img

Prof. Dr. Ayşe NALLI

  • Fen Fakültesi
  • Matematik
  • Cebir ve Sayılar Teorisi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
36
Atıf
111
h-index
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 1992, 1996
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 1997, 2000
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2000, 2003
Araştırma Alanları
Cebir ve Sayılar Teorisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2000, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 1997, 2000
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 1992, 1996
İngilizce, ÜDS, 66, Bahar, 2005
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Matematik, Türkiye
2011-2011, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
2011-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
2005-2011, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
2004-2005, Öğretim Görevlisi (Dr), Tam Zamanlı, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
1998-2004, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
2017-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2014, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2014, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2014, Bologna Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Seyran Ibrahımov, Yüksek Lisans, On some new diophantine equations, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Çağla Çelemoğlu, Doktora, Fibonacci kuvvet dizilerinin varyasyonları ve bu varyasyonların kriptografiye uygulaması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ramazan Hüsam, Yüksek Lisans, Finansal piyasalarda analiz, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Yasemin Zorlu, Yüksek Lisans, Laurent serileriyle ilişkili riordan sıraları üzerine, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Çağla Özyılmaz, Yüksek Lisans, kriptolojiye giriş, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Eda Tekin, Yüksek Lisans, Rastsal kodların destek ağırlıklarının istatistikleri, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Tuğba Parpar, Yüksek Lisans, K'nci mertebeden rekürans bağıntısının özellikleri ve bazı uygulamaları, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Mustafa Gökhan Çetin, Yüksek Lisans, Lineer diferansiyel denklemleri matris metoduyla yaklaşık çözümleri, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Gül Nihal Özcan, Yüksek Lisans, Dıophantıne dörtlüleri ve genelleştirilmiş iki değişkenli polinom dizileri, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Memnune Toy, Yüksek Lisans, Fibonacci ve Lucas sayılarının bölünebilme özelikleri, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Murat Şen, Yüksek Lisans, Genelleştirilmiş Fibonacci elemanlı dairesel matrislerin normları üzerine, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Fatma Turna Eryılmaz, Yüksek Lisans, GCD-LCM matrisleri ile ilgili matrisler ve bu matrislerin uygulamaları, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
2016-2017, MAT797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2016-2017, MAT192 Lineer Cebir ( 1.Öğretim Endüstri Müh .), Lisans
2016-2017, MAT 103 Soyut Matematik I, Lisans
2016-2017, MAT 183 Matematik 1 ( Metalurji Malzeme Müh. 1. öğretim ), Lisans
2016-2017, MAT 183 Matematik I ( Metalurji Malzeme Müh. 2. Öğretim ), Lisans
2016-2017, MAT 429 Bitirme Çalişması I, Lisans
2016-2017, MAT 104 Soyut Matematik II, Lisans
2016-2017, MAT 192 Lineer Cebir ( 1.öğretim Elektrik Elektronik Müh.), Lisans
2016-2017, MAT192 Lineer Cebir ( 2.Öğretim Elektrik Elektronik Müh .), Lisans
2016-2017, MAT192 Lineer Cebir ( 2.Öğretim Endüstri Müh .), Lisans
2016-2017, MAT192 Lineer Cebir (Uzaktan Eğitim Endüstri Müh .), Lisans
2016-2017, MAT 430 Bitirme Çalışması II, Lisans
2016-2017, MAT 709 Cebir 1, Yüksek Lisans
2016-2017, MAT 722 Sayılar Teorisi II, Yüksek Lisans
2016-2017, PFS110 Öğretmenlik Uygulaması (Pedagojik Formasyon), Lisans
2016-2017, MAT 798 Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2016-2017, MAT 207 Soyut Cebir I, Lisans
2015-2016, MAT 108 Lineer Cebir II ( Matematik Böl. ), Lisans
2015-2016, MAT 429 Bitirme Çalışması I, Lisans
2015-2016, MAT 283 Diferansiyel Denklemler ( Metalurji Malz. 2. öğretim ), Lisans
2015-2016, MAT 427 Sayılar Teorisi I ( Matematik Böl.), Lisans
2015-2016, MAT 107 Lineer Cebir I ( Matematik Böl.), Lisans
2015-2016, MAT 283 Diferansiyel Denklemler ( Metalurji Malz. Müh. 1. Öğretim), Lisans
2015-2016, MAT 428 Sayılar Teorisi II ( Matematik Böl.), Lisans
2015-2016, MAT 192 Lineer Cebir ( Elektrik Elektronik Müh. 1. Öğretim), Lisans
2015-2016, MAT 192 Lineer Cebir ( Elektrik Elektronik Müh. 2. Öğretim ), Lisans
2015-2016, MAT 723 Sayılar Teorisi I, Yüksek Lisans
2015-2016, MAT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2015-2016, MAT 430 Bitirme Çalışması II, Lisans
2014-2015, MAT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2014-2015, MAT723 Sayılar Teorisi I, Yüksek Lisans
2014-2015, MAT103 Soyut Matematik I, Lisans
2014-2015, MAT207 Soyut Cebir I, Lisans
2014-2015, MAT427 Sayılar Teorisi I, Lisans
2014-2015, MAT429 Bitirme Çalışması I, Lisans
2014-2015, MAT797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2014-2015, MAT 104 Soyut Matematik II, Lisans
2014-2015, MAT 208 Soyut Cebir II, Lisans
2014-2015, MAT 428 Sayılar Teorisi II, Lisans
2014-2015, MAT 430 Bitirme Çalışması II, Lisans
2014-2015, MAT 192 Lineer Cebir ( Endüstri Müh.) 1. öğretim, Lisans
2014-2015, MAT 192 Lineer Cebir ( Endüstri Müh. 2.Öğr.), Lisans
2013-2014, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2013-2014, Soyut Mat 2(uzaktan eğ.), Lisans
2013-2014, Soyut Mat2, Lisans
2013-2014, Soyut Cebir 2(Uzaktan eğ.), Lisans
2013-2014, Soyut Cebir 2(2. öğ.), Lisans
2013-2014, Soyut Cebir 2, Lisans
2013-2014, Lineer Cebir, Lisans
2013-2014, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2013-2014, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2013-2014, Cebir 2, Yüksek Lisans
2013-2014, Cebir 1, Yüksek Lisans
2013-2014, Soyut Cebir 1(uzaktan eğ), Lisans
2013-2014, Soyut Cebir 1(2. Öğ), Lisans
2013-2014, Soyut Cebir 1, Lisans
2012-2013, Soyut Mat 1(uzaktan eğ.), Lisans
2012-2013, Soyut Mat 1(2. Öğ.), Lisans
2012-2013, Soyut Mat. 1, Lisans
2012-2013, Sayılar Teorisi 1, Yüksek Lisans
2011-2012, Lineer Cebir (2. öğ), Lisans
2011-2012, Lineer Cebir, Lisans
2011-2012, Matematik 2, Lisans
2011-2012, Matematik 2 (2. öğ), Lisans
2011-2012, Soyut Mat 2(uzaktan eğ), Lisans
2011-2012, Soyut Mat. 2, Lisans
2011-2012, Soyut Mat 1(uzaktan eğ.), Lisans
2011-2012, Soyut Mat 1(2. öğ), Lisans
2011-2012, Soyut Mat 1, Lisans
2011-2012, Soyut Mat 2(2. öğ), Lisans
2011-2012, Matematik 1(2. öğ), Lisans
2011-2012, Matematik 1, Lisans
2010-2011, Soyut Matematik 2(2. öğ.), Lisans
2010-2011, Soyut Matematik 1( 2. öğ.), Lisans
2010-2011, Matematik Uygulamaları 1, Lisans
2010-2011, Fibonacci Grupları, Yüksek Lisans
2010-2011, Fibonacci ve Lucas sayıları ve uyg., Yüksek Lisans
2010-2011, Diferansiyel Denklemler, Lisans
2010-2011, Diferansiye Denk (2. öğ.), Lisans
2010-2011, Analiz 2, Lisans
2010-2011, Matematik Uyg. 1 (2. öğ.), Lisans
2010-2011, Matematik Uygulamaları 2( 2. öğ), Lisans
2010-2011, Soyut Matematik 2, Lisans
2010-2011, Matematik Uygulamaları 2, Lisans
2010-2011, Fibonacci grupları, Yüksek Lisans
2010-2011, Pol. ve Pol. Eşitsizlikleri, Yüksek Lisans
2010-2011, Uygulamalı Matematik, Lisans
2010-2011, Uygulamalı Mat.(2. öğ.), Lisans
2010-2011, Soyut Matematik 1, Lisans
2010-2011, Analiz 1, Lisans
2009-2010, Matematik 2, Lisans
2009-2010, Pol. ve Pol. Eşitsizlikleri, Yüksek Lisans
2009-2010, Fibonacci ve Lucas Sayıları ve Uyg., Yüksek Lisans
2009-2010, Mezuniyet Çalışması 2(2. öğ), Lisans
2009-2010, Mezuniyet Çalışması 2, Lisans
2009-2010, Analiz 2(2. öğ), Lisans
2009-2010, Analiz 2, Lisans
2009-2010, Soyut Mat. 1, Lisans
2009-2010, Soyut Mat 1(2. Öğ.), Lisans
2009-2010, Soyut Mat 2, Lisans
2009-2010, Mezuniyet Çalışması 1(2. öğ), Lisans
2009-2010, Mezuniyet Çalışması 1, Lisans
2009-2010, Analiz 1(2. öğ), Lisans
2009-2010, Analiz 1, Lisans
2009-2010, Matematik 1, Lisans
2009-2010, Soyut Mat 2(2. öğ), Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
İbrahimov, S., Nallı, A. (2023) "Mersenne version of Brocard-Ramanujan equation", Gaziosmanpasa University, 12 (0) DOI  
Çelemoğlu, Ç., Nallı, A. (2023) "The power-generalized k-Horadam sequences in different modules and a new cryptographic method with these sequences", World Scientific Pub Co Pte Ltd, (0) [ESCI] DOI  
Özyılmaz, Ç., Nallı, A. (2019) "RESTRUCTURING OF DISCRETE LOGARITHM PROBLEM AND ELGAMAL CRYPTOSYSTEM BY USING THE POWER FIBONACCI SEQUENCE MODULE M", JOURNAL OF SCIENCE AND ARTS, (1) pp. 61-70 [ESCI]  
Özyılmaz, Ç., Nallı, A. (2019) "RESTRUCTURING OF DISCRETE LOGARITHM PROBLEM AND ELGAMAL CRYPTOSYSTEM BY USING THE POWER FIBONACCI SEQUENCE MODULE M", Journal Of Science and Arts, (0)  
Nallı, A., Özyılmaz, Ç. (2015) "The Third Order Variations On The Fibonacci Universal Code.", JOURNAL OF NUMBER THEORY, 149 (0) pp. 15-32 [SCI]  
Sarışahin, T., Nallı, A. (2014) "On The Pentanacci Numbers", Mathematical and Computational Applications, 19 (3) pp. 255-262   
T., P., A., N. (2012) "On the Recursive Sequence Order k", ARS COMBINATORIA, (105) pp. 257-265 [SCI]  
AYŞE, N., TIANPING, Z. (2010) "On Generalized Lucas Polynomials and Euler Numbers", Miskolc Mathematical Notes, 11 (2) pp. 163-167 [SCI Expanded] Link  
P., H., P., I., A., N., J., S. (2010) "On Unitary Analogs of GCD Reciprocal LCM Matrices", Linear and Multilinear Algebra, 58 (5) pp. 599-616 [SCI Expanded] Link  
Nallı, A. (2010) "On The Norms of Circulans Matrices With Generalized Fibonacci Numbers", Selcuk Journal of Applied Mathematics, 1 (11) pp. 107-116 Link   
AYŞE, N., HACI, C. (2009) "A Generalization of Tridiagonal Matrix Determinants", Chaos, Solitons and Fractals, 40 (1) pp. 355-361 [SCI] Link  
A., N., P., H. (2009) "On Generalized Fibonacci and Lucas Polynomials", CHAOS SOLITONS & FRACTALS, (42) pp. 3179-3186 [SCI]  
HACI, C., AYŞE, N., R, T. (2007) "Lucas Sequences as Tridiagonal Matrix Determinants and Their Complex Factorizations", Far East Journal of Mathematical Sciences, 1 (27) pp. 217-228 Link  
Nallı, A. (2007) "On the Hadamard Product of Golden Matrices", International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, 11 (2) pp. 537-544 Link  
Nallı, A. (2006) "On the Hadamard Exponential GCD Matrices", Selcuk Journal of Applied Mathematics, 1 (7) pp. 63-68 Link   
Nallı, A. (2006) "On the Hadamard Product of Fibonacci Q n Matrix and Fibonacci Q n Matrix", International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, 16 (1) pp. 753-761 Link  
A., N., D., T. (2004) "The GCD Reciprocal LCM Matrices on gcd closed sets", Mathematical and Computational Applications, 1 (9) pp. 101-106 Link   
Nallı, A., Taşçı, D. (2004) "On the GCD Reciprocal LCM Matrices", Ultra Scientist International Journal of Physical Sciences, 1 (16) pp. 77-82 Link  
Nallı, A. (2003) "An Inequality for the Determinant of GCD Reciprocal LCM Matrix and the GCUD Reciprocal LCUM Matrix", International Mathematical Journal, 1 (4) pp. 1-6 Link  
A., N., P., H. (2003) "On the Hadamard Product of GCD and LCM Matrices Associated with Semi Multiplicative Functions", Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 4 (9) pp. 90-98 Link  
AYŞE, N., DURSUN, T. (2003) "The GCD Reciprocal LCM Matrices on lcm closed sets", International Mathematical Journal, 3 (4) pp. 461-466 Link  
A., N., D., T. (2003) "On the GCUD Reciprocal LCUM Matrices", JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 2 (3) pp. 245-257 Link  
AYŞE, N., DURSUN, T. (2003) "The Results Related with the Determinants of GCD Reciprocal LCM Matrices and GCUD Reciprocal LCUM Matrices", International Mathematical Journal, 3 (4) pp. 455-459 Link  
Nallı, A. (2002) "Konveks Fuzzy Kümeler Üzerine", Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, (19) pp. 99-106 Link  
İbrahimov, S., Nallı, A. (2023) "A Pillai-type Problem Associated with Lucas Numbers", PAK-TURK conference, 2023 , (pp. 19), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2023
Zorlu, Y., Nallı, A. (2019) "Laurent Serileriyle İlişkili Riordan Sıralısının Hill Şifreleme Yöntemine Uygulaması", 14. Ankara Matematik Günleri ( AMG 2019 ) , Ankara, Türkiye, (Haziran 2019
Özyılmaz, Ç., Nallı, A. (2018) "COMPOSİTE ELGAMAL CRYPTOSYSTEM AND AN APPLİCATİON OF THE CRYPTOSYSTEM TO ASYMMETRİC CRYPTOGRAPHY", International Conferance on Cyber Security and Computer Science(ICONCS 2018) , Karabük, Türkiye, (Ekim 2018
Özyılmaz, Ç., Pancar, A., Nallı, A. (2017) "A NEW APPROACH TO ASYMMETRIC CRYPTOGRAPHY BY USING POWER FIBONACCI SEQUENCE MODULE", International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences , (Kasım 2017
Özyılmaz, Ç., Nallı, A. (2014) "Gopala-Hemachandra (GH) Kodunun Şifrelemeye Bir Uygulaması", 13.MATEMATİK SEMPOZYUMU , (pp. 77-78), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2014
Özyılmaz, Ç., Nallı, A. (2014) "The Third Order Variations On The Fibonacci Universal Code and An Application to Cryptography .", 2. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science , (pp. 1792-1801), Karabük, Türkiye, (Haziran 2014
T., S., A., N. (2013) "On The Permanents And Determinants of Some Matrices with Applications to the Recursive Sequence Order k", 2nd International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications , Sarajevo, Bosna Hersek, (Ağustos 2013
T., P., A., N. (2011) "On The Negative Subscript Tribonacci Sequence", The 24th International Conference of Jangjeon Mathematical Society , (pp. 39), Konya, Türkiye, (Temmuz 2011
A., N., T., P. (2011) "Some Identities Involving the Pentanacci Numbers", The 24th International Conference of Jangjeon Mathematical Society , (pp. 35), Konya, Türkiye, (Temmuz 2011
A., N., N., Ö.G. (2010) "Chebyshev Polinomları Üzerine", II. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri , (pp. 285-297), Konya, Türkiye, (Mayıs 2010
Nallı, A. (2003) "On the Exponential GCD Matrices", XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu , (pp. 22), Türkiye, (Eylül 2003
Kayıt Yok
Özyılmaz, Ç., Nallı, A. (2020) "Composite Discrete Logarithm Problem and A Reconstituted El Gamal Cryptosystem Based on The Problem: Composite Discrete Logarithm Problem and Composite El Gamal Cryptosystem", Kitap: Implementing Computational Intelligence Techniques for Security Systems Design, Amerika Birleşik Devletleri : IGI GLOBAL  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, Türk Matematik Derneği, 2010-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
On Generalized Fibonacci and Lucas Polynomials
CHAOS SOLITONS & FRACTALS
18 0 0 40 0 0 0 0 58
2
A Generalization of Tridiagonal Matrix Determinants
Chaos, Solitons and Fractals
5 0 0 11 0 0 0 0 16
3
On the Hadamard Product of Fibonacci Q n Matrix and Fibonacci Q n Matrix
International Journal of Contemporary Mathematical Sciences
0 0 0 13 0 0 0 0 13
4
On The Norms of Circulans Matrices With Generalized Fibonacci Numbers
Selcuk Journal of Applied Mathematics
0 0 0 7 0 0 0 0 7
5
On Unitary Analogs of GCD Reciprocal LCM Matrices
Linear and Multilinear Algebra
2 0 0 4 0 0 0 0 6
6
On the Hadamard Product of Golden Matrices
International Journal of Contemporary Mathematical Sciences
0 0 0 4 0 0 0 0 4
7
The GCD Reciprocal LCM Matrices on gcd closed sets
Mathematical and Computational Applications
0 0 0 3 0 0 0 0 3
8
The Third Order Variations On The Fibonacci Universal Code.
JOURNAL OF NUMBER THEORY
0 0 0 3 0 0 0 0 3
9
RESTRUCTURING OF DISCRETE LOGARITHM PROBLEM AND ELGAMAL CRYPTOSYSTEM BY USING THE POWER FIBONACCI SEQUENCE MODULE M
Journal Of Science and Arts
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Çağla Özyılmaz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2014 - 2023 9
Haukkanen P.
-
2003 - 2010 3
Parpar T.
-
2011 - 2012 3
CİVCİV HACI
-
2007 - 2009 2
Seyran İbrahimov
-
2023 2
Taşcı D.
-
2003 - 2004 2
TAŞÇI DURSUN
-
2003 2
Tuğba Sarışahin
Selçuk Üniversitesi
2014 1
Ali Pancar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2017 1
Dursun Taşçı
-
2004 1
Ilmonen P.
-
2010 1
Özcan G. N.
-
2010 1
Sarısahin T.
-
2013 1
Sillanpaa J.
-
2010 1
TÜRKMEN R
-
2007 1
Yasemin Zorlu
-
2019 1
ZHANG TIANPING
-
2010 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
614.
49719 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
383.
12780 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
154.
2776 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2776
Anahtar Kelimeler Cebir ve Sayılar Teorisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 50 0 5 10 17 0 0 0 35 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 616 . - 707 . 664 . 645 . - - - 614 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 500 . - 559 . 504 . 473 . - - - 383 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 176 . - 188 . 180 . 183 . - - - 154 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 66 . - 92 . 78 . 86 . - - - 66 . -
Toplam Yayın 1 0 1 1 3 0 0 0 3 0
Toplam Makale 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri