img

Doç. Dr. Ayhan KOCAMAN

  • Mühendislik Fakültesi
  • Çevre Mühendisliği
  • Çevre Bilimleri

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Ön Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 1993, 1995
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak (Yl) (Tezli), 2000, 2004
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, 1996, 2000
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak (Yl) (Tezli), 2000, 2004
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak (Dr), 2004, 2010
Araştırma Alanları
Ekoloji, Mikrobiyoloji, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Toprak Ekolojisi, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği, Toprak Bilimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak (Dr), 2004, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak (Yl) (Tezli), 2000, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak (Yl) (Tezli), 2000, 2004
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, 1996, 2000
Ön Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 1993, 1995
İngilizce, YÖKDİL, 63, 2021 Yükse, 2021
Seminer, KIZILAY, safranbolu, 15-11-2021, 05-05-2022
Sertifika, AYHAN, KARABÜK, 25-01-2020, 27-01-2020
Sertifika, BAKKA, KARABÜK SGK KURUMU TOPLANTI SALONU, 15-12-2019, 22-12-2019
[UAK] Mühendislik Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Ekoloji
[UAK] Mühendislik Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Mikrobiyoloji
[UAK] Mühendislik Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Hava Kirliliği ve Kontrolü
[UAK] Mühendislik Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Toprak Kirliliği ve Kontrolü
[UAK] Mühendislik Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Nanoteknoloji
[UAK] Mühendislik Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Biyoteknoloji
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Ekolojisi
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Bilimi
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye
2019-2023, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye
2021-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Burak Feyyaz Savaş, Yüksek Lisans, ÇÖP SIZINTI SUYU VE AĞIR METAL KİRLİLİĞİ OLAN TOPRAKLARDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN BİOREMEDİASYOND, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
2022-2023, Doktora Uzmanlık alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, ÇEVRE KORUMA, Ön Lisans
2022-2023, OLASILIK VE İSTATİSTİK, Lisans
2021-2022, ULAŞTIRMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ, Lisans
2021-2022, FİTOREMEDİASYON, Yüksek Lisans
2021-2022, BİTİRME PROJESİ, Lisans
2021-2022, YÜKSEK LİSANAS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2021-2022, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2021-2022, BİTİRME TEZİ, Lisans
2021-2022, HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE HAVALİMANLARI, Lisans
2021-2022, ATIK YÖNETİMİ, Lisans
2021-2022, YÖNETİCİLİK BECERİLERİ, Lisans
2021-2022, ARAŞTIRMA SUNUM TEKNİKLERİ 2. ÖĞRETİM, Lisans
2021-2022, ARAŞTIRMA SUNUM TEKNİKLERİ, Lisans
2021-2022, EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ VE İLETİŞİM, Ön Lisans
2021-2022, YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR, Ön Lisans
2021-2022, GİRİŞİMCİLİK, Lisans
2021-2022, SU KALİTESİ KONTROLU, Lisans
2020-2021, YÖNETİCİLİK BECERİLERİ, Lisans
2020-2021, HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE HAVALİMANLARI, Lisans
2020-2021, BİTİRME TEZİ, Lisans
2020-2021, CEVRE PROJESİ1, Lisans
2020-2021, TOPOĞRAFYA, Lisans
2020-2021, ULAŞTIRMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ, Yüksek Lisans
2020-2021, ATIK YÖNETİMİ, Lisans
2020-2021, BİTİRME PROJESİ, Lisans
2020-2021, ULAŞTIRMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ, Lisans
2020-2021, YÜKSEK LİSANAS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2020-2021, ÇEVRE PROJESİ 2, Lisans
2020-2021, FİTOREMEDİASYON, Yüksek Lisans
2020-2021, SULARIN YENİDEN KULLANILMASI, Lisans
2020-2021, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2019-2020, ÇEVRE PROJESİ 2, Lisans
2019-2020, HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE HAVALİMANLARI, Lisans
2019-2020, SULARIN YENİDEN KULLANILMASI, Lisans
Kayıt Yok
Proteomik yaklaşımlara öncülük etmesi için Çevre şartlarına adapte olmuş yüksek ağır metal toleransı olan baktterilerin izolasyonu. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Kadmium'un bakterilerin protein yapısında meydana getirdiği değişikliklerin Proteomik yaklaşımla incelenmesi ve remediasyon potansiyellerinin incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Çöp sızıntı suyu ve Ağır metal kirliliği olan topraklardan izole edilen bakterilerin Bioremediasyonda kullanım potansiyellerinin incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Tarımsal sulamada aşırı su tüketiminin Demirçelik fabrika atıkları ile azaltılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Tarımsal sulamada aşırı su tüketiminin Demirçelik fabrika atıkları ile azaltılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Karabük ilindeki sanayi kaynaklı toprak kirliliğini azaltmak için arındırma yeteneğine sahip doğal ortamlarında bulunan hiperakümülatör bitki/bitkilerin belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2022
Kayıt Yok
KOCAMAN, A. (2023) "Effects of foliar application of abscisic acid on antioxidant content, phytohormones in strawberry shoots, and translocation of various heavy metals", Scientia Horticulturae, 3143 (0) [Scopus] Link DOI      
Kocaman, A. (2023) "Combined interactions of amino acids and organic acids in heavy metal binding in plants", Plant Signaling and Behavior, 18 (1) DOI       
Kıtır, N., Tüfenkçi, Ş., Gürkan, B., Güneş, A., Turan, M., Yıldırım, E., Giray, G., Katırcıoğlu, H., Kocaman, A., Ersoy, N. (2023) "Development of plant-friendly vermicompost using novel biotechnological methods", Journal of Material Cycles and Waste Management, 0 (1) DOI     
KOCAMAN, A. (2023) "Removal Efficacy of Toxic Metals in Leachate through Micro-Organisms Isolated from the Natural Environment", BioResources, 18 (3) pp. 2147483647-5493 [Scopus] Link DOI    
KOCAMAN, A. (2023) "Development of organic phosphorus vermicompost from raw phosphate rock using microorganisms and enzymes and its effect on tomato yield", Scientia Horticulturae, 321 (321) [Scopus] Link DOI     
Kocaman, A. (2022) "Assessment of The Use of Artemisia Dracunculus L and Erigeron Canadensis in The Remediation of Heavy Metal Contaminated Soils and Their Ability to Phytoextraction and Biomass Yield.", Bingol Universitesi, 11 (4) pp. 1-10 [TR Dizin] DOI     
KOCAMAN, A. (2022) "Foliar Applications of Humic Substances Together with Fe/Nano Fe to Increase the Iron Content and Growth Parameters of Spinach (Spinacia oleracea L.)", Agronomy, 12 (9) pp. 2-19 [Scopus] Link DOI      
Ulutaş, K., Kocaman, A., Çalhan, R. (2021) "The Assessment of H2S Emission from Araç Watercourse, in Karabük", Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10 (3) pp. 1083-1092 [TR Dizin] DOI     
Kocaman, A., Turan, M., Güneş, A., Argın, S., Yıldırım, E., Ekinci, M., Dadaşoğlu, F. (2021) "Rhizobacteria alleviate the adverse effects of salt stress on seedling growth of Capsicum annuum L. by modulating the antioxidant enzyme activity and mineral uptake", Taiwania, 3 (66) pp. 287-297 [SCI Expanded] DOI     
Kocaman, A. (2020) "Sanayi Şehri Karabük İlindeki Fosil Yakıt Kaynaklı Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi ve Orman Varlıklarının Emisyonu Azaltmadaki Etkisi", İZLEK AKADEMİ, 0 (3) pp. 44-55 Link   
Kocaman, A., Özgül, M., Turan, M. (2007) "Freezing Tolerance Affected by Mineral Application during Cold‐Acclimated Conditions in Some Cool Crop Seedlings", Communications in Soil Science and Plant Analysis, 38 (0) [SCI] DOI      
KOCAMAN, A. (2005) "Characteristics of Humic and Fulvic Acid and Other Chemical Properties of Some Peat Materials in Eastern Anatolia", Pakistan Journal of Biological Science, 1 (8) pp. 109-113 Link    
KOCAMAN, A. () "Al2O3/SiO2 nanoparticles-coated TiO2 catalyst on the exhaust pollutants of a diesel engine", Applied Nanoscience, 0 (0) [SCI] Link      
Kocaman, A., Turan, M. (2023) "Development of Environmentally Friendly Tea Compost from Raw Tea Waste Using Biotechnological Method", 2nd International Conference on Scientific and Academic Research , (pp. 95-99), Konya, Türkiye, (Mart 2023  
Kocaman, A. (2023) "The Effect of Applying Organophosphorus Vermicompost on Strawberry Plant Yield for Sustainable Ecology.", 3RD INTERNATIONAL "ARTEMİS" CONGRESS ON LIFE, ENGINEERING, AND APPLIED SCIENCES , İzmir, Türkiye, (Mart 2023
KOCAMAN, A. (2021) "Industrial Symbiosis", EKOK 21 , (pp. 97-100), KARABUK, Türkiye, (Haziran 2021 
Kocaman, A. (2020) "Karabük İlinde Ortaöğretim Öğrencilerinin Sıfır Atık Yaklaşımına Yönelik Davranış ve Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi", EurasianSciEnTech 2020 , (pp. 275), Gaziantep, Türkiye, (Kasım 2020
Kocaman, A. (2020) "üniversite öğrencilerinin su kullanım alışkanlıkları ve gri su konusundaki farkındalık düzeyleri", ICAEH CONGRESS , Aydın, Türkiye, (Kasım 2020 
Kayıt Yok
Kocaman, A., Arjumend, T., Argın, S., Yıldırım, E., Turan, M., Katırcıoğlu, H., Güneş, A. (2021) "Plant root enhancement by plant growth promoting rhizobacteria", Kitap: Plant Roots, london/İngiltere : IntechOpen Book Series   
Kocaman, A. (2020) "yeşil teknolojiler", Kitap: Tarım Bilimleri ve Su Ürünlerinde Vizyonel Çalışmalar, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitabevi A.Ş.  
Kocaman, A. (2020) "Tahıllarda Verimi Etkileyen Abiyotik Stres Çeşitleri ve Savunma Mekanizmaları", Kitap: Tarım Bilimleri ve Su Ürünlerinde Vizyonel Çalışmalar, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitabevi A.Ş.  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Plant Roots
6 0 0 2 0 0 9
2
Combined interactions of amino acids and organic acids in heavy metal binding in plants
Plant Signaling and Behavior
3 0 0 0 0 0 3
3
Al2O3/SiO2 nanoparticles-coated TiO2 catalyst on the exhaust pollutants of a diesel engine
Applied Nanoscience
1 0 0 0 0 0 2
4
Foliar Applications of Humic Substances Together with Fe/Nano Fe to Increase the Iron Content and Growth Parameters of Spinach (Spinacia oleracea L.)
Agronomy
1 0 0 0 0 0 2
5
Sanayi Şehri Karabük İlindeki Fosil Yakıt Kaynaklı Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi ve Orman Varlıklarının Emisyonu Azaltmadaki Etkisi
İZLEK AKADEMİ
0 0 0 1 0 0 1
6
Rhizobacteria alleviate the adverse effects of salt stress on seedling growth of Capsicum annuum L. by modulating the antioxidant enzyme activity and mineral uptake
Taiwania
1 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2021 1
Karabük Üniversitesi
2021 1
Metin Turan
Yeditepe Üniversitesi
2007 - 2023 4
Sanem Argın
Yeditepe Üniversitesi
2021 2
Adem Güneş
Erciyes Üniversitesi
2021 2
Ertan Yıldırım
Atatürk Üniversitesi
2021 2
Hikmet Katırcıoğlu
-
2021 1
Melek Ekinci
-
2021 1
Müdahir Özgül
-
2007 1
Tuba Arjumend
-
2021 1
Fatih Dadaşoğlu
-
2021 1
A. Kocaman
Karabük Üniversitesi
2023 1
Adem Güneş
Erciyes Üniversitesi (Turkey)
2023 1
Ayhan Kocaman
Karabük Üniversitesi (Turkey)
2023 1
Burak Gürkan
Gazi Üniversitesi (Turkey)
2023 1
Ertan Yıldırım
Atatürk Üniversitesi (Turkey)
2023 1
Gülay Giray
Kastamonu University (Turkey)
2023 1
Hikmet Katırcıoğlu
Gazi Üniversitesi (Turkey)
2023 1
Metin Turan
Yeditepe University (Turkey)
2023 1
Nilda Ersoy
Akdeniz Üniversitesi (Turkey)
2023 1
Nurgül Kıtır
Gebze Teknik Üniversitesi (Turkey)
2023 1
Şefik Tüfenkçi
Yüzüncü Yil Üniversitesi (Turkey)
2023 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
298.
49564 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
226.
24209 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
41.
947 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49564
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24209
YÖKSİS Bilim Alanı Çevre Bilimleri ve Mühendisliği 947
Anahtar Kelimeler Ekoloji, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği, Toprak Bilimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 65 225 115 70
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - 530 . 429 . 540 . 298 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - 376 . 290 . 411 . 226 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - 81 . 51 . 103 . 41 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - 11 . 4 . 7 . 2 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 4 5 3 3
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 3 3 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 2 1 0 2
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 2 1 0 2
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri