img

Dr. Öğr. Üyesi Buket TENEKE ODUNCU

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Uluslararası Politik Ekonomi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
13
Atıf
0
h-index
0
Proje
8
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Dr), 2011, 2020
Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2005, 2010
Araştırma Alanları
, Enerji Politikaları, Devlet Dışı Aktörler
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Dr), 2011, 2020
Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2005, 2010
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 91, 09 Temmuz , 2015
Jüri Üyelikleri, UN-UNIDO NATIONAL GCIP MENTOR UNIDO (GLOBAL CLEANTECH INNOVATION PROGRAMME), Türkiye, 01-07-2023, 01-03-2024
Çalıştay, Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Çalıştayı (TÜBİTAK 2223-B Destekli), Ankara-Hacettepe Üniversitesi, 11-05-2023, 11-05-2023
Sertifika, MAXQDA (QUALITATIVE DATA ANALYSIS), Ankara Sosyoloji Derneği, 03-03-2017, 04-03-2017
Sertifika, ETHNOGRAPHIC METHODS AND PRACTICE, London School of Economics and Political Science-LSE, London-UK, 16-08-2015, 22-08-2015
Sertifika, MULTIPLE CORRESPONDENCE ANALYSIS FOR THE SOCIAL SCIENCES, London School of Economics and Political Science-LSE London-UK, 23-08-2015, 29-08-2015
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Enerji Politikaları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Devlet Dışı Aktörler
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2018-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2011-2018, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2022-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ismayıl Alıyev, Yüksek Lisans, Jeopolitik Açıdan Azerbaycan'ın Petropolitiği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Guncha Narzullayeva, Yüksek Lisans, Enerji Dönüşümü Bağlamında Türkmenistan'ın Enerji Politikası, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
2023-2024, Enerjinin Politik ve Coğrafi Ekonomisi, Yüksek Lisans
2023-2024, Energy Security and Politics in The Mediterranean, Lisans
2023-2024, Küreselleşme Ulusal Siyaset ve Devlet, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Akdeniz'de Enerji Güvenlik Ve Politika, Lisans
2023-2024, Enerjinin Coğrafi ve Politik Ekonomisi, Yüksek Lisans
2023-2024, Petropolitik, Yüksek Lisans
2022-2023, Uluslararası Göç ve Güvenlik, Yüksek Lisans
2022-2023, Akdeniz Enerji Politikaları ve Güvenliği, Lisans
2022-2023, Mediterranean Energy Politics and Security, Lisans
2022-2023, Enerjinin Coğrafi ve Politik Ekonomisi, Yüksek Lisans
2022-2023, Energy Politics and Security, Lisans
2022-2023, Enerji Politikaları ve Güvenliği, Lisans
2021-2022, İnsan Kent Çevre, Lisans
2020-2021, Kent, Kent Sorunları ve Sosyal Hizmet, Lisans
2020-2021, İnsan Kent Çevre, Lisans
2020-2021, Politik Ekonomi, Lisans
2020-2021, Kentsel Siyaset, Lisans
Kayıt Yok
Enerji Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması: Kadın İstihdamı, Küresel ve Yerel Dinamikler (Deutsche Energie-Agentur (dena)-YEYKAD-TWRE) (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2023-2023
Evaluations of Sustainable and Green Energy Policies-The European Scientific Collaboration Project (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2023-2023
Technical Assistance for “CREATE IN IZMIR: Entrepreneurial Hub of Cultural and Creative Industries” Project (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2022
MIGRATION4WORK- Technical Assistance for Enhancing the Policy Making Capacity of the Directorate General of International Labour Force in the Field of Labour Migration (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2021-2024
CCT-II (Strengthening the Impact of the Conditional Cash Transfer Programme in Türkiye for Increasing High School Attendance-II) (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2019-2024
Türk Iş Dünyasının Türkiye'deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri Araştırması (HUGO-TİSK) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2015-2015
Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması (HUGO-IOM-KAS) (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2014-2014
ANTICORRP Anticorruption Policies Revisited Global Trends and European Responses the Challenge of Corruption (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2012-2017
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Oduncu, B.T. (2023) "Adem-i Merkezi Enerji Politikası: Doğal Afetlerde Enerji Altyapısının Kırılganlığını Azaltmak İçin Bir Yol", KAYFOR-International Forum on Public Administration , Bişkek, Kırgızistan, (Haziran 2023
Oduncu, B.T. (2023) "Enerji Dönüşümü: Nedenler, Fırsatlar ve Zorluklar", I. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi-Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Zonguldak, Türkiye, (Kasım 2023
Oduncu, B.T. (2023) "Empowering Women in the Green Transition Process", 5th Turkish-German Energy Forum The Future of Energy: Challenges, Opportunities and New Perspectives , Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Oduncu, B.T. (2023) "Enerji Demokrasisini Gerçekleştirmede Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Rolü", Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Çalıştayı , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2023
Oduncu, B.T. (2023) "Last 100 Years of Tukiye's Energy History", International Turkic Energy Union Congress , Türkiye, (Aralık 2023
Oduncu, B.T. (2023) "Long Term Gas Policies for SEE and Strengthening Position of Turkiye", 12th International Seminar on Energy and Climate Diplomacy-Bulgarian Diplomatic Institute , Sofia, Bulgaristan, (Kasım 2023
Oduncu, B.T., Leblebici, D.N. (2023) "Can energy culture be a tool to support energy policies?", SIRCON 2023-Belt and Road: Migration, Tourism, and Political Economy Symposium , Özbekistan, (Ekim 2023
Oduncu, B.T. (2013) "Siyasal İktidarın Mekana Müdahalesi ve Kollektif Bellekteki Etkisi: Hacı Bayram Veli Camii Örneği", 7. Kültürel Araştırmalar Sempozyumu: Bellek ve Kültür-Bilkent Üniversitesi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2013
Oduncu, B.T. (2013) "Alain Badiou Felsefesinde Politika Koşulu: Eşitlik ve Adalet İle İlişkisi.", 2. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa , Bursa, Türkiye, (Mayıs 2013
Kayıt Yok
Leblebici, D.N., Oduncu, B.T. (2024) "The Invisible Side of Green Energy Policies in Practice: Energy Culture", Kitap: Sustainable and Green Energy Policies, Hauppauge, Ny/Amerika Birleşik Devletleri : Nova Science Publishers  
Oduncu, B.T. (2020) "İbn Haldun", Kitap: Siyasal Düşünceler Tarihi: Batı'da ve İslam Dünyasında Siyasi Düşünce, Ankara/Türkiye : Orion Kitabevi  
Oduncu, B.T. (2020) "Immanuel Kant", Kitap: Siyasal Düşünceler Tarihi Batı'da ve İslam Dünyasında Siyasi Düşünce, Ankara/Türkiye : Orion Kitabevi  
Oduncu, B.T. (2015) "Alain Badiou: Varlık ve Olay’ın Diyalektik İlişkisi", Kitap: Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar -III, Ankara/Türkiye : Doğu Batı Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, GWNET-Global Women's Network for the Energy Transition, 2021-
Üye, Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği (Green Collar Women Association), 2020-2024
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Doğan Nadi Leblebici
Hacettepe Üniversitesi
2023 - 2024 2
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
203.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
172.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
37.
1316 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İlişkiler 1316
Anahtar Kelimeler Enerji Politikaları, Devlet Dışı Aktörler, Uluslararası Siyaset
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 40 0 0 0 0 80 0 0 26 40
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 433 . - - - - 450 . - - 569 . 203 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 349 . - - - - 375 . - - 492 . 172 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 90 . - - - - 88 . - - 161 . 37 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 7 . - - - - 7 . - - 17 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 5 . - - - - 7 . - - 17 . 4 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 1 0 0 0 0 2 0 0 7 1
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri