img

Dr. Öğr. Üyesi Ali Rauf KARATAŞ

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisat Tarihi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2005, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2014, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2016, 2022
Araştırma Alanları
Büyüme, İstihdam, Para-Banka
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2016, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2014, 2016
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2005, 2010
İngilizce, YÖKDİL, 77, 05 Kasım 2, 2017
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat Büyüme
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat İstihdam
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat Para-Banka
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, İktisat Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye
2013-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2010-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2023-, Bologna Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2022-2023, Mikro İktisat, Lisans
2022-2023, Türkiye'nin Güncel İktisadi Sorunları, Lisans
2022-2023, Türkiye Ekonomisi, Lisans
2022-2023, Makroekonomik Analiz II, Yüksek Lisans
2022-2023, İktisadi Düşünceler Tarihi, Lisans
2022-2023, İktisat Tarihi, Lisans
2022-2023, Uluslararası İktisat Teorisi, Yüksek Lisans
2022-2023, Uluslararası İktisat Politikası, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Akcan, A.T., Yıldırım, B., Karataş, A.R., Yılmaz, M. (2023) "Teachers’ views on the effect of STEM education on the labor market", Frontiers Media SA, 14 (0) [SSCI] DOI  
Kesgingöz, H., Karataş, A.R. (2016) "Yabancı Sermaye Yatırımları ile Cari İşlemler Açığı İlişkisi ve Cari İşlemler Açığı İçin Politika Önerileri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (3) pp. 597-610 [TR Dizin]  
Oğuz, A., Karataş, A.R., Olcay, T., Günay, M. (2014) "The Contribution of a State-Owned Enterprise to Regional, Industrial and Agricultural Production in Turkey: An Example of Ülfet Stock Company of Food and Soap Industry", Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (13) pp. 294-300 DOI  
Tahir, Ö., Rauf, K.A. (2012) "Cumhuriyet in İlk Yıllarında Kilis in İktisadi ve Sosyal Yapısı", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, (0)  
Karataş, A.R. (2022) "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLU TÜKETİCİ KREDİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", TARAS ŞEVÇENKO 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 191-196), Ankara, Türkiye, (Ağustos 2022
Karataş, A.R. (2022) "OSMANLI DEVLETİ’NDE BANKACILIK FAALİYETLERİNİN GELİŞİMİ VE FİYAT İSTİKRARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", TARAS ŞEVÇENKO 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 197-204), Ankara, Türkiye, (Ağustos 2022
Karataş, A.R., Olcay, T., Bozkurt, Y., Oğuz, A. (2017) "ECONOMIC CRISIS EVALUATIONS IN AFRO-EURASIA REGION ON STRUCTURAL PROBLEMS", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi , (pp. 82), Tiran, Arnavutluk, (Ekim 2017
Karataş, A.R. (2017) "GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE BİR KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜNÜN BÖLGESEL SINAİ VE TARIMSAL ÜRETİME KATKISI: GÜNEYDOĞU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖRNEĞİ", ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 81), Tiran, Arnavutluk, (Ekim 2017
Karataş, A.R. (2017) "CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA KONYA’NIN İKTİSADİ VE SOSYAL YAPISI", INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH WORLD SOCIAL SCIENCES RESEARCH , Tiran, Arnavutluk, (Ekim 2017
Karataş, A.R. (2017) "2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Makro İhtiyati Politika Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme", II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi , (pp. 332-333), Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Olcay, T., Karataş, A.R. (2017) "TURKEY’S LEADER SECTORS, RIVALS ANDCOMPETITIVENESS IN FOREIGN TRADE", Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi , (pp. 108), (Kasım 2017
Kalyoncu, K., Karataş, A.R. (2017) "Türkiye’de Kamu Yatırımları ve Bölgesel Yakınsama", 2nd international scientific researc congress on humanities and social sciences , İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2017
Karataş, A.R., Olcay, T., Bozkurt, Y., Oğuz, A. (2017) "Economic Crisis Evaluation in Afro-Eurasia Region on Structural Problems", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi , (pp. 82), Tiran, Arnavutluk, (Ekim 2017
Karataş, A.R., Sever, E. (2023) "Finansal Sistemde Riskler ve İstikrara Etkisi: Mukayeseli Bir Analiz", İstanbul/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Karataş, A.R. (2022) "Türkiye'de Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme", Kitap: Ekonomik Büyüme Alanında Güncel Çalışmalar, İstanbul/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Karataş, A.R. (2022) "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Küresel Yansımaları ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri", Kitap: Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi, Konya/Türkiye : Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları  
Karataş, A.R. (2022) "Türkiye'de Finansal Gelişme ve Makroekonomik Göstergelerin İşsizliğe Etkisi Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme", Kitap: İstihdam Üzerine Notlar ve Ekonomik Etkileri, İstanbul/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Karataş, A.R., Kesgingöz, H. (2019) "IS-LM Analizi", Kitap: İktisada Giriş II, İstanbul/Türkiye : Beta  
Kayıt Yok
(Ulusal - Kitap) VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 2013, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Yabancı Sermaye Yatırımları ile Cari İşlemler Açığı İlişkisi ve Cari İşlemler Açığı İçin Politika Önerileri
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 3 4
2
The Contribution of a State-Owned Enterprise to Regional, Industrial and Agricultural Production in Turkey: An Example of Ülfet Stock Company of Food and Soap Industry
Mediterranean Journal of Social Sciences
0 0 0 0 0 1 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2014 - 2017 3
-
2014 1
Karabük Üniversitesi
2014 - 2017 4
Karabük Üniversitesi
2017 2
Hayrettin Kesgingöz
Karabük Üniversitesi
2016 - 2019 2
Erşan Sever
-
2023 1
Kahraman Kalyoncu
Aksaray Üniversitesi
2017 1
Bekir Yıldırım
-
2023 1
Ahmet Tayfur Akcan
-
2023 1
Mustafa Yılmaz
-
2023 1
ÖĞÜT Tahir
-
2012 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
198.
77107 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
145.
32307 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
34.
1526 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Makro İktisat 1526
Anahtar Kelimeler Büyüme, İstihdam, Para-Banka
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 15 35 0 40 0 0 140 150
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 463 . 507 . - 494 . - - 449 . 198 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 389 . 401 . - 436 . - - 382 . 145 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 105 . 119 . - 130 . - - 89 . 34 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 77 . 81 . - 99 . - - 63 . 29 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 54 . 48 . - 62 . - - 32 . 10 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 51 . 47 . - 54 . - - 28 . 2 .
Toplam Yayın 0 1 7 0 1 0 0 5 2
Toplam Makale 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 0 0 3 1
Toplam Bildiri 0 0 7 0 0 0 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 3 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 7 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri