img

Prof. Dr. Hasan Alp ÖZEL

  • İşletme Fakültesi
  • Aktüerya Bilimleri
  • Aktüerya ve Risk Yönetimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
43
Atıf
174
h-index
7
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2007, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2003, 2006
Lisans, Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1999, 2003
Araştırma Alanları
Büyüme, Enflasyon, İstihdam
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2007, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2003, 2006
Lisans, Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1999, 2003
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 80, 2018
İngilizce, KPDS, 68, Güz, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat Büyüme
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat Enflasyon
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat İstihdam
2021-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Türkiye
2016-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Makro İktisat, Türkiye
2013-2016, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Türkiye
2011-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2007-2011, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2004-2007, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2020-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2020, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2017, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2014, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Laith Mohammad Alrawashdeh, Yüksek Lisans, Türkiye'de 5510 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılık, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Muhammet Oğuzhan Öztaş, Yüksek Lisans, Zorunlu deprem sigortasının toplumdaki farkındalığı: Karabük ili örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hasan Can Kaya, Yüksek Lisans, Sigortacılıkta uygulanan alternatif risk transfer sistemleri üzerine bir inceleme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Esra Kara, Yüksek Lisans, Bireysel emeklilik sistemi ve asimetrik bilgi: İstanbul ili örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Umut Akaner, Yüksek Lisans, Türkiye'de çok uluslu şirketlerin doğrudan yabancı yatırımlarını etkileyen faktörlerde küreselleşme etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Çağla Pınar Çengelcik, Yüksek Lisans, Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının fon tutarını belirlemeye yönelik bir analiz, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2014-2015, SAĞLIK EKONOMİSİ, Yüksek Lisans
2014-2015, PARA VE BANKA, Lisans
2014-2015, MALİYE POLİTİKASI, Lisans
2014-2015, İktisada Giriş I, Lisans
2014-2015, Kamu Maliyesi, Lisans
2013-2014, Sağlık Ekonomisi, Yüksek Lisans
2013-2014, Maliye Politikası, Lisans
2013-2014, Para ve Banka, Lisans
Kayıt Yok
Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Ticari ve finansal açıklığın işsizlik üzerine etkisi: G7 ülkeleri örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Causality of Tourism Revenues, Economic Growth and Current Balance (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Üniversitelerin Yerel Ekonomilere Katkıları Biga Örneği Yeni Kurulacak üniversiteler ve Bölge Ekonomilerine Olası Etkileri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Özel, H.A., Öztaş, M.O. (2022) "Zorunlu Deprem Sigortası Algısının Demografik Özelliklere Göre Farklılığı: Karabük İli Örneği", Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 6 (2) pp. 301-326 Link DOI  
Özel, H.A., Akaner, U. (2020) "Seçilmiş Değişkenlerin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi: Türkiye Örneği", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 15 (2) pp. 94-110 Link  
Özel, H.A., Kara, E. (2020) "ASİMETRİK BİLGİNİN BES KATILIMCILARI ÜZERİNE ETKİSİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ", International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 4 (2) pp. 41-53 Link DOI  
Özel, H.A., Değirmenci, S. (2019) "Sigorta Şirketleri İçin Black-Litterman Modeli Çerçevesinde Optimal Portföy Seçimi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (65) pp. 1183-1188 DOI  
Özel, H.A., Çengelcik, Ç.P. (2019) "Türkiye’xxde Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcılarının Fon Tutarını Belirlemeye Yönelik Bir Analiz", Girişincilik ve Kalkınma Dergisi, 14 (1) pp. 19-29 Link  
Özel, H.A., Öztürk, E. (2018) "Türkiye’de Döviz Kurunda Meydana Gelen Değişmelerin Dış Ticarete Etkisi", International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2 (2) pp. 83-93 Link DOI  
Özel, H.A. (2018) "Research and Development Activities and Economic Growth Relationship Among GIPPS Countries in The 2008 Global Economic Crisis", Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi, 13 (13) pp. 34-45 Link  
Özel, H.A., Aziz, H. (2018) "Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Dış Ticaretinde Meydana Gelen Politika Değişimleri", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2) pp. 146-158  
Öztürk, E., Özel, H.A. (2018) "E-7 Ülkelerinde Dış Ticaretin Ekonomik Büyümeye Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20182 (31) pp. 358-369 Link  
Özel, H.A. (2018) "Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği", Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2 (1) pp. 73-82 Link DOI  
Özel, H.A., Öztürk, E. (2016) "Causality of Tourism Revenues Economic Growth and Current Account Balance", The Macrotheme Review, 5 (5) pp. 18-27 Link DOI  
Özel, H.A. (2015) "Türkiye’xxde Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Çekirdek Regresyon Yardımıyla Analizi", Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics Emprical Economics Journal, 1 (1) pp. 18-31  
Yılmaz, B., Alp, Ö.H. (2014) "Electrity Consumption and Economic Growth in Emerging Economies", Journal of Knowledge, Economics and Information Technology, 4 (2) pp. 117-134 Link  
Özel, H.A. (2014) "Analysis of the Relationship between Inflation and Economic Growth in the G7 Countries", International Research Journal of Financial and Economics, 2014 (214) pp. 59-70 Link  
Yılmaz, B., Alp, Ö.H. (2014) "Determinants of Foreing Direct Investment Inflows in the Transition Economies of European Union", International Journal of Research in Commerce, Economics & Management, 4 (10) pp. 49-53 Link  
Savrul, B.K., Özel, H.A. (2014) "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE BÖLGESEL ENTEGRASYONLARIN BAŞARI KOŞULLARI", Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (2) pp. 37-54 [TR Dizin] Link  
Savrul, B.K., Özel, H.A., Kılıç, C. (2013) "Osmanlı’nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8 (1) pp. 55-78  
ÖZEL, H.A., SEZGİN, F., Topkaya, Ö. (2013) "Investigation of Economic Growth and Unemployment Relationship for G7 Countries Using Panel Regression Analysis", International Journal of Business and Social Science, 4 (6) pp. 163-171  
TOPKAYA, Ö., ÖZEKİCİOĞLU, H., ÖZEL, H.A. (2013) "2008 European Dept Crisis and Its Possible Implications on The Economies of Developing Countries", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (4) pp. 289-302 [TR Dizin]   
Özel, H.A. (2013) "E Ticaret ve Türkiye nin Bilgi Toplumundaki Yeri", Akademik Bakış Dergisi, 2013 (38) pp. 1-17  
Alp, Ö.H., Funda, S. (2013) "Türkiye de Ekonomik Açıklık İşsizlik İlişkisinin Zaman Serisi Analiziyle İncelenmesi", Trakya Üniversitesi İİBF E-Dergisi, 2 (2) pp. 26-46 Link  
SAVRUL, B.K., ÖZEKİNCİOĞLU, H., ÖZEL, H.A. (2013) "Türkiye de Finansal Serbestleşmenin Tarihsel Gelişimi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 (38) pp. 227-238 [TR Dizin]   
ÖZEL, H.A., KILIÇ, C., SAVRUL, B.K. (2013) "Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Mali Yardımlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2013 (20) pp. 43-64 [TR Dizin] DOI   
Alp, Ö.H., Özgür, T., Serdar, K. (2012) "Ticari Açıklık ve İşsizlik İlişkisi Türkiye Örneği", İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 12 (4) pp. 29-54 Link  
ÖZEL, H.A., Sezgin, F. (2012) "Ticari Serbestleşme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Bootstrap Kandil Regresyon Yardımıyla Analizi", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62 (2) pp. 283-303 [TR Dizin]   
Özel, H.A. (2012) "Küreselleşme Sürecinde Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Örneği", Yönetim Bilimleri Dergisi, 10 (19) pp. 21-43 [TR Dizin] Link   
Özel, H.A. (2012) "Finansal Serbestleşmenin Teorik Temelleri", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012 (5) pp. 69-80  
Özel, H.A. (2012) "Ekonomik Büyümenin Teorik Temelleri", Çankırı Karatekin üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1) pp. 63-72 Link  
Özel, H.A. (2012) "Ticari Serbestleşmenin Teorik Temelleri ve Yeni Ticari Serbestleşme Teorileri", Kırklareli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1) pp. 4-26 Link  
Özel, H.A. (2011) "İktisadi Perspektiften Küreselleşme Kavramı ve Gelişimi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 (2) pp. 91-98 Link  
Özel, H.A. (2011) "Türkiye de Ticari Serbestleşmenin Tarihsel Gelişimi", Girişimcilik ve Kalkınmka Dergisi, 6 (2) pp. 75-94 Link  
Özel, H.A., Sezgin, F.H. (2018) "Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri Örneği", Third International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS III) , Budapeşte, Macaristan, (Haziran 2018
Özel, H.A., Öztürk, E. (2018) "Döviz Kuru ve Dış Ticarete Etkisi: Türkiye Örneği", 4. SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization and Future Turkey-EU Relation , (pp. 67), Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2018
Özel, H.A., Öztürk, E. (2018) "Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme: E7 Ülkeleri Örneği", 4. SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-Eu Relations , (pp. 68), Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2018
Özel, H.A. (2018) "Globalization and Development of Foreign Trade in Turkish Economy", 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies , (pp. 47), Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Özel, H.A. (2018) "Economic Growth and Foreign Trade: A Causality Relationship for Turkey", 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies , (pp. 46), Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Özel, H.A. (2017) "Ticari Ve Finansal Açıklığın İşsizlik Üzerine Etkisi: G7 Ülkeleri Örneği", III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 663-671), Barselona, İspanya, (Haziran 2017
Yılmaz, B., Alp, Ö.H. (2014) "Financial Development and Openness Evidence From Turkey", 2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 , (pp. 956-970), Bursa, Türkiye, (Mayıs 2014
ÖZEL, H.A., SAVRUL, B.K. (2013) "Türkiye de Bölgesel Kalkınma Politika Araçlarının Değerlendirilmesi", 2. International Regional Development Conference , (pp. 765-780), (Mayıs 2013
Özel, H.A., Demir, H.U. (2022) "İktisada Giriş", Bursa/Türkiye : Ekin  
Özel, H.A. (2020) "İnternet ve E-Ticaret", İstanbul/Türkiye : Kriter Yayınevi  
Özel, H.A. (2018) "Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi Teori ve Uygulama", İstanbul/Türkiye : Kriter  
Özel, H.A. (2012) "Türkiye Ekonomisinde Ticari ve Finansal Serbestleşme Teori ve Politika", : Kriter  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Yönetim Bilimleri Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Eurasia Econometrics, Statistics and Emprical Economics Journal, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Electrity Consumption and Economic Growth in Emerging Economies
Journal of Knowledge, Economics and Information Technology
18 0 0 29 1 3 0 0 51
2
Ekonomik Büyümenin Teorik Temelleri
Çankırı Karatekin üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 18 5 8 1 0 32
3
Küreselleşme Sürecinde Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Örneği
Yönetim Bilimleri Dergisi
0 0 0 9 9 1 0 0 19
4
Osmanlı’nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
0 0 0 4 3 5 0 0 12
5
Ticari Serbestleşme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Bootstrap Kandil Regresyon Yardımıyla Analizi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
0 0 0 5 5 0 0 0 10
6
Investigation of Economic Growth and Unemployment Relationship for G7 Countries Using Panel Regression Analysis
International Journal of Business and Social Science
0 0 0 7 2 0 0 0 9
7
Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği
Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
0 0 0 6 1 0 0 0 7
8
İktisadi Perspektiften Küreselleşme Kavramı ve Gelişimi
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 1 5 0 0 7
9
Türkiye de Ticari Serbestleşmenin Tarihsel Gelişimi
Girişimcilik ve Kalkınmka Dergisi
0 0 0 1 1 4 0 0 6
10
E-7 Ülkelerinde Dış Ticaretin Ekonomik Büyümeye Etkisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 3 1 1 0 0 5
11
Türkiye de Finansal Serbestleşmenin Tarihsel Gelişimi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2 0 0 0 1 0 0 0 3
12
Determinants of Foreing Direct Investment Inflows in the Transition Economies of European Union
International Journal of Research in Commerce, Economics & Management
0 0 0 3 0 0 0 0 3
13
E Ticaret ve Türkiye nin Bilgi Toplumundaki Yeri
Akademik Bakış Dergisi
0 0 0 1 0 2 0 0 3
14
Ticari Serbestleşmenin Teorik Temelleri ve Yeni Ticari Serbestleşme Teorileri
Kırklareli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
15
Türkiye Ekonomisinde Ticari ve Finansal Serbestleşme Teori ve Politika
0 0 0 0 1 0 0 0 1
16
Sigorta Şirketleri İçin Black-Litterman Modeli Çerçevesinde Optimal Portföy Seçimi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
17
Türkiye’xxde Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Çekirdek Regresyon Yardımıyla Analizi
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics Emprical Economics Journal
0 0 0 0 1 0 0 0 1
18
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE BÖLGESEL ENTEGRASYONLARIN BAŞARI KOŞULLARI
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
19
Türkiye’xxde Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcılarının Fon Tutarını Belirlemeye Yönelik Bir Analiz
Girişincilik ve Kalkınma Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
20
Zorunlu Deprem Sigortası Algısının Demografik Özelliklere Göre Farklılığı: Karabük İli Örneği
Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2018) "Best Paper Award-En iyi bildiri ödülü" 1. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hasan Alp ÖZEL
-
2012 - 2013 6
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 5
ÖZEL Hasan Alp
-
2012 - 2014 5
BAYAR Yılmaz
-
2014 3
Burcu KILINÇ SAVRUL
-
2013 3
Burcu Kılınç Savrul
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2013 - 2014 2
Funda SEZGİN
-
2012 - 2013 2
Özgür TOPKAYA
-
2013 2
Karabük Üniversitesi
2018 1
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2019 1
Funda Hatice Sezgin
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2018 1
Cüneyt Kılıç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2013 1
Cüneyt KILIÇ
-
2013 1
Çağla Pınar Çengelcik
-
2019 1
Esra Kara
-
2020 1
Halil ÖZEKİCİOĞLU
-
2013 1
Halil ÖZEKİNCİOĞLU
-
2013 1
KURT Serdar
-
2012 1
Muhammet Oğuzhan Öztaş
-
2022 1
SEZGİN Funda
-
2013 1
TOPKAYA Özgür
-
2012 1
Umut Akaner
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Makro İktisat 1577
Anahtar Kelimeler Büyüme, Enflasyon, İstihdam
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 20 20 10 220 35 140 0 95 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 453 . 482 . 539 . 323 . 510 . 390 . - 529 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 369 . 395 . 441 . 252 . 448 . 315 . - 453 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 101 . 106 . 137 . 41 . 134 . 77 . - 114 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 72 . 74 . 89 . 26 . 103 . 57 . - 86 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 42 . 46 . 62 . 9 . 57 . 33 . - 47 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 45 . 56 . 55 . 13 . 65 . 37 . - 44 . - -
Toplam Yayın 1 1 1 11 2 3 0 2 0 0
Toplam Makale 1 1 0 5 2 2 0 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri