img

Dr. Öğr. Üyesi Bora BALUN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezsiz) (İö), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü (İngilizce), 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Dr), 2016, 2020
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 2002, 2009
Araştırma Alanları
Dezavantajlı Gruplar, Sosyal Adalet, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Dışlanma, Yoksulluk Çalışmaları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Dr), 2016, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezsiz) (İö), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 2002, 2009
Lisans, Türkiye, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü (İngilizce), 2022
İngilizce, YÖKDİL, 76, 2020 Yükse, 2020
İngilizce, YÖKDİL, 76, 2020
Sertifika, Proje Akademisi Eğitimi, Karabük, Türkiye, 01-08-2016, 05-08-2016
Sertifika, NLP, Antalya, Türkiye, 01-12-2014, 04-12-2014
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Dezavantajlı Gruplar
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Sosyal Adalet
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Sosyal Dışlanma
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Yoksulluk Çalışmaları
2020-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Türkiye
2022-2025, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2021-2024, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2022-2023, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2022-2023, Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Lisans
2022-2023, Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği, Lisans
2022-2023, Karşılaştırılmalı Sosyal Refah Modelleri, Lisans
2022-2023, Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Lisans
2022-2023, Türkiye nin Toplumsal Yapısı, Lisans
2022-2023, İktisada Giriş II, Lisans
2022-2023, Uygulamalı Araştırma II, Lisans
2022-2023, Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet, Lisans
2022-2023, Uygulamalı Araştırma I, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2022-2023, Çalışma Ekonomisi, Lisans
2022-2023, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet, Lisans
2022-2023, Toplumsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Lisans
2021-2022, İktisada Giriş I, Lisans
2021-2022, Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Lisans
2021-2022, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet, Lisans
2021-2022, Toplumsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Lisans
2021-2022, Davranış Bilimleri, Lisans
2021-2022, Çalışma Ekonomisi, Lisans
2021-2022, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Lisans
2021-2022, Bilgi Ekonomisi, Lisans
2021-2022, Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet, Lisans
2021-2022, Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği, Lisans
2021-2022, İktisada Giriş II, Lisans
2021-2022, Karşılaştırılmalı Sosyal Refah Modelleri, Lisans
2021-2022, Uygulamalı Araştırma II, Lisans
2021-2022, Uygulamalı Araştırma I, Lisans
2020-2021, Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri, Lisans
2020-2021, Davranış Bilimleri, Lisans
2020-2021, Bilgi Ekonomisi, Lisans
2020-2021, Refah İktisadı, Lisans
2020-2021, Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet, Lisans
2020-2021, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Lisans
Kayıt Yok
ENHANCİNG CAREER AND SERVİCE LEARNİNG İN HİGHER EDUCATİON (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2022-2024
Hizmet Ederek Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Hizmet Ederek Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Enhancing Career and Service Learning in Higher Education (ENHANCE), Avrupa Birliği Erasmus Projesi (Key Action: 2), 2021-1-ES01-KA220-HED-000031128, İspanya, Türkiye, İtalya, Romanya, Polonya, Yunanistan. (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2021
Innovative and Effective Approaches to the Prevention and Intervention of Industrial Fires (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2020-2022
Innovative and Effective Approaches to the Prevention and Intervention of Industrial Fires, Avrupa Birliği Erasmus Projesi (Key Action: 2), 2020-1-TR01-KA202-092962, Türkiye, Polonya, İtalya, Danimarka, Slovenya. (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2020
Fire Protection Practices and Competence-Based Training in Historical Buildings (Protecting People and Cultural Heritage), Avrupa Birliği Erasmus Projesi (Key Action: 2), 2017-1-TR01-KA202-045607, Türkiye, Danimarka, İtalya, Slovenya. (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2017-2019
Forming the Competency Based Education Modules for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response, Avrupa Birliği Erasmus Projesi (Key Action: 2), 2015-1-TR01-KA202-021323, Türkiye, Finlandiya, Portekiz, İspanya. (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2015-2017
Kaya Düşmesi ve Heyelan Gibi Ani Gelişen Doğal Afetlere Müdahalede A.B. Mesleki Eğitimi, Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Programı, PLM 2013-1-TR1-LEO02-4958, Finlandiya. (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2014-2014
Kayıt Yok
Aydın, B., Balun, B. (2023) "Tek Ebeveynli Bireyler Üzerine Nitel Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (31) pp. 111-131 DOI  
Dinçay, İ.H., Balun, B., Kurter, O. (2023) "A Field Research for The Applıcation Process of Unemployment Insurance Benefits in Terms of Social Policies and Labor Force Management", Yonetim ve Ekonomi Arastirmalari Dergisi - Journal of Management and Economics Research, 21 (1) pp. 125-153 [TR Dizin] DOI    
Balun, B., Kurter, O., Dinçay, İ.H. (2023) "Göç Yönetimi ve Göçlerin Türkiye'deki Sosyoekonomik Yaşama Etkilerine İlişkin Akademisyen Görüşleri", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 58 (1) pp. 877-900 [TR Dizin] Link DOI   
Balun, B., Dinçay, İ.H. (2022) "X, Y VE Z KUŞAĞININ İŞ ARAMA KANALLARINI KULLANMA FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0 (35) pp. 162-178 [TR Dizin] DOI    
Erkuş, S., Balun, B. (2022) "Yaşlı Bireylerin Kentsel Alan Deneyimlerine İlişkin Bir Alan Araştırması", Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UNIKA Toplum ve Bilim) Dergisi, 2 (2) pp. 87-99 Link   
Kurter, O., Balun, B. (2022) "Migration, Refugee Perception, and Management of Migrants: A Research Conducted on Turkish University Students Gauging Their Perception and Attitudes Towards Refugees.", Abant Izzet Baysal University Graduate School of Social Sciences, 22 (3) pp. 1296-1312 [TR Dizin] DOI   
Balun, B., Şişman, Y. (2022) "Evsizlik Sorununu Sosyal Politika ve Sosyal Devlet Üzerinden Düşünmek: Ankara Büyükşehir Belediyesi Dışkapı Barınma Evi Örneği", Adiyaman University, 0 (42) pp. 278-313 [TR Dizin] DOI   
Balun, B. (2022) "CHP ve AK PARTİ SİYASİ PARTİ PROGRAMLARININ SOSYAL POLİTİKA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (2) pp. 27-61 [TR Dizin] DOI    
Balun, B. (2021) "ÇİN’DE AİLE DESTEĞİ VE YAŞLI REFAHI: AİLE SORUMLULUĞU (EVLADA DİNDARLIK) YASASI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME", Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UNIKA Toplum ve Bilim) Dergisi, 1 (1) pp. 28-37 Link  
Balun, B. (2021) "COVİD-19 PANDEMİ KRİZİ ve TÜRKİYE’NİN BU KRİZE YANITI: SEÇİLMİŞ ALAN ve GÖSTERGELER ÜZERİNDEN ÇALIŞMA YAŞAMINA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI", International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal, 7 (43) pp. 598-608 Link DOI   
Balun, B. (2021) "COVID-19’UN TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL YARDIM ANLAYIŞINA ETKİSİ", Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 8 (74) pp. 2307-2318 Link DOI   
BALUN, B. (2021) "Global Migrations and Turkey", OPUS Journal of Society Research (JSR), 17 (36) pp. 2992-3014 [TR Dizin] Link DOI  
Balun, B., Şişman, Y. (2020) "Foreign Migrants and Their Working Conditions: A Field Survey", Scientific Journal Virtus, 46 (0) pp. 174-178 Link   
Şişman, Y., Balun, B. (2020) "International Labour Organization (ILO) and Migrant Workers", SOCIAL PARADIGM INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW PARADIGM, 3 (1) pp. 21-31 Link   
Şişman, Y., Balun, B. (2020) "Transit Göç ve Türkiye", Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (2) pp. 61-79 Link   
Yılmaz, K., Balun, B., Erbay, G. (2019) "Sürdürülebilir Bir Yönetim Paradigması: Ortopedik Engelli Bireylerin Afetlere Hazırlık Seviyeleri", Resilience, 3 (1) pp. 1-24 DOI    
Balun, B., Erbay, G. (2015) "Liderlik Hedef Yönetimi Sürecinin Tanımlanmasında Alternatif Bir Yaklaşım: “Wallenda Faktörü", EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges, 5 (2) pp. 40-43 DOI   
Balun, B., Bıyıklı, B.A.G., Bıyık, B., Korkmaz, Ç., Bilgili, E., Mengü, R., Yılmaz, S. (2022) "Kadınlara İlişkin Algı ve Tutumun Temel Belirleyicileri: Karabük Üniversitesi Örneği", IV. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress , Ankara, Türkiye, (Ağustos 2022
Balun, B. (2022) "Engelli Bireyler ve Acil Durumlar: NFPA Tahliye Planlaması Örneği", 1st International Symposium on Industrial Fire Safety 2022 (ISIFS2022) , Karabük, Türkiye, (Haziran 2022
Balun, B., Baykal, H.G., Özdemir, G., Hırabaşoğlu, B., Ocak, M., Satır, S. (2022) "Eşitlikçi Cinsiyet Rolleri Belirlemeye Yönelik Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma", International Ege Congress on Social Sciences & Humanities , (pp. 152-166), İzmir, Türkiye, (Ekim 2022
Erkuş, S., Balun, B. (2022) "Yaşlı Bireylerin Kentsel Alan Deneyimlerine İlişkin Alan Araştırması", 24. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu 2022 “Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet , (pp. 90), Karabük, Türkiye, (Aralık 2022
Balun, B. (2021) "COVİD-19 PANDEMİSİ VE ASGARİ GELİR DESTEĞİ: İSPANYA ÖRNEĞİ", 3. Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities , (pp. 164-170), Nevşehir, Türkiye, (Kasım 2021
Balun, B. (2020) "Global Migrations and Turkey", IV. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2020) , (pp. 450-451), Aydın, Türkiye, (Ekim 2020
Şişman, Y., Balun, B. (2020) "Foreign Migrants and Working Conditions: Karabük Sample", XI. IMCOFE, (Climate Change and Migration) , (pp. 24), St. Petersburg, Rusya Federasyonu, (Temmuz 2020
Şişman, Y., Balun, B. (2020) "Changing in Migrant Worker Concept and ILO’xxs Principal Approaches to Migrant Workers", XI. IMCOFE (Climate Change and Migration) , (pp. 12), St. Petersburg, Rusya Federasyonu, (Temmuz 2020
Yılmaz, K., Balun, B., Erbay, G. (2019) "SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YÖNETİM PARADİGMASI: ENGELLİ BİREYLERİN AFETLERE HAZIRLIK SEVİYELERİ", Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı , Eskişehir, Türkiye, (Şubat 2019
Erbay, G., Santuccio, S., Yılmaz, K., Gris, M., Lintrup, K., Balun, B., Marconi, A., Erbil, H.Y., Golob, G., Braunschweig, J., Olcay, Y. (2019) "A model implementation: Fire protection practices and competencebasedtraining in historical buildings (protecting people and culturalheritage)", International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards , (pp. 466-472), Karabük, Türkiye, (Eylül 2019
Yılmaz, K., Balun, B., Erbay, G. (2018) "AFET OLAYLARI SONRASINDA DEĞİŞEN YAŞAM ŞARTLARININ GÖÇ VE YAŞAM MLEMNUNİYETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR SAHA ÇALIŞMASI: YENİCE ÖRNEĞİ", 2. Ulusal Heyelan Sempozyumu , (pp. 29-30), Ankara, Türkiye, (Kasım 2018
Balun, B. (2015) "Afet ve Kriz Yönetimi Hazırlık Sürecinde Kamu Personelinin Rolü ve Önemi", ULUSLARARASI BURDUR DEPREM VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 2015 , (pp. 378-382), Burdur, Türkiye, (Mayıs 2015
Balun, B., Erbay, G. (2015) "Bilgi Toplumu Sürecinin Liderlik Tipolojisine Etkisi ve Geleceğin Liderlik Tanımlaması", 14. ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ (BÜROKON) , (pp. 11), Zonguldak, Türkiye, (Ekim 2015
Balun, B., Şişman, Y. (2022) "Engelli Bireyleri Konu Alan Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi", Kitap: Prof. Dr. İhsan ERKUL’a Armağan Sosyal Politika ve Endüstri İlişkileri Yazıları, Eskişehir/Türkiye : Nisan Kitabevi  
Balun, B., Olcay, Y., Santuccio, S., Jaczewski, M. (2022) "Industrial Fire Safety Requirements in Partner Countries", Kitap: Innovative and Effective Approaches to the Prevention and Intervention of Industrial Fires, İzmir/Türkiye : Serüven Yayınevi  
Şişman, Y., Balun, B. (2022) "Engelliler Açısından Sosyal Dışlanmanın Önlenmesinde Tiyatronun Rolü", Kitap: Engellilik Araştırmaları Yazıları, İstanbul/Türkiye : İstanbul Üniversitesi Yayınevi  
Balun, B. (2022) "Engelli Bireyler ve Acil Durumlar: NFPA Tahliye Planlaması Örneği", Kitap: Endüstriyel Yangın Güvenliği Uygulama ve Araştırmaları, İzmir/Türkiye : Serüven Yayınevi  
Balun, B., Şişman, Y. (2021) "Covid-19 Pandemi Sürecinde Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Deneyimleri Üzerine Örnek Bir Araştırma", Kitap: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitabevi  
Şişman, Y., Balun, B. (2020) "Covid- 19 Gölgesindeki Dezavantajlı Gruplara Yönelik Bir Saha Çalışması: Afganlı Göçmen İşçiler Örneği", Kitap: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları II, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitabevi  
Balun, B. (2017) "Afet ve Acil Durum Öncesi, Sırası ve Sonrasında Yapılması Gereken Çalışmalar ve Yetkilendirme", Kitap: Acil Durum Yönetimine Giriş, Eskişehir/Türkiye : Anadolu Üniversitesi Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UNIKA Toplum ve Bilim) Dergisi [(Journal of Karabuk University Faculty of Economics and Administrative Sciences (UNIKA Society & Science)], 2021, Yrd. Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İzmir İktisat Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Külliye, 2021
Üye, Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2023-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Sürdürülebilir Bir Yönetim Paradigması: Ortopedik Engelli Bireylerin Afetlere Hazırlık Seviyeleri
Resilience
0 2 0 1 0 0 3
2
COVID-19’UN TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL YARDIM ANLAYIŞINA ETKİSİ
Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi
0 0 0 3 0 0 3
3
Transit Göç ve Türkiye
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 3
4
Liderlik Hedef Yönetimi Sürecinin Tanımlanmasında Alternatif Bir Yaklaşım: “Wallenda Faktörü
EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges
0 0 0 2 0 0 2
5
CHP ve AK PARTİ SİYASİ PARTİ PROGRAMLARININ SOSYAL POLİTİKA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
6
COVİD-19 PANDEMİ KRİZİ ve TÜRKİYE’NİN BU KRİZE YANITI: SEÇİLMİŞ ALAN ve GÖSTERGELER ÜZERİNDEN ÇALIŞMA YAŞAMINA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI
International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal
0 0 0 1 0 0 1
7
ÇİN’DE AİLE DESTEĞİ VE YAŞLI REFAHI: AİLE SORUMLULUĞU (EVLADA DİNDARLIK) YASASI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UNIKA Toplum ve Bilim) Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
8
International Labour Organization (ILO) and Migrant Workers
SOCIAL PARADIGM INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW PARADIGM
0 0 0 0 0 0 1
9
Yabancı Göçmenlerin Çalışma Koşulları ve Sendikal Deneyimleri Ekseninde Sendikaların Göçmenlere Bakışı: Karabük Örneği
0 0 0 0 0 0 1
10
Foreign Migrants and Their Working Conditions: A Field Survey
Scientific Journal Virtus
0 0 0 0 0 0 1
11
Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları II
0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2018 - 2019 4
Karabük Üniversitesi
2022 - 2023 3
-
2019 1
Yener Şişman
Anadolu Üniversitesi
2020 - 2022 10
Gazanfer Erbay
-
2015 - 2019 6
İsmail Hakkı Dinçay
-
2022 - 2023 3
Salvatore Santuccio
-
2019 - 2022 2
Seda Erkuş
-
2022 2
Yılmaz Olcay
-
2019 - 2022 2
Andrea Marconi
-
2019 1
Berfin Aydın
-
2023 1
Bilge Ayçağ Gül Bıyıklı
-
2022 1
Büşra Bıyık
-
2022 1
Büşra Hırabaşoğlu
-
2022 1
Çağla Korkmaz
-
2022 1
Esra Bilgili
-
2022 1
Gamze Özdemir
-
2022 1
Gasper Golob
-
2019 1
Hüseyin Görkem Baykal
-
2022 1
Jimmy Braunschweig
-
2019 1
Kim Lintrup
-
2019 1
Mariusz Jaczewski
-
2022 1
Mateja Gris
-
2019 1
Merve Ocak
-
2022 1
Reyhan Mengü
-
2022 1
Sabiha Satır
-
2022 1
Semiha Yılmaz
-
2022 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
295.
77107 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
233.
32307 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
43.
626 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Politika 626
Anahtar Kelimeler Dezavantajlı Gruplar, Sosyal Adalet, Yoksulluk Çalışmaları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 16 0 40 2 27 78 66 362 45
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 445 . - 502 . 526 . 507 . 444 . 532 . 236 . 295 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 365 . - 396 . 455 . 449 . 370 . 445 . 176 . 233 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 80 . - 85 . 111 . 88 . 62 . 78 . 2 . 43 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 28 . - 33 . 48 . 41 . 33 . 42 . 2 . 19 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 12 . - 17 . 25 . 13 . 12 . 14 . 1 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 21 . - 19 . 27 . 21 . 17 . 23 . 2 . 15 .
Toplam Yayın 3 0 1 1 3 7 6 14 3
Toplam Makale 1 0 0 0 1 3 4 5 3
Toplam Kitap 0 0 1 0 0 1 1 5 0
Toplam Bildiri 2 0 0 1 2 3 1 4 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 2 4 5 3
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 0 1 1 4 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 0 1 3 1 3 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 1 1 0 0 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri