img

Doç. Dr. Canan YILDIRAN

  • İşletme Fakültesi
  • Finans ve Bankacılık
  • Finans ve Bankacılık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
57
Atıf
64
h-index
4
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2013, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2004, 2008
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2013, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2004, 2008
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 81, 17 Mart 20, 2018
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Organizasyon
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Türkiye
2012-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye
2022-, Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Saba Hammad Jaber Alhamaıdeh, Doktora, Ürdün'deki İşletmelerin Yalın Yönetim ve Açık İnovasyon Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Meltem Göksu, Yüksek Lisans, İş tatmini ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide duygusalzekânın rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Özgül Çavuş, Yüksek Lisans, Dijital okuryazarlık ile finansal okuryazarlık arasındaki ilişki, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ayşe Efe, Yüksek Lisans, İç girişimcilik ile yenilik yönelimi arasındaki ilişki, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdel-Bassaıt Mahamat Tahır, Yüksek Lisans, Kariyer geleceği planlaması ve girişimcilik yönelimi arasındaki ilişki, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Dilkhaz Saleem Sulaiman, Yüksek Lisans, The relationship between organisational commitment and job satisfaction, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Merve Şener, Yüksek Lisans, Pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekâ arasındaki ilişki üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Dilara Buharalı, Yüksek Lisans, Kültürel zekânın akademik motivasyon üzerindeki etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Osama Mohd Kheır Abu Shwaımeh, Yüksek Lisans, The effect of knowledge sharing in employees innovative behaviour, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Zozan Alı Abdullah, Yüksek Lisans, Thе managеmеnt оf сultural divеrѕity and its impact оn оrganizatiоnal реrfоrmanсе, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Nebahat Işık, Yüksek Lisans, Üniversitedeki idari personellerin iş tatminleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişki, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mustafa Tilki, Yüksek Lisans, A ve B kişilik tiplerine göre çalışanların performans algılarındaki farklılık analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
2022-2023, Basın Bülteni Hazırlama ve Haber Yazma, Lisans
2022-2023, Stratejik Yönetim, Lisans
2022-2023, İşletmeye Giriş, Lisans
2022-2023, Finansal Kurumlarda Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans
2022-2023, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2021-2022, İşletmeye Giriş, Lisans
2021-2022, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2021-2022, Finansal Kurumlarda Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans
2021-2022, Yönetim ve Organizasyon, Lisans
2021-2022, Stratejik Yönetim, Lisans
2021-2022, Yönetim Bilişim Sistemleri, Lisans
2021-2022, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, İşletmeye Giriş, Lisans
2020-2021, Finansal Kurumlarda Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans
2020-2021, Katılım Bankacılığı Yönetimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Yönetim ve Organizasyon, Lisans
2020-2021, Stratejik Yönetim, Lisans
2020-2021, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Finansal Kurumlarda Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans
2019-2020, Yönetim ve Organizasyon, Lisans
2019-2020, Stratejik Yönetim, Lisans
2019-2020, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Stratejik Yönetim, Lisans
2017-2018, Stratejik Yönetim, Lisans
Kayıt Yok
İç Girişimcilik ile Yenilik Yönelimi Arasındaki İlişki (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Farabi ve Mutluluğu Kazanma (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
Kayıt Yok
Yurdasever, E., Yıldıran, C. (2023) "Kişilik Tipleri ile Bireysel Girişimcilik Yönelimi İlişkisi Üzerinde Girişimcilik Eğitiminin Etkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (4) pp. 1935-1968 [TR Dizin] Link DOI    
Çalık, A., Anggara, F.S.A., Abu-Dabbour, Z., Yıldıran, C. (2023) "The Mediating Role of Job Satisfaction in the Impact of Happiness at Work on Employee Performance", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10 (4) pp. 165-182 Link  
Abdel-Bassait, M.T., Yıldıran, C., Ercan, S. (2023) "Kariyer Geleceği Planlaması ve Girişimcilik Yönelimi Arasındaki İlişki", Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 7 (1) pp. 64-98 Link  
Shwiemeh, O.A., Yıldıran, C. (2023) "An Empirical Study on the Effect of Knowledge Sharing in Employees Innovatıve Behaviour", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21 (2) pp. 134-159 [TR Dizin] Link DOI   
Abdullah, Z.A., Mustafa, H.A., Yıldıran, C., Fidan, Y. (2022) "The Management of Cultural Diversity and Its Impact on Organizational Performance", Karadeniz Uluslararası Blimsel Dergi, 53 (0) pp. 46-64 [SCI] Link DOI   
Işık, N., Yıldıran, C. (2022) "Üniversitedeki İdari Personellerin İş Tatminleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (25) pp. 74-90 Link DOI   
Büyükyılmaz, O., Yıldıran, C., Özkan, D. (2022) "Uluslararası Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi Karşılaştırması", Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 6 (1) pp. 72-99 Link DOI  
Önalan, G.O., Yıldıran, C., Önalan, O. (2022) "The Mediating Role Of Management Innovation in the Impact Of Agile Leadership On Firm Performance", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 20 (2) pp. 205-230 [TR Dizin] Link DOI   
Şener, M., Yıldıran, C., Fidan, Y. (2022) "Pozitif Psikolojik Sermaye ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma", İşletme Araştırmaları Dergisi, 14 (3) pp. 1711-1729 [TR Dizin] Link DOI    
Efe, A., Yıldıran, C. (2022) "İç Girişimcilik ile Yenilik Yönelimi Arasındaki İlişki", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (4) pp. 167-186 Link   
Büyükyılmaz, O., Yıldıran, C., Ercan, S. (2021) "Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25 (2) pp. 331-344 [TR Dizin] Link  
Ercan, S., Yıldıran, C. (2021) "Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 16 (1) pp. 91-105 Link  
Önalan, G.O., Yıldıran, C., Önalan, O., Tan, F.Z. (2021) "Effects Of Learning Organization Practices on Education Sector and Approaches of Teachers to Applications: İstanbul Case", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8 (2) pp. 1-15 Link  
Tilki, M., Yıldıran, C., Fidan, Y. (2021) "A ve B Kişilik Tiplerine Göre Çalışanların Performans Algılarındaki Farklılık Analizi", Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 5 (2) pp. 98-124 Link DOI  
Sakallı, İ., Fidan, Y., Yıldıran, C. (2020) "Yeni Teknolojilerin İş Doyumu ve Motivasyon Üzerindeki Etkileri", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (37) pp. 393-421 [TR Dizin] Link   
Altıntaş, F.F., Yıldıran, C., Tan, F.Z. (2020) "Organizasyon-Çevre İlişkilerinin Kuantum Fiziği ile Açıklanması", The Journal of Academic Social Science, 8 (100) pp. 156-179 Link  
Yıldıran, C., Fidan, Y. (2020) "Mevlana’nın Yönetime Özgü Fikirlerinin Konyalı Girişimci ve Yöneticiler Üzerindeki Etkileri", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (0) pp. 160-172 [TR Dizin] Link   
Fidan, Y., Yıldıran, C., Ercan, S. (2019) "Yabancı Uyruklu ve Türkiyeli Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimleri", Business Management Studies: An International Journal, 7 (1) pp. 190-202 [TR Dizin] Link DOI    
Tan, F.Z., Yıldıran, C., Altuntaş, F.F. (2019) "İş Tatmini ve Yaşam Doyumu Bağlantısı: İstanbul - Gaziantep İlleri Örneği", Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3 (6) pp. 220-234 Link DOI  
Turan, U., Fidan, Y., Yıldıran, C. (2019) "Critical Thinking as a Qualified Decision-Making Tool", Journal of History Culture and Art Research, 8 (4) pp. 1-18 [SCI] DOI   
Altıntaş, F.F., Yıldıran, C., Tan, F.Z. (2019) "Organizasyon ve Çevre İlişkisi: Klasik Fizik Yaklaşımı", The Journal of Academic Social Science, 7 (96) pp. 201-228 Link  
Tan, F.Z., Yıldıran, C. (2019) "İnanç Turizmi: Kastamonu İli Turizm Alt Yapısına Katkısı", Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (1) pp. 83-91 Link  
Ayaz, S., Altıntaş, F.F., Yıldıran, C., Tan, F.Z. (2019) "Öğrenen Örgüt Disiplinleri Arasındaki İlişki Modeli: Karabük Demir-Çelik İşletmesinde Bir Uygulama", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (64) pp. 692-699  
Tan, F.Z., Yıldıran, C., Öğrünç, M.E. (2019) "Liderlik Tarzlarının Örgütsel Değişim ve Yaratıcılık Üzerine Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Uygulama", Organizasyon Yönetim Bilimleri Dergisi, 11 (2) pp. 70-80 [TR Dizin] Link  
Tan, F.Z., Yıldıran, C. (2018) "Analysis of Entrepreneurship Support Program Within Expectations of Entrepreneurs and Determination of Level of Success on Entrepreneurship Test of Kosgeb Applied Entrepreneurship Education Applicants", International Journal of Management and Administration, 2 (4) pp. 91-95 DOI  
Fidan, Y., Yıldıran, C. (2018) "Mevlana ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3) pp. 2039-2048 [TR Dizin] Link  
Fidan, Y., Yıldıran, C., Yılmazer, A. (2016) "Kamu Çalışanlarında E Devlet Algısı Karabük İli Örneği", Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (10) pp. 7-22 Link  
Fidan, Y., Yıldıran, C., Bilal, T., Parlar, H. (2016) "Öğretmenlere Göre Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişim Süreci Sivas İli Örneği", Journal of History Culture and Art Research, 5 (2) pp. 104-132 [SCI] Link DOI  
Fidan, Y., Çetin, S., Yıldıran, C. (2016) "İşletmelerde Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Yenilik Performansı İlişkisi Bartın ve Karabük İllerindeki İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (14) pp. 221-240 Link  
Yıldıran, C., Özkan, D., Büyükyılmaz, O. (2016) "Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1 (1) pp. 20-34 Link DOI  
Büyükyılmaz, O., Karakaya, A., Yıldıran, C. (2015) "Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10 (2) pp. 105-125 Link  
Yılmaz, C., Fidan, Y., Yıldıran, C. (2014) "Duygusal Zeka ve Örgüt İklimine Etkisi", Business and Management Studies: An International Journal, 2 (3) pp. 243-261 [TR Dizin] Link DOI   
Kibar, B., Fidan, Y., Yıldıran, C. (2014) "Öğrencilerin Zaman Yönetimi Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki: Karabük Üniversitesi", Business & Management Studies: An International Journal, 2 (2) pp. 136-153 [TR Dizin] Link DOI   
Tan, F.Z., Yıldıran, C. (2014) "Türkiye’de ve İspanya’da İşletme Bölümü Öğrencilerinde Aile İşletmesi Algısının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma", Research Journal of Business and Management, 1 (4) pp. 365-374  
Aksoy, R., Yıldıran, C. (2013) "Zonguldak İlinde İhracat Yapan Firmaların İhracatta Karşılaştıkları Sorunlar", Business & Management Studies: An International Journal, 1 (3) pp. 249-268 [TR Dizin] Link DOI   
Göksu, M., Yıldıran, C. (2023) "Sosyal Zekânın Kariyer Geleceğine Etkisi", Ege 8th International Conference on Social Sciences , İzmir, Türkiye, (Haziran 2023
Çalık, A., Anggara, F.S.A., Dabbour, Z.A., Yıldıran, C. (2023) "The Mediating Role of Job Satisfaction in The Impact of Happiness At Work on Employee Performance", EJSER 11th International Symposium on Social Sciences , Lozan, İsviçre, (Mayıs 2023
Çepni, E., Önalan, O., Yıldıran, C., Önalan, G.O. (2023) "A Scale Development for Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity (VUCA) World Managament", 1st Futures Literacy and Strategic Foresight Conference , Karabük, Türkiye, (Şubat 2023
Önalan, O., Yıldıran, C., Karakaya, A. (2023) "The Role of Personality Types in The Career Future", 8th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices , (pp. 308-318), New York, Amerika Birleşik Devletleri, (Mayıs 2023
Eren, A.B., Yıldıran, C. (2023) "Dans Eden Koçluğun mu Yoksa Egon mu?", 6th International Congress of Human Studies , Ankara, Türkiye, (Aralık 2023
Koyuncu, İ., Yıldıran, C. (2023) "İş Tatmininin Sanal Kaytarma Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Dedikodunun Rolü", Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Aralık 2023
Göksu, M., Yıldıran, C. (2023) "İş Tatmini ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Duygusal Zekânın Rolü", 6. Uluslararası Marmara Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2023
Tanış, K., Yıldıran, C. (2023) "Kültürlerarası Duyarlılık ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Akademik Başarıya Etkisi", 22. Uluslararası İşletmecilik Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2023
Yıldıran, C. (2022) "Uluslararası Lisans Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimlerinin Değerlendirilmesi", Karadeniz 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 177-193), Artvin, Türkiye, (Temmuz 2022
Yıldıran, C. (2022) "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Yönelimlerinin Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi", Ege 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 680-692), İzmir, Türkiye, (Eylül 2022
Yıldıran, C., Önalan, O., Önalan, G.O. (2021) "Relationship Between the Learning Organization and Organizational Agility", International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (IHSES) , (pp. 52), New York, Amerika Birleşik Devletleri, (Nisan 2021
Tan, F.Z., Yıldıran, C., Altıntaş, F.F., Ayaz, S. (2019) "Deciding The Structure of Relation Among The Size of Learning Organizations According To The Length of Their Size: An Application in Karabük Iron and Steel Factory", Econder , Karabük, Türkiye, (Ekim 2019
Fidan, Y., Yıldıran, C. (2018) "Mevlâna ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri", 2. International Congress on Cultural Heritage and Tourism , (pp. 53-62), Taşkent, Özbekistan, (Aralık 2018  
Tan, F.Z., Yıldıran, C., Altıntaş, F.F. (2018) "Demir Çelik Sektöründe Öğrenen Örgüt Yapısının Analizi", Business and Organizational Research , (pp. 142-150), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018
Yıldıran, C. (2018) "Farabi ve Mutluluğu Kazanma", Mahatma Gandhi International Multidisciplinary Congress , (pp. 53-62), Yeni Delhi, Hindistan, (Kasım 2018
Asker, A., Yıldıran, C., Özkan, D. (2017) "Yabancı Uyruklu Öğretim Üyelerinin Sosyal Yaşamlarıyla İlgili Çok Boyutlu Durum Analizi: Karabük Üniversitesi Örneği", International Congress On Management Economics And Business , (pp. 388-392), Zonguldak, Türkiye, (Eylül 2017
Asker, A., Yıldıran, C., Özkan, D. (2017) "Günümüz Penceresinden Ahmet Ağaoğlu İslamiyet’te Kadın Eseri Üzerine Notlar", II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ , Bakü, Azerbaycan, (Ekim 2017
Büyükyılmaz, O., Yıldıran, C., Ercan, S. (2017) "Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma", 8. International Congress On Entrepreneurship , Türkiye, (Kasım 2017
Tan, F.Z., Önalan, G.O., Yıldıran, C. (2020) "Mutluluk Para ile Gelir mi? Gelirin Sosyolojik Dağılımı", İstanbul/Türkiye : Cinius  
Tan, F.Z., Altıntaş, F.F., Yıldıran, C. (2020) "Örgüt Kuramları Öğrenen Örgüt İlişkisi", İstanbul/Türkiye : Cinius  
Tan, F.Z., Yıldıran, C. (2020) "YÖNETİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça", Karabük/Türkiye : KARABÜK ÜNİVERSİTESİ  
Yıldıran, C., Önalan, O., Önalan, G.O. (2022) "Relationship between the Learning Organization and Organizational Agility", Kitap: Studies on Social and Education Sciences 2021, New York/Amerika Birleşik Devletleri : ISTES Organization Monument, CO, USA  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Critical Thinking as a Qualified Decision-Making Tool
Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 13 0 0 0 0 13
2
Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
0 0 0 8 4 1 0 0 13
3
Öğrencilerin Zaman Yönetimi Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki: Karabük Üniversitesi
Business & Management Studies: An International Journal
0 0 0 5 1 0 0 0 6
4
Duygusal Zeka ve Örgüt İklimine Etkisi
Business and Management Studies: An International Journal
0 0 0 5 0 0 0 0 5
5
İnanç Turizmi: Kastamonu İli Turizm Alt Yapısına Katkısı
Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
0 0 0 2 0 0 1 0 3
6
Zonguldak İlinde İhracat Yapan Firmaların İhracatta Karşılaştıkları Sorunlar
Business & Management Studies: An International Journal
0 0 0 2 0 1 0 0 3
7
Yabancı Uyruklu ve Türkiyeli Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimleri
Business Management Studies: An International Journal
0 0 0 1 2 0 0 0 3
8
The Management of Cultural Diversity and Its Impact on Organizational Performance
Karadeniz Uluslararası Blimsel Dergi
0 0 0 2 0 1 0 0 3
9
Öğretmenlere Göre Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişim Süreci Sivas İli Örneği
Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 2 0 0 0 0 2
10
Mevlana ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
11
Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
12
Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
13
İş Tatmini ve Yaşam Doyumu Bağlantısı: İstanbul - Gaziantep İlleri Örneği
Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
14
Analysis of Entrepreneurship Support Program Within Expectations of Entrepreneurs and Determination of Level of Success on Entrepreneurship Test of Kosgeb Applied Entrepreneurship Education Applicants
International Journal of Management and Administration
0 0 0 1 0 0 0 0 1
15
Mevlana’nın Yönetime Özgü Fikirlerinin Konyalı Girişimci ve Yöneticiler Üzerindeki Etkileri
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
16
Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma
0 0 0 1 0 0 0 0 1
17
Yeni Teknolojilerin İş Doyumu ve Motivasyon Üzerindeki Etkileri
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
18
Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
19
Studies on Social and Education Sciences 2021
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2014 - 2021 14
Yahya Fidan
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2014 - 2022 14
Karabük Üniversitesi
2021 - 2023 6
Furkan Fahri Altıntaş
-
2018 - 2020 6
Gökhan Oruç Önalan
-
2020 - 2023 6
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 5
Sertaç Ercan
Karabük Üniversitesi
2017 - 2023 5
Karabük Üniversitesi
2016 - 2022 4
Karabük Üniversitesi
2015 - 2023 2
Karabük Üniversitesi
2017 2
Aysun Çalık
-
2023 2
Fajar Surya Ari Anggara
-
2023 2
Meltem Göksu
-
2023 2
Sezer Ayaz
-
2019 2
-
2023 1
-
2023 1
Karabük Üniversitesi
2019 1
Engin Yurdasever
-
2023 1
Hanifi Parlar
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2016 1
Sabahattin Çetin
Bartın Üniversitesi
2016 1
Ramazan Aksoy
Bülent Ecevit Üniversitesi
2013 1
Aydın Yılmazer
-
2016 1
Ayşe Burcu Eren
-
2023 1
Ayşe Efe
-
2022 1
Burcu Kibar
-
2014 1
Ceyda Yılmaz
-
2014 1
Furkan Fahri Altuntaş
-
2019 1
Hussein Ahmad Mustafa
-
2022 1
İskender Koyuncu
-
2023 1
İsmail Sakallı
-
2020 1
Mahamat Tahir Abdel-Bassait
-
2023 1
Merve Şener
-
2022 1
Muhammed Emre Öğrünç
-
2019 1
Mustafa Tilki
-
2021 1
Nebahat Işık
-
2022 1
Osama Abu Shwiemeh
-
2023 1
Tırnakçı Bilal
-
2016 1
Zaid Abu Dabbour
-
2023 1
Zaid Abu-Dabbour
-
2023 1
Zozan Alı Abdullah
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Yönetim ve Organizasyon 1604
Anahtar Kelimeler Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 15 65 30 53 120 345 65 160 130 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 458 . 437 . 519 . 490 . 425 . 199 . 560 . 464 . 466 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 374 . 350 . 421 . 419 . 363 . 143 . 468 . 388 . 390 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 160 . 136 . 190 . 178 . 123 . 28 . 187 . 148 . 152 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 1 4 3 5 8 6 5 9 12 0
Toplam Makale 1 4 0 2 7 3 4 6 4 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 0 3 3 1 0 1 2 8 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 2 0 1 4 1 1 3 4 0
Makale (Ulusal) 1 2 0 1 3 2 3 3 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 3 2 1 0 1 2 8 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri