img

Dr. Öğr. Üyesi Can KAKIŞIM

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Uluslararası Siyaset

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
23
Atıf
11
h-index
0
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Dr), 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli) (İngilizce), 2007, 2009
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1999, 2004
Araştırma Alanları
Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler, Siyaset Sosyolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Dr), 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli) (İngilizce), 2007, 2009
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1999, 2004
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 88, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Siyaset Sosyolojisi
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2015-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2014-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2009-2014, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2009-2009, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2018-2019, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Hazal Aylin Kılıç, Yüksek Lisans, Sosyalizmden neoliberal döneme geçişte Şili deneyimi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Sümeyya Budak, Yüksek Lisans, Etnik-mezhepsel sorunların çözümünde eşitlikçi yasal altyapının önemi: Lübnan örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Burçin Hafize Tarcan, Yüksek Lisans, Türk-Yunan nüfus mübadelesinde İstanbul'a gelen Türk göçmenlerin uyum ve entegrasyon süreci, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Emre Bursa, Yüksek Lisans, Mikro milliyetçi plan olarak Kürt koridoru projesi ve Türkiye'nin bu projeye yönelik tehdit algıları ve politikaları, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Barış Ertuğrul, Yüksek Lisans, Küreselleşme ve ulus-devletin geleceği: Modernleşme kuramının post-modern çağdaki görünümü, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Ayşe Hilal Tanış, Yüksek Lisans, Türkiye'de çokkültürlülük bağlamında Müslüman azınlıklar: Laz örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2019-2020, Siyaset Sosyolojisi, Lisans
2019-2020, Introduction to International Relations, Lisans
2018-2019, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2018-2019, Siyaset Sosyolojisi, Lisans
2018-2019, Türk Dış Politikası III, Lisans
2017-2018, Siyaset Sosyolojisi, Lisans
2017-2018, Çokkültürlülük, Yüksek Lisans
2017-2018, Multiculturalism, Yüksek Lisans
2017-2018, Türkiye’de Siyasetin Temel Meseleleri, Lisans
2017-2018, Türk Dış Politikası III, Lisans
2017-2018, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2017-2018, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2016-2017, Siyaset Sosyolojisi, Lisans
2016-2017, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Lisans
2016-2017, Çokkültürlülük, Yüksek Lisans
2016-2017, Multiculturalism, Yüksek Lisans
2016-2017, Türkiye’de Siyasetin Temel Meseleleri, Lisans
2016-2017, Türk Dış Politikası III, Lisans
2016-2017, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2015-2016, Uluslararası Politikada Ortadoğu, Lisans
2015-2016, Siyaset Sosyolojisi, Lisans
Kayıt Yok
TURKEY'S CURRENT POSITION IN THE WAY OF MULTICULTURALISM: LEGACY OF PAST AND TODAY'S DEAD-END (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
KOSOVA'NIN SİYASİ STATÜSÜ VE BUNUN GÜNEYDOĞU AVRUPA BÖLGESEL SİYASETİNE ETKİLERİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Kayıt Yok
KAKIŞIM, C. (2021) "Review of "The Economics of Military Spending: A Marxist Perspective"", Defence and Peace Economics, 32 (5) pp. 635-636 [SSCI]
Kakışım, C. (2019) "Racism in Russia and Its Effects on the Caucasian Region and Peoples", TESAM Akademi Dergisi, 6 (1) pp. 97-121 [TR Dizin] Link   
Demirağ, H., Kakışım, C. (2018) "Almanya’daki Türklerin Göç ve Entegrasyon Süreci: Birinci ve Üçüncü Kuşak Karşılaştırması", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (75) pp. 123-152 [TR Dizin] Link   
Kakışım, C. (2018) "Tarihsel Kökenleri ve Oluşum Koşullarıyla Türk Milliyetçiliğinde Farklı Yollar: Resmî Milliyetçilik, Irkçı Türkçülük ve Türk-İslam Düşüncesi", Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 3 (1) pp. 200-212  
KAKIŞIM, C. (2018) "Turkey's Current Position in the Way of Multiculturalism: Legacy of Past and Today's Dead-End", European Journal of Multidisciplinary Studies, 3 (1) pp. 62-72
Kakışım, C. (2017) "Liberalizm Çağında Barış Çalışmaları ve Demokratik Barış Vizyonu: Teorik Bir İnceleme", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (50) pp. 27-44 [TR Dizin] Link   
Kakışım, C. (2017) "Küreselleşen Dünyada Devlet Egemenliği ve Ülke Toprağı Kavramları: ”Renkli Devrimler” Örneği", Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (10) pp. 236-246  
Kakışım, C. (2017) "Kuzey Kore’nin Resmi İdeolojisi Olarak Cuçe Öğretisi ve Kuzey Kore Dış Politikasına Etkileri", Uluslararası İlişkiler, 14 (56) pp. 73-88 [SSCI]   
Kakışım, C. (2016) "Nihal Atsız’ın Kemalizm Eleştirisi ve Bu Eleştirinin Nedensel Çözümlemesi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (8) pp. 2624-2639 [TR Dizin] Link   
Çelikçi, A.S., Kakışım, C. (2013) "İtalyan Faşizmi ve Tarihsel Gelişimi", Anemon Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2) pp. 83-99 Link  
KAKIŞIM, C. (2022) "Failure of the Arab Spring as the Decisive End of Pan-Arabist Ideals", ICSHSR, 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences , (pp. 22), Casablanca, Fas, Türkiye, (Ekim 2022)
KAKIŞIM, C. (2022) "From Dream to Reality in Venezuela: Impact of Chávez's Policies over the Maduro Era", Latin America 4th International Conference on Scientific Researches , (pp. 512), Mexico City, Meksika, (Kasım 2022)
Kakışım, C. (2019) "The Difficult Dialogue: Post-Marxism and Political Ecology in the Context of New Protectionism", 20th International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences , (pp. 1-4), (Eylül 2019
Kakışım, C. (2018) "A Comparison of 1997 Military Memorandum and 2007 E-memorandum in Turkey in the Light of Carl Schmitt’s Concept of State of Exception", Conference on Social Sciences - Cappadocia / Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Kakışım, C. (2017) "Aydınlanma Felsefesi, Modern Devlet ve Türkiye", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı / Alaaddin Keykubat Üniversitesi , Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
KAKIŞIM, C. (2012) "Possible Effects of the Turkey-Israel Confrontation on the Regional Security of the Middle-East", The Sixteenth Annual International Conference on Economics and Security , Kahire, Mısır, (Haziran 2012)
KAKIŞIM, C. (2011) "Rethinking the Concepts of State Sovereignty and Territory in the Age of Globalization in the Light of 'Colour Revolutions' of the 2000s", Third Global Studies Conference , Porto, Portekiz, (Ağustos 2011)
Kakışım, C. (2016) "Sınıf, Etnisite ve Kimlik: Sosyalist Paradigmanın Evrimi", İstanbul/Türkiye : İletişim Yayınları  
KAKIŞIM, C. (2023) "Zorlu ve Zorunlu Bir Birliktelik: Kemalizm, Sol ve Sosyalizm Tartışmaları", Kitap: Yüzüncü Yılında Türkiye: Tarih, Toplum, Siyaset, Türkiye : Paradigma Akademi Yayınları
Kakışım, C. (2020) "Political Status of Kosovo and Its Impact on the Regional Affairs of Southeastern Europe", Kitap: Conflict Areas in the Balkans, İngiltere : Lexington Books  
Kakışım, C. (2019) "”İslamcılığın Sonu” Tartışmalarının Geçmişi ve Bugünü", Kitap: Bir Başka Hayata Karşı: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler (1. Cilt), : Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları  
Kakışım, C. (2019) "Turkey’s Current Position in the Way of Multiculturalism: Legacy of Past and Today’s Dead-End", Kitap: New Studies and Research in Social Sciences, Roma/İtalya : European Center for Science, Education and Research  
Kakışım, C. (2012) "Türk Futbolunda Çingeneler", Kitap: Roman Olup Çingene Kalmak, İstanbul/Türkiye : Melek Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Sınıf, Etnisite ve Kimlik: Sosyalist Paradigmanın Evrimi
0 0 0 0 4 1 2 0 7
2
İtalyan Faşizmi ve Tarihsel Gelişimi
Anemon Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 3 0 1 0 4
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Muş Alparslan Üniversitesi
2013 1
Hülya Demirağ
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Siyaset Bilimi 748
Anahtar Kelimeler Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler, Siyaset Sosyolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 115 95 40 105 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 387 . 454 . 503 . 440 . - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 300 . 356 . 432 . 378 . - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 28 . 38 . 62 . 37 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 7 . 13 . 24 . 10 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 2 . 6 . 17 . 8 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 15 . 29 . 41 . 25 . - - - - -
Toplam Yayın 0 2 4 3 4 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri