img

Doç. Dr. Ayhan IŞIK

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2008, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Mezhepleri Tarihi (Yl) (Tezli), 2003, 2005
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1998, 2002
Araştırma Alanları
İslam Mezhepleri, Kelam, Tasavvuf
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2008, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Mezhepleri Tarihi (Yl) (Tezli), 2003, 2005
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1998, 2002
Yabancı Dil
Arapça, YÖKDİL, 68, 2022/2 Yük, 2022
Arapça, YÖKDİL, 62, 2021 Yükse, 2021
Arapça, YÖKDİL, 62, 2021 Yükse, 2021
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Kelam
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tasavvuf
Akademik Unvanlar
2016-2017, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2022-2025, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Recep Erginbaş, Yüksek Lisans, Mehmed Şükrü Efendi'nin Keşfü'l-me'âlî şerhu Bed'i'l-Emâlî İsimli Eserinin Tahlili, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Münevver Aydın, Doktora, 19. Yüzyılın İlk Yarısında Kudüs'te Seyyid ve Şerifler, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ayşenur Canbaz, Yüksek Lisans, Güney Bulgaristan'da Alevilik-Bektaşilik (Kırcaali-Hasköy Örneği), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Feyza Karapınar, Yüksek Lisans, Bir Kıyamet Alameti Olarak Ye'cûc ve Me'cûc, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Şule Kuzuoğlu, Yüksek Lisans, İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Muhibbân Dergisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Muhammet Yeşilçiçek, Doktora, İslâm Ümmeti Dini Oluşumu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Cihat Boyacıoğlu, Yüksek Lisans, Fransa'da selefilik/vehhâbilik ve faaliyetleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Pakize Özkan, Yüksek Lisans, Tetkîk-i Mesâhif ve Müellefât-ı Şeriyye Meclisi'nde Kelâm ve İslâm Mezhepleri Eserleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mustafa Erdemli, Yüksek Lisans, Mühimme defterlerine göre Kanuni Sultan Süleyman ve ıı. Selim dönemi Kızılbaş hareketleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Gökhan Demirci, Yüksek Lisans, Şalpazarı (Ağasar) bölgesi Çepnileri'nin dînî inançsal evreninin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Muhammet Yıldız, Yüksek Lisans, Çerkeşîzâde Mehmed Tevfîk Efendi'nin Kelâmî görüşleri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2020-2021, Alevilik, Yüksek Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, Kelam, Lisans
2020-2021, İslam Mezhep Tarihi, Lisans
2020-2021, Kuran Okuma ve Tecvid-I, Lisans
2020-2021, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Lisans
2020-2021, İslam Mezhepleri Tarihi I, Lisans
2020-2021, İslam Düşüncesinde Şiilik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Kelam İlminin Doğuşu ve İlk Tartışmalar, Yüksek Lisans
2020-2021, Kuran Okuma ve Tecvid-II, Lisans
2020-2021, İslam Mezhepleri Tarihi II, Lisans
2020-2021, Mukayeseli İslam Mezhepleri Tarihi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Mezhepler Tarihi Metin Analizleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Lisans
2019-2020, Kelam, Lisans
2019-2020, Özel Eğitim, Lisans
2019-2020, Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim, Lisans
2019-2020, Akaid Esasları, Lisans
2019-2020, Kelam II, Lisans
2019-2020, İslam Mezhepleri Tarihi I, Lisans
2019-2020, Mukayeseli İslam Mezhepleri Tarihi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, İslam Düşüncesinde Şiilik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Kelam İlminin Doğuşu ve İlk Tartışmalar, Yüksek Lisans
2019-2020, Çağdaş İslam Akımları, Lisans
2019-2020, Din Eğitimi, Lisans
2019-2020, İslam Mezhepleri Tarihi II, Lisans
2019-2020, Alevilik, Yüksek Lisans
2019-2020, İslam Mezhepleri Tarihi, Lisans
2018-2019, Kuran Okuma ve Tecvid-IV, Lisans
2018-2019, Kelam I, Lisans
2018-2019, İslam Medeniyeti, Lisans
2018-2019, İslam Tarihi II, Lisans
2018-2019, Kelam ve İslam Mezhepleri III, Lisans
2018-2019, İslam Medeniyeti Tarihi, Lisans
2018-2019, Osmanlıca Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Yüksek Lisans
2018-2019, İslam Mezhepleri Tarihi, Lisans
2018-2019, Kuran Okuma ve Tecvid-III, Lisans
2018-2019, Akaid Esasları, Lisans
2018-2019, Kelam ve İslam Mezhepleri II, Lisans
2018-2019, İslamda Bilim Tarihi, Lisans
2018-2019, Kelam-II, Lisans
2018-2019, Mukayeseli İslam Mezhepleri Tarihi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Kelam İlminin Doğuşu ve İlk Tartışmalar, Yüksek Lisans
2018-2019, Kelam I, Lisans
2018-2019, Alevilik, Yüksek Lisans
2017-2018, Kelam ve İslam Mezhepleri II, Lisans
2017-2018, Osmanlı Türkçesi I, Lisans
2017-2018, Kelam İlminin Doğuşu ve İlk Tartışmalar, Yüksek Lisans
2017-2018, İslamda Bilim Tarihi, Lisans
2017-2018, Mezhepler Tarihi, Lisans
2017-2018, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2017-2018, Çağdaş İslam Akımları, Lisans
2017-2018, Kelam ve İslam Mezhepleri III, Lisans
2017-2018, İslam Mezhepleri Tarihi, Lisans
2017-2018, Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi, Lisans
2017-2018, Kelam ve İslam Mezhepleri I, Lisans
2017-2018, Kelam Yöntemleri, Lisans
2017-2018, Alevilik, Yüksek Lisans
2016-2017, Çağdaş İslam Akımları, Lisans
2016-2017, İslami Türk Edebiyatı, Lisans
2016-2017, Osmanlı Türkçesi ve İslâmî Türk Edebiyatı II, Lisans
2016-2017, Kelam ve İslam Mezhepleri I, Lisans
2016-2017, Osmanlı Türkçesi V, Lisans
2016-2017, Osmanlı Türkçesi VI, Lisans
2016-2017, Bilimsel Çalışma Metodolojisi, Yüksek Lisans
2016-2017, Alevilik, Yüksek Lisans
2016-2017, Hanefî Mezhebinin Hadis Metodolojisi, Yüksek Lisans
2016-2017, Akaid Esasları, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Işık, A. (2021) "MAKTÜL ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’NİN TORUNU NAKÎBÜ’L-EŞRÂF ABDULLAH EFENDİ’NİN HAYATI VE TEREKESİ", e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 14 (2) pp. 904-947 DOI  
Işık, A. (2021) "Kızılbaşlıkla İtham Edilen Bir Nakîbü'l-eşrâf Seyyid Mahmut Efendi'nin Hayatı ve Şeceresi", BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 8 (2) pp. 385-410 [TR Dizin] DOI  
Işık, A., Yılmaz, M.S. (2020) "The Basic Matters in the Formative Period of Kalām", ULUM, 3 (1) pp. 111-132 Link  
Işık, A. (2019) "Meclis-i Meşâyih ve Seyyidlerin Tasavvuf Hayatındaki Etkinliği", Alevilik Araştırmaları Dergisi, (17) pp. 115-154 [TR Dizin]  
Işık, A. (2018) "Seyyid Bilal, Çeçe Sultan ve Sinop Seyyidleri", Alevilik Araştırmaları Dergisi, 1 (16) pp. 69-110 [TR Dizin]  
Işık, A. (2018) "Şeyhülislâmlık Belgelerinde Kıbrıs’xxta Eğitim Alanında Kurulan VakıflarKıbrıs Kadısı ve Müftüsü Sadeddin Efendizâde Ahmed Efendi Medresesi Vakfı", Yakın doğu üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 4 (2) pp. 46-78  
Işık, A. (2018) "Maraş’ın Manevi Mimarları: Maraş Seyyidleri ve Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları", Alevilik Araştırmaları Dergisi, (15) pp. 53-106 [TR Dizin]  
Işık, A. (2017) "Çankırı’nın Manevî Fâtihleri: Çankırı Seyyidleri", Alevilik Araştırmaları Dergisi, (14) pp. 77-118 [TR Dizin]  
Işık, A. (2016) "Siyâdet Hüccetleri ve İrşâd İcâzetnâmelerinin Semantik ve Sembolik Tahlili", alevilik araştırmaları dergisi, 1 (11) pp. 129-180  
Işık, A. (2015) "Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi ve Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları", Alevilik Araştırmaları Dergisi, (10) pp. 185-228 Link  
Işık, A. (2014) "Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi ve Meşihat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf Defterleri", Alevilik Araştırmaları Dergisi, (8) pp. 213-286  
Bildiriler
Işık, A. (2022) "Sinop'ta Medfun Seyyid Bilal ve Neslinin İlim ve Kültür Hayatına Katkıları", Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu (21-24 Ekim 2021) , (pp. 247-260), Ankara, Türkiye, (Şubat 2022
Işık, A. (2022) "Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki İlk İzleri Seyyidler ve Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları", II. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu (17-18 Aralık 2021) , (pp. 1-11), Edirne, Türkiye, (Mart 2022
Işık, A. (2022) "Somuncu Baba Neslinden Darendeli Halit Yekta Efendi", VII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu , Aksaray, Türkiye, (Ekim 2022
Işık, A. (2021) "Tekirdağ'ın Manevi Mimarları: Tekirdağ Seyyidleri ve Nakıbüleşraf Kaymakamları", II. ULUSLARARASI TEKİRDAĞ'DA DİNİ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU , Tekirdağ, Türkiye, (Haziran 2021
Işık, A. (2019) "Safranbulu Nâibi Mehmet Tevfik Efendi ve Kelâm Eserleri", Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu , (pp. 132-165), Karabük, Türkiye, (Aralık 2019
Işık, A. (2019) "Açılış Konuşması", Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu , (pp. 8), Karabük, Türkiye, (Aralık 2019
Işık, A. (2018) "Sinop’un Manevi Mimarları: Sinop Seyyidleri ve Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları", Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu , (pp. 933-950), Sinop, Türkiye, (Aralık 2018
Işık, A. (2018) "Mühimme Defterlerinde Ehl-i Beyt ve Nakîbü’l-eşraflıkla İlgili Hükümler", 1. Uluslarası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 125-144), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Işık, A. (2017) "KUDÜS HASEKİ SULTAN VAKFI İMARETİ", uluslararası Kudüs Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2017
Işık, A. (2017) "OSMANLI DEVLETİNDE NAKÎBÜ’L-EŞRÂFLIK MÜESSESESİVE ÇANKIRI SEYYİDLERİ", Uluslararası Çankırı’nın Manevi Mimarları Sempozyumu , (pp. 363-380), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2017
Işık, A. (2016) "Osmanlı Devleti’nde Nakîbül-Eşraflık Müessesesi ve Trabzon Seyyidleri", I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dini Hayat Sempozyumu , (pp. 971-997), Trabzon, Türkiye, (Kasım 2016
Kitaplar
Işık, A. (2021) "MEŞÎHAT ARŞİVİ BELGELERİ IŞIĞINDA SEYYİDLER VE NAKÎBÜ’L-EŞRÂFLIK MÜESSESESİ", Ankara/Türkiye : İlâhiyât Yayınları  
Işık, A., Keskinbora, H.K. (2013) "ibni Sina'nın Küçük Tıp Kanunu", İstanbul/Türkiye : Uğur eğitim ve pazarlama yayıncılık  
Işık, A. (2012) "İSTANBUL KADI SİCİLLERİ GALATA MAHKEMESİ 46 NUMARALI SİCİL", İstanbul/Türkiye : İSAM  
Kitap Bölümleri
Işık, A. (2022) "Tekirdağ Din Kültür Toplum", İstanbul/Türkiye : Ensar Neşriyat Yayınları  
Işık, A., Yılmaz, M.S. (2019) "Kelam Tarihi I-II", İstanbul/Türkiye : Lisans Yayıncılık  
Işık, A., Bozoğlu, O. (2019) "Sistematik Kelam", İstanbul/Türkiye : Lisans Yayıncılık  
Işık, A. (2019) "Ağa Kapısından Şeyhülislamlığa İstanbul Müftülüğü", Ankara/Türkiye : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi  
Işık, A. (2019) "Ağa Kapısından Şeyhülislamlığaİstanbul Müftülüğü", Ankara/Türkiye : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi  
Işık, A. (2019) "Geçmişten Günümüze Kudüs", İstanbul/Türkiye : Pelikan Basım Yayın  
Işık, A. (2017) "Müftü ve Müderris Ömer Nasuhi Bilmen", İstanbul/Türkiye : Marmara Akademi Yayınları  
Işık, A. (2015) "İstanbul Şer’xxiyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu", İstanbul/Türkiye : Türkiye Diyanet Vakfı İSAM YAYINLARI  
Işık, A. (2015) "GÜVENÇ ABDAL OCAĞI", İstanbul/Türkiye : Ege Reklam Basım Sanatları San.  
Işık, A. (2015) "Safranbolu'da Dini Hayat", Karabük/Türkiye : Safranbolu Belediyesi  
Işık, A. (2011) "Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu", Ankara/Türkiye : Bingöl Belediyesi Yayınları  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Kitap) Meşihat Arşivi Belgelerine Göre Şeyhülislamlığın Bürokratik Yapısı, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Şeyhülislamlığın Saklı Hazinesi: Bâb-ı Fetvâ Mühürleri, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) 2022, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) ŞEYHÜLİSLÂMLIK ARŞİVİ BELGELERİNDE ULEMANIN SOY KÖKENLERİ VE AİLE BAĞLARI (SİCİLL-İ AHVAL İDARESİ BELGELERİ BAĞLAMINDA 1879-1924), 2021, Editör
(Ulusal - Kitap) Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve çevresinde Dini İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Ağa Kapısından Şeyhülislamlığa İstanbul Müftülüğü, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Tefsire Dair 100 Önemli Kavram-2, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Müftü ve Müderris Ömer Nasuhi Bilmen Sempozyum Tebliğleri, 2017, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kader, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
MEŞÎHAT ARŞİVİ BELGELERİ IŞIĞINDA SEYYİDLER VE NAKÎBÜ’L-EŞRÂFLIK MÜESSESESİ
0 0 0 0 0 2 5
2
Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi ve Meşihat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf Defterleri
Alevilik Araştırmaları Dergisi
0 1 0 0 1 1 4
3
Ağa Kapısından Şeyhülislamlığa İstanbul Müftülüğü
0 0 0 0 3 0 4
4
Safranbolu'da Dini Hayat
0 0 0 0 3 0 3
5
Maraş’ın Manevi Mimarları: Maraş Seyyidleri ve Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları
Alevilik Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 2 0 3
6
Meclis-i Meşâyih ve Seyyidlerin Tasavvuf Hayatındaki Etkinliği
Alevilik Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 3
7
Çankırı’nın Manevî Fâtihleri: Çankırı Seyyidleri
Alevilik Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 2 1 3
8
Siyâdet Hüccetleri ve İrşâd İcâzetnâmelerinin Semantik ve Sembolik Tahlili
alevilik araştırmaları dergisi
0 0 0 0 0 0 3
9
Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi ve Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları
Alevilik Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 2
10
Seyyid Bilal, Çeçe Sultan ve Sinop Seyyidleri
Alevilik Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
11
Osmanlı Devleti’nde Nakîbül-Eşraflık Müessesesi ve Trabzon Seyyidleri
0 0 0 0 0 0 1
12
Sinop’un Manevi Mimarları: Sinop Seyyidleri ve Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları
0 0 0 0 0 0 1
13
Safranbulu Nâibi Mehmet Tevfik Efendi ve Kelâm Eserleri
0 0 0 0 0 0 1
14
Mühimme Defterlerinde Ehl-i Beyt ve Nakîbü’l-eşraflıkla İlgili Hükümler
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2019 - 2020 2
Karabük Üniversitesi
2019 1
Hıdır Kadircan Keskinbora
Bahçeşehir Üniversitesi
2013 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
504.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
203.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
157.
2754 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler İslam Mezhepleri, Tasavvuf
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 65 15 65 65 225 15 148 50 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 397 . 463 . 482 . 470 . 309 . 495 . 443 . 504 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 146 . 200 . 183 . 179 . 82 . 209 . 127 . 203 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 93 . 155 . 124 . 138 . 58 . 164 . 104 . 157 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 25 . 53 . 43 . 42 . 14 . 52 . 32 . 54 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - -
Toplam Yayın 3 1 3 5 7 1 6 2 0
Toplam Makale 1 1 1 3 1 1 2 0 0
Toplam Kitap 1 0 1 0 5 0 1 1 0
Toplam Bildiri 1 0 1 2 1 0 3 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 1 1 3 1 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 1 0 5 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 1 2 1 0 2 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri