img

Dr. Öğr. Üyesi Burhan SELÇUK

  • Mühendislik Fakültesi
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilgisayar Yazılımı

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), 2008, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2004, 2006
Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1995, 1999
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 72, 2021 Yükse, 2021
İngilizce, YÖKDİL, 68, 2018
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Matematik Uygulamalı Matematik
Akademik Ünvanlar
2014-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2009-2014, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Ayşe Nur Altıntaş Tankül, Yüksek Lisans, Küre üzerinde 3 boyutlu gezgin satıcı problemi çözümünde yapay atom algoritması optimizasyonunun par, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Ömer Faruk Acar, Yüksek Lisans, Türkçe metinlerdeki birliktelik analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, Diferensiyel Denklemlerde Özel Konular, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Matematiksel Programlama ve Uygulamaları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Sayısal Analiz, Lisans
2020-2021, Mühendislikte Nümerik Analiz, Yüksek Lisans
2020-2021, Sayısal Analiz, Lisans
2020-2021, İleri Algoritma Analizi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Ayrık Matematik, Lisans
2018-2019, İleri Algoritma Analizi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Sayısal Analiz ve Algoritmalar, Lisans
2018-2019, DİFERENSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2018-2019, SAYISAL ANALİZ, Lisans
2017-2018, Ayrık Matematik, Lisans
2017-2018, Algoritmalar, Lisans
2017-2018, Diferensiyel Denklemler, Lisans
2017-2018, Sayısal Analiz, Lisans
2017-2018, Mühendislikte Nümerik Analiz, Yüksek Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2016-2017, Mühendislikte Nümerik Analiz, Yüksek Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2016-2017, Ayrık Matematik, Lisans
2016-2017, Sayısal Analiz, Lisans
2016-2017, Algoritmalar, Lisans
2016-2017, Diferensiyel Denklemler, Lisans
2015-2016, Sayısal Analiz, Lisans
2015-2016, Mühendislikte Nümerik Analiz, Yüksek Lisans
2015-2016, Algoritmalar, Lisans
2015-2016, Diferensiyel Denklemler, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Selçuk, B. (2021) "Blow up for non-Newtonian equations with two nonlinear sources", Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 50 (2) pp. 541-548 [SCI Expanded] DOI
Selçuk, B. (2021) "Blow up for Porous Medium Equations", Mathematical Sciences and Applications E-Notes, 9 (1) pp. 21-27 [TR Dizin] DOI
Altıntaş, A.N., Selçuk, B. (2019) "On Hamiltonian Properties of Honeycomb Meshes", Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 4 (1) pp. 29-37 Link
Selçuk, B., Altıntaş, A.N. (2019) "Perfect Matching of Fractal Honeycomb Meshes", Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 4 (1) pp. 38-46 Link
Selçuk, B., Özalp, N. (2018) "Quenching for a nonlinear diffusion equation with singular boundary outfluxes", Turkish Journal of Mathematics and Computer Science, 8 (0) pp. 65-69 Link
Selçuk, B., Karcı, A. (2017) "Connected Cubic Network Graph", Engineering Science and Technology, an International Journal, 20 (3) pp. 934-943 [ESCI] Link DOI
Selçuk, B., Özalp, N. (2016) "QUENCHING FOR A SEMILINEAR HEAT EQUATION WITH A SINGULAR BOUNDARY OUTFLUX", International Journal of Apllied Mathematics, 29 (4) Link DOI
Selçuk, B. (2016) "Quenching problems for a semilinear reaction diffusion system with singular boundary outflux", Tamkang Journal of Mathematics, 47 (3) p. 323 [ESCI] Link DOI
Selçuk, B. (2016) "Quenching behavior of a semilinear reaction diffusion system with singularboundary condition", TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, 40 (0) pp. 166-180 [SCI Expanded] Link DOI
Özalp, N., Selçuk, B. (2015) "The quenching behavior of a nonlinear parabolic equation with a singular boundary condition", Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 4 (1058) pp. 615-621 [SCI Expanded] Link DOI
Karcı, A., Selçuk, B. (2015) "A new hypercube variant Fractal Cubic Network Graph", Engineering Science and Technology, an International Journal, 18 (1) pp. 32-41 Link DOI
Selçuk, B., Özalp, N. (2015) "BLOW UP AND QUENCHING FOR A PROBLEM WITH NONLINEAR BOUNDARY CONDITIONS", Electronic Journal of Differential Equations, 2015 (192) pp. 1-11 [SCI Expanded] Link
Selçuk, B., Özalp, N. (2015) "QUENCHING BEHAVIOR OF SEMILINEAR HEAT EQUATIONS WITH SINGULAR BOUNDARY CONDITIONS", Electronic Journal of Differential Equations, 2015 (311) pp. 1-13 [SCI Expanded] Link
Selçuk, B., Özalp, N. (2014) "The Quenching Behavior of a Semilinear Heat Equation with a Singular Boundary Outflux", Quarterly of Applied Mathematics, 72 (4) pp. 747-752 [SCI] Link
Selçuk, B. (2013) "The Quenching Behavior of a Parabolic System", Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara. Ser. A1: Math. Stat., 62 (2) pp. 29-35 [TR Dizin] Link DOI
Bildiriler
Selçuk, B., Al-Doori, H.G.H. (2022) "ON THE KARCİ’S FRACTIONAL DERIVATIVE", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED MATHEMATICS AND ENGINEERING (ISAME2022) , (pp. 142), İstanbul, Türkiye, (Ocak 2022)
Selçuk, B., Tankül, A.N.A. (2022) "A New Hypercube-like Graph", Turkish Journal of Mathematics-Studies on Scientific Developments in Geometry, Algebra, and Applied Mathematics , (pp. 85), Ankara, Türkiye, (Şubat 2022)
Selçuk, B., Tankül, A.N.A. (2022) "TOPOLOGICAL FEATURES OF FRACTAL CUBIC NETWORK GRAPHS", 2nd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences ICAENS 2022 , (pp. 221-222), Konya, Türkiye, (Mart 2022)
Selçuk, B., Tankül, A.N.A., Karcı, A. (2021) "Topology Properties of Hierarchical Honeycomb Meshes", International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2021) , (pp. 485-495), Zaporizhzhia, Ukrayna, (Mayıs 2021)
Selçuk, B., Tankül, A.N.A. (2020) "Designing a New Hybrid Cryptographic Model", 2nd International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS 2020), February 15-16 2020, Dhaka, Bangladesh. , (pp. 28-42), Dhaka, Bangladeş, (Temmuz 2020)  
Altıntaş, A.N., Selçuk, B. (2018) "Parallel Artificial Atom Algorithm for Large Scale Travelling Salesman Problem", International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18) , (pp. 844-850), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2018)
Acar, Ö.F., Selçuk, B. (2018) "Birliktelik Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Empati–Çıkar Yöntemi", 20. Akademik Bilişim Sempozyumu , Karabük, Türkiye, (Ocak 2018)
Çifci, E., Açma, B., Selçuk, B. (2017) "Yapay Atom Algoritması Kullanarak Bireye Özgü Öğün Programlı Beslenme Çizelgesi Hazırlanması", International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium 17 , (Kasım 2017)
Selçuk, B., Özalp, N. (2017) "Lineer olmayan bir difüzyon denkleminin sönüm davranışı", 30. Ulusal Matematik Sempozyumu , (pp. 63), Ankara, Türkiye, (Eylül 2017)
Selçuk, B., Özalp, N. (2015) "Lineer Olmayan Sınır Şartlı Patlama ve Sönüm Problemi", 10. Ankara Matematik Günleri , Ankara, Türkiye, (Haziran 2015)
Selçuk, B., Karcı, A. (2013) "The Quenching Behavior of a Parabolic System with Singular Boundary Conditions", 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, IECMSA-2013 , Saraybosna, Bosna Hersek, (Ağustos 2013)
Selçuk, B., Karcı, A. (2013) "Connected Cubic Network Graph and Its Hamiltonian Properties", 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, IECMSA-2013 , Saraybosna, Bosna Hersek, (Ağustos 2013)
Atasoy, N.A., Şen, B., Selçuk, B. (2012) "Using Gaussian Jordan Elimination Method with Cuda for Linear Circuit Equation System", First World Conference on Innovation and Computer Sciences (INSODE 2011) , (pp. 31-35), (Şubat 2012)
Selçuk, B., Özalp, N. (2012) "Singüler Sınır Şartlı Bir Yarı Lineer Parabolik Denklemin Çözümlerinin Sönüm Davranışı", 7. Ankara Matematik Günleri , Türkiye, (Mayıs 2012)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Selçuk, B. (2022) "Matematik ve Fen Alanında Uluslararası Araştırmalar IV", Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi
Selçuk, B. (2022) "Fen Bilimleri ve Matematikte Güncel Araştırmalar", Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayın evi
Selçuk, B. (2022) "Fen Bilimleri ve Matematikte Teori ve Araştırmalar", İzmir/Türkiye : Serüven Yayınevi
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) TWMS J. App. Eng. Math, 2017
(Uluslararası - Diğer) International Conference on Physics, Mathematics and Statistics (ICPMS 2018), 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara. Ser. A1: Math. Stat., 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) New Trends in Mathematical Sciences, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Technological Applied Sciences, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Boundary Value Problems, 2015
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
The Quenching Behavior of a Semilinear Heat Equation with a Singular Boundary Outflux
Quarterly of Applied Mathematics
2 0 0 0 0 3 5
2
Using Gaussian Jordan Elimination Method with Cuda for Linear Circuit Equation System
0 0 0 0 0 4 4
3
A new hypercube variant Fractal Cubic Network Graph
Engineering Science and Technology, an International Journal
0 0 0 0 0 3 3
4
Quenching behavior of a semilinear reaction diffusion system with singularboundary condition
TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS
0 0 0 0 0 2 2
5
BLOW UP AND QUENCHING FOR A PROBLEM WITH NONLINEAR BOUNDARY CONDITIONS
Electronic Journal of Differential Equations
1 0 0 0 0 1 2
6
The quenching behavior of a nonlinear parabolic equation with a singular boundary condition
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
1 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2018 - 2022 7
Karabük Üniversitesi
2012 1
Nuri Özalp
Ankara Üniversitesi
2012 - 2018 9
Ali Karcı
İnönü Üniversitesi
2013 - 2021 5
Baha Şen
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2012 1
Burak Açma
-
2017 1
Emine Çifci
-
2017 1
Hind Ghazi Hameed Al-Doori
-
2022 1
Ömer Faruk Acar
-
2018 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
187.
49495 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
118.
12317 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
58.
2639 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49495
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12317
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2639
Anahtar Kelimeler Uygulamalı Matematik
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 172 85 27 27 40 10 75 135
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 446 . 529 . 684 . 612 . 592 . 565 . 544 . 187 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 355 . 425 . 534 . 470 . 444 . 393 . 363 . 118 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 77 . 132 . 159 . 164 . 166 . 132 . 147 . 58 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 39 . 80 . 106 . 114 . 106 . 92 . 104 . 40 .
Toplam Yayın 5 3 3 3 2 1 3 6
Toplam Makale 4 3 1 1 2 0 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 3
Toplam Bildiri 1 0 2 2 0 1 1 3
Makale (SCI) 3 1 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 1 2 1 0 2 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 3
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 1 0 1 1 3
Bildiri (Ulusal) 1 0 1 1 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri