img

Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZCAN

  • Mühendislik Fakültesi
  • Yazılım Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, 2019, 2022
Post Doktora, Amerika Birleşik Devletleri, Purdue University, Electrical And Computer Engineering, , 2017, 2018
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Dr), 2011, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Lisans, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2004, 2008
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, 2019
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 85, 2021 Yükse, 2021
İngilizce, YÖKDİL, 85, Güz, 2021
İngilizce, YDS, 72, 2019-YDS/1, 2019
İngilizce, ÜDS, 82, 2010-ÜDS S, 2010
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Görüntü İşleme
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yapay Öğrenme
Akademik Ünvanlar
2021-2022, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2016-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2008-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2019-, Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Muhammed Çağrı Çelik, Yüksek Lisans, Atlas Vertebra Görüntülerinin Görüntü İşleme ile Otomatik Morfolojik Ölçümü ve Makine Öğrenmesi Cins, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mehmet Zahid Yıldırım, Doktora, GELİŞTİRİLMİŞ KATMANLI UZAY YERLEŞTİRME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLERİN SINIFLAND, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Buse Yaren Tekin, Yüksek Lisans, Bıtewıng ağız içi radyografik görüntülerde derin öğrenme ile diş segmentasyonu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Cahit Berkay Kazangirler, Yüksek Lisans, Elle çizilmiş taslak çizimlerde kullanıcı arabirimi ögelerinin derin örnek segmentasyonu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hüseyin Çizmeci, Doktora, Derin Sinir Ağları İle EEG Ve Alın EOG Tabanlı Duygu Analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ertan Yavuz Köprü, Yüksek Lisans, Yapay sinir ağları ile sıvı ham demir tahmini ve 5.yüksek fırın uygulaması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Betül Dolapcı, Yüksek Lisans, Apache Spark kullanılarak büyük boyutlu görüntülerin analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Yasin Öztürk, Yüksek Lisans, NURBS eğrilerinin FPGA destekli dokunmatik ekranda gerçekleştirilmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
İsmail Burak Akıncı, Yüksek Lisans, Gerçek zamanlı olarak meyveleri görüntü işleme ile sınıflandıran otomasyon sistemi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Yadigar Erdem, Yüksek Lisans, Büyük verinin makine öğrenmesi yöntemleri ile apache spark teknolojisi kullanılarak sınıflandırılmas, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2016-2017, Programlama Dilleri 1, Lisans
2016-2017, Programming Languages 1, Lisans
2016-2017, Görüntü İşlemeye Giriş, Lisans
2016-2017, Introduction to Image Processing, Lisans
2016-2017, Sayısal Görüntü İşleme Uygulamaları, Yüksek Lisans
2015-2016, Programlama Dilleri 2, Lisans
2015-2016, Programming Languages 2, Lisans
2015-2016, Uzaktan Algılama ve Uygulamaları, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Deneyap Teknoloji Atölyesi Yazılım Teknolojileri Dersi Eğitim Programlarının Geliştirilmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2020-2021
Türkiye Deneyap Atölyeleri Yazılım Teknolojileri Ders İçeriği Hazırlama Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2020-2020
Yapay Öğrenme ile Taslak Çizimlerin Tasarıma ve Koda Dönüştürülmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Derin Sinir Ağları ile EEG ve Alın EOG Tabanlı Duygu Analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020
Hiperspektral Görüntülerin Boyut İndirgeme Yöntemleri ile İşlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Parçacık Sürü Optimizasyonu Tabanlı Katmanlı Uzay Yerleştirme Yöntemi Kullanılarak Hiperspektral Görüntülerin Sınıflandırılması Ve Görselleştirilmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2020-2021
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTOMATİK ANALİZİ (DENTIASSIST) (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2020-2021
Apache Spark Kullanılarak Büyük Boyutlu Görüntülerin Analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2020
Büyük Verinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Apache Spark Teknolojisi Kullanılarak Sınıflandırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Görüntüler Üzerindeki Gürültüyü Gidermede Hibrit Yöntem Geliştirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2015
Bilgisayar Kontrollü Ağaç Malzeme Yanma Düzeneği (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Bursiyer
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Tekin, B.Y., Özcan, C., Pekince, A., Yaşa, Y. (2022) "An enhanced tooth segmentation and numbering according to FDI notation in bitewing radiographs", Computers in Biology and Medicine, (0) [SCI Expanded] Link  
Elawady, I., Özcan, C. (2022) "A new effective denoising filter for high density impulse noise reduction", Turk J Elec Eng & Comp Sci, 30 (4) pp. 1388-1403 [SCI Expanded] Link DOI
Çizmeci, H., Özcan, C. (2022) "Enhanced deep capsule network for EEG-based emotion recognition", Signal, Image and Video Processing, (0) [SCI Expanded] DOI  
Çakmaklı, B.D., Özcan, C. (2021) "Automatic Ship Detection and Classification using Machine Learning from Remote Sensing Images on Apache Spark", Journal of Intelligent Systems: Theory and Applications, 4 (2) pp. 94-102 [TR Dizin] Link DOI  
Yıldırım, M.Z., Özcan, C., Ersoy, O. (2021) "Hiperspektral Görüntülerin Sınıflandırılmasında Farklı Boyut İndirgeme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Academic Platform Journal of Engineering and Science, 9 (1) pp. 159-165 [TR Dizin] Link     
Karaoğlu, A., Özcan, C., Pekince, A., Yaşa, Y., Tekin, B.Y., Özdemir, D. (2021) "Automatic Dental Segmentation Module Supported by Artificial Intelligence for Dentistry Students Education", ARTIFICIAL INTELLIGENCE THEORY and APPLICATIONS, 1 (2) pp. 180-190 Link  
Yıldırım, M.Z., Özcan, C., Ersoy, O. (2021) "Optimization based manifold embedding for hyperspectral image classification and visualization", Remote Sensing Letters, 12 (11) pp. 1158-1166 [SCI] DOI    
Özcan, C., Köprü, E.Y. (2020) "Yapay Sinir Ağları ile Sıvı Ham Demir Tahmini ve 5.Yüksek Fırın Uygulaması", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (0) pp. 155-162 [TR Dizin] Link     
Özcan, C., Ersoy, O., Oğul, İ.Ü. (2020) "Fast texture classification of denoised SAR image patches using GLCM on Spark", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES, 28 (1) pp. 182-195 [SCI Expanded] Link    
Özcan, C., Ersoy, O. (2018) "Enhanced multidimensional field embedding method by potential fields for hyperspectral image classification and visualisation", ELECTRONICS LETTERS, 54 (12) pp. 756-757 [SCI] DOI    
Özcan, C., Kurt, Ş., Esen, R., Özcan, C. (2016) "The Improve of Combustion Properties on Wooden Material by Using Liqued Nitrogen and Boric Acid", The Online Journal of Science and Technology, (0)
Özcan, C., Şen, B., Nar, F. (2015) "Sparsity Driven Despeckling for SAR Images", IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, (99) pp. 1-5 [SCI Expanded] Link DOI       
Çavuşoğlu, A., Şen, B., Özcan, C., Görgünoğlu, S. (2013) "Cropped Quad Tree Based Solid Object Colouring With Cuda", Mathematical and Computational Applications, 18 (3) pp. 301-312 [TR Dizin]    
Caner, O., Raif, B., Cemal, O. (2010) "Monitoring of Wooden Material Combustion Performance with Fuzzy Logic", Technology, 13 (3) pp. 189-199  
Bildiriler
Kazangirler, C.B., Özcan, C. (2021) "Deep Instance Segmentation of User Interface Elements in Hand Drawn Sketches", IV International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’21), , Türkiye, (Haziran 2021)
Karaoğlu, A., Özcan, C., Pekince, A., Yaşa, Y., Meşeci, E., Çilek, S. (2021) "SEGMENTATION OF BITEWING INTRAORAL X-RAY IMAGES WITH MASK R-CNN DEEP LEARNING MODEL", II. International Artificial Intelligence in Health Congress 2021 , Türkiye, (Nisan 2021)
ÖZCAN, C. (2021) "Tooth Detection and Numbering with Instance Segmentation in Panoramic Radiographs", 1st International Conference on Interdisciplinary Applications of Artifical Intelligence , Türkiye, (Mayıs 2021)  
ÖZCAN, C. (2021) "SEGMENTATION OF BITEWING INTRAOCULAR X-RAY IMAGES WITH MASK R-CNN DEEP LEARNING MODEL", II. International Artificial Intelligence in Health Congress 2021 , Türkiye, (Nisan 2021)  
Çelik, M.Ç., Özcan, C., Pekince, A. (2021) "Atlas vertebra kemiğinin bölge tabanlı eşik yöntemi kullanılarak otomatik morfometrik ölçümü", The International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS'21) , (pp. 940-954), Türkiye, (Mart 2021)
Kazangirler, C.B., Özcan, C., Üniversitesi, K., Fakültesi, M. (2021) "Elle Çizilmiş Taslak Çizimlerde Kullanıcı Arabirimi Öğelerinin Derin Örnek Segmentasyonu", International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA'21) , Türkiye, (Haziran 2021)  
Dolapcı, B., Özcan, C. (2020) "Renk ve Doku Özellikleri Kullanılarak Apache Spark Üzerinde Gemi Tespiti", 3rd International Conference on Data Science and Applications , (pp. 301-309), İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2020)
Çizmeci, H., Özcan, C. (2020) "Evrişimsel Sinir Ağları ile EEG Tabanlı DuyguTanıma", 28. IEEE SİNYAL İŞLEME ve İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI , Online, Türkiye, (Ekim 2020)  
Kayalı, P.B., Özcan, C., Durgut, R. (2019) "Game Design for Rehabilitation of Children with Disabilities by Using Depth Sensor", 2nd International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES) , Alanya, Türkiye, (Nisan 2019)
Oğul, İ.Ü., Özcan, C., Hakdağlı, Ö. (2019) "Keyword Extraction Based on word Synonyms Using WORD2VEC", IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 27th , Türkiye, (Haziran 2019)    
Özcan, C., Ersoy, O., Oğul, İ.Ü. (2018) "Classification of SAR Image Patches with Apache Spark Using GLCM Texture Features", International Conference on Advanced Technologies, 3rd World Conference on Big Data , İzmir, Türkiye, (Nisan 2018)
Hakdağlı, Ö., Özcan, C., Oğul, İ.Ü. (2018) "Stream Text Data Analysis on Twitter Using Apache Spark Streaming", IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference , İzmir, Türkiye, (Mayıs 2018)       
Öztürk, Y., Özcan, C. (2018) "Implementation of NURBS curves on the LCD touch screen using FPGA,", International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES) , Karabük, Türkiye, (Mayıs 2018)
Durgut, R., Özcan, C., Fındık, O. (2018) "Automatic Segmentation and Labelling of 3D Human Activities", International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES) , (Mayıs 2018)
Oğul, İ.Ü., Özcan, C., Hakdağlı, Ö. (2017) "Fast text classification with Naive Bayes method on Apache Spark", 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) , Antalya, Türkiye, (Haziran 2017)    
Oğul, İ.Ü., Özcan, C., Hakdağlı, Ö. (2017) "Text Classification with Spark Support Vector Machine", 1.ULUSAL BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ SEMPOZYUMU B3S’xx17 , Antalya, Türkiye, (Ekim 2017)     
Yıldırım, M.Z., Özcan, C. (2017) "EXTRACTION OF GREENHOUSE AREAS WITH IMAGE PROCESSING METHODS IN KARABUK PROVINCE", GEOADVANCES 2017 4th International Workshop on GeoInformation Science , Karabük, Türkiye, (Kasım 2017)    
Erdem, Y., Özcan, C. (2017) "Fast Data Clustering and Outlier Detection Using K-Means Clustering on Apache Spark", International Conference on Recent Advances in Engineering and Technology (ICRAET 2017) , (pp. 86-90), Antalya, Türkiye, (Temmuz 2017)  
Akıncı, İ.B., Özcan, C. (2017) "Real-Time Automation System for Classifying Fruits with Image Processing", International Symposium on Industry 4.0 and Applications , Karabük, Türkiye, (Ekim 2017)  
Kazangirler, C.B., Özcan, C. (2017) "Establishment of Educational Network among the Undergraduate with Mobile Application", ISERD -127th International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET) , (pp. 22-26), Mekke, Suudi Arabistan, (Mart 2017)  
Özcan, C., Şen, B., Nar, F. (2016) "Sparsity Driven Despeckling Method with Low Memory Usage", IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference , Zonguldak, Türkiye, (Haziran 2016)          
Atasoy, F., Şen, B., Nar, F., Özcan, C., Bozkurt, İ. (2016) "Total Variation Based 3D Skull Segmentation", IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference , Zonguldak, Türkiye, (Haziran 2016)     
Özcan, C., Şen, B., Nar, F. (2016) "CPU and GPU Parallelization of Sparsity Driven Despeckling in SAR Images", The International Remote Sensing Conference , Riyad, Suudi Arabistan, (Ocak 2016)    
Özcan, C., Kurt, Ş., Esen, R., Özcan, C. (2015) "THE IMPROVE OF COMBUSTION PROPERTIES ONWOODEN MATERIAL BY USING LIQUED NITROGEN ANDBORIC ACID", International Science and Technology Conference, , (pp. 527-533), Petersburg, Rusya Federasyonu, (Ekim 2015)
Özcan, C., Şen, B., Nar, F. (2015) "Early exit Optimization Using Mixed Norm Despeckling for SAR Images", IEEE 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) , Malatya, Türkiye, (Mayıs 2015)          
Ozcan, C., Sen, B., Nar, F. (2014) "GPU efficient SAR image despeckling using mixed norms10", Proc. SPIE 9247: High-Performance Computing in Remote Sensing IV , Hollanda, (Ekim 2014)      
Ozcan, C., Sen, B., Nar, F. (2014) "Fast feature preserving despeckling", 22ND SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS CONFERENCE (SIU) , Türkiye, (Nisan 2014)         
Şen, B., Menemencioğlu, O., Atasoy, F., Özcan, C. (2011) "Kümelenmiş sanal sınıf uygulaması", Akademik Bilişim 2011 , (pp. 441-450), Malatya, Türkiye, (Şubat 2011)    
Özcan, C., Bayır, R., Özcan, C. (2011) "Fuzzy Logic Graphical User Interface Software for Evaluation of Wooden Material Combustion Performance", 2nd International Symposium on Computing in Science Engineering , (pp. 483-485), İzmir, Türkiye, (Haziran 2011)
Özcan, C., Şen, B. (2011) "Investigation of the performance of LU decomposition method using CUDA", 2nd World Conference on Innovation and Software Development , (Ekim 2011)    
Şen, B., Özcan, C., Atasoy, N.A. (2011) "An Implementation for Quad Tree Based Solid Object Coloring Using CUDA", 2nd World Conference on Information Technology , (Kasım 2011)  
Şen, B., Atasoy, N.A., Özcan, C. (2011) "Performance comparison of gauss jordan elimination method using OPENMP and CUDA", 2nd World Conference on Information Technology , (pp. 1), (Kasım 2011)  
Özcan, C., Uysal, A., Bayır, R. (2011) "Real Time Control via Matlab Simulink of DC DC Buck Converter with Fuzzy Logic Controller", 1st International Fuzzy Systems Symposium , Ankara, Türkiye, (Ekim 2011)
ŞEN, B., ÖZCAN, C. () "Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Y Lisans Doktora Programlarının Tanıtımı", Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendislikleri Eğitimi 4. Ulusal Sempozyumu , Türkiye
Kitaplar
Özcan, C., Durgut, R., Özen, S.O., Özen, S. (2021) "Deneyap", : Tübitak
Özcan, C., Durgut, R., Özen, S.O., Özen, S. (2021) "Deneyap Teknoloji Atölyeleri Yazılım Teknolojileri Ortaokul", Ankara/Türkiye : TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Popüler Bilim Kitapları Genel Yayın Yönetmenliği
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JESTECH - Engineering Science and Technology, an International Journal, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Geoscience and Remote Sensing Letters, 2017
(Ulusal - Diğer) Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2017), 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Electrical Engineering Computer Sciences, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Selcuk University Journal of Engineering Science and Technology (SUJEST), 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Visual Communication and Image Representation, 2017
(Uluslararası - Diğer) GEOADVANCES 2017 4th International Workshop on GeoInformation Science, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Electronics Letter, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Digital Signal Processing (Elsevier), 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Geoscience and Remote Sensing Letters, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sensing and Imaging (Springer), 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JESTECH - Engineering Science and Technology, an International Journal, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Applied Remote Sensing, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Digital Signal Processing (Elsevier), 2016
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, SPIE, 2014-
Üye, IEEE, 2012-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Sparsity Driven Despeckling for SAR Images
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters
12 1 0 0 0 0 13
2
Fast Data Clustering and Outlier Detection Using K-Means Clustering on Apache Spark
International Journal of Advanced Computational Engineering and Networking
0 1 0 0 0 0 1
3
Automatic Ship Detection and Classification using Machine Learning from Remote Sensing Images on Apache Spark
Journal of Intelligent Systems: Theory and Applications
1 0 0 0 0 0 1
4
Fast texture classification of denoised SAR image patches using GLCM on Spark
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES
1 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2021 - 2022 4
Karabük Üniversitesi
2011 - 2016 3
Karabük Üniversitesi
2011 - 2016 2
Karabük Üniversitesi
2017 - 2021 3
Karabük Üniversitesi
2011 2
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2011 1
Karabük Üniversitesi
2011 2
Karabük Üniversitesi
2015 - 2016 2
-
2022 1
Baha Şen
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2011 - 2016 10
İskender Ülgen Oğul
-
2017 - 2020 6
Okan Ersoy
-
2018 - 2021 5
Rafet Durgut
Karabük Üniversitesi
2018 - 2021 4
Fatih Nar
-
2014 - 2015 4
Özlem Hakdağlı
-
2017 - 2019 4
Yasin Yaşa
Ordu Üniversitesi
2021 - 2022 3
Fatih Nar
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
2016 3
Cahit Berkay Kazangirler
Karabuk University
2017 - 2021 3
Sevil Orhan Özen
Uşak Üniversitesi
2021 2
Betül Dolapcı Çakmaklı
Kastamonu Üniversitesi
2020 - 2021 2
Hüseyin Çizmeci
Hitit Üniversitesi
2020 - 2022 2
Şeref Kurt
Karabük Üniversitesi
2015 - 2016 2
Baha Sen
-
2014 2
Sercan Özen
-
2021 2
Abdullah Çavuşoğlu
-
2013 1
Ali Uysal
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2011 1
Buse Yaren Tekin
-
2022 1
Ahmet Karaoğlu
Sinop Üniversitesi
2021 1
Salih Görgünoğlu
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Baha ŞEN
-
1
Bayir Raif
-
2010 1
Buse Yaren Tekin
-
2021 1
Dilara Özdemir
-
2021 1
Elif Meşeci
-
2021 1
Ertan Yavuz Köprü
-
2020 1
İsmail Bozkurt
-
2016 1
İsmail Burak Akıncı
-
2017 1
Karabük Üniversitesi
-
2021 1
Muhammed Çağrı Çelik
-
2021 1
Mühendislik Fakültesi
-
2021 1
Ozcan Cemal
-
2010 1
Pembe Buse Kayalı
-
2019 1
Süheda Çilek
-
2021 1
Yadigar Erdem
-
2017 1
Yasin Öztürk
-
2018 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
178.
49495 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
129.
22755 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
44.
2887 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49495
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 22755
YÖKSİS Bilim Alanı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 2887
Anahtar Kelimeler Bilgisayar Yazılımı, Görüntü İşleme, Yapay Öğrenme
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 63 45 68 90 13 78 330 150
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 555 . 569 . 643 . 549 . 619 . 497 . 296 . 178 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 394 . 407 . 464 . 396 . 466 . 350 . 181 . 129 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 134 . 147 . 140 . 127 . 180 . 135 . 41 . 44 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 50 . 65 . 55 . 56 . 90 . 54 . 13 . 15 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 47 . 67 . 65 . 45 . 80 . 58 . 16 . 17 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 51 . 63 . 63 . 61 . 98 . 71 . 16 . 15 .
Toplam Yayın 3 4 7 5 2 4 10 3
Toplam Makale 1 1 1 1 0 2 4 3
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 2 0
Toplam Bildiri 2 3 6 4 2 2 4 0
Makale (SCI) 1 0 0 1 0 1 1 3
Makale (Uluslararası) 0 1 1 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 2 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 3 5 4 1 1 4 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 1 0 1 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri