img

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem İNCİ KUZU

  • Fen Fakültesi
  • Matematik
  • Geometri

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
34
Atıf
42
h-index
2
Proje
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2006, 2010
Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2001, 2006
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geometri (Dr), 2009, 2015
Araştırma Alanları
Matematik Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geometri (Dr), 2009, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2006, 2010
Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2001, 2006
İngilizce, ÜDS, 55, 2007 Ekim , 2007
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Matematik Eğitimi Matematik Eğitimi
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
2016-2019, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2009-2016, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2020-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-2012, Anabilim Dalı Başkanı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye
Forat Hekmat Mohammed Saeed Al-Farıs, Yüksek Lisans, FEN VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜRECİNDE , Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Aya Tahseen Maraı Alebo, Yüksek Lisans, Mühendislik fakültesi öğrencilerinin temel analiz konularındaki kavramsal ve işlemsel bilgi düzeyler, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gülüstan Kutlu, Yüksek Lisans, İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisine ilişkin çalışma yaprağı geliştirme beceril, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2021-2022, Matematik Tarihi II, Lisans
2021-2022, Uygulamalı İstatistik, Yüksek Lisans
2021-2022, Diferansiyel Geometri II, Lisans
2021-2022, İstatistik, Lisans
2021-2022, Diferansiyel Geometri I, Lisans
2021-2022, Olasılık, Lisans
2020-2021, Bitirme Çalışması I, Lisans
2020-2021, Olasılık, Lisans
2020-2021, Tensör Demetler ve Liftler I, Yüksek Lisans
2020-2021, Diferansiyel Geometri II, Lisans
2020-2021, İstatistik, Lisans
2020-2021, Tensör Demetler ve Lifler II, Yüksek Lisans
2020-2021, Bitirme Çalışması II, Lisans
2020-2021, Diferansiyel Geometri I, Lisans
2019-2020, Matematik II, Lisans
2019-2020, Diferansiyel Geometri -I, Lisans
2019-2020, Bitirme Çalışması II, Lisans
2019-2020, Bitirme Çalışması I, Lisans
2019-2020, Diferansiyel Geometri II, Lisans
2018-2019, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2018-2019, Bitirme Projesi, Lisans
2018-2019, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2018-2019, İstatistik ve Olasılık II, Lisans
2018-2019, Genel Matematik II, Lisans
2018-2019, Okul Deneyimi, Lisans
2018-2019, Matematik Öğretimi I, Lisans
2018-2019, İstatistik ve Olasılık I, Lisans
2018-2019, Matematik Tarihi, Lisans
2017-2018, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2017-2018, Matematik Öğretimi II, Lisans
2017-2018, İstatistik ve Olasılık II, Lisans
2017-2018, Matematik Öğretimi I, Lisans
2017-2018, İstatistik ve Olasılık I, Lisans
2017-2018, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2016-2017, İSTATİSTİK VE OLASILIK II, Lisans
2016-2017, Okul Deneyimi, Lisans
2016-2017, Matematik Öğretimi I, Lisans
2016-2017, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2016-2017, İstatistik ve Olasılık I, Lisans
2016-2017, MATEMATİK ÖĞRETİMİ II, Lisans
2016-2017, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2015-2016, İstatistik ve Olasılık I, Lisans
2015-2016, Okul Deneyimi, Lisans
2014-2015, Özel Öğretim Yöntemleri II, Lisans
2014-2015, Analitik Geometri II, Lisans
2014-2015, İstatistik ve Olasılık II, Lisans
2014-2015, Okul Deneyimi, Lisans
2014-2015, İstatistik ve Olasılık I, Lisans
2014-2015, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2014-2015, Matematik Felsefesi, Lisans
2012-2013, Tensör Analizi, Lisans
2012-2013, İstatistik ve Olasılık I, Lisans
2012-2013, Analitik Geometri II, Lisans
2012-2013, İstatistik ve Olasılık II, Lisans
2012-2013, Diferansiyel Geometri II, Lisans
2012-2013, Matematik Tarihi, Lisans
2012-2013, Özel Eğitim, Lisans
2012-2013, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2012-2013, Matematiğin Uygulamaları II, Lisans
2012-2013, Özel Öğretim Yöntemleri II, Lisans
2012-2013, İstatik II, Lisans
2012-2013, Matematik Eğitimi, Lisans
2012-2013, Bilgisayar II, Lisans
2012-2013, Geometri, Lisans
2011-2012, Bilgisayar II, Lisans
2011-2012, Türk Eğitim Tarihi, Lisans
2011-2012, İstatistik ve Olasılık I, Lisans
2011-2012, Bilim Tarihi, Lisans
2011-2012, Lineer Cebir I, Lisans
2011-2012, Matematik Eğitimi, Lisans
2011-2012, Tensör Analiz, Lisans
2011-2012, Topolojiye Giriş, Lisans
2011-2012, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2011-2012, Analitik Geometri I, Lisans
2011-2012, İstatistik ve Olasılık II, Lisans
2010-2011, Analiz I, Lisans
2010-2011, Geometri, Lisans
2010-2011, Lineer Cebir I, Lisans
2009-2010, Bilgisayar I, Lisans
2009-2010, Genel Matematik, Lisans
2009-2010, Geometri, Lisans
2009-2010, Matematik I, Lisans
2009-2010, Problem Çözme Metodları, Lisans
2009-2010, Soyut Matematik, Lisans
2009-2010, İstatistik, Lisans
2009-2010, Matematik II, Lisans
Kayıt Yok
Dogada Yürüyorum Matematigi Seviyorum! (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Eğitmen , 2022-2023
Kayıt Yok
Kuzu, Ç.İ., Kutlu, G. (2022) "Matematik Öğretmenlerinin Çalışma Yapraklarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi", EDUCATIONE, 1 (1) pp. 1-26 Link  
Kuzu, Ç.İ. (2021) "VIEWS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES ON THE USE OF GEOGEBRA IN PROBABILITY TEACHING", Asian Journal of Contemporary Education, 5 (1) pp. 45-56 Link DOI  
Kuzu, Ç.İ. (2021) "Reflections of the Distance Education Process on Higher Education: A Probability Course Example", Journal of Educational Issues, 7 (1) pp. 523-545 DOI  
Kuzu, Ç.İ. (2021) "AİLE VE ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARININ MATEMATİK KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ", Ekev Akademi Dergisi, 25 (85) pp. 113-128 [TR Dizin] DOI   
Kuzu, Ç.İ. (2021) "Basic problem-solving-positioning skills of students starting first grade in primary school during the COVID-19 Pandemic", Southeast Asia Early Childhood Journal, 10 (2) pp. 84-103 Link DOI  
Kuzu, Ç.İ., Jadaan, M.M.A. (2021) "The Problem Faced by Syrian Refugee Students in the General Education Process and Especially in Mathematics Education", Current Research in Social Sciences, 7 (2) pp. 61-75 [TR Dizin] DOI   
Kuzu, Ç.İ. (2020) "COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN İLKOKUL UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI (EBA TV) İLE İLGİLİ VELİ GÖRÜŞLERİ", Milli Eğitim Dergisi, 49 (1) pp. 505-527 [TR Dizin] Link   
Kuzu, Ç.İ. (2020) "Sınıf Düzeyine Bağlı Olarak Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Problemlerini Çözme Becerilerinin İncelenmesi", Turkish Studies-Educational Sciences, 155 (0) pp. 3495-3512 [TR Dizin] Link   
Kuzu, Ç.İ., Uras, M.C. (2019) "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri", Current Research in Education, 5 (1) pp. 23-33 Link  
Gürbüz, N., Kuzu, Ç.İ. (2018) "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞADIKLARIMATEMATİK KAYNAKLI ZORLUKLAR", International Journal of Education Science and Technology, 4 (3) pp. 141-154 Link  
Kuzu, Ç.İ., Uras, M.C. (2018) "The Subjects That the Pre-service Classroom Teachers Perceive as Difficult in Elementary Mathematics Curriculum", Universal Journal of Educational Research, 6 (10) pp. 2153-2159 Link DOI  
Kuzu, Ç.İ., Cengiz, N. (2018) "Curvature tensor in tangette bundles of semi-riemannianmanifold", New Trends in Mathematical Sciences, 6 (3) pp. 168-173 DOI  
Kuzu, Ç.İ., Dağtekin, E., Bozan, S. (2017) "GEOMETRİNİN RESİM SANATINA YANSIMALARI", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (49) pp. 213-217 Link  
Çelik, Ş., Şengül, T., İnci, H., Söğüt, B., Şengül, A.Y., Kuzu, Ç.İ., Ayaşan, T. (2017) "Estimation of egg weight from some external and internal qualitycharacteristics in quail by using various data mining algorithms", Indian Journal of Animal Sciences, 87 (12) pp. 1524-1530 [SCI Expanded] Link  
Kuzu, Ç.İ. (2015) "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN CİNSİYET ÖNYARGILARI İLE OYUNCAK SEÇİMİ VE EBEVEYNLERİN BUNA ETKİSİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (39) Link  
Kuzu, Ç.İ., Karakaş, B. (2015) "3-People non-zero-sum games and geometric presentation on game theory", Eastern Anatolian Journal of Science, 1 (1) pp. 35-42 Link  
Kuzu, Ç.İ., Ahmed, F.Q. (2022) "Opinions of Mathematics Teachers About Distance Education Applied During The Covid-19 Pandemic in Iraq", 2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies , Balıkesir, Türkiye, (Mart 2022
Kuzu, Ç.İ., Yılmaz, B. (2021) "Field Knowledge of Pre-Service Mathematics Teachers About Matrix and Elementary Row Operations", International Graduate Studies Congress , Türkiye, (Haziran 2021
Gürbüz, N., Kuzu, Ç.İ., Bozan, S. (2019) "Pre-school Teachers’ Awareness of Drama Method and Their Use in Social Studies", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCES , Ağrı, Türkiye, (Haziran 2019
Kuzu, Ç.İ., Uras, M.C. (2019) "OLASILIK ÖĞRETİMİNDE GEOGEBRA KULLANIMI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLERKONGRESİ , Iğdır, Türkiye, (Nisan 2019
Bozan, S., Kuzu, Ç.İ., Gürbüz, N. (2019) "FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDA ZOR OLARAK ALGILADIKLARI ORTAK KONULAR", UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLERKONGRESİ , Iğdır, Türkiye, (Nisan 2019
Bozan, S., Kuzu, Ç.İ., Bozan, S. (2019) "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HAFTA SONU KURSLARINDA DERS SEÇME (BEDEN EĞİTİMİ-MATEMATİK DERSLERİ) NEDENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLERKONGRESİ , Iğdır, Türkiye, (Nisan 2019
Kuzu, Ç.İ., Kutlu, G., Dağaşan, O. (2019) "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK OKURYAZARLIĞININ TARİHSEL GELİŞİM VE GÜNCELLİK BOYUTLARI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ", UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLERKONGRESİ , Iğdır, Türkiye, (Nisan 2019
Kuzu, Ç.İ., Uras, M.C. (2018) "The Subjects That Class Teacher Candidates Perceive As Difficult In Primary SchoolMathematics Program And Their Causes", 27th International Conference on Educational Sciences , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Bozan, S., Kuzu, Ç.İ. (2018) "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİMİNDE MATEMATİKSEL İŞLEMLERDEN DOLAYI ZORLANDIKLARI KONULARIN BELİRLENMESİ", Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi , Ankara, Türkiye, (Haziran 2018
Kuzu, Ç.İ., Uras, M.C., Bozan, S. (2018) "Knowledge Levels of Pre-Service Teachers About FeTeMM Areas and Training", Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi , Ankara, Türkiye, (Haziran 2018
Kuzu, Ç.İ., Uras, M.C. (2018) "Case Study: Elementary Mathematics Teaching Department Teaching Staffs OpinionsAbout Using Materials In Mathematics Teaching", 27th International Conference on Educational Sciences , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Şimşek, M., Öçal, T., Öçal, M.F., Kuzu, Ç.İ. (2012) "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞİN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Rize, Türkiye, (Mayıs 2012
Kayıt Yok
Kuzu, Ç.İ. (2023) "MATEMATİK OKURYAZARLIĞI", Kitap: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar-2023, İstanbul/Türkiye : Efe Akademik Yayıncılık  
Kuzu, Ç.İ. (2021) "Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", Kitap: EĞİTİM & BİLİM 2021, İstanbul/Türkiye : Efe Akademi Yayınevi  
Kuzu, Ç.İ., Karakaş, B. (2021) "Oyun Teorisi", Kitap: İktisat Alanında Seçilmiş Konular, İstanbul/Türkiye : Efe Akademi Yayınevi  
Kuzu, Ç.İ. (2021) "Temel Eğitim", Kitap: Eğitimin Kavramsal Temelleri - 1, İstanbul/Türkiye : Efe Akademi Yayınevi  
Kuzu, Ç.İ. (2021) "EĞİTİM & İSTATİSTİK", Kitap: EĞİTİMİN KAVRAMSAL TEMELLERİ 2 Multidisipliner Bakış, İstanbul/Türkiye : Efe Akademi Yayınevi  
Kuzu, Ç.İ. (2021) "EĞİTİM & MATEMATİK", Kitap: EĞİTİMİN KAVRAMSAL TEMELLERİ 2 Multidisipliner Bakış, İstanbul/Türkiye : Efe Akademi Yayınevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Current Research in Education, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN İLKOKUL UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI (EBA TV) İLE İLGİLİ VELİ GÖRÜŞLERİ
Milli Eğitim Dergisi
0 0 0 11 19 0 0 0 30
2
Basic problem-solving-positioning skills of students starting first grade in primary school during the COVID-19 Pandemic
Southeast Asia Early Childhood Journal
0 0 0 2 1 0 0 0 3
3
Estimation of egg weight from some external and internal qualitycharacteristics in quail by using various data mining algorithms
Indian Journal of Animal Sciences
1 0 0 1 0 0 0 0 2
4
GEOMETRİNİN RESİM SANATINA YANSIMALARI
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
5
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN CİNSİYET ÖNYARGILARI İLE OYUNCAK SEÇİMİ VE EBEVEYNLERİN BUNA ETKİSİ
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
6
Sınıf Düzeyine Bağlı Olarak Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Problemlerini Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Turkish Studies-Educational Sciences
0 0 0 1 0 0 0 0 1
7
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri
Current Research in Education
0 0 0 1 0 0 0 0 1
8
The Problem Faced by Syrian Refugee Students in the General Education Process and Especially in Mathematics Education
Current Research in Social Sciences
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Serkan Bozan
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2017 - 2019 6
Muhammed Celal Uras
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2018 - 2019 6
Nurten Gürbüz
-
2018 - 2019 3
Bülent Karakaş
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2015 - 2021 2
Gülüstan Kutlu
-
2019 - 2022 2
Mertkan Şimşek
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2012 1
Tuğba Öçal
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2012 1
Mehmet Fatih Öçal
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2012 1
Turgay Şengül
Bingöl Üniversitesi
2017 1
Esra Dağtekin
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2017 1
Hakan İnci
Bingöl Üniversitesi
2017 1
Şenol Çelik
Bingöl Üniversitesi
2017 1
Nejmi Cengiz
Atatürk Üniversitesi
2018 1
Bünyamin Söğüt
Bingöl Üniversitesi
2017 1
Ahmet Yusuf Şengül
Bingöl Üniversitesi
2017 1
Betül Yılmaz
-
2021 1
Fouad Qasım Ahmed
-
2022 1
Mounzer Mlehan Al Jadaan
-
2021 1
Oğuzhan Dağaşan
-
2019 1
Serhan Bozan
-
2019 1
Tugay Ayaşan
-
2017 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
541.
77412 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
334.
8078 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
61.
190 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77412
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 8078
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik Eğitimi 190
Anahtar Kelimeler Matematik Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 30 0 65 65 45 30 280 20 40 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 438 . - 486 . 476 . 499 . 497 . 342 . 595 . 541 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 300 . - 288 . 279 . 280 . 295 . 143 . 341 . 334 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 54 . - 44 . 49 . 50 . 43 . 2 . 57 . 61 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 40 . - 38 . 40 . 42 . 39 . 2 . 49 . 52 . -
Toplam Yayın 2 0 2 7 6 2 11 2 1 0
Toplam Makale 2 0 2 3 1 2 5 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 4 5 0 1 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0
Makale (Ulusal) 2 0 1 1 1 2 2 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 4 5 0 1 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri