img

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Delil GÜLTEKİN

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • İslam Hukuku

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA, KULLIYYAH OF ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCES, FIQH AND USUL AL-FIQH (FIKIH-iSLAM HUKUKU), 2019, 2022
Yüksek Lisans, Malezya, INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA, KULLIYYAH OF ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCES, FIQH AND USUL AL FIQH (FIKIH), 2017, 2019
Lisans, Türkiye, Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, 2010, 2015
Araştırma Alanları
İslam Hukuku, İslam Ekonomisi, Katılım Bankacılığı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA, KULLIYYAH OF ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCES, FIQH AND USUL AL-FIQH (FIKIH-iSLAM HUKUKU), 2019, 2022
Yüksek Lisans, Malezya, INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA, KULLIYYAH OF ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCES, FIQH AND USUL AL FIQH (FIKIH), 2017, 2019
Lisans, Türkiye, Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, 2010, 2015
Arapça, YÖKDİL, 92.5, Güz, 2022
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler İktisadi Düşünce İslam Ekonomisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Bankacılık ve Sigortacılık Katılım Bankacılığı
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İlahiyat, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Hazırlayanlar, Y., ÖZAY, A.M.D. (2022) "MALEZYA'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ", Türkiye : Ankara Üniversitesi Yayınları   
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Yayına Hazırlayanlar
Karabuk University
2022 1
Hossam El-din İbrahim MOHAMED
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı
YÖKSİS Temel Alan
YÖKSİS Bilim Alanı
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri