img

Prof. Dr. Anıl ERTOK

  • Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  • Resim
  • Resim

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 1998, 2005
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, , 1991, 1995
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 1995, 1998
Araştırma Alanları
Resim, Disiplinler Arası Sanat, Baskı Resim, Video Sanatı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 1998, 2005
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 1995, 1998
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, , 1991, 1995
İngilizce, YDS, 75, Güz, 2014
Konuşmalarım, GENÇ KIZILAY "SANAT VE SANATIN DEĞERİ ÜZERİNE SOHBET VE MÜZİK", 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KONFERANS SALONU, 20-04-2022, 20-04-2022
Konuşmalarım, Karabük My Kolej Kariyer Günleri Kampüste Yaşam, Karabük My Kolej, 07-11-2022, 07-11-2022
Sertifika, YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ/EĞİTMENLİĞİ EĞİTİM SERTİFİKASI, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ, Aydın, 24-12-2018, 13-02-2019
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Resim
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Disiplinler Arası Sanat
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Baskı Resim
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Video Sanatı
2021-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Türkiye
2016-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Plastik Sanatlar, Türkiye
2009-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
2006-2009, Öğretim Görevlisi (Dr), Tam Zamanlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye
1997-2005, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye
1996-1997, Okutman, Tam Zamanlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye
2022-2025, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2021-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2019, Kalite Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2016, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-, Rektör Danışmanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2017, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2017, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2016, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2012, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2010-2012, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2008-2008, Bölüm Başkan Yardımcısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Figen Şengül, Doktora, Türkiyenin Modernleşme Sürecinde Resim Sanatındaki Kültürel Bellek Kodlarının Medyada Sunumu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Aleyna Güngör, Yüksek Lisans, 2000'li Yıllardan Sonra Medya Sansürünün Günümüz Türkiye'de ki Güncel Sanata Etkileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Görsel Sanatlar Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Faruk Sivritepe, Yüksek Lisans, Resim Sanatına Güncel Bakış Mistisizm, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
İpek Kübra Sivritepe, Yüksek Lisans, Korku Kavramına Güncel Sanat Işığında Görsel Bir Bakış: Bostan Korkuluğu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ayşe Nur Esendağ, Yüksek Lisans, ALGILANAN STRES SEVİYESİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİDE SANAT TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gözde İşler, Yüksek Lisans, Evde Bakım Hizmeti Alan Hasta Bakıcılarının Uyku Hijyeni ve Depresyon Durumları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ersin Ünay, Yüksek Lisans, Güncel Sanat Bağlamında Duvar Resmi Sanatı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gözde Nur Gençtürk, Yüksek Lisans, 6/9 Yaş çocuk resimlerinde hayvan imgesi kullanımı ve çözümlemesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Kübra Sert, Yüksek Lisans, Dokunma Olgusunun Sanatsal Temsildeki Yerinin Çağdaş Sanat Üzerinden İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Tuba Kırmacı, Yüksek Lisans, Düz Dokumalarda Süsleme Sanatının Güncel Sanattaki Yeri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Rüya Nur Mızrak, Yüksek Lisans, SANATTA BAKIŞ: GAZE KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Çetin Tekin, Yüksek Lisans, 18. ve 19. YÜZYILDA BATI RESİM SANATINDA BÜYÜ İMGESİ KULLANAN SANATÇILAR ve ESERLERİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2022-2023, DESEN V, Lisans
2022-2023, RESİM ATÖLYE I, Lisans
2022-2023, SANATTA YARATICI SÜREÇ, Yüksek Lisans
2021-2022, DENEYSEL ATÖLYE, Lisans
2021-2022, ATÖLYE D, Yüksek Lisans
2021-2022, GÜNCEL SANAT I-II, Yüksek Lisans
2021-2022, SANAT VE SOSYAL HİZMET, Lisans
2021-2022, SOSYAL HİZMETTE SANATSAL YAKLAŞIMLAR, Yüksek Lisans
2021-2022, ÇOCUK GELİŞİMİ RESİM I-II, Lisans
2020-2021, AİS Sanat, Estetik ve Diş Hekimliği, Lisans
2018-2019, RESİM ATÖLYE VI, Lisans
2018-2019, TEMEL SANAT EĞİTİMİ, Lisans
2017-2018, GÜNCEL SANAT, Lisans
2017-2018, TEMEL SANAT EĞİTİMİ, Lisans
2017-2018, DESEN VI, Lisans
2017-2018, RESİM SANATI TARİHİ, Lisans
2017-2018, RESİM ATÖLYE III, Lisans
2016-2017, DESEN V, Lisans
2016-2017, RESİM SANATI TARİHİ I, Lisans
2016-2017, GÜNCEL SANAT, Lisans
2016-2017, RESİM ATÖLYE I, Lisans
2016-2017, TEMEL SANAT EĞİTİM, Lisans
2015-2016, TEMEL SANAT EĞİTİMİ, Lisans
2015-2016, Res Sanatı Tarihi, Lisans
2015-2016, Desen IV (A), Lisans
2015-2016, RESİM ATÖLYE VI, Lisans
2013-2014, Resim teknolojisi, Lisans
2013-2014, Resim Atölye VI, Lisans
2013-2014, Temel Sanat Eğitimi, Lisans
2013-2014, Resim Atölye III, Lisans
2010-2011, Resim Atölye IV, Lisans
2010-2011, Duvar Resmi VI, Lisans
2010-2011, Desen VI, Lisans
2010-2011, Temel Sanat Eğitimi, Lisans
2010-2011, Resim Atölye II, Lisans
2010-2011, Uzaktan Eğitim Endüstri Müh. Güzel Sanatlar, Lisans
2010-2011, Uzaktan Eğitim Bilgisayar Müh. Güzel Sanatlar II, Lisans
2010-2011, Endüstri Müh. Güzel Sanatlar, Lisans
2009-2010, Seçmeli Atölye II (Duvar Resmi), Lisans
2009-2010, Temel Sanat Eğitim, Lisans
2009-2010, Desen II, Lisans
2009-2010, Modelaj, Lisans
2009-2010, Resim Atölye II, Lisans
2009-2010, Desen IV, Lisans
2009-2010, Uzaktan Eğitim Bilgisayar Müh. Güzel Sanat Resim I (Seçmeli), Lisans
2009-2010, Uzaktan Eğitim Makina Müh. Güzel Sanatlar II (Resim Seçmeli), Lisans
2008-2009, Ana Sanat Atölye2B, Lisans
2008-2009, Güzel Yazı Teknikleri, Lisans
2008-2009, Perspektif, Lisans
2008-2009, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2008-2009, Güzel Yazı Teknikleri, Lisans
2007-2008, Sanat Öğretimi Deneyimi, Lisans
2007-2008, Temel Tasarım, Lisans
Kayıt Yok
BAKKA TR81/22/YTD4/0007 Dokumadan Tasarıma: Eflani Çember Bezi Markalaşıyor (Ulusal) Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Projesi: Danışman , 2022-2022
Hastanede Çocuk Dostu İç Mekan Tasarım Uygulaması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2023
TÜBİTAK 4007 "Karabük Bilim Şenliği: Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor 2" (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2022-2022
TÜBİTAK 4007 "Karabük Bilim Şenliği: Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor" (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2021-2021
TUBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ ”YENİCE BİLİM GÜNLERİ II ” (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2019-2019
Disiplinlerarası Çalıştay: Temel Tasarım Endüstri Ürünleri Tasarımı Resim Bölümleri Hacim ve Renk ile Boş- Dolu Kavramı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2019-2019
YENİCE BİLİM ŞENLİĞİ GÜNLERİ (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2018-2018
Güzel Sanatlar Alanı Dışında Görev Yapan Akademisyenlerde Sanat Bilinci Geliştirmek ve Farkındalık Yaratmak: Karabük Üniversitesi Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2018
Güzel Sanatlar Lisesi İki Boyutlu Sanat Atölye Dersinde Yaşayan Eğitim Programı a r tografi yepoy Yönteminin Uygulanması (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Proje Hakemliği , 2015-2018
Van da Bir Atölye (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: , 2014-2015
Sanayi ve Sanat İlişki İçinde Kardemir (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü
Kayıt Yok
Ertok, A. (2023) "18. ve 19. YÜZYIL BATI RESİM SANATINDA BÜYÜ İMGESİ", İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 9 (17) pp. 37-51 Link  
Atmaca, A.E. (2021) "Güzel Sanatlar Alanı Dışında Görev Yapan Akademisyenlerde Sanat Bilinci Geliştirmek ve Farkındalık Yaratmak: Karabük Üniversitesi Örneği", trk dergisi, 2 (1) pp. 44-57 Link  
Atmaca, A.E. (2019) "ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE EĞİTİMDE KARŞILAŞILANZORLUKLAR", SSSjournal, 5 (48) pp. 5970-5977 Link DOI  
Atmaca, A.E. (2017) "Modern Resmin Gelişiminde Vollard Sanat Galerisi ve Ambroise Vollard", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (5) pp. 2262-2274 [TR Dizin]  
Atmaca, A.E. (2015) "Naif Sanat ve Safranbolulu Naif Ressam Recai Demirsöz ün Sanat Anlayışı Naive Art and the Sense of Art of Artist Recai Demirsöz from Safranbolu", Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1) pp. 36-53 Link DOI  
Atmaca, A.E. (2011) "Modern Sanat ve Bilgisayar Destekli Sanat Çalışmaları Digital Art", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences, 10 (0) pp. 293-302 [TR Dizin] Link  
Atmaca, A.E. (2008) "Toplumsal Yaşamda Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Medyanın Rolü", Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile ve Toplum Dergisi, 4 (15) pp. 21-27  
Atmaca, A.E. (2006) "İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme", Milli Eğitim Dergisi, 35 (171) pp. 318-327 [TR Dizin]  
Atmaca, A.E. (2002) "Resmin Ayaklı Borsası Galeri", Sanat Çevresi, (284) pp. 80-82  
Atmaca, A.E. (2018) "SANAT EĞİTİMİ KAPSAMINDA DRAMA ETKİNLİKLERİ", II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018 , (pp. 60-72), Ankara, Türkiye, (Aralık 2018
Atmaca, A.E. (2018) "Sanat Eğitiminde Kolaj Çalışmaları: Karabük Üniversitesi Örneği", 1.ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 606-620), Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Atmaca, A.E. (2018) "DESEN DERSİ KAPSAMINDA YARATICI DESEN UYGULAMALARI", III. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEANCONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (pp. 121-129), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2018
Atmaca, A.E. (2017) "Yaratıcı Desen Etkinlikleri : Karabük Üniversitesi", MUĞLA SITKI KOCAMAN UNIVERSTY FACULTY OF EDUCATION 2 INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATION RESEARCH CONGRESS 2017 , (pp. 93), Muğla, Türkiye, (Kasım 2017
Atmaca, A.E., Öz, E. (2015) "Modernizm Sonrası Genel Tartışma Topikleri", ICQH 2016 İnternational Conferance on Quality in Higher Education 2016 , Sakarya, Türkiye, (Kasım 2015
Atmaca, A.E. (2015) "Roy Lichtenstein in Sanatında İllüstrasyon Öğelerinin Kullanımı", SSHIF Sosyal ve Beşer, Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram ve Uygulamalar Uluslar arası Sempozyum , (pp. 16), Varşova, Polonya, (Ekim 2015
Öz, E., Atmaca, A.E. (2014) "Zeki Faik İzer in Sanatına ve İnkılap Yolunda adlı Eserine Bir Bakış", Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi , (pp. 31-43), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2014
Atmaca, A.E. (2011) "SANAT VE TOPLUM ETKİLEŞİMİNDE DÜĞÜN TÖRENLERİ TEMASI", . Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu “Dün Bugün Gelecek” Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi , (pp. 260-263), Ankara, Türkiye, (Nisan 2011
Atmaca, A.E. (2011) "SANAT EĞİTİMİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI DESTEĞİ", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu , (pp. 161-163), Çanakkale, Türkiye, (Nisan 2011
Atmaca, A.E. (2011) "Sanayi ve Sanat İlişkisi içerisinde Uygulama Alanı olarak Kardemir", V. Demir-Çelik Kongresi , (pp. 153-157), Zonguldak, Türkiye, (Nisan 2011
Atmaca, A.E. (2011) "The Necessıty And Applıcatıon Of the Basıc Desıgn Class", III. Internatıonal Congress Of Educatıonal Research “Lıfe-Long Learning and Informal Educatıon (EAB)III. ULUSLARARASI TÜRKİYE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRE , Girne, Kktc, (Mayıs 2011
Atmaca, A.E. (2010) "XIX Yüzyıl Paris inde Bir Bohem Model ve Ressam Marie Clementine Susanne Valadon", 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi olarak “Kadın” : Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu. Selçuk Üniversitesi , Konya, Türkiye, (Nisan 2010
Atmaca, A.E. (2009) "İlköğretime Yönelik Ders Kitaplarının Resimleme ve Yayınlanma Süreçlerine Eleştirel Bir Bakış", The Fırst Internatıonal Congress Of Educational Research Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi , (pp. 188), Çanakkale, Türkiye, (Mayıs 2009
Atmaca, A.E. (2002) "Mekan ve Çevre Açısından Sanat Eğitimi", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü. I. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu. , (pp. 333-339), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2002
Atmaca, A.E. (2002) "Sanat Eğitiminde Televizyonun Rolü", Marmara Üniversitesi Uluslararası Katılımlı 2000li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu , (pp. 330-331), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2002
Atmaca, A.E. (2014) "Temel Tasarim", Ankara/Türkiye : NOBEL YAYINCILIK  
Atmaca, A.E., Çelikbaş, E. (2020) "Osmanlı Padişahlarının Tılsımlı Gömlekleri:Hakan Muhafız (The Protector) Örneği", Kitap: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOPLUMSAL HAFIZA, Ankara/Türkiye : Gazi Kitapevi Tic.Ltd.Şti.  
Zengin, G., Sheıbanıagdam, D., Danapınar, P.A., Atmaca, A.E. (2020) "DİSİPLİNLERARASI TEMEL TASARIM ÇALIŞMASI: DOLULUK/BOŞLUK KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Kitap: MİMARLIK PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA TEORİ VE ARAŞTIRMALAR II, Ankara/Türkiye : GECE KİTAPLIĞI  
Ertok, A. (2020) "Türkiye'de Sanat", Kitap: GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ, Ankara/Türkiye : Atlas Akademik Basım Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti.  
Ertok, A. (2016) "Roy Lıchtenstein’xxin Sanatında İllüstrasyon Öğelerinin Kullanımı", Kitap: Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, Ankara/Türkiye : DETAY YAYINCILIK  
Atmaca, A.E., Öz, E. (2015) "Üniversite ve Sanat Dünyası", Kitap: 81 İlde Kültür ve Şehir KARABÜK, İstanbul/Türkiye : Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş  
Atmaca, A.E., Eratay, E., Akıncı, M.Ş., Kalyoncu, N., Sözbir, S.A. (2014) "ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA RESİM", Kitap: ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL ETKİNLİKLER, Ankara/Türkiye : EĞİTEN KİTAP  
Atmaca, A.E., Işık, G., Şimşek, O., Akın, M.H., Tamçelik, S., Göze, F.E. (2011) "Türkiye’xxde 1980’xxler Sonrası Oluşan Yeni Feminist Hareketlerin İmge Olarak Plastik Sanatlara Yansıması", Kitap: TOPLUMSAL HAREKETLER, Ankara/Türkiye : NOBEL YAYINCILIK  
Ertok, A. (2006) "ELEŞTİREL AÇIDAN SANAT VE MEDYA", Ankara/Türkiye : ANITTEPE YAYINCILIK  
Kayıt Yok
(Ulusal - Diğer Yayınlar) KOLAJ, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Fen ve Teknoloji 6 Türkçe 6 Fen ve Teknoloji 7, 2006, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
(Uluslararası - Diğer) Küreselleşen Dünyada Eğitim E-Kitabı, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İNSAN VE TOPLUM BLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İNSAN&iNSAN Bilim Kültür Düşünce ve Sanat Dergisi, 2016
Üye, IV. ULUSLARARASI ATİNA SANAT VE SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, WORKSHOP VE ÇAĞDAŞ PLASTİK SANATLAR SERGİSİ, 2017-2017
Üye, ICES UEBK 2017, 2017-2017
Üye, II. ULUSLARARASI SELANİK SANAT VE SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 2016-2016
Üye, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği, 2014-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme
Milli Eğitim Dergisi
0 0 0 0 0 3 3
2
İlköğretime Yönelik Ders Kitaplarının Resimleme ve Yayınlanma Süreçlerine Eleştirel Bir Bakış
0 0 0 0 0 2 2
3
Temel Tasarim
0 0 0 0 0 2 2
4
Modern Sanat ve Bilgisayar Destekli Sanat Çalışmaları Digital Art
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
0 1 0 0 0 1 2
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL KİMLİK KARTI TASARIMI [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2019
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI TASARIMI [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2019
(Uluslararası) Grafiksel Tasarım: Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Resmi Logosu [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2019
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): BAYKUŞ FİGÜRLÜ ÜNİVERSİTE LOGOSU [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2017
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 10. YIL LOGOSU [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2017
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: 23. ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ, 08-06-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, 24-11-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: 1. ULUSAL ZANAATİ SANAT VE TASARIM DİLİ OLARAK DERİ, 23-05-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: TC KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 58. KÜTÜPHANE HAFTASI ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ, 28-03-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: İLETİŞİMSİZM, 20-03-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: YERYÜZÜNDEKİ MELEKLER, 29-04-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: REBIRTH, 13-04-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: CEREMONY, 23-04-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ, 01-03-2021
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: İLETİŞİMSİZM, 20-03-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: KOLAJ SERGİSİ, 13-02-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Eğitimde sanatsal faaliyetlerin önemi ve neden Sanat var adlı Konferans, 21-11-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Kafkas Üniversitesi Uluslararası Kağıt İşler Sergisi, 18-04-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: GELECEĞE UMUT, 25-05-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Yenice Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yenice Öğretmenleri mesleki eğitimlerine katkı amaçlı kişisel sergi ”Bumerang”, 21-11-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: FLYING PAPERS GRUP SERGİSİ, 01-03-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 3. AKADEMİSYENLER SERGİSİ ”TAHAMMÜL”, 24-01-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: ART in SPRING, 16-04-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: ”Sandıktan Çıkanlar” Sezer Güleç Özel Koleksiyon Elbise Sergisi, 03-04-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): RENKAHENK, 12-12-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: KIBRIS TÜRKLERİNİN VARLIK MÜCADESİNİN, 21-12-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: demir çocuk anaokulu Montesori odası duvar resimlmesi, 01-05-2018
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi 2018 Büyük Buluşma Sergisi, 04-05-2018
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: 5. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğrenci Kongresi kapsamında Demir Çocuk Kreşi Öğrencileri ile hazırlanan sanatsal Workshop, 07-05-2018
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ, 08-03-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: I KARMA, 28-04-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 1. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Sergisi, Karma adlı yağlı boya eser., 02-11-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Uluslararası Görsel Sanatlar Eğitimcileri Karma Sergisi, 24-11-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elamanı Sergisi, 08-03-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Kişisel Resim Sergisi, 28-09-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Karadeniz Bölgesi GSF/STF Fakülteleri ve GSE Bölümleri 1. Karma Sergisi, 22-04-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: 1. Tasarım ve Sanat Günleri Konferans, 14-04-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Karabük Sanat Eğitimcileri Resim Sergisi, 24-11-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: UPSD Ekim Buluşması, 04-12-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: 4. Kişisel Sergi, 04-03-2015
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Filipinler için, 07-02-2014
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi "Doğa ve Endüstri " temalı Birinci Ulusal Resim Yarışması, 09-10-2014
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Kadın Gözüyle Erkek - Erkek Gözüyle Kadın” temalı ulusal katılımlı - jürili karma sergi., 07-03-2014
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Mevleviler, 06-02-2012
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Öğretim Elemanları Resim Sergisi, 27-02-2012
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Acılar Dursun; Çilen Son Olsun, 14-11-2012
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): 1. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 14-11-2012
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Kadınlar Sergisi, 08-03-2012
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Kadın Akademisyenler Resim Sergisi, 08-03-2012
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Kültürlerarası Sanat Köprüsü Uluslararası Resim Sergisi, 13-11-2011
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): “Vova” Mini art 2011 Resim Yarışması Sergisi, 07-08-2011
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): 2. Kişisel Sergi, 26-12-2011
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): 21.St. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, 12-11-2011
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): DÜŞLER/DÜŞÜNCELER 1. Uluslararası Katılımlı Resim-Seramik-Heykel-Gravür-Fotoğraf Karma Sergisi, 05-09-2011
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Sanat Kültür ve Turizm Proje Etkinliği 2. Uluslararası Günümüz Sanatçıları Aralık Son Dönem Modern İfadeler ve Değişimler Sergisi, 08-12-2011
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): 3. Kişisel Resim Sergisi, 08-12-2011
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Dergi/Bülten Komisyonu, 05-04-2011
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): IV. Helikon Taverna Müvésztelep, 04-04-2011
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): 1. Uluslararası Sanat Köprüsü çalışatyı, 30-05-2011
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Kentle Buluşma –III Uluslararası Karma Sergi, 08-04-2011
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): 4. Bilim Kültür ve Sanat Günleri, 17-05-2011
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Büyük Buluşma Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, 02-12-2011
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Büyük Buluşma” Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, 05-11-2010
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 01-10-2010
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği II. Öğretim Elemanları adlı karma Sergi, 15-10-2010
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Resim Sergisi, 21-12-2010
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): OKul Öncesi Eğitimde Drama "Sosyal Duygusal Gelişim" Resimleme, 01-01-2010
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Resim Sergisi, 03-04-2009
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği II. Öğretim Elemanları adlı karma Sergi, 19-11-2009
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Resim Sergisi, 24-11-2008
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): İlköğretim Sosyal Bilgiler7, İlköğretim Trıp Student's Book Görsel Tasarımcı, 01-01-2007
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Nik Sanat Grubu Resim sergisi, 27-05-2002
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): 1. Kişisel Sergi, 15-11-2001
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): I. Uluslararası Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, 28-09-1998
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Maltepe Belediyesi Kültür Etkinlikleri Prof. Nüzhet Kutluğ Öğrencileri Genç Yetenekler Resim sergisi, 12-05-1997
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Karma Resim Sergisi, 02-11-1994
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Ayşe ve Ercüment Kalmık Vakfı, 2. Resim, Özgün Baskı ve Desen Yarışması Sergisi, 02-12-1994
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: LESS IS MORE, 06-04-0202
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2014 - 2020 3
-
2020 1
-
2020 1
Filiz Erdemir Göze
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2011 1
Gülcan Işık
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2011 1
Osman Şimşek
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2011 1
Senem Acay Sözbir
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2014 1
Mahmut Hakkı Akın
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2011 1
Soyalp Tamçelik
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2011 1
Emine Eratay
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2014 1
Mehmet Şahin Akıncı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2014 1
Nesrin Kalyoncu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2014 1
Deniz Sheıbanıagdam
-
2020 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
319.
77107 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
69.
5575 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
32.
1432 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı 5575
YÖKSİS Bilim Alanı Plastik Sanatlar 1432
Anahtar Kelimeler Resim, Disiplinler Arası Sanat, Video Sanatı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 65 50 25 30 20 120 20 0 20
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 396 . 428 . 517 . 498 . 514 . 402 . 578 . - 319 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 69 . 91 . 128 . 126 . 130 . 57 . 151 . - 69 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 26 . 37 . 64 . 65 . 66 . 28 . 87 . - 32 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 21 . 28 . 51 . 51 . 53 . 21 . 75 . - 26 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 20 . 27 . 47 . 43 . 47 . 19 . 63 . - 23 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 5 . 6 . 12 . 12 . 10 . 1 . 12 . - 4 .
Toplam Yayın 3 3 2 3 1 3 1 0 1
Toplam Makale 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Toplam Kitap 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Toplam Bildiri 1 2 1 3 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 2 1 3 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri