img

Doç. Dr. Beyza ONUR

  • Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık
  • Bina Bilgisi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2003, 2008
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2012, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2003, 2008
Araştırma Alanları
, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem, Mimari Tasarım
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2012, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2003, 2008
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2003, 2008
İngilizce, YÖKDİL, 75, 05 Mart 20, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 75, 2017
İngilizce, ÜDS, 60, Bahar, 2008
Seminer, Karabük Üniversitesi Mimarlık Konuşmaları/4, Safranbolu, 08-05-2021, 08-05-2021
Konuşmalarım, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dünya Mimarlık Günü Etkinlikleri (Online Panel), Pandemide Çalışm, Online, 07-11-2020, 07-11-2020
Kongre Düzenleme, Research2020 Kongre Eş Başkanı, Karabük Üniversitesi, 18-11-2020, 21-11-2020
Konuşmalarım, Mimarlık Eğitimi ve Genç Mimarların Çalışma ve İstihdam Koşulları (Panel), Gaziantep, 17-10-2019, 17-10-2019
Konuşmalarım, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dünya Mimarlık Günü Etkinlikleri, Ankara, 18-10-2018, 18-10-2018
Kongre Düzenleme, 1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı (ITCAC 2018), Safranbolu, 24-10-2018, 27-10-2018
Sertifika, Ka Temel Fotoğraf Atölyesi, Ankara, 26-09-2017, 29-10-2017
Sertifika, Ka Temel Fotoğraf Atölyesi, Ankara, Türkiye, 11-09-2017, 30-12-2017
Çalıştay, Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları Eğitimi (2016), Antalya, 17-04-2016, 23-04-2016
Çalıştay, Monolithic 4. Beton Tasarım Yarışması Atölyesi (2010), Yıldız Teknik Üniversitesi /İstanbul, 11-06-2010, 14-06-2010
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimari Tasarım
2018-2018, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2013-2017, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2009-2011, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Türkiye
2023-, Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık, Bina Bilgisi, Türkiye
2023-, BAP Komisyon Üyesi, Karabük Üniversitesi, Mimarlık, Türkiye
2021-2022, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, Türkiye
2018-, Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi, Karabük Üniversitesi, Mimarlık, Mimarlık, Mimarlık, Türkiye
2018-2019, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, Türkiye
Nur Banu Ulusoy Evlekoğlu, Yüksek Lisans, KARABÜK – YENİŞEHİR'DE MODERN YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE MİMAR/ARKİTEKT DERGİSİNİN ROLÜ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Semih Özer, Yüksek Lisans, DEMOKRATİK BİR TASARIM YÖNTEMİ OLARAK KULLANICI KATILIMLI MODELİN KAMUSAL MEKÂNLAR ÜZERİNDEN DEĞERLE, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sema Tuba Özmen, Yüksek Lisans, Osmanlı Devleti'nde Erk ve İdeolojinin Temsili Olarak Hükûmet Konakları:Safranbolu HükûmetKonağı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2021-2022, Mimarlık Sosyolojisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Mimarlık Sosyolojisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Mimar Sinan ve Eserleri, Lisans
2019-2020, İdeoloji ve Mimarlık, Yüksek Lisans
2019-2020, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2019-2020, Fotoğrafçılık, Lisans
2019-2020, Araştırma Yöntemleri, Lisans
2019-2020, Mimari Proje II, Lisans
2019-2020, Çağdaş Türk Mimarları, Lisans
2019-2020, Mimari Proje IV, Lisans
2019-2020, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2018-2019, Mimari Proje V, Lisans
2018-2019, Çağdaş Mimarlık Akımları, Lisans
2018-2019, Mimari Anlatım Teknikleri, Lisans
2018-2019, Mimarlığa Giriş, Lisans
2018-2019, Mimari Proje V, Lisans
2018-2019, MİMARİ PROJE 3, Lisans
2018-2019, FOTOĞRAFÇILIK, Lisans
2018-2019, MİMARİ PROJE 1, Lisans
2018-2019, MİMARLIĞA GİRİŞ, Lisans
2018-2019, MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ, Lisans
2017-2018, Mimarlık Tarihi I, Lisans
2017-2018, MİMAR SİNAN VE DÖNEMİ, Lisans
2017-2018, Mimar Sinan ve Dönemi, Lisans
2017-2018, MİMAR SİNAN VE DÖNEMİ, Lisans
2015-2016, Mimari Proje II, Lisans
Yurtdışı, Polonya, Szczecin, West Pomeranian University of Technology, 02-2014, 07-2014
Çocuk ve Mimarlık Ekseninde Çocuklarda Mekân Algısının ve Üç Boyutlu Düşünebilme Yetisinin Oluşturulması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2023
OSMANLI DEVLETİ'NDE ERK VE İDEOLOJİNİN TEMSİLİ OLARAK HÜKÛMET KONAKLARI: SAFRANBOLU HÜKÛMET KONAĞI ÖRNEĞİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Talas Amerikan Koleji Binaları Belgeleme Çalışmaları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2011-2012
Kayıt Yok
Onur, B. (2023) "Class and space: Residential differentiation in industrial city Karabük", GRID Architecture, Planning and Design Journal, 6 (1) pp. 56-81 Link DOI  
ONUR, B. (2022) "Concept as the Activist of Creativity in Architectural Design: Exploring Factors Affecting Concept Formation Using the Structural Equation Model", Periodica Polytechnica Architecture, 53 (3) pp. 220-231 Link DOI  
ÖZER, S., ONUR, B. (2022) "Demokratik Bir Tasarım Yöntemi Olarak Kullanıcı Katılımlı Modelin Karabük Valilik Binası Üzerinden Değerlendirilmesi", International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 8 (56) pp. 435-448 Link DOI  
ONUR, B. (2022) "Mimarlık ve Sosyoloji Arakesitinde Mimarın Simgesel Sermayesi", International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences (JOSHAS JOURNAL), 8 (49) pp. 182-192 Link DOI  
ÖZMEN, S.T., ONUR, B. (2021) "Government houses as presentation of power and ideology in the Ottoman State: The case of Safranbolu Government House", Journal of Awareness, 6 (3) pp. 133-145 Link DOI  
Onur, B. (2021) "Endüstri Kenti Karabük’ün Modern Mahallesi Yenişehir’de Konut Tipolojileri", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (23) pp. 666-677 [TR Dizin] Link DOI  
Onur, B. (2021) "Karabük’te Modernleşme Süreci ve Çamkent Yapı Kooperatifi", Journal of Awareness, 6 (2) pp. 185-198 Link DOI  
ONUR, B., KAYILI, M.T. (2021) "Sürdürülebilir Kent Arayışında Bir Stüdyo Deneyimi: Ekotopya", International Social Sciences Studies Journal, 7 (85) Link DOI  
Onur, B. (2020) "From "Port City" to "City with Port": Urban Politics and Transformation of Urban Space in Inebolu from 19 th Century to 20 th Century", Atlas Journal, 6 (28) pp. 411-425 Link DOI  
ONUR, B., Özeren, Ö. (2020) "21. YÜZYIL TÜRKİYE'SİNDE TARİHSİCİ MİMARLIĞIN İZİ: ÜNİVERSİTE GİRİŞ (NİZAMİYE) KAPILARI", EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, 7 (3) pp. 44-55 Link  
Onur, B. (2020) "Gösterge-Mimarlık İlişkisi Bağlamında "İkonik" ve "Kitsch" Kavramlarını Yeniden Düşünmek", Online Journal of Art and Design, 8 (4) pp. 216-226 Link  
Onur, B. (2019) "İskandinav Mimarlığında Estetik: Plastik ve Anlamsal Biçim Analizi", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 8 (3) pp. 465-479 [ESCI] Link  
Onur, B. (2019) "Mimarın Mesleki Kimlik Algısının Boyutları", ITOBIAD, 8 (1) pp. 151-162 [TR Dizin]  
Onur, B. (2018) "2000 Sonrası Türkiye’de Neo-liberal Ekonomi Politikalar Mimarlık ve Mimarlar", Journal of the Human and Social Science Researches, 7 (3) pp. 2118-2130  
Onur, B. (2018) "Beyaz Yakalı Üretken İşçi Olarak Mimar", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (61) pp. 512-518  
Onur, B. (2018) "“MİMAR”IN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLATISI", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (60) pp. 583-590  
Onur, B., Duggan, B.C. (2017) "Kayseri’de Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) Tarafından Üretilen Konut Kooperatiflerinin Nicel Gelişimi (1950-1980)", Journal of History Culture and Art Research, 6 (3) pp. 696-712 [ESCI] Link DOI  
Biçer, Z.Ö.P., Onur, B., Ergen, Z., Özsoy, E.A. (2011) "Toplu Konutlarda Yapım Aşamasında Karşılaşılan Problemlerin Belirlenmesine Yönelik Alan Çalışması: Erciyes Üniversitesi TOKİ Konutları", TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, 9 (10) pp. 81-89  
Onur, B. (2022) "Bir Heterotopik Mekan Olarak Hapishane Yapıları", 7. ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (ICAR) , Türkiye, (Ocak 2022
ONUR, B. (2022) "SOSYAL TABAKALAŞMA BAĞLAMINDA MİMARLIK MESLEK ÖRGÜTLENMELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ", 7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES , (pp. 368-370), Gaziantep, Türkiye, (Ocak 2022
Ulusoy, N.B., Onur, B. (2020) "MİMARİ ÜRETİM - MİMARLIK BASINI İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KARABÜK-YENİŞEHİR’DE MODERN MİMARLIK HAREKETLERİNİN İRDELENMESİ", RESEARCH 2020 ULUSLARARASI MİMARLIK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU , Karabük, Türkiye, (Kasım 2020
Özmen, S.T., Onur, B. (2020) "19. Yüzyıl Osmanlı'da İdeolojinin Mimari Temsili Olarak Hükümet Konakları: Safranbolu Hükümet Konağı Örneği", (Research2020) International Symposium of Architectural Research , Karabük, Türkiye, (Kasım 2020
Onur, B. (2019) "Türkiye'de İnşaat Sektöründe Dönüşüm ve Mimarlık Eğitimi", Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi (KİE 2019) , Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2019
Onur, B. (2018) "Mimarlık meslek insanı olarak mimarın tarihsel değişim ve dönüşümü", International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2018) , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
ONUR, B. (2018) "İSKANDİNAV MİMARİSİ ESTETİĞİNİN PLASTİK VE ANLAMSAL BİÇİM ANALİZİ", ICOESS 2018 , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Onur, B., Özden, D. (2018) "Prestijli konut" satışında mekânsal deneyime karşın reklam faktörü: Ankara örneği", International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2018) , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Kayılı, M.T., Işıkoğlu, B.O. (2018) "Sürdürülebilir Şehir Kurgusu Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Eflani İçin İrdeleme", 1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı (ITCAC 2018) , (pp. 61), Safranbolu, Türkiye, (Kasım 2018
Onur, B. (2017) "Türkiye’de yapı üretimi ve kentleşmenin tarihi arka planı(1923- 1980)", International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2017) , (pp. 11), Antalya / Alanya, Türkiye, (Ağustos 2017
Onur, B. (2017) "Bütünleşik performans kavramının eğitim araçları veyöntemleri bağlamında incelenmesi: Bauhaus tasarım okulu örneği", InternationalCongress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2017) , (pp. 25), Antalya Alanya, Türkiye, (Ağustos 2017
Kayılı, M.T., Onur, B., Özmen, E.F. (2016) "İKİ FARKLI KENTTE UYGULANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL MEKÂN OLUŞUMU BAĞLAMINDA İRDELENMESİ", URBAN 2016 , (pp. 246-254), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016
Kayılı, M.T., Onur, B., Özmen, E.F. (2016) "KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE SOSYAL DONATI ALANI MEMNUNİYETİ KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ", URBAN 2016 , (pp. 288-300), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016
Onur, B., Özden, D. (2016) "Küreselleşme Sürecinde Değişen Kent Kavramı ve Konut Siteleri Kullanıcıların Kentsel Yaşam Farkındalığı ve Memnuniyet Analizi Ankara Çukurambar Örneği", IMSEC 2016 , (pp. 2460-2468), Adana, Türkiye, (Ekim 2016
Onur, B. (2016) "Kayseri nin Mimarlık Ortamında Modernin Takibi Mimarlar Ve Diğer Meslek Gruplarının Etkinlikleri 1950 1980", IMSEC 2016 , (pp. 2450-2458), Adana, Türkiye, (Ekim 2016
Kayılı, M.T., Onur, B. (2016) "Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesinin Erişilebilir Çevre Ölçütleri Kapsamında İrdelenmesi", IMSEC 2016 , (pp. 2097-2105), Adana, Türkiye, (Ekim 2016
Biçer, Z.Ö.P., Ergen, Z., Özsoy, E.A., Onur, B. (2009) "Construction Management", Architectural Education Forum IV "Flexibility in Architectural Education" , Kayseri, Türkiye, (Mayıs 2009
Hisarlıgil, B.B., Özsoy, E.A., Ergen, Z., Kasap, İ., Ercan, D., Onur, B., Özcan, N. (2009) "Phenomenology in Architecture", Architectural Education Forum IV "Flexibility in Architectural Education" , Kayseri, Türkiye, (Mayıs 2009
KAYILI, M.T., ONUR, B. (2023) "2022 KARABÜK KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJESİ ÖNERİLERİ", Ankara/Türkiye : İksad
Onur, B. (2022) "MODERN TRENDS IN THE DIGITAL AGE OF ARCHITECTURAL LEARNING", Kitap: New Trends in Architecture, Planning and Design, Ankara/Türkiye : Platanus  
Onur, B. (2022) "A STUDIO EXPERIENCE ON CONCEPT OF TRANSFORMATION IN ARCHITECTURE: CONTAINER HOUSING", Kitap: Transformation in Architecture, Chișinău/Moldova : Generis Publishing  
ÖZMEN, F., KAYILI, M.T., ONUR, B. (2021) "Spatial Competence in Urban Transformation Projects: Ankara", Kitap: Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture, Almanya : Peter Lang  
Onur, B. (2021) "Türkiye’de Mimarlık Meslek Örgütlenmesi ve Mimarlık Ortamına Etkileri", Kitap: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Ankara/Türkiye : Platanus  
Onur, B. (2020) "Reuse of Industrial Heritage: Karabük Station Building", Kitap: Cultural Heritage and Tourism, Berlin/Almanya : Peter Lang  
Onur, B. (2020) "Modern Architecture in Karabük: Building Cultural Heritage", Kitap: Cultural Heritage and Tourism, Berlin/Almanya : Peter Lang  
Onur, B. (2019) "Self-Social Class Perception of the Architects in Turkey: Case Of Ankara", Kitap: Studies on Social Sciences, Ankara/Türkiye : IKSAD  
Kayılı, M.T., Onur, B. (2019) "Sürdürülebilirlik Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Eflani İçin İrdeleme", Kitap: Mimarlık Alanında Güncel Çalışmalar, Ankara/Türkiye : İKSAD Publishing  
Onur, B. (2019) "Development of Professional Identity in Architectural Design Education", Kitap: Architecture, Planning and Design Research Papers, Türkiye : Gece Kitaplığı  
Onur, B. (2017) "The Role of Occupational Groups in Production of Public Buildings in Kayseri, Turkey (1950-1980)", Kitap: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Research 2020 International Symposium of Architectural Research Extended Abstract Book, 2020, Editör
(Uluslararası - Bilimsel/Mesleki Kitap) IGI Global Book, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) GRID- Mimarlık Planlama ve Tasarım Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) GRID- Mimarlık Planlama ve Tasarım Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel/Mesleki Kitap) IGI Global Book, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) History Studies, 2019
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Journal of History Culture and Art Research, 2019
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2018
Üye, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2008-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
“MİMAR”IN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLATISI
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 0 1 3
2
Endüstri Kenti Karabük’ün Modern Mahallesi Yenişehir’de Konut Tipolojileri
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
0 1 0 2 0 0 3
3
Cultural Heritage and Tourism
0 0 0 0 0 0 3
4
İskandinav Mimarlığında Estetik: Plastik ve Anlamsal Biçim Analizi
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 0 2
5
Cultural Heritage and Tourism
0 0 0 0 0 0 2
6
From "Port City" to "City with Port": Urban Politics and Transformation of Urban Space in Inebolu from 19 th Century to 20 th Century
Atlas Journal
0 1 0 0 0 0 1
7
21. YÜZYIL TÜRKİYE'SİNDE TARİHSİCİ MİMARLIĞIN İZİ: ÜNİVERSİTE GİRİŞ (NİZAMİYE) KAPILARI
EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HUMANITIES
0 0 0 0 0 0 1
8
Sürdürülebilir Kent Arayışında Bir Stüdyo Deneyimi: Ekotopya
International Social Sciences Studies Journal
0 0 0 1 0 0 1
9
2000 Sonrası Türkiye’de Neo-liberal Ekonomi Politikalar Mimarlık ve Mimarlar
Journal of the Human and Social Science Researches
0 1 0 0 0 0 1
10
Mimarın Mesleki Kimlik Algısının Boyutları
ITOBIAD
0 1 0 0 0 0 1
(2021) "Industrial heritage for Responsible Research and Innovation towards local development in the peripheral Europe" TÜBİTAK
(2020) "TÜBİTAK UFUK 2020 Eşik üstü ödülü" TÜBİTAK
(2008) "Onur Öğrenciliği" KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(2007) "Onur Öğrenciliği" KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Uluslararası) Oturum Başkanı, 1. Gün - 5. Oturum), 7. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 01-2022
(Ulusal) Panelist, Pandemide Çalışma Yaşamı ve Mekanı, TMMOB Mimarlık Günü Etkinlikleri, 11-2020
(Uluslararası) Oturum Başkanı, 20.11.2020 SEMPOZYUM PROGRAMI, Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu (ReseArch'20), 11-2020
(Ulusal) Panelist, Ücretli Çalışan Mimarın Meslek Pratiği Algısı /, Mimarlık Eğitimi ve Yeni Mezun Mimarların Çalışma ve İstihdam Koşulları, 10-2019
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, "Beyaz Yakalı Üretken İşçi" Olarak Mimar: Meslek Pratikleri ve Sınıf Algısı, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dünya Mimarlık Günü Etkinlikleri, 10-2018
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, 03-05-2005
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2019 5
Karabük Üniversitesi
2020 1
Zeynep Ergen
Erciyes Üniversitesi
2009 - 2011 3
Eda Aktaş Özsoy
Erciyes Üniversitesi
2009 - 2011 3
Emine Fulya Özmen
Gazi Üniversitesi
2016 2
Duygu Özden
İzmir Üniversitesi
2016 - 2018 2
Zübeyde Özlem Parlak Biçer
Erciyes Üniversitesi
2009 - 2011 2
Merve TUNA KAYILI
Karabük Üniversitesi
2021 2
Sema Tuba Özmen
-
2020 1
Burcu Ceylan Duggan
Akdeniz Üniversitesi
2017 1
Beyhan Bolak Hisarlıgil
-
2009 1
Beyza ONUR
Karabük Üniversitesi
2021 1
Fulya ÖZMEN
Gazi Üniversitesi
2021 1
Semih ÖZER
Karabük Üniversitesi
2022 1
Demet Ercan
-
2009 1
İbrahim Kasap
-
2009 1
Neslihan Özcan
-
2009 1
Nur Banu Ulusoy
-
2020 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
345.
49564 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
100.
4084 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
72.
2337 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49564
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4084
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2337
Anahtar Kelimeler Mimari Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 50 65 65 160 95 140 135 20
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 588 . 644 . 598 . 489 . 500 . 514 . 520 . 345 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 170 . 160 . 170 . 101 . 104 . 109 . 117 . 100 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 115 . 97 . 101 . 48 . 65 . 64 . 64 . 72 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 74 . 65 . 67 . 25 . 35 . 29 . 48 . 53 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 56 . 42 . 44 . 13 . 16 . 17 . 22 . 33 .
Toplam Yayın 0 5 4 7 6 6 6 7 1
Toplam Makale 0 0 1 3 2 3 4 3 1
Toplam Kitap 0 0 1 0 3 1 2 2 0
Toplam Bildiri 0 5 2 4 1 2 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 2 1 3 3 3 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 3 1 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 5 2 4 1 2 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri