img

Doç. Dr. Beyza ONUR

  • Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık
  • Bina Bilgisi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
48
Atıf
22
h-index
3
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2012, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2003, 2008
Araştırma Alanları
Mimari Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2012, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2003, 2008
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 75, 05 Mart 20, 2017
İngilizce, ÜDS, 60, Bahar, 2008
Seminer, Karabük Üniversitesi Mimarlık Konuşmaları/4, Safranbolu, 08-05-2021, 08-05-2021
Konuşmalarım, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dünya Mimarlık Günü Etkinlikleri (Online Panel), Pandemide Çalışm, Online, 07-11-2020, 07-11-2020
Kongre Düzenleme, Research2020 Kongre Eş Başkanı, Karabük Üniversitesi, 18-11-2020, 21-11-2020
Konuşmalarım, Mimarlık Eğitimi ve Genç Mimarların Çalışma ve İstihdam Koşulları (Panel), Gaziantep, 17-10-2019, 17-10-2019
Konuşmalarım, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dünya Mimarlık Günü Etkinlikleri, Ankara, 18-10-2018, 18-10-2018
Kongre Düzenleme, 1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı (ITCAC 2018), Safranbolu, 24-10-2018, 27-10-2018
Sertifika, Ka Temel Fotoğraf Atölyesi, Ankara, 26-09-2017, 29-10-2017
Sertifika, Ka Temel Fotoğraf Atölyesi, Ankara, Türkiye, 11-09-2017, 30-12-2017
Çalıştay, Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları Eğitimi (2016), Antalya, 17-04-2016, 23-04-2016
Çalıştay, Monolithic 4. Beton Tasarım Yarışması Atölyesi (2010), Yıldız Teknik Üniversitesi /İstanbul, 11-06-2010, 14-06-2010
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimari Tasarım
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2018-2018, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2012-2017, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2009-2011, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Türkiye
2023-, BAP Komisyon Üyesi, Karabük Üniversitesi, Mimarlık, Türkiye
2023-, Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık, Bina Bilgisi, Türkiye
2021-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-2020, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi, Karabük Üniversitesi, Mimarlık, Mimarlık, Mimarlık, Türkiye
Ceren Taş, Yüksek Lisans, Heterotopya kavramı ve heterotopik mekânlar: Türkiye'de hapishane yapıları ve Samsun Çarşamba Cezaevi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gizem Kalay, Yüksek Lisans, Sosyal baskınlık teorisi bağlamında kullanıcıların konut tercihlerine yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Semih Özer, Yüksek Lisans, Demokratik bir tasarım yöntemi olarak kullanıcı katılımlı modelin kamusal mekânlar üzerinden değerlendirilmesi: Karabük valilik binası örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nur Banu Ulusoy Evlekoğlu, Yüksek Lisans, Karabük – Yenişehir'de modern yapı üretim sürecinde Mimar/Arkitekt dergisinin rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sema Tuba Özmen, Yüksek Lisans, Osmanlı Devleti'nde erk ve ideolojinin temsili olarak hükûmet konakları: Safranbolu Hükûmet Konağı örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2021-2022, Mimarlık Sosyolojisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Çağdaş Türk Mimarları, Lisans
2019-2020, Araştırma Yöntemleri, Lisans
2019-2020, Mimari Proje II, Lisans
2019-2020, Mimari Proje VI, Lisans
2019-2020, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2019-2020, İdeoloji ve Mimarlık, Yüksek Lisans
2018-2019, Mimari Proje III, Lisans
2018-2019, Mimari Proje I, Lisans
2018-2019, Çağdaş Mimarlık Akımları, Lisans
2018-2019, Mimari Fotoğrafçılık, Lisans
2018-2019, Mimari Anlatım Teknikleri, Lisans
2018-2019, Mimarlığa Giriş, Lisans
Yurtdışı, Polonya, Szczecin, West Pomeranian University of Technology, 02-2014, 07-2014
Çocuk ve Mimarlık Ekseninde Çocuklarda Mekân Algısının ve Üç Boyutlu Düşünebilme Yetisinin Oluşturulması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2023
OSMANLI DEVLETİ'NDE ERK VE İDEOLOJİNİN TEMSİLİ OLARAK HÜKÛMET KONAKLARI: SAFRANBOLU HÜKÛMET KONAĞI ÖRNEĞİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Kayıt Yok
(2024) "Determining the Criteria Related to the Preference of Contemporary Mosques by the Analytic Hierarchy Process (AHP) Method within the Context of User-centered Design", PERIODICA POLYTECHNICA ARCHITECTURE, 0 (0) Link DOI
Onur, B. (2023) "Class and space: Residential differentiation in industrial city Karabük", GRID Architecture, Planning and Design Journal, 6 (1) pp. 56-81 Link DOI   
ONUR, B. (2022) "Mimarlık ve Sosyoloji Arakesitinde Mimarın Simgesel Sermayesi", International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 8 (49) pp. 182-192 Link DOI  
ÖZER, S., ONUR, B. (2022) "Demokratik Bir Tasarım Yöntemi Olarak Kullanıcı Katılımlı Modelin Karabük Valilik Binası Üzerinden Değerlendirilmesi", International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 8 (56) pp. 435-448 Link DOI  
ONUR, B. (2022) "Concept as the Activist of Creativity in Architectural Design: Exploring Factors Affecting Concept Formation Using the Structural Equation Model", PERIODICA POLYTECHNICA ARCHITECTURE, 53 (3) pp. 220-231 Link DOI  
ÖZMEN, S.T., ONUR, B. (2021) "Government Houses as Presentation of Power and Ideology in the Ottoman State: The Case of Safranbolu Government House", Journal of Awareness, 6 (3) pp. 133-145 Link DOI  
ONUR, B., KAYILI, M.T. (2021) "Sürdürülebilir Kent Arayışında Bir Stüdyo Deneyimi: Ekotopya", International Social Sciences Studies Journal, 7 (85) pp. 2966-2976 Link DOI  
Onur, B. (2021) "Karabük’te Modernleşme Süreci ve Çamkent Yapı Kooperatifi", Journal of Awareness, 6 (2) pp. 185-198 Link DOI  
Onur, B. (2021) "Endüstri Kenti Karabük'ün Modern Mahallesi Yenişehir’de Konut Tipolojileri", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (23) pp. 666-677 [TR Dizin] Link DOI   
Onur, B. (2020) "From “Port City” to “City with Port”: Urban Politics and Transformation of Urban Space in Inebolu from 19th Century to 20th Century", Atlas Journal International Refereed Journal on Social Sciences, 6 (28) pp. 411-425 Link DOI  
ONUR, B., Özeren, Ö. (2020) "21. Yüzyıl Türkiye’sinde Tarihsici Mimarlığın İzi: Üniversite Giriş (Nizamiye) Kapıları", Euroasia Journal of Social Sciences Humanities, 7 (13) pp. 44-55 Link  
Onur, B. (2020) "Gösterge-Mimarlık İlişkisi Bağlamında “İkonik” ve “Kitsch” Kavramlarını Yeniden Düşünmek", Online Journal of Art and Design, 8 (4) pp. 216-226 Link  
Onur, B. (2019) "Mimarın Mesleki Kimlik Algısının Boyutları", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (ITOBIAD), 8 (1) pp. 151-162 [TR Dizin] Link   
Onur, B. (2019) "İskandinav Mimarlığında Estetik: Plastik ve Anlamsal Biçim Analizi", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Journal of History Culture and Art Research), 8 (3) pp. 465-479 [ESCI] Link DOI  
Onur, B. (2018) "“Mimar”In Tarihsel Dönüşümünün Anlatısı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (60) pp. 583-590 Link DOI  
Onur, B. (2018) "Beyaz Yakalı Üretken İşçi Olarak Mimar", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (61) pp. 512-518 Link DOI  
Onur, B. (2018) "2000 Sonrası Türkiye’de Neo-liberal Ekonomi Politikalar; Mimarlık ve Mimarlar", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (ITOBIAD), 7 (3) pp. 2118-2130 [TR Dizin] Link   
Onur, B., Duggan, B.C. (2017) "Kayseri’de Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Tarafından Üretilen Konut Kooperatiflerinin Nicel Gelişimi (1950-1980)", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Journal of History Culture and Art Research), 6 (3) pp. 696-712 [ESCI] Link DOI  
Biçer, Z.Ö.P., Onur, B., Ergen, Z., Özsoy, E.A. (2011) "Toplu Konutlarda Yapım Aşamasında Karşılaşılan Problemlerin Belirlenmesine Yönelik Alan Çalışması: Erciyes Üniversitesi TOKİ Konutları", TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, 9 (10) pp. 81-89  
Onur, B. (2022) "Bir Heterotopik Mekan Olarak Hapishane Yapıları", 7. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) , Türkiye, (Ocak 2022
ONUR, B. (2022) "Sosyal Tabakalaşma Bağlamında Mimarlık Meslek Örgütlenmeleri Üzerine Bir Analiz", 7. Uluslararası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi , Gaziantep, Türkiye, (Ocak 2022
Özmen, S.T., Onur, B. (2020) "19. Yüzyıl Osmanlı'da İdeolojinin Mimari Temsili Olarak Hükümet Konakları: Safranbolu Hükümet Konağı Örneği", International Symposium of Architectural Research (Research2020) , Karabük, Türkiye, (Kasım 2020
Ulusoy, N.B., Onur, B. (2020) "Mimari Üretim - Mimarlık Basını İlişkisi Bağlamında Karabük-Yenişehir’de Modern Mimarlık Hareketlerinin İrdelenmesi", International Symposium of Architectural Research (Research2020) , Karabük, Türkiye, (Kasım 2020
Onur, B. (2019) "Türkiye'de İnşaat Sektöründe Dönüşüm ve Mimarlık Eğitimi", Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi (KİE 2019) , Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2019
Onur, B., Özden, D. (2018) "Prestijli Konut” Satışında Mekânsal Deneyime Karşın Reklam Faktörü: Ankara Örneği", International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2018) , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Onur, B. (2018) "Mimarlık Meslek İnsanı Olarak Mimarın Tarihsel Değişim ve Dönüşümü", International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2018) , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Kayılı, M.T., Işıkoğlu, B.O. (2018) "Sürdürülebilir Şehir Kurgusu Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Eflani İçin İrdeleme", 1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı (ITCAC 2018) , Karabük, Türkiye, (Ekim 2018
ONUR, B. (2018) "İskandinav Mimarisi Estetiğinin Plastik ve Anlamsal Biçim Analizi", International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2018) , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Onur, B. (2017) "Türkiye’de Yapı Üretimi ve Kentleşmenin Tarihi Arka Planı (1923- 1980)", International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2017) , Antalya / Alanya, Türkiye, (Nisan 2017
Onur, B. (2017) "Bütünleşik Performans Kavramının Eğitim Araçları ve Yöntemleri Bağlamında İncelenmesi: Bauhaus Tasarım Okulu Örneği", International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2017) , Antalya, Türkiye, (Nisan 2017
Kayılı, M.T., Onur, B. (2016) "Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesinin Erişilebilir Çevre Ölçütleri Kapsamında İrdelenmesi", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) , Adana, Türkiye, (Ekim 2016
Onur, B. (2016) "Kayseri'nin Mimarlık Ortamında Modernin Takibi: Mimarlar ve Diğer Meslek Gruplarının Etkinlikleri (1950 1980)", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) , Adana, Türkiye, (Ekim 2016
Onur, B., Özden, D. (2016) "Küreselleşme Sürecinde Değişen Kent Kavramı ve Konut Siteleri / Kullanıcıların Kentsel Yaşam Farkındalığı ve Memnuniyet Analizi: Ankara Çukurambar Örneği", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) , Adana, Türkiye, (Ekim 2016
Kayılı, M.T., Onur, B., Özmen, E.F. (2016) "Kentsel Dönüşüm Projelerinde Sosyal Donatı Alanı Memnuniyeti: Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi", 4. Uluslararasi Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi (URBAN 2016) , (pp. 297-310), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016
Kayılı, M.T., Onur, B., Özmen, E.F. (2016) "İki Farklı Kentte Uygulanan Kentsel Dönüşüm Projelerinin Sürdürülebilir Kentsel Mekân Oluşumu Bağlamında İrdelenmesi", 4. Uluslararasi Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi (URBAN2016) , (pp. 252-261), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016
Biçer, Z.Ö.P., Ergen, Z., Özsoy, E.A., Onur, B. (2009) "Construction Management", Architectural Education Forum IV "Flexibility in Architectural Education" , Kayseri, Türkiye, (Mayıs 2009
Hisarlıgil, B.B., Özsoy, E.A., Ergen, Z., Kasap, İ., Ercan, D., Onur, B., Özcan, N. (2009) "Phenomenology in Architecture", Architectural Education Forum IV "Flexibility in Architectural Education" , Kayseri, Türkiye, (Mayıs 2009
KAYILI, M.T., ONUR, B. (2023) "KARABÜK KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJESİ ÖNERİLERİ", Türkiye : IKSAD  
Onur, B. (2022) "MODERN TRENDS IN THE DIGITAL AGE OF ARCHITECTURAL LEARNING", Kitap: New Trends in Architecture, Planning and Design, Ankara/Türkiye : Platanus  
Onur, B. (2022) "A STUDIO EXPERIENCE ON CONCEPT OF TRANSFORMATION IN ARCHITECTURE: CONTAINER HOUSING", Kitap: Transformation in Architecture, Chișinău/Moldova : Generis Publishing  
ÖZMEN, F., KAYILI, M.T., ONUR, B. (2021) "Spatial Competence in Urban Transformation Projects: North Ankara", Kitap: Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture, Berlin/Almanya : Peter Lang  
Onur, B. (2021) "Türkiye’de Mimarlık Meslek Örgütlenmesi ve Mimarlık Ortamına Etkileri", Kitap: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Ankara/Türkiye : Platanus  
Onur, B. (2020) "Modern Architecture in Karabük: Building Cultural Heritage", Kitap: Cultural Heritage and Tourism, Berlin/Almanya : Peter Lang  
Onur, B. (2020) "Reuse of Industrial Heritage: Karabük Station Building", Kitap: Cultural Heritage and Tourism, Berlin/Almanya : Peter Lang  
Onur, B. (2019) "Self-Social Class Perception of the Architects in Turkey: Case Of Ankara", Kitap: Studies on Social Sciences, Ankara/Türkiye : IKSAD  
Kayılı, M.T., Onur, B. (2019) "Sürdürülebilirlik Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Eflani İçin İrdeleme", Kitap: Mimarlık Alanında Güncel Çalışmalar, Ankara/Türkiye : İKSAD Publishing  
Onur, B. (2019) "Development of Professional Identity in Architectural Design Education", Kitap: Architecture, Planning and Design Research Papers, Türkiye : Gece Kitaplığı  
Onur, B. (2017) "The Role of Occupational Groups in Production of Public Buildings in Kayseri, Turkey (1950-1980)", Kitap: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Research 2020 International Symposium of Architectural Research Extended Abstract Book, 2020, Editör
(Uluslararası - Bilimsel/Mesleki Kitap) IGI Global Book, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) GRID- Mimarlık Planlama ve Tasarım Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) GRID- Mimarlık Planlama ve Tasarım Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel/Mesleki Kitap) IGI Global Book, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) History Studies, 2019
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Journal of History Culture and Art Research, 2019
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2018
Üye, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, 2009-2022
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
“Mimar”In Tarihsel Dönüşümünün Anlatısı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 0 2 0 0 3
2
İskandinav Mimarlığında Estetik: Plastik ve Anlamsal Biçim Analizi
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Journal of History Culture and Art Research)
0 0 0 0 1 2 0 0 3
3
Endüstri Kenti Karabük'ün Modern Mahallesi Yenişehir’de Konut Tipolojileri
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
4
Cultural Heritage and Tourism
0 0 0 0 0 3 0 0 3
5
Cultural Heritage and Tourism
0 0 0 0 0 2 0 0 2
6
21. Yüzyıl Türkiye’sinde Tarihsici Mimarlığın İzi: Üniversite Giriş (Nizamiye) Kapıları
Euroasia Journal of Social Sciences Humanities
0 0 0 0 0 1 0 0 1
7
Sürdürülebilir Kent Arayışında Bir Stüdyo Deneyimi: Ekotopya
International Social Sciences Studies Journal
0 0 0 0 1 0 0 0 1
8
Karabük’te Modernleşme Süreci ve Çamkent Yapı Kooperatifi
Journal of Awareness
0 0 0 1 0 0 0 0 1
9
Kayseri’de Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Tarafından Üretilen Konut Kooperatiflerinin Nicel Gelişimi (1950-1980)
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Journal of History Culture and Art Research)
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2020) "TÜBİTAK Eşik Üstü Ödülü (Industrial Heritage for Responsible Research and Innovation Towards Local Development in the Peripheral Europe)" TÜBİTAK
(2008) "Onur Öğrenciliği" KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(2007) "Onur Öğrenciliği" KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Uluslararası) Oturum Başkanı, 1. Gün - 5. Oturum), 7. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 01-2022
(Ulusal) Panelist, Pandemide Çalışma Yaşamı ve Mekanı, TMMOB Mimarlık Günü Etkinlikleri, 11-2020
(Uluslararası) Oturum Başkanı, 20.11.2020 SEMPOZYUM PROGRAMI, Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu (ReseArch'20), 11-2020
(Ulusal) Panelist, Ücretli Çalışan Mimarın Meslek Pratiği Algısı /, Mimarlık Eğitimi ve Yeni Mezun Mimarların Çalışma ve İstihdam Koşulları, 10-2019
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, "Beyaz Yakalı Üretken İşçi" Olarak Mimar: Meslek Pratikleri ve Sınıf Algısı, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dünya Mimarlık Günü Etkinlikleri, 10-2018
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, 03-05-2005
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2019 5
Zeynep Ergen
Erciyes Üniversitesi
2009 - 2011 3
Eda Aktaş Özsoy
Erciyes Üniversitesi
2009 - 2011 3
MERVE TUNA KAYILI
Karabük Üniversitesi
2021 - 2023 3
Emine Fulya Özmen
Gazi Üniversitesi
2016 2
Duygu Özden
İzmir Üniversitesi
2016 - 2018 2
Zübeyde Özlem Parlak Biçer
Erciyes Üniversitesi
2009 - 2011 2
Beyza ONUR
Karabük Üniversitesi
2021 2
Karabük Üniversitesi
2020 1
Sema Tuba Özmen
-
2020 1
Burcu Ceylan Duggan
Akdeniz Üniversitesi
2017 1
Beyhan Bolak Hisarlıgil
-
2009 1
Beyza ONUR
Karabük Üniversitesi
2020 1
Fulya ÖZMEN
Gazi Üniversitesi
2021 1
Semih ÖZER
Karabük Üniversitesi
2022 1
Demet Ercan
-
2009 1
İbrahim Kasap
-
2009 1
Neslihan Özcan
-
2009 1
Nur Banu Ulusoy
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4217
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2391
Anahtar Kelimeler Mimari Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 50 65 65 160 95 140 135 120 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 613 . 648 . 607 . 500 . 520 . 534 . 554 . 535 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 181 . 157 . 175 . 102 . 109 . 112 . 120 . 137 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 120 . 104 . 104 . 49 . 68 . 63 . 71 . 90 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 73 . 63 . 69 . 23 . 40 . 31 . 46 . 55 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 30 . 23 . 31 . 5 . 10 . 9 . 12 . 10 . -
Toplam Yayın 0 5 4 7 6 6 6 7 2 0
Toplam Makale 0 0 1 3 2 3 4 3 1 0
Toplam Kitap 0 0 1 0 3 1 2 2 1 0
Toplam Bildiri 0 5 2 4 1 2 0 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 2 1 3 3 3 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 3 1 2 2 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 5 2 4 1 2 0 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri