img

Prof. Dr. Hacı Bayram SOY

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Siyasi Tarihi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1988, 1994
Yüksek Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 1996, 2002
Araştırma Alanları
, Avrupa Tarihi, Türk Dış Politikası, Siyasal Coğrafya
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 1996, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1988, 1994
İngilizce, KPDS, 84, Güz, 1999
Almanca
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasi Tarih
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasi Tarih Avrupa Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasi Tarih Türk Dış Politikası
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasi Tarih Siyasal Coğrafya
2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2016-2022, Profesör, Tam Zamanlı, Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2011-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih, Türkiye
2008-2011, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2002-2008, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
1999-2002, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Türkiye
1994-1999, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2014-2015, Dekan Yardımcısı, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye
2014-2015, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye
2014-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye
2014-2015, Fakülte Kurulu Üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye
2012-2016, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye
2011-2013, Enstitü Müdürü, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye
2011-2013, Öyp Koordinatörü, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye
2009-2011, Bölüm Başkan Yardımcısı, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye
Gülhan Barış Çakmak, Yüksek Lisans, Lozan Konferansı'nda Türk-Rum nüfus mübadelesi ve sonrasında Türkiye'deki gayri mübadillerin durumu, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Sedat Kızıloğlu, Yüksek Lisans, İsrail'in kuruluşundan günümüze Arap-İsrail mücadeleleri ve Türkiye-İsrail ilişkileri, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
2022-2023, Siyasi Tarih I, Lisans
2022-2023, Türkiye-Amerika İlişkileri, Lisans
2022-2023, 19. Yüzyılda Uluslararası Sistem Büyük Güçler ve Osmanlı İmparatorluğu, Yüksek Lisans
2015-2016, Uluslararası İlişkiler Tarihi I, Lisans
2015-2016, Uluslararası İlişkiler Tarihi II, Lisans
2015-2016, Siyasî Tarih, Lisans
2015-2016, 19. Yüzyılda Büyük Güç Müdaleleri, Yüksek Lisans
2015-2016, İmparatorluk ve Emperyalizm, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Sömürgecilik ve Emperyalizm, Lisans
2015-2016, Comparative History of Civilizations, Lisans
2009-2010, Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi, Lisans
2009-2010, Yakınçağ Dünya Tarihi, Lisans
2009-2010, Coğrafi Keşifler ve Sömürgecilik Tarihi, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Soy, H.B. (2015) "1877 1878 Osmanlı Rus Savaşı ndan NATO Üyeliğine Boğazlar Sorunu ve Türkiye nin Batı ile İttifakı", Karadeniz Araştırmaları, (45) pp. 181-210 [TR Dizin]  
Soy, H.B. (2014) "Almanya nın Osmanlı Ermenilerine Yönelik Siyaseti 1888 1918", Yeni Türkiye, 2 (61) pp. 1163-1183  
Soy, H.B. (2014) "Satılık İmparatorluk Britanya İmparatorluğu nun Tasfiyesi", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2) pp. 7-32  
Soy, H.B. (2008) "Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivine Göre II Wilhelm Döneminde Almanya nın Osmanlı Ermenilerine Yaklaşımı 1914 e Kadar", Karadeniz Araştırmaları, (0)  
Soy, H.B. (2008) "Kudüs teki Erlöserkirche nin Açılışı II Wilhelm in İkinci Doğu Seyahatindeki 1898 Dinî Motifler", Tarih ve Toplum, (0)  
Soy, H.B. (2008) "1908 Jön Türk Devrimine İngiltere nin Yaklaşımı", Doğu Batı, (0)  
Soy, H.B. (2007) "Lord Palmerston un Osmanlı Toprak Bütünlüğünü Koruma Siyaseti", Türkiyat Araştırmaları, (0)  
Soy, H.B. (2007) "Milliyetçilik Milliyetçiliğin Kurdudur Arap ve Türk Milliyetçilikleri Örneği", Eski Yeni, (0)  
Soy, H.B. (2007) "Birinci Dünya Savaşı ndan İkinci Irak Savaşı na Orta Doğu Medeniyetler Çatışması mı Çıkar Mücadelesi mi", Doğu Batı, (0)  
Soy, H.B. (2007) "İttihad ve Terakki nin II Wilhelm e Sundukları Bir Mektup", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları, (0)  
Soy, H.B. (2006) "1895 te Lord Salisbury nin Almanya ya Osmanlı Devleti ni Paylaşma Teklifi", Türkiyat Araştırmaları, (0)  
Soy, H.B. (2005) "Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Orta Doğu da Alman İngiliz Mücadelesi", Türkiye Günlüğü, (0)  
Soy, H.B. (2005) "Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti nin Büyük Güçlerle Yaptığı İttifak Görüşmesi ve Savaşa Girmesi", Türklük Araştırmaları, (0)  
Soy, H.B. (2004) "Arap Milliyetçiliği Ortaya Çıkışından 1918 e Kadar", Bilig, (0) [TR Dizin]  
Soy, H.B. (2000) "Anadolu ve Bağdat Demiryolu Çerçevesinde Osmanlı Alman Yakınlaşması", Yeni Türkiye, (0)  
Soy, H.B. (2015) "Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'ni Parçalamak İçin mi Yapıldı?", Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi: 100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası , (pp. 27-41), Çanakkale, Türkiye, (Nisan 2015
Soy, H.B. (2014) "The Ottoman Image in Germany during the First World War", International Workshop of The First World War in Eurasia , Ankara, Türkiye, (Ekim 2014
Soy, H.B. (2014) "Reflections of the Ottoman German Convergence on Cartoons During the Reign of Abdulhamid II", 2nd TUGFOH Symposium: Cultural images and objects in everyday life , Bochum, Almanya, (Kasım 2014
Soy, H.B. (2008) "1895'te Lord Salisbury'nin Almanya'ya Osmanlı Devleti'ni Paylaşma Teklifi", Uluslararası Osmanlı'dan Lozan'a Batı'nın Paylaşım Projeleri Sempozyumu , (pp. 486-503), Ankara, Türkiye, (Şubat 2008
Soy, H.B. (2008) "1908 Jön Türk Devrimi'ne İngiltere'nin Yaklaşımı", Uluslararası 1908-2008 Jön Türk Devrimi'nin 100. Yılı Kongresi , (pp. 13-16), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2008
Soy, H.B. (2004) "Almanya nın Osmanlı Devleti Üzerinde İngiltere ile Nüfuz Mücadelesi 1890 1914", Ankara/Türkiye : Phoenix Yayınevi   
Soy, H.B. (2017) "II. Abdülhamid Dönemi Karikatürlerinde Osmanlı-Alman Yakınlaşmasının Yansımaları", Kitap: Avrupa Tarihinde Türk Eli, Ankara/Türkiye : Hacettepe Üniversitesi Yayınları  
Soy, H.B. (2016) "Soğuk Savaş Dönemi (1945-1989)", Kitap: Yakınçağ Avrupa Tarihi, Eskişehir/Türkiye : Anadolu Üniversitesi Yayınları  
Soy, H.B. (2016) "Sovyetler Birliği'nin Çöküşünden Günümüz Avrupası'na", Kitap: Yakınçağ Avrupa Tarihi, Eskişehir/Türkiye : Anadolu Üniversitesi Yayınları  
Soy, H.B. (2010) "Almanya İmparatoru II. Wilhelm'in İkinci Doğu Seyahati", Kitap: İki Dost Hükümdar Sultan II Abdülhamid Kaiser II Wilhelm, Türkiye : TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları  
Soy, H.B. (2002) "II. Wilhelm, Weltpolitik ve II. Abdülhamid", Kitap: Türkler, Türkiye : Yeni Türkiye Yayınları  
Soy, H.B. (2002) "Wilhelm II, Weltpolitik and Abdulhamid II", Kitap: The Turks, Türkiye : Yeni Türkiye  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Karadeniz Araştırmaları, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ankara Üniversitesi DTCF, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ankara Üniversitesi OTAM, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Belleten, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) UİK Uluslararası İlişkiler, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Çankırı Araştırmaları Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sakarya Üniversitesi Akademik İncelemeler Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Siyasi Tarih 157
Anahtar Kelimeler Avrupa Tarihi, Türk Dış Politikası, Siyasal Coğrafya
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 20 40 40 0 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 439 . 438 . 504 . - - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 362 . 365 . 397 . - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 34 . 30 . 36 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 18 . 14 . 19 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 27 . 23 . 27 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 5 . 4 . 8 . - - - - - -
Toplam Yayın 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Toplam Makale 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri