img

Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN

  • İşletme Fakültesi
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Reklamcılık ve Tanıtım

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
28
Atıf
26
h-index
3
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema (Dr), 2006, 2012
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, 2002, 2006
Araştırma Alanları
Film Eleştirisi, Sinema Sosyolojisi, Sinema Kuramları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema (Dr), 2006, 2012
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, 2002, 2006
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 75, 2014
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sinema Film Eleştirisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sinema Sinema Sosyolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sinema Sinema Kuramları
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye
2013-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye
2009-2013, Uzman, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye
2022-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ebru Özgümüş, Yüksek Lisans, Girişimcilik Eğilimi ve Makyavelist Kişilik Tipi İlişkisinin X, Y ve Z Kuşakları Kapsamında İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Mete Kankılıç, Yüksek Lisans, Siyasal İletişim Perspektifinden Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri: Ulusal Basın Üzerine Eleştirel Söylem Analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Yasin Şenol, Yüksek Lisans, YAŞAM DOYUMU VE RUHSAL İYİ OLUŞU ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Disiplinlerarası İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Şevval Yılmaz, Yüksek Lisans, Algılanan sosyal destek ve genel aidiyet düzeyinin sosyal medya bağımlılığı üzerine etkisinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2023, (Asıl Danışman)
Büşra Keloğlu, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinde işsizlik kaygısı ve girişimcilik niyeti ilişkisi: Karabük Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Tunahan Kaplan, Yüksek Lisans, Seçmenlerin sosyal medyanın politik etkililiği algısı ve sosyal medyada politik davranışlarının, demografik faktörler yönünden analizi; Karabük örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Fatih Yörükoğlu, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinin bölüm ve program seçimlerini etkileyen faktörler ve sosyal medya kullanım davranışı ilişkisi: Karabük Üniversitesi örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
2023-2024, Sosyal Medya Yönetimi, Lisans
2023-2024, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Lisans
2023-2024, Reklamcılık, Lisans
2023-2024, Sosyoloji, Lisans
2023-2024, Kurumsal Kimlik ve Kültür, Yüksek Lisans
2023-2024, Tüketim Sosyolojisi, Yüksek Lisans
2022-2023, Reklamcılık, Lisans
2022-2023, Sosyoloji, Lisans
2022-2023, Kurumsal Kimlik ve Kültür, Yüksek Lisans
2022-2023, Tüketim Sosyolojisi, Yüksek Lisans
2021-2022, Sosyoloji, Lisans
2021-2022, Siyasal İletişim, Lisans
2021-2022, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Lisans
2021-2022, Siyasal İletişim ve Kültür, Yüksek Lisans
2021-2022, Reklamcılık, Lisans
2020-2021, Siyasal İletişim ve Kültür, Yüksek Lisans
2020-2021, Reklam Analizi, Lisans
2020-2021, Siyasal İletişim, Lisans
2020-2021, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Lisans
2020-2021, Reklamcılık, Lisans
2020-2021, Sosyoloji, Lisans
2020-2021, Tüketim Sosyolojisi, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
ERKEK DERGİLERİNDE İNŞA EDİLEN ERKEKLİK SÖYLEMİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
Küreselleşme, İktidar ve Kimlik; Türk Sineması'nda kimlik ve nostalji (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Entrepreneurship In Turkish Movies After 1990 (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
MODERNLEŞME, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE ROMANTİZM: TÜRK SİNEMASINDA İDEOLOJİK BİR SÖYLEM OLARAK KIR-KENT AYRIMI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Effects Of Social Media Usage To Anxiety And Stress Level Of Individuals (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Aydoğan, D. (2024) "Sosyal Medya Bağımlılığı, Benlik Saygısı İlişkisinde Beden Memnuniyetinin Aracılık Rolü Analizi", Erciyes İletişim Dergisi, 11 (1) pp. 135-153 [TR Dizin] DOI    
Yılmaz, Ş., Aydoğan, D. (2024) "Algılanan Sosyal Destek ve Genel Aidiyet Düzeyinin Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerine Etkisinin İncelenmesi", İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 16 (2) pp. 305-328 Link DOI  
Aydoğan, D. (2023) "Effect of religious attitude and personal relative deprivation on materialistic personality", Uluslararası Bankacılık, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6 (1) pp. 123-147 DOI   
Aydoğan, D. (2023) "Analysis Of Mediating Roles Of Personal Relative Deprivation and Trait Anxiety Factors in The Relationship Between Social Media Addiction and Materialist Personality Type", Intermedia International e-Journal, 10 (19) pp. 257-275 [TR Dizin] DOI    
Aydoğan, D. (2022) "Kurban Teorileri ve Psikanalitik Bakış Açısı Bağlamında Sözleşmenin Kuruluşu: Yorgos Lanthimos ve Kutsal Geyiğin Ölümü", SineFilozofi, 7 (14) pp. 215-235 [TR Dizin] Link DOI    
Aydoğan, D. (2021) "SOSYAL MEDYA KULLANIMININ KİŞİSEL GÖRELİ YOKSUNLUK VE MATERYALİST KİŞİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ", İNİF E - Dergi, 6 (2) pp. 193-212 [TR Dizin] DOI    
Aydoğan, D. (2020) "Melodram’dan Anti-Melodram’a Popüler Türk Sineması’nda İktidar,Arzu ve Kaygı Söyleminin Dönüşümü, Recep İvedik Örneği", SineFilozofi, (2) pp. 589-610 Link DOI    
Aydoğan, D. (2020) "Hegemonik Erkeklik Krizi ve Yeni TürkSineması’nda Erkeklik Halleri", Erciyes İletişim Dergisi, 7 (1) pp. 1-24 [TR Dizin] Link DOI    
Aydoğan, D. (2019) "Reklam Fotoğraflarında Metafor Yaratmak: Kavramsal Fotoğrafçılık", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, (4) pp. 23-40 Link  
Aydoğan, D. (2019) "Hakikat Yitimi Koşullarında Sanat ve Sinema: Simülasyon, Post-Truth ve Gerçekçilik", Anadolu Üniversitesi Kurgu Dergisi, 27 (4) pp. 78-98 Link  
Aydoğan, D. (2018) "1990 Sonrası Türk Sineması’nda Hastalık Temsilleri", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (1) pp. 779-805 [TR Dizin] Link DOI   
Aydoğan, D., Karaarslan, M.H. (2017) "Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1) pp. 119-146 [TR Dizin] DOI    
Aydoğan, D. (2017) "Entrepreneurship And Culture: Entrepreneur Representations In Turkish Cinema After 1990", Humanities and Social Sciences Review, 7 (1) pp. 387-404 Link  
Aydoğan, D., Büyükyılmaz, O. (2017) "The Effect Of Social Media Usage On Students Stress And Anxiety: A Research In Karabuk University Faculty Of Business", International Journal of Multidisciplinary Thought, 6 (1) pp. 253-260 Link  
Aydoğan, D. (2016) "Hazır Giyim Moda Reklamları ve Çocuk Bedenine Yönelik İmgesel Baskı: Koton Örneği", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (0) pp. 277-288 Link  
Aydoğan, D. (2013) "Gündelik Yaşam Pratiklerinde Anlamı İnşa Eden Toplumsal Dinamikler", Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, (28) pp. 1-18 [TR Dizin]  
Aydoğan, D. (2012) "Kültürel Dönüşüm ve Şiddetin Nesnesi Olarak Kadın", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (35) pp. 102-120 [TR Dizin] Link   
Aydoğan, D. (2023) "Nuri Bilge Ceylan Sineması'nda Taşra Kavramını Norbert Elias ile Okumak", 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu , (pp. 74-89), Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Kasım 2023
Aydoğan, D. (2018) "Deneyim Arayışı Olarak Turist Davranışı ve Sinema’nın Potansiyel Rolü", International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies , (pp. 274-280), Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Aydoğan, D. (2017) "KÜRESELLEŞME, BUNALIM VE TÜRK SİNEMASI’NDA İSTANBUL İMGESİ", International Congress of Management, Economy and Policy , (pp. 89-109), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2017
Aydoğan, D. (2017) "Balkan Representations in Balkans Cinema And Balkan Image", SECOND MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS , (pp. 169-182), Ohrıd, Makedonya, (Aralık 2017
Aydoğan, D. (2020) "Onur ve Utanç, Erkeklik, Şiddet ve Filmler", Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Aydoğan, D. (2018) "Girişimcilik ve Kültür Türk Sineması’nda İş ve Girişimci Temsilleri 1970 - 2010", Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Aydoğan, D. (2023) "Halkla İlişkiler Eğitimi'nde Simülasyon ve Ciddi Oyun Kullanımı", Kitap: İşletme Eğitimi ve Simülasyon, Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Aydoğan, D., Aydın, B. (2023) "IDEOLOGY AND DISCOURSE IN ADVERTISING", Kitap: A'DAN Z'YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI - 10, Ankara/Türkiye : İksad Yayınevi  
Aydoğan, D. (2020) "1990 Sonrası Türk Sineması’nda Taşra Anlatıları", Kitap: Sinemaya Taşradan Bakmak, İstanbul/Türkiye : Su Yayınevi  
Aydoğan, D. (2018) "Halkla İlişkiler", Kitap: İşletme Bilimine Giriş, İstanbul/Türkiye : Beta Basım Yayım  
Aydoğan, D. (2013) "İletişim ve Tarih", Kitap: Bir Bakışta İletişim, Edirne/Türkiye : Paradigma Akademi Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Electronic Turkish Studies, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Effect Of Social Media Usage On Students Stress And Anxiety: A Research In Karabuk University Faculty Of Business
International Journal of Multidisciplinary Thought
1 0 0 3 0 1 1 0 6
2
İşletme Bilimine Giriş
0 0 0 1 0 3 0 0 4
3
Hazır Giyim Moda Reklamları ve Çocuk Bedenine Yönelik İmgesel Baskı: Koton Örneği
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
4
Kültürel Dönüşüm ve Şiddetin Nesnesi Olarak Kadın
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
5
Bir Bakışta İletişim
0 0 0 2 0 0 0 0 2
6
Hegemonik Erkeklik Krizi ve Yeni TürkSineması’nda Erkeklik Halleri
Erciyes İletişim Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
7
Melodram’dan Anti-Melodram’a Popüler Türk Sineması’nda İktidar,Arzu ve Kaygı Söyleminin Dönüşümü, Recep İvedik Örneği
SineFilozofi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
8
Gündelik Yaşam Pratiklerinde Anlamı İnşa Eden Toplumsal Dinamikler
Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
9
Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
10
1990 Sonrası Türk Sineması’nda Hastalık Temsilleri
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
11
Balkan Representations in Balkans Cinema And Balkan Image
0 0 0 0 0 1 0 0 1
12
Reklam Fotoğraflarında Metafor Yaratmak: Kavramsal Fotoğrafçılık
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
13
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ KİŞİSEL GÖRELİ YOKSUNLUK VE MATERYALİST KİŞİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
İNİF E - Dergi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, 16-09-2021
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Foça Film Günleri / Puslu Kentin Öyküsü, 20-10-2021
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): İSTANBUL ULUSLARARASI MİMARLIK VE KENT FİLMLERİ FESTİVALİ / Tale Of Misty City, 04-10-2021
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2017 1
Begüm Aydın
-
2023 1
Şevval Yılmaz
-
2024 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
213.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
182.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
14.
434 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Sinema 434
Anahtar Kelimeler Film Eleştirisi, Sinema Sosyolojisi, Sinema Kuramları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 20 65 165 30 175 15 15 120 30
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 482 . 484 . 378 . 515 . 356 . 610 . 609 . 476 . 213 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 395 . 386 . 307 . 453 . 283 . 518 . 533 . 400 . 182 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 44 . 23 . 10 . 53 . 14 . 60 . 75 . 38 . 14 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 36 . 17 . 7 . 45 . 12 . 48 . 60 . 31 . 10 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 31 . 14 . 7 . 44 . 11 . 40 . 47 . 22 . 10 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 24 . 14 . 4 . 28 . 3 . 42 . 43 . 24 . 11 .
Toplam Yayın 0 1 5 4 2 4 1 1 5 2
Toplam Makale 0 1 3 1 2 2 1 1 2 2
Toplam Kitap 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0
Toplam Bildiri 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri