img

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞALLI

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Felsefe ve Din Bilimleri
  • Din Bilimleri

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1999, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi (Yl) (Tezli), 2003, 2006
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi (Dr), 2006, 2014
Araştırma Alanları
Din Sosyolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi (Dr), 2006, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi (Yl) (Tezli), 2003, 2006
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1999, 2003
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 67, 05 Mart 20, 2017
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi
Akademik Unvanlar
2021-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2022-2023, Kültür, Uyum ve Din Bağlamında Göç, Yüksek Lisans
2022-2023, Modernite, Din ve Toplum, Yüksek Lisans
2022-2023, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2022-2023, Sınıf Yönetimi, Lisans
2021-2022, Kültür, Uyum ve Din Bağlamında Göç, Yüksek Lisans
2021-2022, Modernite, Din ve Toplum, Yüksek Lisans
2021-2022, Din Sosyolojisi, Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2021-2022, Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Şallı, A. (2022) "KOVİD-19 SALGININDA DİNİN TOPLUMSAL GÖRÜNÜRLÜKLERİ: Eklektik Sekülerleşme Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (2) pp. 587-620 Link DOI   
Şallı, A. (2022) "'Kriz'den 'Uyum'a Türkiye'deki Suriyeli Göçmenler ve Sosyo-Kültürel Boyutları Bağlamında Din", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (19) pp. 24-45 Link DOI    
Şallı, A. (2018) "TELEVİZYON HABERLERİNDE ŞİDDET, MÜSTEHCENLİK VE BİR TAMPON MEKANİZMA OLARAK DİNİ DEĞERLER", Social Sciences Studies Journal, 4 (14) pp. 506-522 DOI    
Şallı, A. (2017) "Modernlik, Gelenek ve Din İlişkisi: Bir Modernleşme Kuramı Eleştirisi", Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2 (4) pp. 55-82    
Şallı, A. (2017) "KENTLEŞME SÜRECİNDE AHLAKİ DEĞERLER: İSTANBUL VE ANTALYA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA", Kocaeli İlahiyat Dergisi, 1 (1) pp. 63-102   
Bildiriler
Şallı, A. (2021) "TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ GÖÇMENLERE YÖNELİK MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLER: BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu , (pp. 141-142), Kütahya, Türkiye, (Aralık 2021
Şallı, A. (2020) "Sekülerleşme Tartışmaları Bağlamında Covid-19 Süreci ve Din", II. Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu , (pp. 82-83), Ankara, Türkiye, (Aralık 2020
Şallı, A. (2018) "BİR SOSYAL GERÇEKLİK OLARAK DİN BAĞLAMINDA 15 TEMMUZ", Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu , (pp. 242-243), Aksaray, Türkiye, (Haziran 2018
Kitaplar
ŞALLI, A. (2023) "Kırsaldan Kente İnen Sosyaliteler ve Din", Ankara/Türkiye : İlahiyat Yayınevi   
Kitap Bölümleri
Şallı, A. (2021) "Türkiye'deki Suriyelilerin Sosyo-Kültürel ve Dini Özellikleri: Göçmenlere Yönelik Manevi Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Çok Kültürlü Yaklaşımın Kullanımına Bir Katkı", Kitap: Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik: Disiplinlerarası Araştırmalar, Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı   
Şallı, A. (2021) "The Role of Religious Institutions in the Integration of Migrants: Case of the Refugee-Related Activities of the Turkish Presidency of Religious Affairs", Kitap: CONTEMPORARY ANALYSIS ON IMMIGRATION ISSUE IN EUROPE AND TURKEY: Educational, Political and Legal Practices, Ankara/Türkiye : Akçağ Yayınları   
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi, 2023
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Hitit İlahiyat Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Tasavvur/Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Tasavvur/Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Modernlik, Gelenek ve Din İlişkisi: Bir Modernleşme Kuramı Eleştirisi
Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi
0 1 0 3 0 8 21
2
KENTLEŞME SÜRECİNDE AHLAKİ DEĞERLER: İSTANBUL VE ANTALYA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
Kocaeli İlahiyat Dergisi
0 0 0 0 0 4 4
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
514.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
211.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
122.
1107 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri 1107
Anahtar Kelimeler Din Sosyolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 30 25 0 7 80 40 100
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 517 . 510 . - 503 . 511 . 514 . 36 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 215 . 210 . - 216 . 175 . 211 . 7 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 126 . 110 . - 121 . 91 . 122 . 4 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 51 . 48 . - 54 . 39 . 60 . 2 .
Toplam Yayın 0 0 2 2 0 2 2 2 1
Toplam Makale 0 0 2 1 0 0 0 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Toplam Bildiri 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri