img

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ALCA

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Uluslararası Siyaset

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (Dr), 2004, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Yl) (Tezli), 2002, 2004
Lisans, Türkiye, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1996, 2002
Araştırma Alanları
Uluslararası Siyaset, Uyuşmazlık Çözümü, Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Siyaset Bilimi Metodolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (Dr), 2004, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Yl) (Tezli), 2002, 2004
Lisans, Türkiye, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1996, 2002
İngilizce, KPDS, 85, Bahar, 2012
İngilizce, TOEFL CBT, 223, Güz, 2004
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Uluslararası Siyaset
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Uyuşmazlık Çözümü
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi Metodolojisi
2017-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye
2013-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye
2004-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2018-, Enstitü Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kübra Malkoç, Yüksek Lisans, Biyopolitika Hakkında İki Kavrayış: Giorgio Agamben ve Michel Foucault, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ayşe Sertdemir, Yüksek Lisans, Ninniler, masallar, mitos ve söylencelerle Türk toplumsal hafızasında muhalefet, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Ali Karatay, Yüksek Lisans, Bir fabrika-kentin sosyal ve siyasal tarihi: Karabük ve KDÇF 1937-1995, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2019-2020, Kurum Yönetimi, Lisans
2019-2020, EBE122 Sağlık Sosyolojisi, Lisans
2019-2020, FTR102 Sağlık Sosyolojisi, Lisans
2019-2020, FTR336 Yönetim ve Organizasyon, Lisans
2019-2020, HEM210 Sağlık Sosyolojisi, Lisans
2019-2020, KMY108 Siyaset Bilimi II, Lisans
2019-2020, KMY108 Siyaset Bilimi II, Yüksek Lisans
2019-2020, KMY308 Kamu Yönetimi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Lisans
2019-2020, SOH316 Karşılaştırılmalı Sosyal Refah Modelleri, Lisans
2019-2020, SOH206 Türkiye nin Toplumsal Yapısı, Lisans
2019-2020, SKY711 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2019-2020, SOH216 Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet, Lisans
2013-2014, Karşılaştırmalı Devrimler Tarihi, Yüksek Lisans
2013-2014, Modern Siyasal İdeolojiler, Yüksek Lisans
2013-2014, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Refugees as Metoikos? How do we respond to the "Other" (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
ARAB SPRING-A PROXY WAR? (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Alca, D. (2022) "Refugee crisis in the grip of orientalism and self-orientalism", Trends in Business and Economics, 36 (2) pp. 215-223 [TR Dizin] DOI  
Alca, D. (2021) "NEO HUMANİSM?", SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 7 (88) pp. 3950-3960 Link DOI  
Alca, D. (2021) "Liberal muhafazakârlıktan muhafazakâr demokratlığa: Türkiye’de yeni muhafazakârlık", Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2) pp. 56-77 Link DOI   
Alca, D. (2020) "Kim: Yeni Savaşlarda Asil Vekil Sorunu", Savunma Bilimleri Dergisi, 19 (37) pp. 25-48 [TR Dizin] Link  
Alca, D. (2019) "Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Göçmenlerin Türkiye’deki Sosyal, Siyasal ve İktisadi Durumları Üzerine Bir İnceleme: Fırsatlar-Tehditler", ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER KONGRES , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2019
Alca, D. (2019) "Engelli Bireylerin Çalışma Yaşamına Katılımında Engelli Eğitiminin Yeri ve Önemi", TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi 2019(Engelli Bireylerin İstihdamı ve Sosyal Koruması) , Ankara, Türkiye, (Haziran 2019
Alca, D. (2019) "İNSANİ GÜVENLİK RETORİK VE REALİTE", ULUSLARARASI30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU , İzmir, Türkiye, (Eylül 2019
Alca, D. (2019) "Mülteci Meselesi: Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinin GöçmenlereYaklaşımı", CUMHURİYET ZİRVESİ2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Ankara, (Ekim 2019
Alca, D. (2019) "TOPLUMSAL CİNSİYET VE GÜVENLİK: DARFUR", 1. ULUSLARARASI23 NİSAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , (pp. 56), Ankara, Türkiye, (Nisan 2019
Alca, D. (2017) "Refugee as metoikos, how do we respond to the other", ICRSCP 2017 : 19th InternationalConference on Refugee Studies and Current Problems , Paris, (Ekim 2017
Alca, D. (2017) "Refugee-matters", Prague 2017: International Academic Conference , Prag, Çek Cumhuriyeti, (Kasım 2017
Alca, D. (2016) "SECURITY OF OPPRESSED AT MEN’S WAR", Proceedings of the 24th International Academic Conference, Barcelona , Karabük, Türkiye, (Ağustos 2016
Alca, D. (2016) "Trafik Ahlakı: Kavramsal Bir Deneme", Sürdürülebilir Ulaşım için Yol veTrafik Güvenliği Ulusal Kongresi , (pp. 450-456), Türkiye, (Ocak 2016
Alca, D. (2016) "ARAB SPRING-A PROXY WAR?", 24th International Academic Conference , Karabük Bap, Türkiye, (Ağustos 2016
Çolak, Y., Alca, D. (2015) "TRAFİKTE İNSAN MERKEZLİ YAKLAŞIM YA DATRAFİK AHLAKININ KURULMASI: YAYA ÖNCELİKLİKENT SAFRANBOLU ÖRNEĞİ", 6. KARAYOLUTRAFİK GÜVENLİĞİSEMPOZYUMUVE SERGİS , (Kasım 2015
Alca, D. (2015) "Ex (War) Machina: Arab Spring", ICSS 2015: 17th International Conference onSocial Sciences , Amsterdam, Hollanda, (Ağustos 2015
Alca, D., Yamak, S., Bağdatlıoğlu, O. (2015) "Liberalism Implies Authoritarianism What About Totalitarianism", Politsci’15 Political Science Conference , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2015
Alca, D. (2012) "Siyaset Biliminde Pozitivizm Meselesi", USİB 2012, Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi , Türkiye, (Kasım 2012
Alca, D. (2012) "Teoloji Politik Ya Da Yeni Sağın Teosantrik Hümanizmi", 4.International Conference Of Political Economy, (Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı) , Kocaeli, Türkiye, (Eylül 2012
Kayıt Yok
Alca, D. (2019) "The Importance of Education for the Persons with 37Disabilities in Labour Market", Kitap: Employment and Social Protection ofAdults with Disability : Selected Papers, Londra/İngiltere : Frontpage Publications  
Alca, D. (2019) "Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Göçmenlerin Türkiye’deki Sosyal, Siyasal ve İktisadi DurumlarıÜzerine Bir İnceleme: Fırsatlar-Tehditler...", Kitap: Current Debates on Social Sciences 2Law, Political Sciences and Economy, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür Sanat Yayınları  
Alca, D. (2014) "Siyaset Biliminde Pozitivizm Sorunu", Kitap: Siyaset Bilimi AraştırmalarıTeori ve Türkiye Uygulamaları, Türkiye : Seçkin Yayıncılık  
Alca, D., Gökcan, Ö. (2010) "Fildişi Sahilleri: Temel Haklar Savaşı", Kitap: Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları, Türkiye : Nobel Yayın Dağıtım,  
Alca, D. (2004) "Fildişi Sahilleri: Doğal Kaynakların Paylaşım Savaşı.", Kitap: Dünya Çatışma Bölgeleri, Türkiye : Nobel Yayın Dağıtım  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Kim: Yeni Savaşlarda Asil Vekil Sorunu
Savunma Bilimleri Dergisi
0 0 0 1 0 1 2
2
Employment and Social Protection ofAdults with Disability : Selected Papers
0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2015 1
Karabük Üniversitesi
2015 1
Özkan Gökcan
-
2010 1
Yusuf Çolak
-
2015 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Siyaset Bilimi 728
Anahtar Kelimeler Uluslararası Siyaset, Siyaset Bilimi Metodolojisi, Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 18 15 10 0 95 15 40 15 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 443 . 463 . 532 . - 439 . 505 . 558 . 574 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 363 . 389 . 426 . - 381 . 430 . 471 . 507 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 62 . 71 . 80 . - 36 . 69 . 71 . 92 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 19 . 21 . 26 . - 16 . 34 . 27 . 33 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 15 . 14 . 18 . - 6 . 18 . 18 . 19 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 33 . 30 . 42 . - 18 . 41 . 39 . 43 . -
Toplam Yayın 4 2 2 0 5 1 2 1 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Toplam Bildiri 4 2 2 0 3 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 3 2 2 0 3 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri