img

Dr. Öğr. Üyesi Mohamed Amıne HOCINI

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Kur'an-I Kerim Okuma ve Kırâat İlmi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Cezayir, Algiers University, , 2006, 2010
Yüksek Lisans, Malezya, The International Islamic University Malaysia (Iıum), , 2012, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, University Of Malaya, , 2015, 2018
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, University Of Malaya, , 2015, 2018
Yüksek Lisans, Malezya, The International Islamic University Malaysia (Iıum), , 2012, 2014
Lisans, Cezayir, Algiers University, , 2006, 2010
Yabancı Dil
İngilizce, Diğer Belge, 85, 2012
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Akademik Unvanlar
Kayıt Yok
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
Kayıt Yok
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
HOCINI, M.A. (2022) "Corona Pandemisi Sırasında Cezayir'deki Kuran Okullarının Finansman Devamlılığında İslami Vakfın Rolü", Mutalaa, 2 (1) pp. 61-73 [SSCI] Link DOI
Hocını, M.A. (2022) "THE QURANIC STYLES OF COMMUNICATION WITH SPECIAL REFERENCE TO THE STYLES OF CRITIQUE IN THE QUR’ĀN", The Journal of Integrated Sciences (JIS), 2 (2) pp. 41-60 Link  
HOCINI, M.A. (2022) "Shariah Regulations for the Halal Industry: An Analytical Jurisprudence Study in the Light of the Turkish Foundation (GIMDES) Experience", Balagh - Journal of Islamic and Humanities Studies, 2 (0) pp. 36-64 [SCI] Link DOI
Hocını, M.A. (2021) "Contemporary Trends in Criticism of Companions: An Analytical Descriptive Study", Balagh - Journal of Islamic and Humanities Studies, 1 (1) pp. 79-100 Link DOI  
Hocını, M.A. (2021) "The Temporary Endowments: Its Nature and Public Interest", BALAGH - Journal of Islamic and Humanities Studies, 1 (2) pp. 278-296 Link DOI  
Hocını, M.A. (2021) "The Spoilers of Human and Civilization Development According to Ibn ‘Āshūr in His Book Al-Taḥrīr wa Tanwīr: Thematic Study", QURANICA-International Journal of Quranic Research, 13 (1) pp. 235-266 Link  
HOCINI, M.A. (2021) "Sayyid Quṭb's View on the Quranic Methodology in Human and Civilization development in His Book Fi Ẓilāl al-Qur'ān: A Thematic Study", JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR), 7 (4) pp. 88-108 Link
Hocını, M.A. (2020) "The Qur’ānic Aspects of human development with special reference to the role of Aqīdah in Tafsīr al Ḍhilāl of Sayyid Quṭub: A thematic Study", Journal of 'Aqidah and Islamic Thought (AFKAR), 22 (2) pp. 321-394 [SSCI] Link DOI  
Hocını, M.A. (2020) "[THE QURĀNIC CONCEPT OF HUMAN BEING: A THEMATIC STUDY]", Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS), 4 (1) pp. 17-28 DOI  
Hocını, M.A. (2020) "The Spoilers of Human and Civilization Development According to Sayyid Quṭub in His Tafsīr Fī Ḍhilāl Al Qurʾān: Thematic Study", Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research, 6 (1) pp. 236-260 Link  
Hocını, M.A. (2019) "Ibn ‘Āshūr's view on the Qur’ānic Methodology in Human and Civilization Development in His Book Al-Taḥrīr wa Tanwīr: A Thematic Study", Borneo International Journal of Islamic Studies, 2 (1) pp. 199-223 Link  
Hocını, M.A. (2019) "The characteristics of the Qur’ānic approach in human and civilization building according to Ibn Ashūr in his Book Al-Taḥrīr wa Tanwīr", Online Journal of Research in Islamic Studies. Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 6 (2) pp. 63-74 Link  
Hocını, M.A. (2019) "The Qur’ānic Aspects of Human development in Tafsīr Al-Taḥrīr wa Tanwīr of Ibn 'Ashūr: A Thematic Study", Journal of Ma'alim Al-Quran wa Al-Sunnah. Faculty of Qur’anic & Sunnah Studies, University of Sains Islam Malaysia, 15 (1) pp. 87-107 Link DOI  
Hocını, M.A. (2018) "The History of military war in the light of Islamic Rulings and International Law", Journal of al-Muqaddimah, Academy of Islamic Studies, university of Malaya, 6 (2) pp. 90-105 Link  
Hocını, M.A. (2018) "The Characteristics of The Qur’anic Approach in Human and Civilization Building According to Sayyid Quṭub in His Tafsīr Fī Ḍhilāl Al Qurʾān: Thematic Study", Journal of Majmaa, Al-Madina International University, 23 (0) pp. 9-44 Link  
Hocını, M.A. (2017) "The Qur’anic Aspects of Human Being Building: Thematic Study", Journal of Majmaa, Al-Madina International University, 21 (0) pp. 63-123 Link  
Bildiriler
Kayıt Yok
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2022 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
539.
76999 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan 38726
YÖKSİS Bilim Alanı 38726
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 15 30 45 80 45 15 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 532 . 505 . 489 . 432 . 546 . 539 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 1 2 3 3 3 1 0
Toplam Makale 0 0 1 2 3 3 3 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 2 3 2 3 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri