img

Prof. Dr. Aysun ÖZKÖSE

  • Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık
  • Restorasyon

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1984, 1987
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1987, 1995
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, , 1977, 1983
Araştırma Alanları
Koruma, Yenileme ve Restorasyon, Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme, Kent Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1987, 1995
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1984, 1987
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, , 1977, 1983
İngilizce, ÜDS, 82, Bahar, 2001
İtalyanca, KPDS, 63, Güz, 1991
Araştırma, TUBİTAK Doktora Sonrası Araştırma, San Francisco State University-Middle East Studies, Abd, 01-06-2017, 17-01-2018
Rapor, Bilirkişi Raporu Mimari, Amasra, Bartın, 08-01-2016, 01-02-2016
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Koruma, Yenileme ve Restorasyon
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Kent Tarihi
2012-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık, Türkiye
2017-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2018, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-, Farabi Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2014, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2014, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2016, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2016, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2016, Senato Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2007-2013, Erasmus Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2006-2009, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2006-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2005-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2004-2006, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2004-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
1995-2000, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
İbrahim Bektaş, Doktora, KAYSERİ YAMULA BARAJI ÇEVRESİNDE BOŞALTILAN KIRSAL YERLEŞİM ALANLARININ MEKÂNSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Esra Yüksel Küçük, Yüksek Lisans, Karabük Öğlebeli Mahallesinin Kültürel Miras Potansiyeli Olan Geleneksel Doku Özellikleri,Koruma Sor, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimari Restorasyon Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Tuğberk Yağız Altunsoy, Yüksek Lisans, Tokat'ta yıkanma kültürü ve geleneksel yıkanma mekânlarının günümüzdeki koruma sorunları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mehmet Filik, Yüksek Lisans, Koruma bağlamında Adıyaman ili merkez ilçe Mara, Musalla ve Ulucami mahalleleri kentsel dönüşüm ve g, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Esma Ünal, Yüksek Lisans, Feng-Shui felsefesinin; Safranbolu geleneksel konutları örneğinde, mimariye yansımalarının irdelenme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Suat Orhan, Yüksek Lisans, Kars ili Çakmak köyündeki Malakan geleneksel konut mimarisinin incelenmesi, koruma sorunları ve sürd, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Merve Karataş, Yüksek Lisans, Safranbolu'daki köy ilkokul ve lojmanlarının koruma sorunları ve Kadıbükü köyü ilkokulu örneğinde re, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Emre Karataş, Yüksek Lisans, Safranbolu kırsalındaki geleneksel çantı evlerin tespiti, korunmaları ve restorasyonları için öneril, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Güllü Mutlu, Yüksek Lisans, Nasreddin Hoca fkralarının metaforik analizi ve bir proje önerisi: Konya ili, Akşehir ilçesi, Kozağa, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Yakup Ertuğrul Yüzer, Yüksek Lisans, Kentsel arkeolojik alanlardaki koruma sorunsalının soli-pompeiopolis örneğinde irdelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mehmet Akif Çengel, Yüksek Lisans, Safranbolu köylerindeki tarihi su değirmenlerinin koruma sorunları ve Akkışla, Hızar, Hacı Abdullah, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fatih Yılmaz, Yüksek Lisans, Arkeolojik kazılarda mimari buluntuların koruma ve restorasyon sorunları üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Havva Sacide Kılıç, Yüksek Lisans, Safranbolu Kıranköy bölgesindeki eski Rum evlerinin zorunlu göç sonrası mekansal değişiminin irdelen, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Eray Şahbaz, Doktora, Mimarlık eğitiminde tarihi yapıların öğretilmesi için hiperortam araçlarının algısal bir yöntem olar, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Asena Özge Alacacı, Yüksek Lisans, 2015 Limantepe kazıları örneğinde sualtı arkeolojik eserlerinin ortaya çıkarılması ve belgelenmesi ü, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Bülent Türkoğlu, Yüksek Lisans, Türkiye'de Karabük Bulak Köyü ve Safranbolu'da Yörük Köyü örneğinde kırsal sit alanları koruma imar, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Betül Yıldırım, Yüksek Lisans, Antik liman kenti Amasra'nın koruma sorunları ve revitalizasyonu için öneriler, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Binnur Tulga Sağlar, Yüksek Lisans, Kastamonu'da yıkanma kültürünün mekâna yansıması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
2018-2019, Röleve-Restorasyon II, Lisans
2018-2019, Bitirme Projesi, Lisans
2018-2019, Safranbolu Yöresel Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu, Lisans
2018-2019, Ekolojik Mimarlık Stüdyosu, Lisans
2018-2019, Röleve- Restorasyon-1, Lisans
2017-2018, Eski Yapılara İşlev Verme Teknikleri Stüdyosu, Lisans
2017-2018, Eski Yapılara İşlev Verme Teknikleri, Lisans
2017-2018, MIM704 TARİHİ YAPILARIN KORUNMASI VE RESTORASYON TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans
2016-2017, MİM 117 YAPI MALZEMESİ, Lisans
2016-2017, Bitirme Projesi, Lisans
2016-2017, Safranbolu Yöresel Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu, Lisans
2016-2017, Ekolojik Mimarlık Stüdyosu, Lisans
2016-2017, Röleve-Restorasyon II, Lisans
2014-2015, Ekolojik Mimarlık Stüdyosu, Lisans
2014-2015, Röleve-Restorasyon II, Lisans
2014-2015, Bitirme Projesi, Lisans
2014-2015, Eski Yapılara İşlev Verme Teknikleri Stüdyosu, Lisans
2014-2015, Eski Yapılara İşlev Verme Teknikleri, Lisans
2014-2015, MİM 117 YAPI MALZEMESİ, Lisans
2014-2015, Safranbolu Yöresel Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu, Lisans
2013-2014, MİM 117 YAPI MALZEMESİ, Lisans
2013-2014, MİM 117 YAPI MALZEMESİ, Lisans
2013-2014, MIM706 GELENEKSEL YAPI MALZEMELERİ, Yüksek Lisans
2013-2014, MİM 208 RÖLEVE RESTORASYON I1, Lisans
2013-2014, MIM705 MİMARİ REST.PROJ., Yüksek Lisans
2013-2014, Röleve- Restorasyon-1, Lisans
2012-2013, Ekolojik Mimarlık Stüdyosu, Lisans
2012-2013, MİM 328 TARİHİ ÇEVRE ANALİZİ, Lisans
2012-2013, MİM 117 YAPI MALZEMESİ, Lisans
2012-2013, Safranbolu Yöresel Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu, Lisans
2012-2013, MIM708 TARİHİ YAPILARA İŞLEV VERME TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans
2012-2013, MİM 406 MİM.PRO.VIII, Lisans
2012-2013, MİM 406 MİM.PRO.VIII, Lisans
2012-2013, Röleve-Restorasyon II, Lisans
2012-2013, MIM706 ANADOLU KENT DOKUSUNDA AÇIK VE KAPALI MEK., Yüksek Lisans
2011-2012, Röleve- Restorasyon-1, Lisans
2011-2012, Eski Yapılara İşlev Verme Teknikleri Stüdyosu, Lisans
2011-2012, MİM325 SAFRANBOLU?DA KENTSEL KORUMA, Lisans
2011-2012, Eski Yapılara İşlev Verme Teknikleri, Lisans
2010-2011, Safranbolu Yöresel Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu, Lisans
2010-2011, Röleve-Restorasyon II, Lisans
2010-2011, MİM 117 YAPI MALZEMESİ, Lisans
2009-2010, Röleve- Restorasyon-1, Lisans
2009-2010, Eski Yapılara İşlev Verme Teknikleri, Lisans
2008-2009, MİM 117 YAPI MALZEMESİ, Lisans
2008-2009, Röleve-Restorasyon II, Lisans
2008-2009, Safranbolu Yöresel Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu, Lisans
2007-2008, Röleve- Restorasyon-1, Lisans
2006-2007, MİM 117 YAPI MALZEMESİ, Lisans
2006-2007, Safranbolu Yöresel Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu, Lisans
2006-2007, Röleve-Restorasyon II, Lisans
2005-2006, Röleve- Restorasyon-1, Lisans
2004-2005, MİM 117 YAPI MALZEMESİ, Lisans
2004-2005, Röleve-Restorasyon II, Lisans
2004-2005, Safranbolu Yöresel Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu, Lisans
2003-2004, Röleve- Restorasyon-1, Lisans
2002-2003, MİM 117 YAPI MALZEMESİ, Lisans
2002-2003, Safranbolu Yöresel Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu, Lisans
2002-2003, Röleve-Restorasyon II, Lisans
2001-2002, Röleve- Restorasyon-1, Lisans
1999-2000, Röleve- Restorasyon-1, Lisans
Kayıt Yok
Koruma Bağlamında Adıyaman İli Merkez İlçe Mara, Musalla ve Ulucami Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı İçin Strateji ve Proje Önerileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
TOKAT' TAKİ GELENEKSEL YIKANMA MEKANLARININ GÜNÜMÜZDEKİ KORUMA SORUNLARI VE RESTORASYONU İÇİN ÖNERİLER (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
The Comparison of Two Compulsory Exchanged Cities: Safranbolu and Thessaloniki/The effects of compulsory exchange of minority Turkish and Greek populations on the Cultural Heritage in Anatolia (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Kentsel Arkeolojik Alanların Korunması ve Sürdürülebilirliği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2018
(SAFKÖY) SAFRANBOLU KÖYLERİNDEKİ YÖRESEL MİMARİ MİRASIN ARAŞTIRILMASI, BELGELENMESİ VE YAYINLANMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2020
Arkeolojik Kazılarda Mimari Buluntuların Koruma ve Restorasyon Sorunları Üzerine Bir Araştırma (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2019
Kentsel Arkeolojik Alanların Korunması ve Sürdürülebilirliği KBU BAP 16 1 YL 085 (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: , 2016
SAFKÖY Safranbolu Köylerindeki Yöresel Mimari Mirasın Araştırılması Belgelenmesi ve Yayınlanması KBU BAP 16 2 KP 113 (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2019
Arkeolojik Kazılarda Koruma ve Restorasyon Sorunları Üzerine Bir Araştırma KBU BAP 15 2 YL 037 (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2018
2241 A Sanayii Odaklı Lisans Bitirme Tezi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Danışman , 2015-2016
2241 A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Danışman , 2015-2016
”KARKÖY” KARABÜK İLİ KELTEPE YÖRESİNDEKİ KÖYLERİN KÜLTÜREL VARLIKLARININ TESPİTİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2014-2015
2209 2014 1 Karköy (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: , 2014-2015
Avrupa duvar resimleri ve arkitektonik yüzeyler terimler sözlüğü (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2013-2015
Ewa Glos European Illustrated Glossary Terms of Wall Painting and Architectonic Surfaces (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2013-2015
Safranbolu ve Yöresi Tabii Tarihi ve Kültürel Zenginliklerinin Belirlenmesi ve Özelliklerinin Tanıtılması ZKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında 96 101 011 20 kod nolu proje yöneticisi 1997 (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Proje Koordinatörü , 1997-2000
Kayıt Yok
Bektaş, İ., Özköse, A. (2022) "Investigation of Housing Projects for Rural Areas in Terms of Sustainability Criteria with Revit-The Case of Kayseri", Iconarp International Journal of Architecture and Planning, 10 (2) pp. 551-574 Link DOI  
Şahbaz, E., Özköse, A. (2017) "Experiencing historical buildings through digital computer games", International Journal of Architectural Computing, (0) p. 2147483647 [ESCI] Link DOI  
Özköse, A. (2016) "2015 52 D İş Esas Nolu dava konusu Amasra İlçesi Yarbaşı Mevkii 4 pafta 2293 nolu parsel ve parsel bulunan taşınmazlara ait mimari bilirkişilik teknik raporu", Amasra Asliye Hukuk Mahkemesi, (0) pp. 1-48  
Özköse, A. (2004) "The Effects of Restoration on The Identical Change of Traditional Buildings", AVERY INDEX-ARCHITECTURAL PERIODICAL, (11) pp. 91-100 Link  
Özköse, A. (2004) "The Final Phase in the Protection of Wooden Framework Houses in North West Anatolia", AVERY INDEX-ARCHITECTURAL PERIODICAL, (11) pp. 119-134 Link  
Kılıç, H.S., Özköse, A. (2018) "Cultural Tourism in Safranbolu Place of Kırankoy Greek Center", 1st International Conference on Tourism and Architecture, Safranbolu, Turkey , (Ekim 2018
Özköse, A. (2018) "EKOLOJİK DEĞERLERİN SÜRDÜRÜLMESİNDE KIRSAL DEĞERLERİN KORUNMASININ ÖNEMİ VE KARABÜK-OVACIK AVLAĞIKAYA KÖYÜ ÖRNEĞİNDE BİR “EKO-MÜZE” DENEME PROJESİ", DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU , Türkiye, (Ekim 2018
Özköse, A. (2018) "Public and Private Bathing in Jewish Quarter in Ankara Turkey", Urban Jewish Heritage: Presence and Absence , (Mart 2018
Özköse, A., Yıldırım, M.N., Uslu, E., Çetin, E. (2018) "EKOLOJİK DEĞERLERİN SÜRDÜRÜLMESİNDE KIRSAL DEĞERLERİNKORUNMASININ ÖNEMİ VE KARABÜK-OVACIK AVLAĞIKAYA KÖYÜÖRNEĞİNDE BİR “EKO-MÜZE” DENEME PROJESİ", DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU , (Ekim 2018
Özköse, A. (2018) "Investigation of Tourism Potentials of Lost Vernacular Architectural Heritage in Safranbolu Villages", 1.International Architecture and Tourism Conference , (Ekim 2018
Özköse, A., Heyik, M.A., Karataş, E., Karataş, M. (2017) "KARABÜK GÜNEŞLI KÖYÜ BAKIBEYOĞLU KONAĞINDA MEKÂNI OKUMAK", II. INTERNATIONAL THESSALONIKIART AND ART EDUCATIONSYMPOSIUM , (pp. 107-117), Thessalonıkı, Yunanistan, (Aralık 2017
Güneş, T., Özköse, A. (2016) "The Effects of Ecological Life to the Spaces and Sustainability in case Study of Safranbolu Yukarı Dana Village", Made by artists , (Aralık 2016
Özköse, A. (2016) "Mimarlıkta Gençliğe ve Ataya Saygı ABD Üniversite Kampüsleri ve Mezarlıkları", 1.Ulusal Sanat ve Tasarım Günleri , Türkiye, (Nisan 2016
Güneş, T., Özköse, A. (2016) "Safranbolu Yukarı Dana Köyü Örneğinde Ekolojik Yaşamın Mekânlara Yansıması ve Sürdürülebilirliği", II. International Thessaloniki Art & Arts EducationSymposium Thessaloniki , (Kasım 2016
Ertuğrul, Y., Özköse, A. (2016) "The Life and Work and Preservation Problems of MultiLayered Ancient Cities in Anatolia", Made by Artists , (Kasım 2016
Özköse, A., Heyik, M.A., Karataş, E., Karataş, M. (2016) "Karabük Güneşli Köyü Bakıbeyoğlu Konağında Mekânı Okumak Reading the Space AtBakıbeyoğlu Mansion in the Günesli Village", Made by artists II.Internationla Arts and Art Education Festival , (Aralık 2016
Özköse, A. (2016) "Hamam Kültürünü Yaşatmak Benim Hayalimdeki Hamam", Made by Artist Fest 2 , (Aralık 2016
Özköse, A. (2016) "THE COMPARISON OF TWO EXCHANGED CITIES SAFRANBOLU ANDTHESSALONİKİ", Heritages of Migration:Moving Stories,Objects and Home , (Kasım 2016
Özköse, A., Kılıç, H.S. (2016) "The Effects of Compulsory Exchange of minority Turkish and Greek populations onthe Cultural Heritage in Anatolia", Heritages of Migration:Moving Stories,Objects and Homes , (Kasım 2016
Özköse, A., Şahbaz, E. (2014) "Vernacular Examples Of Architectonic Surfaces And Wall Paintings In Anatolia", Jornada Científica Ewaglos , (Ekim 2014
Özköse, A. (2011) "Amasra ve Tios Antik Kentleri Örneğinde Batı Karadeniz Bölgesi Arkeolojik Kentsel Mirasın Koruma Sorunları ve Öneriler", 1.International Conference on The Black Sea Regional Culture,06-09 October 2011,Sinop , Sinop, Türkiye, (Ekim 2011
Özköse, A., Yakışık, M. (2011) "A Proposal To Revive Of The Ghost Kayaköy", Conference on Cultural Heritage and New Teknologies Vienna/Austria , (Kasım 2011
Özköse, A., Yakışık, M. (2011) "Çadırdan Konağa Batı Karadeniz Kırsal Yerleşimlerindeki Unutulan Halk Mimarisi ve Koruma Sorunları", 1.ULUSLARARASI KARADENİZ KÜLTÜR KONGRESİ , (Ekim 2011
Özköse, A. (2010) "Çöplükten Tarih Çıkartmak Eski Rum Hamamı Krandaros un Yeniden Canlandırılması To Read History From Debris Revitalization of an Ancient Greek Bath Krandaros", MİMARLAR ODASI , Türkiye, (Ekim 2010
Özköse, A. (2005) "Türkiye Müzelerinde Korunma Sorunları", 7.Müzecilik Semineri , Türkiye, (Ekim 2005
Özköse, A. (2005) "Cultural Heritage in Rhodes andSafranbolu After Compulsory Exchange of Turkish and Greek Citizen", UIA 2005 Istanbul Symposium, , (Temmuz 2005
Özköse, A. (2003) "Safranbolu da Kıranköy Tabakhane Bulakköyü Yazıköyü ve Yörükköyünde KaybolanKültür Mirasımız I Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu 4 6 Mayıs 1999 Ankara Türk Tarih Kurumu S 95 111", I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6 Mayıs 1999). Ankara: Türk Tarih Kurumu , (Ocak 2003
Özköse, A. () "A Proposal to Revive of the Urban Ghost Kayaköy Poster", web , İsviçre 
Özköse, A. () "Sustainability of Urban Archeological Heritage in Anatolia A Proposal for a Management Plan for the city of Amasra", web , İsviçre 
Özköse, A. (2023) "Safranbolu Köylerinin Yöresel Mimarisi", İstanbul/Türkiye : YEM Yayınevi  
Özköse, A., Oana, G., Şahbaz, E., Tanış, K., Tanış, A.H. (2015) "European Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces", Petersburg/Almanya : VERLAG  
Özköse, A., Guı, O., Şahbaz, E., Tanış, K., Tanış, A.H. (2015) "Ewagloss European Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces", : Hornemann Institute  
AYSUN, Ö., CAN, H., ŞAKİR, M. (2010) "Safranbolu Yörükköyü Geleneksel Yaşam Biçimi ve Evleri", Türkiye : ANKARA  
Özköse, A., Guı, O., Şahbaz, E., Tanış, K., Tanış, A.H. (2015) "Materials", Kitap: Ewaglos European Illustrated Glossary for Conservation Terms of Wall Painting and Architectonic Surfaces, Petersberg/Almanya : Hornemann Institute  
Özköse, A., Gui, O., Şahbaz, E., Tanış, K., Tanış, A.H. (2015) "Construction", Kitap: Ewaglos European Illustrated Glossary for Conservation Terms of Wall Painting and Architectonic Surfaces, Petersberg/Almanya : MICHAEL IMHOF VERLAG  
Özköse, A., Gui, O., Şahbaz, E., Tanış, K., Tanış, A.H. (2015) "Comstruction", Kitap: European Illustrated Glossary for Conservation Terms of Wall Painting and Architectonic Surfaces, : VERLAG  
Özköse, A. (2001) "): “Yörük Köyü’nde Dünden Bugüne Koruma ve Onarım”", Kitap: Yörük Köyü Geleneksel Yaşam Biçimi ve Evleri Cilt II, Ankara/Türkiye : Kuban Matbaacılık ve Yayıncılık.  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Ewa Glos European Illstrated Glossary of Conservation Terms For Wall Paintings and Architectural Surfaces, 2015, Editör
(Uluslararası - Kitap) ANADOLU NUN AHŞAP EVLERİ, 2001, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) METU Journal of the Faculty of Architecture, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TÜRK İDARE DERGİSİ, 2015
Üye, Berkeley Historical Society, 2017-
Danışman, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, 2013-
Üye, Karabük Koruma Kurulu, 2010-2011
Başkan, TC Kültür Bakanlığı Karabük Koruma Kurulu, 2006-2010
Üye, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1987-
Üye, TMMOB Mimarlar Odası, 1984-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Türkiye Müzelerinde Korunma Sorunları
0 0 0 0 0 1 1
2
EKOLOJİK DEĞERLERİN SÜRDÜRÜLMESİNDE KIRSAL DEĞERLERİNKORUNMASININ ÖNEMİ VE KARABÜK-OVACIK AVLAĞIKAYA KÖYÜÖRNEĞİNDE BİR “EKO-MÜZE” DENEME PROJESİ
0 0 0 0 0 1 1
(2016) "Safranbolu'nun 23 Yıldır Korunmasına Katkılarınndan Dolayı" MAHALLİ İDARELER
(2000) "‘’En İyi Restorasyon Uygulaması 1. lik Ödülü’’" Safranbolu Gürmenler Evi Restorasyonu-
(1996) "En iyi restorasyon uygulaması" Antalya Mimarlar Odası
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Safranbolu Eski Çiçekler Konuk Evi Restorasyonu [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2018
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Karabük Üniv. Konukevi Ek Binası ,Yemekhane ve Mutfak Mimari Tasarımı [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2016
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Eski Müderrisler-Selim GÜLTAY evi Röleve,Restitüsyon ,Restorasyon Projeleri [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2015
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Lonca Konak-Müfide Dayan evi Röleve,Restitüsyon,Restorasyon Projeleri [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2015
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Recepgiller Evi Röleve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2015
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Erhan Başaran-Odabaşıgiller Evi Röleve Restitüsyon Restorasyon Projeleri [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2015
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): -Türkan Şenyüz- Eski Çeyrekgiller Evi Röleve,Restitüsyon Restorasyon Projeleri [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2015
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Yörükköyü Cebecigiller Evi Röleve ,Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2015
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Safranbolu Gürmenler Evi 2 (Eski Cinderenler Konağı 2) Röleve,Restitüsyon,Restorasyon Tadilatı Mimari Tasarımı [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2015
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Safranbolu Gürmenler Evi 1 (Eski Cinderenler Konağı 1)Restorasyon Tadilatı [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2015
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Karabük Üni. Konuk Evi -Eski Çiçekler Evi Restorasyon Tadilatı Mimari Tasarımı [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2015
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Yörükköyü Sipahigiller Konağı Restorasyon Projesi [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2014
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Karabük Zopran Köyü Çamaşırhane ve Çeşmesi Restorasyon Projesi [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2014
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Yörükköyü Allahın Kulu Evi,Restorasyon Projesi [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2014
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Safranbolu Ramsey AŞ Konuk Evi Tadilatı Mimari Tasarımı [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2014
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Karabük Üniv. Safranbolu FTGSTF-Mimarlık-Turizm Fakülteleri Mimari Tasarımı [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2012
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Lost Cultural Heritage as a Source of Tourism in Safranbolu Villages: Exhibition of Models, 24-10-2018
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Keep the Hammam Culture alive - My Dream Hammam”, 10-12-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: RÖLEVE VE RESTORASYON MAKETLERİ İLE SAFRANBOLU VE ÇEVRESİNDEKİ KÖYLERDE KÜLTÜREL MİRAS, 16-12-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Safranbolu Evleri Maket ve Fotoğraf Sergisi, 19-05-2016
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2015 5
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2015 5
Karabük Üniversitesi
2018 1
Eray Şahbaz
Karabük Üniversitesi
2014 - 2017 7
Müge Yakışık
-
2011 2
Tümay Güneş
Karabük Üniversitesi
2016 2
Oana Guı
Karabük Üniversitesi
2015 2
Muhammet Ali Heyik
Yozgat Bozok Üniversitesi
2016 - 2017 2
Havva Sacide Kılıç
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 2
Merve Karataş
-
2016 - 2017 2
Oana Gui
-
2015 2
İbrahim Bektaş
Kayseri Üniversitesi
2022 1
Elif Çetin
-
2018 1
Emre Karataş
-
2016 1
Gui Oana
-
2015 1
HERSEK CAN
-
2010 1
MERAKİ ŞAKİR
-
2010 1
Yakup Ertuğrul
-
2016 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
271.
49564 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
48.
4084 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
28.
2337 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49564
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4084
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2337
Anahtar Kelimeler Koruma, Yenileme ve Restorasyon, Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme, Kent Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 120 28 35 38 0 0 0 15 100
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 530 . 610 . 674 . 625 . - - - 640 . 271 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 77 . 192 . 188 . 196 . - - - 218 . 48 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 38 . 135 . 118 . 126 . - - - 151 . 28 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 9 . 50 . 54 . 55 . - - - 67 . 10 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 8 . 31 . 42 . 39 . - - - 53 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 7 . 27 . 28 . 27 . - - - 33 . 3 .
Toplam Yayın 5 7 4 6 0 0 0 1 1
Toplam Makale 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Toplam Bildiri 0 7 3 6 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Kitap Bölümü Yazarlığı 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 5 3 5 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri