img

Arş. Gör. Ayşe Betül ÇUFALI

  • Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Peyzaj Mimarlığı
  • Peyzaj Planlama ve Tasarım

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kentleşme ve Çevre Sorunları (Yl) (Tezli), 2019, 2020
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2013, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı (Yl) (Tezli), 2020
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kentleşme ve Çevre Sorunları (Yl) (Tezli), 2019, 2020
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2013, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı (Yl) (Tezli), 2020
İngilizce, YÖKDİL, 85, 10 Mart 20, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Peyzaj Mimarlığı
2020-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Çufalı, A.B., Dönmez, Y. (2022) "Kent İçi Otopark Çözümlerine Akıllı Yaklaşımlar: Safranbolu Kent Örneği", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 24 (1) pp. 177-193 [TR Dizin] DOI   
Bogenç, Ç., Dönmez, Y., Çufalı, A.B. (2022) "İklim Dostu Şehirler ve İyi Uygulama Örneklerinin Kentsel Peyzaja Katkıları", Türkiye Peyzajları 4. Ulusal Konferansı “İklim Değişikliği ve Peyzajlar” , (pp. 15-16), Trabzon, Türkiye, (Kasım 2022 
Şahin, Ş., Cengiz, C., Çufalı, A.B., Aydoğan, T.G., Türkmen, B. (2022) "Climate-Oriented Suggestions for Spatial Development of Bartın City", Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Kongresi (ICSULA) , (pp. 427-454), Konya, Türkiye, (Ekim 2022
Dönmez, Y., Çufalı, A.B. (2021) "A Bıblıometrıc Analysıs of Graduate Theses On Clımate and Landscape Archıtecture in Turkey", 2 nd International City and Ecology Congress within the Framework of Sustainable UrbanDevelopment , (pp. 36-37), Trabzon, Türkiye, (Aralık 2021
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Kent İçi Otopark Çözümlerine Akıllı Yaklaşımlar: Safranbolu Kent Örneği
Bartın Orman Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 0 3
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2021 - 2022 3
Şükran Şahin
Ankara Üniversitesi
2022 1
Tuba Gizem Aydoğan
-
2022 1
Canan Cengiz
-
2022 1
Büşra Türkmen
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49564
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4084
YÖKSİS Bilim Alanı Peyzaj Mimarlığı 435
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 5 27 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - 649 . 628 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - 223 . 206 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - 97 . 97 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri