenciler Üzerine Bir Uygulama", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (25) pp. 91-117 DOI   
Ahmed, S.H.M., Konak, A. (2021) "Dış Ticaretin, Kamu Harcamaları, Reel Döviz Kuru, Para Arzı Ve İşsizlikle İlişkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (2006-2020)", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (4) pp. 834-848 Link   
Konak, A. (2020) "Türkiye’de İhracat ve İstihdamın Ekonomik BüyümeÜzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi ve VECM NedensellikTesti Yaklaşımı", JOMELİPS - Journal of Management Economics, Literature Islamic and Political Science, 5 (1) pp. 56-74 Link DOI  
Konak, A. (2020) "G-7 Ülkelerinde İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Nedensellik Analizi", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (21) pp. 232-251 Link  
Şahin, G., Konak, A. (2019) "Türkiye ve Azerbaycan Örnekleminde Büyümenin, Enerji ve Dış Ticaret Dinamikleri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (3) pp. 1851-1874 [TR Dizin] Link   
Konak, A. (2019) "Is The Dutch Disease Valid for Turkey in terms of the Effects of Portfolio Investments and Export Revenues on the Manufacturing Industry?", Afro Eurasian Studies, 8 (1) pp. 8-38 Link   
Konak, A. (2019) "Türkiye’nin Doğal Gaz Bağımlılığı ve Alternatif Enerji Kaynakları Üretiminin Gerekliliği", ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 4 (7) pp. 196-209 Link  
Konak, A., Şahin, G. (2019) "OECD Ülkeleri Kapsamında Rebound Etkisinin Geçerlilğine Yönelik Bir Sınama", BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 7 (4) pp. 1361-1382 [TR Dizin] Link DOI   
Konak, A., Korap, H.L. (2019) "Dış Ticaret Üzerinde Etkisi Bulunan Bazı Makroekonomik Değişkenlere Yönelik Uygulamalı Bir Ticaret Dengesi Modellemesi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı", BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, 7 (1) pp. 403-422 [TR Dizin] Link DOI   
Konak, A. (2019) "Kırım’ın İlhakı İle Sonuçlanan Ukrayna Krizi ve Ekonomik Etkileri", Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4 (8) pp. 80-93 Link  
Konak, A. (2019) "Ticari Liberalizasyon Kapsamında Yoksullaştıran Büyüme Hipotezi Geçerli Mi? : Türkiye Örneği", SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ, 8 (1) pp. 34-55 Link  
Konak, A., Demir, M.A. (2019) "Türkiye’nin BRICS Ülkeleri İle Ticaretinin Analizi: Çekim Modeli Uygulaması", Uluslararası Bankacılık, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (2) pp. 43-70 Link  
Mütevelli, D., Konak, A. (2019) "Türkiye’de Cari Açığın Finansman Yapısı ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23 (1) pp. 123-140 [TR Dizin] Link  
Konak, A. (2019) "Küresel Ölçekte Gerçekleştirilen Girişimcilik Faaliyetleri Sürecinde Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği", 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54 (1) pp. 446-462 [TR Dizin] Link DOI  
Konak, A., Kesgingöz, H. (2019) "2008 Küresel Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemde Seçilmiş Avrasya Ekonomilerinin Türkiye ile Olan Dış Ticareti’nin Panel Veri Yöntemi ile Analizi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1) pp. 65-80 [TR Dizin] Link  
Konak, A., Kamacı, A. (2019) "Effects of Iron-Steel Sector on Global Competition,Economic Growth And Unemployment", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1) pp. 49-70 [TR Dizin] Link DOI   
Konak, A. (2018) "Yüksek Teknoloji İçeren Ürün İhracatının İhracat Hacmi ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi : Seçilmiş OECD Ülkeleri ve Türkiye Örneği", JOMELIPS - Journal of Management Economics, Literature İslamic and Political Sciences, 3 (2) pp. 56-80 Link DOI   
Konak, A. (2018) "Türkiye’de Cari İşlemler Açığın Nedenleri ve Cari İşlemler Açığı -Dış Ticaret Açığı İlişkisi", Econder - International Academic Journal, 2 (2) pp. 163-178 Link  
Konak, A., Peçe, M.A. (2018) "Türkiye’de Yüksek Öğretim Mezunlarının Ülkenin Dış Ticaretine Etkisi: Eş Bütünleşme ve Nedensellik Analizi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (4) pp. 3135-3155 [TR Dizin]   
Dilek, S., İnançlı, S., Kesgingöz, H., Konak, A. (2017) "Restoran İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Faktörler: Kastamonu’da Bir Uygulama", Econder İnternational Academic Journal, 1 (2) pp. 111-126 Link  
İnançlı, S., Konak, A., Ashimova, Z. (2015) "Türkiye-Kırgızistan Ekonomik İlişkilerinin Dış Ticaret Üzerine Yapısal ve Sektörel Olarak Yansımaları", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (8) pp. 111-124  
Konak, A. (2013) "Reel Yatırımlara Önem Verilmelidir", Bildiren Dergisi, 0 (59) pp. 24-28 Link  
Konak, A., Ofluoğlu, G. (2013) "İş Sağlığı ve Güvenliği ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Önemi ve Analizi", TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi., 0 (609) pp. 23-25 Link  
İnançlı, S., Konak, A. (2012) "Dependency of Exports on Imports: The Turkısh Case", Research Journal of International Studies, (23) pp. 163-172 Link  
Ofluoğlu, G., Konak, A. (2012) "Türkiye de Gelir Dağılımı ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Analizi", Türk-Metal Dergisi, 0 (160) pp. 52-57 Link  
İnançlı, S., Konak, A. (2011) "Türkiye de İhracatın İthalata Bağımlılığı Otomotiv Sektörü Örneği", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2) pp. 343-362 [TR Dizin] Link  
İlkyaz, Y.U., Konak, A., Peçe, M.A. (2023) "TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ENERJİ BAĞIMLILIĞI AÇISINDAN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 2000-2020 DÖNEMİ", 4. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress , (pp. 1298-1310), Antalya, Türkiye, (Haziran 2023
Konak, A., İlkyaz, Y.U. (2023) "TÜRKİYE’DE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET AÇISINDAN ÖNEMİ", 4. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress , (pp. 1285-1297), Antalya, Türkiye, (Haziran 2023
Konak, A., Yarıyeva, S. (2023) "Türkiye ile Bulgaristan Arasındaki Rekabet Gücünün Seçilmiş Sektörler Bazında Karşılaştırılmalı İhracat Performans İndeksi ile Analizi", XIX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences (IBANESS) Congress Series on Economics, Business and Management , (pp. 430-439), Plovdiv, Bulgaristan, (Nisan 2023
Konak, A., Madenoğlu, S. (2023) "İş Yapma Kolaylığı Açısından Türkiye ve Balkan Ülkelerinin Karşılaştırılmalı Analizi", XIX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences (IBANESS) Congress Series on Economics, Business and Management , (pp. 413-429), Plovdiv, Bulgaristan, (Nisan 2023
Yarıyeva, S., Konak, A. (2023) "Bütçe Açıklarının Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler ve Dış Ticaret Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye Örneği", XIX. International Balkan and Near Eastern Social Science (IBANESS) Congress Series on Economics, Business and Management , (pp. 913-922), Plovdiv, Bulgaristan, (Nisan 2023
Konak, A. (2022) "POLİTİK İSTİKRARSIZLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ", 8th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH , (pp. 334-349), Gaziantep, Türkiye, (Ağustos 2022
Konak, A., Ayyıldız, Ö.F. (2022) "Ekonomik İş Birliği Örgütlerinin Türkiye’nin Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Performansı Üzerine Etkileri", 5th International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress , (pp. 252-272), Cakarta, Endonezya, (Aralık 2022
Konak, A. (2022) "HAYDAR ALİYEV DÖNEMİ DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE EKONOMİK ETKİLERİ", 2nd International Congress of Azerbaijan's Architect Heydar Aliyev ın the 99th Annıversary of His Bırth , (pp. 53-62), Bakü, Azerbaycan, (Mayıs 2022
Konak, A. (2022) "DİJİTALLEŞMENİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", I . ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2022
Konak, A., Yagubov, R. (2022) "DİJİTALLEŞMENİN ULUSLARARASI İKTİSADİ ÖRGÜTLERİN GELİŞİMİ VE BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", I . ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2022
Dilek, S., Konak, A. (2022) "Seçilmiş Afrika Ülkelerinde Türkiye’nin Pazar Payının Gelişimi", 5th International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress , (pp. 243-251), Cakarta, Endonezya, (Aralık 2022
Konak, A., Dilek, S. (2022) "İNSANİ GELİŞME ENDEKSİNİN AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: 19902019 DÖNEMİ", 8th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH , (pp. 321-333), Gaziantep, Türkiye, (Ağustos 2022
Yagubov, R., Konak, A. (2022) "DİJİTAL ÜRETİM VE PAZARLAMA SÜRECİNDE YAPAY ZEKÂNIN ÖNEMİ", I . ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 49-60), İstanbul, Türkiye, (Haziran 2022
Ergül, M., Konak, A. (2022) "DİJİTALLEŞMENİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ", I . ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2022
Budak, S., Konak, A., Dilek, S. (2021) "Uluslararası Göç Ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği", 4th International Congress of The Human and Social Science Research (ITOBIAT) , (pp. 232-246), Kastamonu, Türkiye, (Ağustos 2021
Dilek, S., Konak, A., Yamakoğlu, E. (2021) "Sabah Gazetesi Ekonomi Sayfalarında Çin ile İlgili İçeriklerin İncelenmesi", 4th International Congress of The Human and Social Science Research (ITOBIAT) , (pp. 110-115), Kastamonu, Türkiye, (Ağustos 2021
Konak, A. (2019) "Kardemir’in Türkiye’nin Dış Ticareti Açısından Önemi", 8th International Vocational Schools Symposium , (pp. 40), Sinop, Türkiye, (Eylül 2019
Konak, A. (2019) "İktisat Bölümü Öğrencilerinin Türkiye’nin Dış Ticaret Rekabet Gücü Algıları", 8th International Vocational Schools Symposium , (pp. 490-494), Sinop, Türkiye, (Eylül 2019
Konak, A., Dilek, S., Kamacı, A. (2019) "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı: Kastamonu Üniversitesi’nde Bir Uygulama", 8th International Vocational Schools Symposium , (pp. 495-498), Sinop, Türkiye, (Eylül 2019
Konak, A., Şahin, G. (2019) "Ukraine’s Foreign Trade Profile and Foreign Trade Relations with Turkey on an Assessment", III. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences , (pp. 76-77), Kiev, Ukrayna, (Ağustos 2019
Konak, A., Şahin, G. (2019) "The Effect of Foreign Trade on Economic Development: Selected European Union Countries", III. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences , (pp. 78-79), Kiev, Ukrayna, (Ağustos 2019
Şahin, G., Konak, A. (2019) "The Interaction Between Primary Energy Consumption And Industrialization in Central Asian Countries", III. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences , (pp. 80-81), Kiev, Ukrayna, (Ağustos 2019
Konak, A. (2019) "The Effects of International Trade Wars On The Turkish Economy", III. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences , (pp. 82-83), Kiev, Ukrayna, (Ağustos 2019
Korap, H.L., Konak, A. (2019) "Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Türkiye Ekonomisi İçin Bir Uygulama", VII. International Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 335-343), Antalya, Türkiye, (Eylül 2019
Nematoviç, K.İ., Dilek, S., Konak, A., Karamatov, O. (2019) "Türkiye ve Özbekistan Dış Ticaretinin Tarihi Gelişimi", VII. International Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 328-334), Antalya, Türkiye, (Eylül 2019
Erdem, N., Konak, A. (2019) "TÜRKİYE’NİN ORTA ASYA ÜLKELERİ İLE DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ", Econder 2019 I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 818-828), Karabük, Türkiye, (Aralık 2019
Sert, T.S., Yeldan, M., Konak, A., Dilek, S. (2019) "Turizm Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik: Mersin Örneği", VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium ”Rural Tourism” , (pp. 846-853), Mersin / Anamur, Türkiye, (Mayıs 2019
Sert, T.S., Dilek, S., Konak, A., Yeldan, M. (2019) "Tarsus’un Kültür ve İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi", VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium ”Rural Tourism” , (pp. 839-845), Mersin / Anamur, Türkiye, (Mayıs 2019
Güçlü, U., Konak, A. (2019) "Kastamonu’da İnanç Turizmi", VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium”Rural Tourism” , (pp. 832-838), Mersin / Anamur, Türkiye, (Mayıs 2019
Konak, A. (2019) "Rusya’nın Kırımı İlhakının Ekonomik Etkileri", VII. International Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 381), Antalya, Türkiye, (Eylül 2019
Özyalçın, Ö.F., Konak, A., Kesgingöz, H., Dilek, S. (2018) "Ülkeden Ülkeye Eğimi Farklılaşan Phillps Eğrisi", VI. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 311-319), Roma, İtalya, (Ekim 2018
Kesgingöz, H., Dilek, S., Konak, A. (2018) "The International Trade of Turkey’s Place", İnternational Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II , (pp. 216), Alanya, Türkiye, (Ekim 2018
Konak, A., Kesgingöz, H., Özyalçın, Ö.F., Dilek, S. (2018) "Türkiye’nin Dış Ticaretinin Belirleyicileri Üzerine Teorik Bir Yaklaşım", VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 289-295), Roma, İtalya, (Ekim 2018
Dilek, S., Konak, A., Kesgingöz, H., Özdemir, H. (2018) "Does Exogenous Barriers to Entry Make Firms Less Competitive? A Field Study in Inebolu", 4th SCF InternationalConference on “Economics and Social Impacts of Globalization” and “FutureTurkey-European Union Relations” , (pp. 126), Nevşehir, Türkiye, (Ağustos 2018
Kesgingöz, H., Konak, A., Dilek, S., Özyalçın, Ö.F. (2018) "Türkiye’de Küresel Girişimciliğin Gelişimi", VI. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 102-103), Roma, İtalya, (Ekim 2018
Dilek, S., Kesgingöz, H., Konak, A., Süha, H. (2018) "Factors Affecting Economic Literacy", 4th SCF InternationalConference on “Economics and Social Impacts of Globalization” and “FutureTurkey-European Union Relations” , (pp. 125), Nevşehir, Türkiye, (Ağustos 2018 
Kesgingöz, H., Konak, A., Dilek, S. (2018) "Relationship Between Consumers Credit and Current Public: Example of Turkey", İnternational Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II , (pp. 217), Alanya, Türkiye, (Ekim 2018
Şaşmaz, M.Ü., Dilek, S., Kesgingöz, H., Konak, A. (2017) "Vergi Oranları- Üretim Kararları: Kastamonu İlinde Bir Uygulama", 3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” , (pp. 120), Antalya, Türkiye, (Aralık 2017
Karaca, C., Demirgil, B., Konak, A. (2017) "Türkiye’de Döviz Kurları Üzerindeki Baskının Nedenleri ve Döviz Kuru Istikrarının Sağlanmasında Reel Sektöre Yönelik Politikalar", III. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 130-131), Barcelona, İspanya, (Ekim 2017
Konak, A., Dilek, S., İnançlı, S., Altunsoy, M. (2017) "Türkiye ile İspanya Arasında Ticari İlişkiler", III. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 210-218), Barcelona, İspanya, (Ekim 2017
Konak, A., Karaca, C. (2017) "Küreselleşme Sürecinde Türkiye Sanayisinin Gelişimi ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi : Demir-Çelik Sektörü Örneği", III. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 126), Barcelona, İspanya, (Ekim 2017
Dilek, S., İnançlı, S., Kesgingöz, H., Konak, A. (2017) "Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Faktörler : Kastamonu’da Bir Uygulama", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK), 20-22 Nisan 2017 , (pp. 628-636), İstanbul, Türkiye, (Haziran 2017
İnançlı, S., Konak, A. (2016) "2000 Yılı Sonrası Türkiye ile Kırgızistan Arasındaki Dış Ticaret Potansiyelinin Sektörel Olarak Değerlendirilmesi", Uluslararası Dünden Buğüne Türkiye-Kırgızistan İlişkileri Sempozyumu , (pp. 11-24), Kastamonu, Türkiye, (Aralık 2016
Konak, A., Kesgingöz, H. (2016) "2008 Küresel Kriz ve Sonrasında Avrasya Ekonomilerinin Türkiye ile Olan Dış Ticaretinin Analizi", 2nd İnternational Congress on Economics Finance and Energy (EFE’2016) , (pp. 20-21), Almaty, Kazakistan, (Haziran 2016
Dilek, S., Konak, A. (2015) "Yabancı Öğrencilerin Ekonomiye Katkıları: Kastamonu Üniversitesinde Azeri Öğrenciler Üzerine Uygulama", 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 183-190), Bakü, Azerbaycan, (Aralık 2015
Dilek, S., Konak, A., Depişgen, O. (2015) "Ulaşım Sektörünün Turizme Etkisi Hakkında Konaklama İşletmelerinin Algısı Kastamonu Örneği", 1. Uluslar arası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu , (pp. 249-260), Kastamonu, Türkiye, (Aralık 2015
Dilek, S., Konak, A. (2015) "Enformasyon Çağına Giriş Balkan ve Karadeniz Ülkeleri Arası Kıyaslama", I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, (KABEP – 2014) , (pp. 377-380), Zonguldak, Türkiye, (Şubat 2015
Dilek, S., Konak, A. (2015) "Türki Cumhuriyetlerin İş Yapılabilirlik Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı , (pp. 282-290), Kazan, (Eylül 2015
Konak, A., Ofluoğlu, G. (2015) "Balkan Ülkelerinin Küresel Rekabet Bağlamında İş Dünyasına Yönelik Sorunları", I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu , (pp. 381-393), Zonguldak, Türkiye, (Şubat 2015
Dilek, S., Konak, A. (2015) "Concentration in Kastamonu Halva Production Sector Between 1994 and 2014", 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management , (pp. 158-166), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2015
Kayıt Yok
Konak, A. (2023) "Theoretical Evaluation of The Regional Differentiation Problem in Terms of Selected Asian and European Economies", Kitap: Economics And Finance: Theory and Application, Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Dilek, S., Konak, A. (2022) "TÜRKİYE’DE SANAYİ POLİTİKALARI VE EKONOMİK BÜYÜME", Kitap: TÜRKİYE’DE İKTİSAT POLİTİKALARI VE EKONOMİK BÜYÜME (2000 - 2021), Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Konak, A. (2022) "Ekonomi ve Enerji Perspektifinden Kırım'ın İşgali ve Yasa Dışı İlhakı", Kitap: Geçmişten Geleceğe Kırım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul/Türkiye : SETA  
Konak, A. (2022) "ULUSLARARASI GÖÇÜN NEDENLERİ ve SEÇİLMİŞ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE ETKİLERİ", Kitap: GÜNCEL EKONOMİK TARTIŞMALAR, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Konak, A. (2021) "Girişimcilik ve Uluslararası Rekabet Gücü", Kitap: Örneklerle Girişimcilik Dijital Çağdaki Dönüşüm, Ankara/Türkiye : Nobel Yayınevi  
Altuntepe, A., Konak, A. (2021) "Ar-Ge Harcamaları ve Teknolojik Gelişmelerin Dış Ticaret Üzerine Etkileri: BRİCS Ülkeleri Örneği", Kitap: İktisadi Teori ve Gelişmelere Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Korap, H.L., Konak, A. (2019) "AN EMPIRICAL NOTE ON PURCHASING POWER PARITY CONDITION:THE CASE OF TURKISH LIRA / U.S. DOLLAR", Kitap: Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect, London/İngiltere : IJOPEC Publication  
Konak, A. (2019) "THE FOREIGN DEPENDENCY IN TRADE AND ITS ECONOMIC EFFECTS IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES", Kitap: Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect, Londra/İngiltere : IJOPEC Publication  
Korap, H.L., Konak, A. (2019) "An Empirical Note on Uncovered Interest Parity Condition with Turkish Evidence", Kitap: Studies on Interdisciplinary Economics and Business Volume II, Berlin/Almanya : Peter Lang  
Karamatov, O., İnançlı, S., Dilek, S., Kamacı, A., Konak, A., Şahin, D., Kesgingöz, H., Fidan, M., Salur, S., Çalışkan, Z.D., Şimşek, O., Karataş, A.R. (2019) "Uluslararası İktisat", Kitap: İktisada Giriş - II, İstanbul/Türkiye : BETA Basım Yayım Dağıtım  
Konak, A. (2018) "E-TİCARETİN SEÇİLMİŞ SOSYO-EKONOMİK UNSURLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", Kitap: TÜRKİYE’DE GÜNCEL MALİ SORUNLAR, Gaziantep/Türkiye : İKSAD Yayınevi  
Konak, A. (2018) "Electronic Commerce (E- Commerce)", Kitap: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies – Volume I, Berlin/Almanya : Peter Lang  
Konak, A. (2018) "THE IMPACT OF RD EXPENDITURES ON EXPORT AND ECONOMIC GROWTH", Kitap: ECONOMIC AND MANAGEMENT ISSUES IN RETROSPECT AND PROSPECT, Londra/İngiltere : IJOPEC Publication  
Akıncı, A., Konak, A., Arat, M., Erdem, K., Baykal, Ö.N., Zengin, Ş., Kaya, Ş., Eryıldır, Z.M. (2017) "Toplu İş Sözleşmesi", Kitap: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul/Türkiye : Lisans Yayınevi  
Dilek, S., Konak, A. (2017) "Evaluation of Turkish Republics in Terms of Business Feasibility Potential", Kitap: Eurasian Economies in Transitition, Newcastle/İngiltere : Cambridge Scholars Publishing  
Küçük, O., Dilek, S., Konak, A., Kesgingöz, H., Salur, S., Çalışkan, Z.D., Kaya, İ.E., Figan, T. (2017) "Esneklikler", Kitap: İktisada Giriş-I, İstanbul/Türkiye : BETA Basım Yayım Dağıtım  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Econder International Academic Journal, 2017
(Uluslararası - Diğer) 3rd International Iron Steel Symposium, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Türkiye de İhracatın İthalata Bağımlılığı Otomotiv Sektörü Örneği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
1 5 0 14 1 6 28
2
Yüksek Teknoloji İçeren Ürün İhracatının İhracat Hacmi ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi : Seçilmiş OECD Ülkeleri ve Türkiye Örneği
JOMELIPS - Journal of Management Economics, Literature İslamic and Political Sciences
0 7 0 12 0 0 21
3
Factors Affecting Economic Literacy
Afro Eurasian Studies
0 4 0 0 0 4 9
4
Türkiye’nin BRICS Ülkeleri İle Ticaretinin Analizi: Çekim Modeli Uygulaması
Uluslararası Bankacılık, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
0 4 0 1 0 1 7
5
Türkiye’de Cari İşlemler Açığın Nedenleri ve Cari İşlemler Açığı -Dış Ticaret Açığı İlişkisi
Econder - International Academic Journal
1 2 0 3 0 0 6
6
Küresel Ölçekte Gerçekleştirilen Girişimcilik Faaliyetleri Sürecinde Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
0 0 0 3 0 2 6
7
Concentration in Kastamonu Halva Production Sector Between 1994 and 2014
Procedia - Social and Behavioral Sciences
0 0 0 0 1 4 5
8
Türkiye’nin Doğal Gaz Bağımlılığı ve Alternatif Enerji Kaynakları Üretiminin Gerekliliği
ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
0 1 0 2 0 0 4
9
Kırım’ın İlhakı İle Sonuçlanan Ukrayna Krizi ve Ekonomik Etkileri
Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi
0 3 0 1 0 0 4
10
Türkiye-Kırgızistan Ekonomik İlişkilerinin Dış Ticaret Üzerine Yapısal ve Sektörel Olarak Yansımaları
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 2 0 1 0 1 4
11
G-7 Ülkelerinde İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Nedensellik Analizi
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 3 0 1 0 0 4
12
İş Sağlığı ve Güvenliği ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Önemi ve Analizi
TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi.
0 0 0 0 1 0 3
13
Effects of Iron-Steel Sector on Global Competition,Economic Growth And Unemployment
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 1 0 1 0 0 2
14
Türki Cumhuriyetlerin İş Yapılabilirlik Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi
0 0 0 0 2 0 2
15
Restoran İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Faktörler: Kastamonu’da Bir Uygulama
Econder İnternational Academic Journal
0 0 0 1 0 0 1
16
Does Exogenous Barriers to Entry Make Firms Less Competitive? A Field Study in Inebolu
Econder - International Academic Journal
0 0 0 0 0 1 1
17
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Faktörler : Kastamonu’da Bir Uygulama
0 0 0 0 0 0 1
18
Ülkeden Ülkeye Eğimi Farklılaşan Phillps Eğrisi
0 0 0 0 0 0 1
19
Türkiye’nin Dış Ticaretinin Belirleyicileri Üzerine Teorik Bir Yaklaşım
0 0 0 0 0 0 1
20
2008 Küresel Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemde Seçilmiş Avrasya Ekonomilerinin Türkiye ile Olan Dış Ticareti’nin Panel Veri Yöntemi ile Analizi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
21
2008 Küresel Kriz ve Sonrasında Avrasya Ekonomilerinin Türkiye ile Olan Dış Ticaretinin Analizi
0 0 0 0 0 0 1
22
Ticari Liberalizasyon Kapsamında Yoksullaştıran Büyüme Hipotezi Geçerli Mi? : Türkiye Örneği
SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ
0 0 0 0 0 1 1
23
Is The Dutch Disease Valid for Turkey in terms of the Effects of Portfolio Investments and Export Revenues on the Manufacturing Industry?
Afro Eurasian Studies
1 0 0 0 0 0 1
24
Türkiye’de Cari Açığın Finansman Yapısı ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 0 0 1
25
Türkiye’de İhracat ve İstihdamın Ekonomik BüyümeÜzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi ve VECM NedensellikTesti Yaklaşımı
JOMELİPS - Journal of Management Economics, Literature Islamic and Political Science
1 0 0 0 0 0 1
26
Türkiye ve Azerbaycan Örnekleminde Büyümenin, Enerji ve Dış Ticaret Dinamikleri
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 0 1
27
Üniversitelerin Bağlı Bulunduğu Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Karabük Üniversitesindeki Yabancı Öğrenciler Üzerine Bir Uygulama
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2019 1
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2018 3
Serkan Dilek
Kastamonu Üniversitesi
2015 - 2022 30
Hayrettin Kesgingöz
Karabük Üniversitesi
2016 - 2019 14
Selim İnançlı
Sakarya Üniversitesi
2011 - 2019 8
Güller Şahin
-
2019 5
Hüseyin Levent Korap
Kastamonu Üniversitesi
2019 4
Mehmet Akif Peçe
Bartın Üniversitesi
2018 - 2023 3
Ahmet Kamacı
Bartın Üniversitesi
2019 3
Gökhan Ofluoğlu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2012 - 2015 3
Coşkun Karaca
Cumhuriyet Üniversitesi
2017 2
Zehra Doğan Çalışkan
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2017 - 2019 2
Sultan Salur
Sinop Üniversitesi
2017 - 2019 2
Ozodbek Karamatov
Kastamonu Üniversitesi
2019 2
Muharrem Yeldan
-
2019 2
Rahib Yagubov
-
2022 2
Siminbar Yarıyeva
-
2023 2
Tamer Sami Sert
-
2019 2
Yusuf Ulaş İlkyaz
-
2023 2
Orhan Küçük
Kastamonu Üniversitesi
2017 1
Memduh Alper Demir
Kastamonu Üniversitesi
2019 1
Onur Şimşek
Kastamonu Üniversitesi
2019 1
Meltem Arat
Dokuz Eylül Üniversitesi
2017 1
Ömer Nabi Baykal
Cumhuriyet Üniversitesi
2017 1
Dilek Şahin
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2019 1
Kifayet Erdem
Cumhuriyet Üniversitesi
2017 1
Murat Fidan
Kastamonu Üniversitesi
2019 1
Mahmut Ünsal Şaşmaz
Uşak Üniversitesi
2017 1
Dilek Mütevelli
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2019 1
Abdulvahap Akıncı
Kocaeli Üniversitesi
2017 1
Şahin Zengin
Balıkesir Üniversitesi
2017 1
Bünyamin Demirgil
Cumhuriyet Üniversitesi
2017 1
Ahmad Farhad Rasulı
-
2022 1
Amal Abdalkarim Alhattı
-
2022 1
Asya Altuntepe
-
2021 1
Ersin Yamakoğlu
-
2021 1
Halıcıoğlu Süha
-
2018 1
Havva Özdemir
-
2018 1
İbrahim Etem Kaya
-
2017 1
Kuziyev İslam Nematoviç
-
2019 1
Murat Altunsoy
-
2017 1
Nergiz Erdem
-
2019 1
Orhan Depişgen
-
2015 1
Ömer Faruk Ayyıldız
-
2022 1
Sema Budak
-
2021 1
Sercan Madenoğlu
-
2023 1
Suleiman Hamoud Murshed Ahmed
-
2021 1
Şuayb Kaya
-
2017 1
Tuğçe Figan
-
2017 1
Umut Güçlü
-
2019 1
Zeynep Mine Eryıldır
-
2017 1
Zuura Ashimova
-
2015 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
247.
77107 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
189.
32307 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
22.
521 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İktisat 521
Anahtar Kelimeler Uluslararası Ticaret, Uluslararası İktisadi Kurumlar, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 70 25 175 260 424 30 115 260 95
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 391 . 453 . 367 . 269 . 140 . 490 . 483 . 330 . 247 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 311 . 379 . 261 . 200 . 97 . 416 . 396 . 266 . 189 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 37 . 64 . 26 . 11 . 2 . 61 . 45 . 12 . 22 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 33 . 56 . 21 . 10 . 2 . 58 . 37 . 8 . 18 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 12 . 26 . 5 . 3 . 1 . 27 . 16 . 1 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 25 . 53 . 18 . 10 . 2 . 54 . 32 . 4 . 16 .
Toplam Yayın 6 2 9 15 29 2 5 15 6
Toplam Makale 1 1 1 5 12 2 1 4 1
Toplam Kitap 0 0 3 3 3 0 2 3 1
Toplam Bildiri 5 1 5 7 14 0 2 8 4
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 1 1 5 5 2 1 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 7 0 0 2 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 3 3 3 0 2 3 1
Bildiri (Uluslararası) 5 1 5 7 14 0 2 8 4
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri