img

Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan KARAKURLUK

  • Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi
  • Radyo, Televizyon ve Sinema
  • Radyo ve Televizyon

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
8
Atıf
0
h-index
0
Proje
1
Google Scholar
Yayın
4
Atıf
4
h-index
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yeni Medya Anasanat Dalı (Sy), 2013, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Tasarım (Yl) (Tezli) (İngilizce), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2005, 2009
Araştırma Alanları
Video Tasarımı, Film Yapım-Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yeni Medya Anasanat Dalı (Sy), 2013, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Tasarım (Yl) (Tezli) (İngilizce), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2005, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 96, 2012-KPDS , 2012
İngilizce, KPDS, 87, 2009-KPDS , 2009
Röportaj, Bir Cumhuriyet Kenti Olan Karabük Kültür Sanat Merkezi Olabilir, Bölgenin Sesi Gazetesi, 15-01-2024, 15-01-2024
Sohbet Yazısı, Mukarnas, Mor Kültür ve Sanat, 01-08-2023, 01-08-2023
Konuşmalarım, 20. Uluslararası Altın Safran Film Festivali'nde Söyleşi, Türkiye, Karabük, Safranbolu, 27-09-2019, 27-09-2019
Sertifika, Erasmus Personel Hareketliliği Sertifikası, Romanya, Köstence, 11-05-2015, 13-05-2015
Kongre Düzenleme, Bilkent Üniversitesi İletişim ve Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Öğrenci Konferansı, Türkiye, Ankara, Çankaya, 15-06-2010, 18-06-2010
[UAK] Güzel Sanatlar Sinema Video Tasarımı
[UAK] Güzel Sanatlar Sinema Film Yapım-Yönetimi
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
2012-2019, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Türkiye
2020-2022, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2019, Program Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Emrah Akyürek, Yüksek Lisans, Akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarında kullanımının hükümlü ve tutuklular üzerindeki etkisi ACEP: Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Disiplinlerarası İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fırgat Sadıglı, Yüksek Lisans, Azerbaycan sinemasından bir örnek: Sahilsiz Gece filminin göstergebilimsel analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Disiplinlerarası İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
2022-2023, Yaratıcı Yazarlık, Lisans
2022-2023, Dünya Sinema Tarihi, Lisans
2022-2023, Sinema, Oyun ve Modernite, Yüksek Lisans
2022-2023, Görsel Kültür ve İletişim Araştırmaları, Yüksek Lisans
2022-2023, Mitoloji ve Kutsal Metinler, Lisans
2022-2023, Sanat Tarihi, Lisans
2022-2023, Sinemada Tür, Lisans
2022-2023, Dijital Oyun Çalışmaları, Yüksek Lisans
2021-2022, Grafik Tasarım, Lisans
2021-2022, Sinema, Oyun ve Modernite, Yüksek Lisans
2021-2022, Dünya Sinema Tarihi, Lisans
2021-2022, Televizyon Draması, Ön Lisans
2021-2022, Sanat Tarihi, Lisans
2021-2022, Mitoloji ve Kutsal Metinler, Lisans
2021-2022, Görsel Kültür ve İletişim Araştırmaları, Yüksek Lisans
2020-2021, Televizyon Draması, Ön Lisans
2020-2021, Görsel Kültür ve İletişim Araştırmaları, Yüksek Lisans
2020-2021, Grafik Animasyon, Ön Lisans
2019-2020, Fotoğraf II, Lisans
2019-2020, Değerler Eğitimi, Lisans
2019-2020, Fotoğraf Teknikleri, Ön Lisans
2019-2020, Grafik Animasyon, Ön Lisans
2019-2020, Televizyon Draması, Ön Lisans
2018-2019, Bilgisayarda Resim İşleme, Ön Lisans
2018-2019, Değerler Eğitimi, Ön Lisans
2018-2019, Fotoğraf Teknikleri, Ön Lisans
2018-2019, Grafik Animasyon, Ön Lisans
2018-2019, Televizyon Draması, Ön Lisans
2017-2018, Mesleki İngilizce II, Ön Lisans
2017-2018, Değerler Eğitimi, Ön Lisans
2017-2018, Fotoğraf Teknikleri, Ön Lisans
2017-2018, Fotoğrafçılık, Lisans
2017-2018, Fotoğrafta Kompozisyon, Ön Lisans
2017-2018, Bilgisayarda Resim İşleme, Ön Lisans
2017-2018, Grafik Animasyon, Ön Lisans
2017-2018, Televizyon Draması, Ön Lisans
2017-2018, Mesleki Bilgisayar, Ön Lisans
2016-2017, Fotoğrafta Kompozisyon, Ön Lisans
2016-2017, Mesleki İngilizce II, Ön Lisans
2016-2017, Mesleki İngilizce I, Ön Lisans
2016-2017, Bilgisayarda Resim İşleme, Ön Lisans
2016-2017, Grafik Animasyon, Ön Lisans
2016-2017, Fotoğraf Teknikleri, Ön Lisans
2016-2017, Televizyon Draması, Ön Lisans
2016-2017, Mesleki Bilgisayar, Ön Lisans
2015-2016, Televizyon Draması, Ön Lisans
2015-2016, Mesleki Bilgisayar, Ön Lisans
2015-2016, Mesleki İngilizce II, Ön Lisans
2015-2016, Bilgisayarda Resim İşleme, Ön Lisans
2015-2016, Mesleki İngilizce I, Ön Lisans
2015-2016, Fotoğraf Teknikleri, Ön Lisans
2014-2015, Yabancı Dil II, Ön Lisans
2014-2015, Mesleki İngilizce II, Ön Lisans
2014-2015, Mesleki Bilgisayar, Ön Lisans
2014-2015, Yabancı Dil I, Ön Lisans
2014-2015, Bilgisayarda Resim İşleme, Ön Lisans
2014-2015, Mesleki İngilizce I, Ön Lisans
2014-2015, Televizyon Draması, Ön Lisans
2013-2014, Mesleki İngilizce II, Ön Lisans
2013-2014, Mesleki İngilizce I, Ön Lisans
2013-2014, Mesleki Bilgisayar, Ön Lisans
2012-2013, Mesleki İngilizce II, Ön Lisans
2012-2013, Yabancı Dil II, Ön Lisans
Kayıt Yok
Gelişim Çağındaki Çocukların Film İzleme Alışkanlıklarının Şekillenmesinde Popüler Sinema Algısı Etkisinin Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Kayıt Yok
Akyürek, E., Karakurluk, B. (2023) "Hükümlü ve Tutukluların İslah Sürecinde Yeni Medyanın Rolü: ACEP Projesi", Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, (3) pp. 521-535 [SCI] DOI   
Karakurluk, B. (2022) "Direniş Karatay (2018) Filminin Ahilik Anlatısı Bakımından İncelenmesi", Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, (8) pp. 216-228 [TR Dizin] Link    
Karakurluk, B. (2021) "Neil French’in UBS Reklamlarından Ozymandias’ın Auteur Eleştiri ve Edebi Metin Odaklı Çözümlemesi", Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi (INJOCMER), 1 (1) pp. 1-17 Link   
Karakurluk, B. (2023) "WIM WENDERS’IN PARİS, TEXAS FİLMİNİN PASCAL BONİTZER’İN FİLM KURAMLARI ÜZERİNDEN ÇÖZÜMLENMESİ", 6. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS , (pp. 96-108), Ankara, Türkiye, (Eylül 2023
Karakurluk, B. (2023) "CANIM BABACIĞIM BELGESEL FİLMİNDE POSTMODERN PLAYFULNESS (OYUNBAZLIK) KULLANIMININ BELGESELİN GERÇEKLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", 2. INTERNATIONAL BOĞAZİÇİ SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS , (pp. 51-59), İstanbul, Türkiye, (Ekim 2023
İnce, M., Karakurluk, B., Ak, M., Sabuncu, S. (2018) "Gelişim Çağındaki Çocukların Film İzleme Alişkanlıklarının Şekillenmesinde, Popüler Sinema Algısı Ve Nitelikli Filmlerin Etkisinin Belirlenmesi", 1. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 785-830), Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Karakurluk, B. (2023) "Tasavvuf ve Sinema", Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Karakurluk, B. (2023) "Şefik Yılmaz Dizdar: Bir Başarı Öyküsü", Karabük/Türkiye : Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Communication and Media Research (INJOCMER), 2021, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi (INJOCMER), 2023
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of History Culture and Art Research, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Erciyes İletişim Dergisi, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, 2020
Yönetim Kurulu Üyesi, Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2013-2014
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
(Uluslararası) Moderatör, Belgesel Filmde Kurgu ve Hikaye Anlatıcılığı, 20. Uluslararası Altın Safran Film Festivali, 09-2019
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Müzik Video Kliplerinde Öykü Anlatımı Gösterim ve Söyleşi, 16-10-2023
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 2023 Hazreti Mevlana Yılı Fotoğraf Yarışması, 20-08-2023
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Mukarnasın İzinde: Türkiye - İran Fotoğraf Sergisi, 09-06-2023
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: 1. Ulusal Zanaat Sanat ve Tasarım Dili olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı / Düzenleme Kurulu Üyeliği, 23-05-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: Emek Temalı Fotoğraf Yarışması / Yarışma Komite Üyeliği, 31-05-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Diğer: 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali / Festival Danışmanlığı, 08-06-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Diğer: 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali / Proje Yarışması Jüri Üyeliği, 16-09-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: ICAN/HANNA International Film Festival / Adım Adım (Step by Step) Müzik Video Klip, 03-03-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Diğer: 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali / Festival Komitesi Üyeliği, 25-09-2020
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: Yaşayan Karabük Fotoğraf ve Slogan Yarışması, 07-02-2020
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Logo Yarışması, 10-04-2020
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Adım Adım (Mert Nadir) Müzik Video Klip, 19-06-2020
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: BRTV / Batı Karadeniz Ekonomi Televizyon Programı, 01-03-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Batı Karadeniz Ekonomi Televizyon Programı, 22-02-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Diğer: 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali / Proje Yarışması Jüri Üyeliği, 25-09-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Kafamda Cehennem (Kayra) Müzik Video Klip, 25-01-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Hatıra Müzesi (90 BPM) Müzik Video Klip, 08-03-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Olmadım Say (Kayra) Müzik Video Klip, 22-04-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: 1. Afyonkarahisar Film Festivali / Ön Jüri Üyeliği, 04-05-2018
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Canımsın (Hasan Alp) Müzik Video Klip, 04-09-2018
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Karabük Üniversitesi Tanıtım Filmi / Kurgu, 01-05-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: Karabük Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı 4. Film Şenliği, 03-06-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Ahmak (Ados) Müzik Video Klip, 11-05-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Kredi ve Yurtlar Kurumu Sinema Atölyesi, 19-03-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 3. SETEM Akademi BAK Ödülleri / Turab Belgesel Filmi / Kurgu, 16-12-2015
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 16. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali / Karanlıkta Kısa Filmi, 17-11-2015
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali / Turab Belgesel Filmi / Kurgu, 22-10-2015
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 16. Uluslararası Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali / Turab Belgesel Filmi / Kurgu, 09-10-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 9. Özgür Film Festivali / Turab Belgesel Filmi / Kurgu, 12-06-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: Karabük Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı 3. Film Şenliği, 29-05-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 2. Art Nicomedia Kısa Film Günleri / Karanlıkta Kısa Filmi, 26-05-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Silhouette 1. Ulusal Kısa Film Festivali / Karanlıkta Kısa Filmi, 11-05-2015
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: İnönü Üniversitesi Uluslararası 8. Kısa Film Festivali / Turab Belgesel Filmi / Kurgu, 04-05-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Bir Nefes Vatan Kamu Spotu / Görüntü Yönetmeni, 01-04-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Karabük Üniversitesi Karanlıkta Filmi Gösterimi ve Söyleşisi, 04-03-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Akdeniz Üniversitesi 5. Kısa Film Günleri / Karanlıkta Kısa Filmi, 09-03-2015
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 5. Balkan Film & Food Festival / Karanlıkta (In the Dark) Kısa Filmi, 14-09-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Mami Kısa Filmi, 01-02-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Karanlıkta Kısa Filmi, 04-03-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Turab Belgesel Filmi, 01-03-2014
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Müzik Klibi Nasıl Yapılır Atölyesi, 15-03-2014
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Karabük Üniversitesi Reklam Filmi, 01-06-2014
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): İşte Budur Gerçek Farkımız Bizim Müzik Video Klip, 29-05-2014
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Çocuk (Yener Çevik) Müzik Video Klip, 11-07-2014
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Kendin Ol (Joker) Müzik Video Klip, 25-08-2014
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Bağışla Annem (Hasan Alp) Müzik Video Klip, 09-05-2014
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Tanıtım Filmi, 01-03-2014
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Kredi ve Yurtlar Kurumu Sinema Atölyesi, 02-12-2013
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Mertel Kasetçilik (Farazi & Kayra) Müzik Video Klip, 19-01-2012
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Kamber (Ados) Müzik Video Klip, 20-10-2012
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Das Kapital Animasyonu, 11-06-2011
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): O, Kes ve Ben (Ze & Kode feat. Lazra) Müzik Video Klip, 14-06-2011
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Alt Geçit (Farazi & Kayra) Müzik Video Klip, 13-08-2011
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Safranbolu Belgeseli, 05-12-2008
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Klozetin Tepesinde Hayat Muhasebesi (Farazi & Kayra) Müzik Video Klip, 08-10-2008
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Emrah Akyürek
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı 5755
YÖKSİS Bilim Alanı Sinema 262
Anahtar Kelimeler Video Tasarımı, Film Yapım-Yönetimi, Sinema Kuramları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 10 0 0 15 15 235 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 533 . - - 610 . 609 . 361 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 139 . - - 158 . 178 . 35 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 33 . - - 31 . 38 . 2 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 24 . - - 25 . 23 . 1 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - 29 . - - 26 . 29 . 2 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 1 0 0 1 1 5 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Toplam Bildiri 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri