img

Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU

  • İşletme Fakültesi
  • Aktüerya Bilimleri
  • Aktüerya ve Risk Yönetimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
44
Atıf
9
h-index
0
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1987, 1993
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1984, 1986
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1978, 1983
Araştırma Alanları
Olasılık ve Stokastik Süreçler, İstatistiksel Kalite Kontrol, Aktüerya
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1987, 1993
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1984, 1986
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1978, 1983
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 65, 2013-YDS S, 2013
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik İstatistik Olasılık ve Stokastik Süreçler
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik İstatistik İstatistiksel Kalite Kontrol
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik İstatistik Aktüerya
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye
2015-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, İstatistik, Türkiye
1995-2013, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye
2021-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2008-2012, Fen Fakültesi Geleneksel Mezunlar Günü Koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
2008-2012, Fen Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
2008-2012, Erasmus Staj Hareketliliği Koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
2006-2012, Yandal Program Koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
2005-2012, İstatistik Bölümü Stratejik Plan Koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
2005-2012, Bologna Koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
2003-2005, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
2002-2012, Bölüm Başkan Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Büşra Bulut, Yüksek Lisans, İş göremezlik ve destekten yoksun kalma tazminat hesabına ilişkin aktüeryal hesaplamalar ve değerlendirmeler, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Sümeyra Sezer Kaplan, Yüksek Lisans, Türkiye'de arıcılık sigortası için aktüeryal prim hesabı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Nihal Kayhan, Yüksek Lisans, Kalite Risk Değerlendirmesi ve Çelik Konstrüksiyon Sektörü Üzerine Bir Uygulama, 2020, (Asıl Danışman)
Nihan Kayhan, Yüksek Lisans, Kalite risk değerlendirmesi ve çelik konstrüksiyon sektörü üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Yasemin Burcu Açıl, Yüksek Lisans, Bulanık mantığa dayalı kontrol kartları ve süreç yeterliliği, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Fatma Meltem Kocabaş, Yüksek Lisans, Veri madenciliği süreci ve gerçek bir veri seti üzerinde uygulanması, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Aysel Kılınç, Yüksek Lisans, Süreç iyileştirmede bütünleşik yeterlilik olgunluk modeli, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Nebahat Türkay Dericioğlu, Yüksek Lisans, İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası prim hesaplamaları, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Haydar Demirhan, Doktora, Karma logaritmik doğrusal modellere Bayesci yaklaşımlar, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Gazi Baran, Yüksek Lisans, Fındığa verilen taban fiyatların üretici refahına etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Gülsen Bardakcı, Yüksek Lisans, Çevrim içi analitik veri işleme (OLAP)'nin istatistikteki yeri ve bir uygulama, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Şirzat Çetinkaya, Yüksek Lisans, Sigortacılıkta finansal riskler, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Derya Çalışkan, Yüksek Lisans, Çarpık dağılımlar için X ve R kontrol kartları, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Özden Gür Çivlik, Yüksek Lisans, Yazılım kalite güvencesinde istatistiksel süreç kontrolü, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Haydar Demirhan, Yüksek Lisans, Logaritmik doğrusal modellerde parametrelerin ve beklenen göze sıklıklarının Bayesci kestirimi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, 2004, (Asıl Danışman)
Oğuz Cinel, Yüksek Lisans, Optik Veri Giriş Sisteminde Kalite Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması, 2002, (Oğuz Cinel , TÜİK Uzman Yardımcısı, Yüksek LisansTez Danışmanlığı), 2002, (Asıl Danışman)
Selda Kamoy, Yüksek Lisans, Altı sigma ve istatistiksel teknikler, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, 2002, (Asıl Danışman)
2021-2022, Aktüerya Risk Kuramı, Yüksek Lisans
2021-2022, Sigorta İstatistiği, Yüksek Lisans
2021-2022, Olasılık, Yüksek Lisans
2021-2022, İstatistik, Lisans
2021-2022, Risk Teorisi, Lisans
2021-2022, Mal Sigortaları, Lisans
2021-2022, Matematiksel İstatistik, Lisans
2021-2022, Reaürans Teknikleri, Lisans
2019-2020, Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Lisans
2014-2015, Mühendislik İstatistiği, Lisans
2014-2015, Engineering statistics, Lisans
2014-2015, Probability and statistics, Lisans
Kayıt Yok
Ankara City Transportation Survey Research Center of Hacettepe University 1993 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç):
Türk Hava Kurumu Sportif Havacılık Anketi Değerlendirme Projesi Proje Yürütücüsü 2004 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü
Kayıt Yok
Yiğiter, A., Hamurkaroğlu, C., Danacıoğlu, N. (2021) "Group acceptance sampling plans based on time truncated life tests for compound Weibull-exponential distribution", International Journal of Quality & Reliability Management, (0) DOI  
Hamurkaroğlu, C., Yiğiter, A., Danacıoğlu, N. (2020) "Single and Double Acceptance Sampling Plans Based on the Time Truncated Life Tests for the Compound Weibull-Exponential Distribution", Journal of The Indian Society for Probabilistic and Statistics, (0) DOI  
Yiğiter, A., Gençtürk, Y., Hamurkaroğlu, C. (2019) "SOME COMPOSITE MODELS AND THEIR APPLICATION TO TURKISH MOTOR INSURANCE DATA", ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ B- TEORİK BİLİMLER, 7 (2) pp. 1-12 [TR Dizin]   
Hamurkaroğlu, C., Özkan, D., Değirmenci, S. (2018) "NORMALLEŞTİRİLMİŞ BEKLENEN FAYDA-ENTROPİ RİSK ÖLÇÜMÜNE DAYALI HİSSE SENEDİ SEÇİMİ VE KARAR MODELİ", Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 2 (1) pp. 47-65 Link  
Gençtürk, Y., Yiğiter, A., Hamurkaroğlu, C. (2018) "A New Model for Data with Structural Change at Threshold: Composite Exponential-Lognormal Model", Advanced and Applications in Statistics, 53 (4) pp. 441-456 DOI  
Hamurkaroğlu, C., Yiğiter, A., Gençtürk, Y. (2018) "Weibull ve Pareto dağılımları için tip-I sansürleme düzeninde kesilmiş yaşam testine dayalı tek katlı ve grup kabul örnekleme planlar", İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya, 11 (2) pp. 143-155   
Gençtürk, Y., Hamurkaroğlu, C. (2017) "Bir Vakıf Emeklisinin Yaşlılık Aylığının SSK Yaşlılık Aylığı İle Muadil Karşılaştırmasının Yapılamadığı Durumda Hesabı", BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2 (10) pp. 8-17  
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2014) "Bayesian X control limits for exponentially distributed measurements", Journal of Statistical Computation and Simulation, (0) pp. 1-16 [SCI Expanded]  
Karagöz, D., Hamurkaroğlu, C. (2012) "Control Charts for Skewed Distributions Weibull Gamma and Lognormal", Journal of Statistical Society of Slovenia, 9 (2) pp. 95-106  
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2011) "On a multivariate log gamma distribution and the use of the distribution in the Bayesian analysis", Journal of Statistical Planning and Inference, 141 (0) pp. 1141-1152 [SCI Expanded]  
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2009) "A Bayesian model averaging approach to the dumping severity data over hierarchical log-linear models,", İstatistikçiler Dergisi, 2, 82-88., (2) pp. 82-88 [TR Dizin]  
Hamurkaroğlu, C., Çetinkaya, Ş. (2009) "Garanti Edilmiş Anüite Opsiyonlarının Değerlemesi,", Sigorta Araştırmaları Dergisi, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, (4) [TR Dizin]  
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2009) "An application of Bayesian model averaging approach to traffic accidents data over hierarchical log linear models", Journal of Data Science, 7 (0) pp. 497-511  
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2008) "Bayesian Estimation of Log Odds Ratios From R x C and 2 x 2x K Contingency Tables", Statistica Neerlandica, 62 (4) pp. 405-424 [SCI Expanded]  
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2006) "Specification of hyper-parameters for normal prior distributions induced on log-linear parameters,", Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics,, 35 (1) pp. 91-102 [TR Dizin]   
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2006) "A Bayesian approach to the estimation of expected cell counts by using log linear models", Communications in Statistics - Theory and Methods,, 35 (2) pp. 325-335 [SCI Expanded]  
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2006) "Bayesian estimation of expected cell counts by using R", InterStat, 3 (0) pp. 497-511  
Hamurkaroğlu, C., Mert, M., Gençtürk, Y. (2004) "Nonparametrıc Control Charts based on Mahalanobıs Depth,", Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics,, 33 (0) [TR Dizin]   
Hamurkaroğlu, C., Özmen, İ. (2002) "The Use Multidimensional Scaling The Statistical Quality Control And Its Application", Anadolu University Journal of Sciences and Technology A, 3 (2) [TR Dizin]  
Hamurkaroğlu, C., Muluk, F.Z. (1999) "The Test for Tau-b and Tau-c Coefficients on the Contingency Tables,", Hacettepe University Bulletin of Natural Sciences and Engineering, B,, (0) [TR Dizin]  
Hamurkaroğlu, C. (1997) "A New Goodness of Fit Test Statistic Used in Poisson Regression Analysis,", Hacettepe University Bulletin of Natural Sciences and Engineering, B, (0) [TR Dizin]  
Hamurkaroğlu, C., Özmen, İ. (1995) "Powerful Goodness of Fit Statistics for Small Samples, .", Hacettepe University Bulletin of Natural Sciences and Engineering, B, 1995, (0) [TR Dizin]  
Kaplan, S.S., Hamurkaroğlu, C. (2021) "Türkiye 'de Arıcılık Sektöründe Risk Değerlendirmesi", 12. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , (pp. 260-271), Türkiye, (Aralık 2021
Hamurkaroğlu, C., Yiğiter, A., Gençtürk, Y. (2019) "Weibull ve Pareto Dağılımları İçin Kesilmiş Yaşam Testine Dayalı Tek Katlı, Grup ve İki Katlı Örnekleme Planları", YAEM 2019 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi Başkent Üniversitesi , Ankara, Türkiye, (Ağustos 2019
Hamurkaroğlu, C., Yiğiter, A. (2019) "Group Acceptance Sampling Plans Based On Time Truncated Life Test For Compound Weibull-Exponential Distribution", IDSES’19 1st International Data ScienceEngineering Symposium , Karabük Safranbolu, Türkiye, (Temmuz 2019
Hamurkaroğlu, C., Değirmenci, S. (2018) "COM-Poisson Dağılımı ile Bireysel ve Kolektif RiskModelleri", 4th SCF International Conference on “Economic and Social NevsehirImpacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations” , (Nisan 2018
Hamurkaroğlu, C., Yiğiter, A., Gençtürk, Y. (2018) "COM-Poisson Dağılımına Dayalı Kontrol Kartları", 11. International Statistics Days Conference , (Aralık 2018
Yiğiter, A., Hamurkaroğlu, C. (2017) "Comparing Online Change Point Algorithm with Control Chart Analysis Techniques", 14th Applied Statistics 2017 International Conference, Slovenya , Ribno, Slovenya, (Eylül 2017
Gençtürk, Y., Hamurkaroğlu, C. (2015) "Üstel-Weibul-Pareto Bileşik Dağılımı, 9. Uluslararası İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE", 9. Uluslararası İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, , (pp. 6-7), (Aralık 2015
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2009) "Bayesian Model Averaging for Hierarchical Log Linear Models and an Application to the Dumping Severity Data", Applied Statistics 2009 , Ribno, Slovenya, (Ekim 2009
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2009) "X Kontrol Kartları İçin Bayesci Yaklaşımlar", 6. İstatistik Kongresi Lara ANTALYA , Türkiye, (Aralık 2009
Mert, M., Hamurkaroğlu, C., Gençtürk, Y. (2005) "Kredibilite Prim Tahminlerinde Yarı Parametrik Yaklaşımlar", 4. İstatistik Kongresi Belek ANTALYA , Türkiye, (Aralık 2005
Gençtürk, Y., Mert, M., Hamurkaroğlu, C. (2005) "Hasar Sayısı ve Hasar Tutarına Dayalı Ödül Ceza Sistemleri", 4. İstatistik Kongresi Belek ANTALYA , Türkiye, (Aralık 2005
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2005) "RC ve RCK Çapraz Çizelgeleri İçin Logaritmik Doğrusal Modellere Bayesci Yaklaşımlar", 4. İstatistik Kongresi Belek ANTALYA , (Aralık 2005
Demirhan, H., Hamurkaroğlu, C. (2005) "Logaritmik Doğrusal Modeller İçin Yeni Gösterimler", VII. Uusal Ekonometri Ve İstatistik Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü İSTANBUL , Türkiye, (Aralık 2005
Hamurkaroğlu, C., Korkmaz, A.D. (2002) "Veri Derinliği Kavramına Dayalı Non-Parametrik Kontrol Kartları", İstatistik Günleri 2002 Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü ANKARA , Türkiye, (Ağustos 2002
Hamurkaroğlu, C., Akçakaya, O. (1999) "Türkiye ’xxde 1990 Sonrası Kalite Anlayışı", 1. İSTATİSTİK KONGRESİ BELEK ANTALYA , Türkiye, (Haziran 1999
Hamurkaroğlu, C., Karakaş, M. (1999) "Bir Üretim Hattında Temel İstatistiksel Tekniklerden Pareto Analizi ve Pukö Döngüsü Yardımıyla Makina Duruşlarının Tespiti ve Bunların Azaltılması", 1. İstatistik Kongresi Belek ANTALYA , Türkiye, (Haziran 1999
Hamurkaroğlu, C., Erdoğan, Ö., Korkman, K. (1999) "Ankara’xxda Bulunan KOBİ’xxlerin İstatistiksel Kalite Tekniklerine Bakışı", 8. Ulusal Kalite Kongresi 2000’xxli Yıllar ve Toplam Kalite Yönetimi İSTANBUL , Türkiye, (Aralık 1999
Hamurkaroğlu, C., Zor, İ. (1997) "The Test Statistics Based On Information Theory For Small Samples", Bulletin Of The International Statistical Institute Session 51 th , (Eylül 1997
Hamurkaroğlu, C. (1994) "Bilgi Kuramsal Uzaklık Ölçüsüne Dayalı Bir Uyum İyiliği Test İstatistiği", Araştırma Sempozyumu’94, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1994 , Ankara, Türkiye, (Aralık 1994
Hamurkaroğlu, C., Yiğiter, A., Akkuş, Ö., Gençtürk, Y. (2017) "Olasılık ve Olasılık Dağılımları I", : Nobel yayınevi  
Gençtürk, Y., Hamurkaroğlu, C., Kırkağaç, M., Erdemir, Ö.G. (2017) "Emeklilik Fonlama ve Değerlendirmesine Problem Çözümü Yaklaşımı", Ankara/Türkiye : Nobel  
Hamurkaroğlu, C., Demirhan, H. (2011) "İstatistiksel Yöntemlere Giriş", Ankara/Türkiye : Hacettepe Üniversitesi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, Türkiye Bilişim Derneği, 2010-
Üye, KalDer Kalite Derneği, 2000-
Üye, Türk İstatistik Derneği, 1985-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Control Charts for Skewed Distributions Weibull Gamma and Lognormal
Journal of Statistical Society of Slovenia
4 0 0 3 0 0 0 0 7
2
On a multivariate log gamma distribution and the use of the distribution in the Bayesian analysis
Journal of Statistical Planning and Inference
2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Haydar Demirhan
Hacettepe Üniversitesi
2005 - 2014 12
Yasemin Gençtürk
Hacettepe Üniversitesi
2004 - 2019 12
Ayten Yiğiter
Hacettepe Üniversitesi
2017 - 2021 10
Mehmet Mert
Akdeniz Üniversitesi
2004 - 2005 3
Karabük Üniversitesi
2018 2
Nazan Danacıoğlu
Sinop Üniversitesi
2020 - 2021 2
İlknur Özmen
-
1995 - 2002 2
Karabük Üniversitesi
2018 1
-
2021 1
Özge Akkuş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2017 1
Murat Kırkağaç
Dumlupınar Üniversitesi
2017 1
Derya Karagöz
Hacettepe Üniversitesi
2012 1
Övgücan Gönenç Erdemir
Hacettepe Üniversitesi
2017 1
Fatma Zehra Muluk
Başkent Üniversitesi
1999 1
A Deniz Korkmaz
-
2002 1
Haydar Demirhan
-
2011 1
İbrahim Zor
-
1997 1
Kamil Korkman
-
1999 1
Murat Karakaş
-
1999 1
Oğuz Akçakaya
-
1999 1
Özlem Erdoğan
-
1999 1
Şirzat Çetinkaya
-
2009 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12887
YÖKSİS Bilim Alanı İstatistik 586
Anahtar Kelimeler Olasılık ve Stokastik Süreçler, İstatistiksel Kalite Kontrol, Aktüerya
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 5 0 100 80 22 20 30 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 664 . - 613 . 592 . 638 . 595 . 644 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 546 . - 466 . 437 . 469 . 401 . 446 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 97 . - 53 . 53 . 87 . 71 . 77 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 29 . - 15 . 14 . 27 . 19 . 24 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 14 . - 4 . 5 . 9 . 9 . 7 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 19 . - 6 . 4 . 12 . 6 . 10 . - - -
Toplam Yayın 1 0 4 5 3 1 2 0 0 0
Toplam Makale 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri