img

Arş. Gör. Duygu ÖZKAN

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Muhasebe ve Finans

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
7
Atıf
6
h-index
0
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2021, 2023
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, 2005, 2009
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2021, 2023
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, 2005, 2009
Duygu ÖZKAN, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinin blok zincir teknolojisine ilişkin tutum ve davranışlarının teknoloji kabul modeliyle analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 75, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 71, 2017
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Organizasyon
2011-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2022-, Kalite Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Uzun Ürünler Pazar Araştırması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Büyükyılmaz, O., Yıldıran, C., Özkan, D. (2022) "Uluslararası Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi Karşılaştırması", Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 6 (1) pp. 72-99 Link DOI  
Hamurkaroğlu, C., Özkan, D., Değirmenci, S. (2018) "NORMALLEŞTİRİLMİŞ BEKLENEN FAYDA-ENTROPİ RİSK ÖLÇÜMÜNE DAYALI HİSSE SENEDİ SEÇİMİ VE KARAR MODELİ", Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 2 (1) pp. 47-65 Link  
Yıldıran, C., Özkan, D., Büyükyılmaz, O. (2016) "Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1 (1) pp. 20-34 Link DOI  
Çokmutlu, M.E., Özkan, D. (2023) "An Empirical Analysis on Environmental, Social, and Governance Scores and Sustainability Performances of Industrial Sector through ESG Disclosure in Turkey”,", 1st Futures Literacy and Strategic Foresight Conference , (Şubat 2023
Asker, A., Yıldıran, C., Özkan, D. (2017) "Yabancı Uyruklu Öğretim Üyelerinin Sosyal Yaşamlarıyla İlgili Çok Boyutlu Durum Analizi: Karabük Üniversitesi Örneği", International Congress On Management Economics And Business , (pp. 388-392), Zonguldak, Türkiye, (Eylül 2017
Asker, A., Yıldıran, C., Özkan, D. (2017) "Günümüz Penceresinden Ahmet Ağaoğlu İslamiyet’te Kadın Eseri Üzerine Notlar", II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ , Bakü, Azerbaycan, (Ekim 2017
Çakmak, A.Ç., Yıldırım, M., Belen, M., Özkan, D., Bayrak, M.R., Albayrak, M., Çubuk, H.N., Demirel, A.S., Çankırılı, S. (2011) "Demir-Çelik Sektörü Karar Destek Sistemi Aşama IDemir Çelik Uzun Ürünleri Pazar Araştırması Çalışma Grubu Raporu", Karabük/Türkiye : Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
0 0 0 5 1 0 0 0 6
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2022 4
Karabük Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2016 - 2022 2
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2011 1
-
2023 1
Karabük Üniversitesi
2011 1
Karabük Üniversitesi
2011 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Ali Çağlar Çakmak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2011 1
A Sezai Demirel
-
2011 1
H Naci Çubuk
-
2011 1
Mehmet Ragıp Bayrak
-
2011 1
Serkan Çankırılı
-
2011 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Yönetim ve Organizasyon 1604
Anahtar Kelimeler Stratejik Yönetim
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 15 20 20 0 0 0 20 5 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 487 . 529 . 523 . - - - 604 . 590 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 400 . 431 . 452 . - - - 528 . 513 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 181 . 199 . 208 . - - - 244 . 243 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0
Toplam Makale 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri