img

Dr. Öğr. Üyesi Bahar SULTAN QURRAIE

  • Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık
  • Bina Bilgisi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, İran, Islami Azad Üniversitesi, , 2005, 2005
Lisans, İran, Islamic Azad University, Architecture, Architecture, 2004, 2008
Yüksek Lisans, İran, Islamic Azad University, Post Graduate Institute, Architecture, 2009, 2011
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, 2013, 2019
Araştırma Alanları
Mimari Tasarım, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri, Fiziksel Çevre Denetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, 2013, 2019
Yüksek Lisans, İran, Islamic Azad University, Post Graduate Institute, Architecture, 2009, 2011
Lisans, İran, Islamic Azad University, Architecture, Architecture, 2004, 2008
Lisans, İran, Islami Azad Üniversitesi, , 2005, 2005
İngilizce, YDS, 58, 2023/3 Ele, 2023
İngilizce, TOEFL PBT, 570, 2013
İngilizce, TOEFL PBT, 570, 2011
Türkçe, Diğer Belge, 90, 2010
Arapça, İyi, Belge Yok
Azerice, Çok İyi, Belge Yok
Farsça, Çok İyi, Belge Yok
Fransızca, Orta, Belge Yok
Çalıştay, Multi-Space, Sınırların Ayrılmadığı Komşuluk, Karabük, Türkiye, 17-03-2020, 20-03-2020
Çalıştay, Tekilden Çoğula, Karabük, Türkiye, 11-03-2020, 13-03-2020
Çalışma, Attending an event hosted by AA Tehran Visiting School, Tahran, İran, 03-03-2013, 07-03-2013
Kurs, DesignBuilder Simulation Training Course, Tabriz- İran, 13-05-2013, 16-05-2013
Sertifika, Attending the two-day conference/ Workshop of Energy Efficiency in Interior Architecture, Tabriz- İran, 09-04-2013, 11-04-2013
Seminer, Participating in International Architecture Workshop/Seminar on The City, Tahran, İran, 14-02-2012, 15-02-2012
Seminer, Participating in“2011 East Japan Earthquake and Lifeline Earthquake Engineering” workshop, Tebriz, İran, 10-10-2012, 11-10-2012
Değerlendirme, Calligraphy excellent certificate,, Iran Calligraphers Association, 17-05-2005, 17-05-2005
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimari Tasarım
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Fiziksel Çevre Denetimi
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2009-2013, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Islami Azad Üniversitesi, Mimarlık, Mimarlık
Kayıt Yok
Ahmad Rateb Alhrakı, Yüksek Lisans, THE IMPACT OF WIND CATCHER TYPOLOGY ON VENTILATION RATE OF BUILDINGS IN HOT, DRY CLIMATES: AN EXAM, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Maya Alı, Yüksek Lisans, SAVAŞ SONRASI MUSUL ESKİ KENTTE BİR EKOLOJİK KENTSEL DÖNÜŞÜM, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Samira Imanı, Yüksek Lisans, RÜZGAR BACALARININ ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ: YAZD'DE BİR KONUT ÖRNEĞİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Khaled Albaıoush, Yüksek Lisans, THE EFFECT OF BUILDING SHAPE AND ORIENTATION ON ENERGY PERFORMANCE: AN OPTIMISATION SOLUTION FOR SCH, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2022-2023, Mimaride Form, Lisans
2022-2023, Anlatım Teknikleri, Lisans
2022-2023, Enerji Etkin Bina Tasarımı, Yüksek Lisans
2022-2023, Temel Tasarım ve Proje 1, Lisans
2022-2023, Enerji ve Yapı Kabuğu Analizi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Mimaride Form, Lisans
2021-2022, Proje III, Lisans
2021-2022, Proje II, Lisans
2021-2022, Enerji ve Yapı Kabuğu Analizi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Anlatım Teknikleri, Lisans
2021-2022, Temel Tasarım ve Proje 1, Lisans
2021-2022, Enerji Etkin Bina Tasarımı, Yüksek Lisans
2020-2021, Proje II, Lisans
2020-2021, Temel Tasarım ve Proje 1, Lisans
2020-2021, Enerji ve Yapı Kabuğu Analizi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Enerji Etkin Bina Tasarımı, Yüksek Lisans
2019-2020, Bilim Felsefesi, Lisans
2019-2020, Kentsel Peyzaj Tasarımı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Temel Tasarım ve Proje 1, Lisans
2019-2020, Estetik ve Mimarlık, Lisans
2019-2020, Enerji Etkin Bina Tasarımı, Yüksek Lisans
2019-2020, Anlatım Teknikleri, Lisans
2019-2020, Enerji ve Yapı Kabuğu Analizi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
Kayıt Yok
Çocuk ve Mimarlık Ekseninde Çocuklarda Mekân Algısının ve Üç Boyutlu Düşünebilme Yetisinin Oluşturulması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2023
Kayıt Yok
Özeren, Ö., Özeren, E.B., Top, S.M., Qurraıe, B.S. (2023) "Learning-by-Doing using 3D printers: Digital fabrication studio experience in architectural education", Elsevier BV, (0) [SCI] DOI  
Qurraıe, B.S., Bakırhan, E.K. (2023) "Evaluation of facade systems in different climate zones regarding energy, comfort, emission, and cost", Arab Journal of Basic and Applied Sciences, 30 (1) p. 1 [SSCI] Link DOI  
POURAFKARI, S., QURRAIE, S.S., QURRAIE, B.S. (2022) "Deliberation of senses perceptions of blind in defining the location", Civilica, 21 (3)
Albaıoush, K., Qurraıe, B.S. (2022) "Energy Performance Optimization for A School Building in Syria According to Building Shape and Orientation", COMPUTATIONAL RESEARCH PROGRESS IN APPLIED SCIENCE & ENGINEERING (CRPASE), 8 (4) Link DOI  
Qurraıe, B.S. (2022) "The Effect of Colored Transparent Filters in Transmission of Solar Radiation of Building Facades", Innovative Renewable Energy","Sustainable Energy Development and Innovation, (0) DOI  
QURRAIE, B.S., Arslan, B. (2022) "Investigation of Thermal and Energy Performance of Double Skin Facades in Hot Climate Regions in Turkey", Computational Research Progress in Applied Science & Engineering, 8 (3)  
QURRAIE, B.S., KIRAÇ, B. (2022) "Evaluation of energy efficiencies of double skin façade systems and double skin green façade systems in Turkey", Evaluation of energy efficiencies of double skin façade systems and double skin green façade systems in Turkey, 79 (2) [SCI]  
QURRAIE, B.S. (2022) "Smart Window Design Tool: Daylight Transmission by Using Transparent Color Filters", COMPUTATIONAL RESEARCH PROGRESS IN APPLIED SCIENCE & ENGINEERING, 8 (1)  
QURRAIE, B.S., BEYHAN, F. (2022) "Investigating the Effect of Stained-glass Area on Reducing the Cooling Energy of Buildings (Case Study: Ankara)", COMPUTATIONAL RESEARCH PROGRESS IN APPLIED SCIENCE & ENGINEERING, 8 (1)  
Ercan, M.T., Kayılı, M.T., Qurraıe, B.S. (2021) "The Effects Of Green Roof On Heat Loss And Energy Consumption In The Buildings", CRPASE: Transactions of Civil and Environmental Engineering, 7 (4) pp. 1-8 Link DOI
Ercan, M.T., Kayılı, M.T., Qurraıe, B.S. (2021) "The Effects of Green Roof on Heat Loss and Energy Consumption in the Buildings", COMPUTATIONAL RESEARCH PROGRESS IN APPLIED SCIENCE & ENGINEERING, 7 (4) DOI  
Gezer, A.M.S., Qurraıe, B.S. (2021) "Karabük Kent Meydanı’ndaki “Meydan” Deneyimini Mekan Dizimi Yöntemi ile Değerlendirme", Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 3 (1) [TR Dizin] DOI  
GEZER, A.M.S., QURRAIE, B.S. (2021) "Karabük Kent Meydanı'ndaki "Meydan" Deneyimini Mekân Dizimi Yöntemi ile Değerlendirme", Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 3 (1)
QURRAIE, B.S. (2020) "The role of kinetic Facades in energy efficiency and sustainability in public buildings", Memar, 12 (3)  
Qurraıe, B.S. (2019) "Color Effect of Facades in Energy Efficiency of Buildings", (2019) "", Engineering Regime of East Azerbaijan publication, 0 (0, (0)  
QURRAIE, B.S., Beyhan, F. (2018) "Using a Shading Tool to Reform Window designing due to Solar Radiation", IJARE, 4 (1)  
QURRAIE, B.S. (2018) "Orosi glasses roles in sustainable architecture", Engineering Regime of East Azerbaijan publication, 5 (3)  
QURRAIE, B.S., QURRAIE, S.S. (2013) "Impact of the Quran in The Landscape of Islamic City", Civilica, 21 (3)  
QURRAIE, B.S., QURRAIE, S.S. (2013) "Absence of disability in Tabriz Urban Space (Case: Syed Ibrahim neighborhood of Tabriz)", Civilica, 21 (1)
Qurraıe, B.S. (2013) ""Absence of disability in Tabriz Urban Space (Case: Syed Ibrahim neighborhood of Tabriz)", , 21 (1)", Civilica, (0) Link  
Qurraıe, B.S. (2009) "Story of landscape", Civilica, 21 (2) Link  
Qurraıe, B.S. (2022) "The Effect of Colored Transparent Filters in Transmission of Solar Radiation of Building Facades",", WREC, WREN , Amerika Birleşik Devletleri, (Ağustos 2022
QURRAIE, B.S., ÇENGEL, M.A. (2020) "Investigation of Konya Mevlana Square and Its Surroundings Using Space Syntax Methodology", Research'20 International Architectural Studies Symposium , Türkiye, (Kasım 2020
GEZER, A.M.S., QURRAIE, B.S. (2020) "Rethinking Karabük City Square with Space Syntax Methodology", Research'20 International Architectural Studies Symposium , Türkiye, (Kasım 2020
Qurraıe, B.S. (2020) "Ankara Kızılay Meydanı'nın Mekân Dizim Yöntemi ile Okunması", Research'20 International Architectural Studies Symposium , Türkiye, (Aralık 2020
Qurraıe, B.S. (2020) "Safranbolu'da Şehir ve Bağlar Yerleşimlerinin 'Meydan' ve 'Meydanlaştırma' Kavramları Üzerinden Mekân Dizimi Yöntemiyle Okunması", Research'20 International Architectural Studies Symposiu , Türkiye, (Aralık 2020
POURAFKARI, S., QURRAIE, S.S., QURRAIE, B.S. (2014) "Deliberation of senses perceptions of blind in defining the location", International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development , Tabr'z, İran, (Ocak 2014
Qurraıe, B.S. (2014) "Impact of the Quran in the landscape design of Islamic cities", National Conference on Humanistic Architecture , İran, (Ocak 2014
QURRAIE, B.S., QURRAIE, S.S. (2013) ""Story of landscape".", The Second National Conference on Urban Development Over Time , İran, (Ocak 2013)
QURRAIE, B.S., QURRAIE, S.S. (2013) "Absence of disability in Tabriz Urban Space (Case: Syed Ibrahim neighborhood of Tabriz)", Sustainable Architecture and Urban Development Conference , Bukan, İran, (Haziran 2013
QURRAIE, B.S., QURRAIE, S.S. (2013) "Sustainable landscape Architecture: Architecture Implications of Historic Water Structures of Shoushtar City", SABS Conference , Nairobi, Kenya, (Aralık 2013
QURRAIE, B.S., QURRAIE, S.S. (2013) "The Sustainability in Reusing the Reuse Materials", Materials, City and Architecture Conference , Tehran, İran, (Aralık 2013
Qurraıe, B.S. (2013) "Story of landscape , İran, (Ocak 2013)", The Second National Conference on Urban Development Over Time , İran, (Ocak 2013
QURRAIE, B.S., QURRAIE, S.S. (2012) "Sustainable design and developing as the base of green building", GBCE , Çin, (Nisan 2012
QURRAIE, B.S., BEYHAN, F. () "Using a Shading Tool to Reform Window designing due to Solar Radiation", 7thICEMTS , Bahreyn, (Ocak 2018
Qurraıe, B.S., Ercan, M.T. (2022) "Investigations of Two Residences (Leed Certification)", Kitap: Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture, Amerika Birleşik Devletleri : Peter lang  
QURRAIE, B.S., Singery, M. (2022) "The Effect of Colored Transparent Filters in Transmission of Solar Radiation of Building Facades", Kitap: Sustainable Energy Development and Innovation, Türkiye :  
Özeren, Ö., Qurraıe, B.S. (2022) "EVALUATION OF ARCHITECTURAL STUDENTS' THOUGHTS ON TRANSFORMATION AND RE-USE PROJECTS USING AHP METHOD", Kitap: Transformation in Architecture, Amerika Birleşik Devletleri : Generis Publication  
Qurraıe, B.S., Kaya, F.Ç. (2021) "Rainwater Harvesting in Energy Efficient Building Design", Kitap: Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture, Türkiye : Peterlang  
QURRAIE, B.S. (2007) "Islamic Architecture Philosophy", Kitap: 3 Virtuoso" professional quarterly, İran : Tabriz University  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
(2023) "2. Mansiyon" İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(2022) "JÜRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ" İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası) Bilimsel Tasarım: Pencere [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2022
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2023 1
-
2023 1
Karabük Üniversitesi
2021 1
Karabük Üniversitesi
2021 2
-
2022 - 2023 2
-
2023 1
Saba SULTAN QURRAIE
Tabriz University (İran)
2012 - 2022 9
Merve Tuğba Ercan
-
2021 - 2022 3
AYŞE MERVE SARAÇOĞLU GEZER
Karabük Üniversitesi
2020 - 2021 2
Figen BEYHAN
Gazi Üniversitesi
2018 2
Shirin POURAFKARI
- (Avustralya)
2014 - 2022 2
Figen BEYHAN
Gazi Üniversitesi
2022 1
Betül KIRAÇ
Karabük Üniversitesi
2022 1
Büşra Arslan
Karabük Üniversitesi
2022 1
Maryam Singery
Texas University (Amerika)
2022 1
Mehmet Akif ÇENGEL
Karabük Üniversitesi
2020 1
Feride Çiğdem Kaya
-
2021 1
Khaled Albaıoush
-
2022 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
212.
49645 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
31.
4082 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
18.
2337 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49645
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4082
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2337
Anahtar Kelimeler Mimari Tasarım, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri, Fiziksel Çevre Denetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 20 0 120 70 150 140
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 639 . - 476 . 586 . 502 . 212 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 213 . - 85 . 163 . 108 . 31 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 144 . - 49 . 111 . 58 . 18 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 103 . - 24 . 65 . 42 . 11 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - 48 . - 17 . 39 . 21 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 2 0 5 3 6 3
Toplam Makale 0 0 0 1 0 0 2 5 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Toplam Bildiri 0 0 0 1 0 4 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 2 4 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 0 4 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri