img

Öğr. Gör. Ebubekir IŞIK

  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Sosyal Hizmet
  • Sosyal Hizmetler Pr.

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
6
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2021
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2018, 2019
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2006, 2010
Araştırma Alanları
Pazarlama İletişimi, Dijital Pazarlama, Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2018, 2019
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2006, 2010
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2021
Ebubekir IŞIK, Yüksek Lisans, Şehir pazarlamasında halkla ilişkiler faaliyetlerinin rolü: Safranbolu örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021
İngilizce, YÖKDİL, 77.5, Bahar, 2020
İngilizce, YDS, 55, 2015
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Pazarlama İletişimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Dijital Pazarlama
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Halkla İlişkiler Kurumsal İletişim
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları
2017-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Türkiye
2023-2024, Rektör Danışmanı, Karabük Üniversitesi, İletişim Alanı, Türkiye
2017-2021, Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, Karabük Üniversitesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü, Türkiye
Kayıt Yok
Görsel İletişim ve Reklam, Lisans
Çocuk ve Televizyon Programları, Lisans
İletişim Tarihi, Lisans
Yazı Atölyesi, Lisans
Halkla İlişkiler, Lisans
Medya Okuryazarlığı, Lisans
Haber Gazeteciliği, Lisans
İletişim Kurma ve Empati, Lisans
İletişim Sanatı, Lisans
Reklam Analizi, Lisans
Art of Communication, Lisans
Halkla ilişkiler kuramları, Lisans
Göstergebilim, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(2024) "Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Bilişsel Uyumsuzluk Perspektifinden, Tatmin ve Tavsiye Üzerindeki Etkisi", İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 0 (0) [TR Dizin]
Gökerik, M., Işık, E. (2023) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN INSTAGRAM'A YÖNELİK ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (3) pp. 647-659
Terzi, H., Karabaş, S., Arpa, R.G., Işık, E. (2022) "E-S-QUAL ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI", 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 57 (2) pp. 1200-1216 [TR Dizin] DOI  
() "SOSYAL MEDYADA OLUMSUZ DUYURUMUN MARKA İMAJI VE SADAKATİNE ETKİSİ", ACADEMY 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE STUDIES , Hatay, Türkiye, (Temmuz 2024)
Kayıt Yok
(2024) "Dijital Çağda Mobil Pazarlama: Kullanıcı Erişimi ve Bağlantı Kurma", Kitap: Güncel Pazarlama Yöntemleri: Stratejilerden Uygulamalara, Türkiye : Serüven
IŞIK, E., GÖKERİK, M. (2023) "Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Şehir Pazarlamasına Etkisi: Safranbolu Örneği", Kitap: İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, Türkiye :
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2022 1
Selma Karabaş
-
2022 1
Ebubekir Işık
-
2023 1
MEHMET GÖKERİK
-
2023 1
Rabiya Gökçe Arpa
-
2022 1
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri