img

Dr. Öğr. Üyesi Evrim ÇAĞLAYAN

  • Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  • Resim
  • Resim

Genel Bilgiler

Kısa Özgeçmiş

1984 yılında Çanakkale/Biga da doğdu. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. Üç ödülü ve alanında yayınlanmış çok sayıda bilimsel ve sanatsal çalışması bulunmaktadır.

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2002, 2006
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Öğretmenliği (Bütünleşik Dr), 2007, 2014
Araştırma Alanları
Resim/Resim-iş Eğitimi, Resim
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Öğretmenliği (Bütünleşik Dr), 2007, 2014
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2002, 2006
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 68, 2007 Mart, 2007
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kurs, PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ, Karabük Valiliği, 14-04-2014, 18-04-2014
[UAK] Eğitim Bilimleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim/Resim-iş Eğitimi
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Resim
Akademik Unvanlar
2014-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
2009-2014, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2021-, Erasmus Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2021-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Türkiye
2021-, Kariyer Merkezi Üyesi, Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Türkiye
2021-, Tanıtım Komisyonu Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Türkiye
2021-, Bilişim Komisyon Üyesi, Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Türkiye
2021-, Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Türkiye
2021-, Farabi Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2021-, Erasmus Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Türkiye
2021-, Bologna Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2021, Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2021, Farabi Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2018, Bilişim ve Web Sorumlusu, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Rüya Nur Mızrak, Yüksek Lisans, SANATTA BAKIŞ: GAZE KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Zuhal Arslan Şener, Yüksek Lisans, KARADENİZ KÜLTÜRÜNÜN ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINA YANSIMALARI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Enis Dumrul, Yüksek Lisans, Kültürel mirasın aktarımında bir araç olarak kitap resimleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültürel Miras Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Şule Vardar, Yüksek Lisans, Turkuaz rengin Türk kültür ve sanatında serüveni., Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, (Asıl Danışman)
Canan Bozkurt, Yüksek Lisans, Bir Metafor Olarak Suyun Sanat ve Arkeolojideki İzdüşümleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi Ana Bilim Dalı, (Asıl Danışman)
Fatma Özverdi, Yüksek Lisans, Folklorik Anlatıların Çağdaş Türk Resmine Yansıması: Safranbolu Örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, (Asıl Danışman)
Aydan Öztürk, Yüksek Lisans, ÇAĞDAŞ SANATTA PORTRENİN SİRETİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, (Asıl Danışman)
Tolunay Özata, Yüksek Lisans, Türk Okurların Japon Manga Kültürüne Yönelik Görüşleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi Ana Bilim Dalı, (Asıl Danışman)
Rüya Nur Mızrak, Yüksek Lisans, SANATTA BAKIŞ:GAZE KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, (Asıl Danışman)
Halil Utku Şensoy, Yüksek Lisans, (Tez Başlığı Kısıtlanmıştır), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi Ana Bilim Dalı, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2021-2022, Kültür ve Güzel Sanatlar II, Yüksek Lisans
2021-2022, Sanat Tarihi I, Lisans
2021-2022, Türk Sanatı Tarihi, Lisans
2021-2022, Özgün Baskı V, Lisans
2021-2022, Temel Sanat Eğitimi, Lisans
2020-2021, Resim-Atölye VI, Lisans
2020-2021, Sanat Tarihi II, Lisans
2020-2021, Türk Resim Sanatı, Lisans
2020-2021, Resim-Atölye V, Lisans
2020-2021, Türk Sanatı Tarihi, Lisans
2020-2021, Sanat Tarihi I, Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, Kültür ve Güzel Sanatlar II, Yüksek Lisans
2020-2021, Kültür ve Güzel Sanatlar I, Yüksek Lisans
2020-2021, Temel Sanat Eğitimi, Lisans
2019-2020, SANAT TARİHİ I, Lisans
2019-2020, TÜRK SANATI TARİHİ, Lisans
2019-2020, Resim Atölye IV, Lisans
2019-2020, TEMEL SANAT EĞİTİMİ, Lisans
2019-2020, Sanat Tarihi II, Lisans
2019-2020, DUVAR RESMİ III, Lisans
2019-2020, Kültür ve Güzel Sanatlar I, Yüksek Lisans
2019-2020, RESİM-ATÖLYE III, Lisans
2019-2020, Özgün Baskı IV, Lisans
2018-2019, DENEYSEL BASKI TEKNİKLERİ, Lisans
2018-2019, TEMEL SANAT EĞİTİMİ, Lisans
2018-2019, RESİM-ATÖLYE I, Lisans
2018-2019, SANAT TARİHİ I, Lisans
2018-2019, TÜRK SANATI TARİHİ, Lisans
2017-2018, DENEYSEL BASKI TEKNİKLERİ, Lisans
2017-2018, DUVAR RESMİ VI, Lisans
2017-2018, ÖZGÜN BASKI IV, Lisans
2017-2018, DESEN IV, Lisans
2017-2018, SANAT TARİHİ II, Lisans
2017-2018, DUVAR RESMİ V, Lisans
2017-2018, TÜRK RESİM SANATI, Lisans
2017-2018, ÖZGÜN BASKI III, Lisans
2017-2018, BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I, Lisans
2017-2018, PERSPEKTİF I, Lisans
2017-2018, MODELAJ, Lisans
2017-2018, SANAT TARİHİ I, Lisans
2017-2018, TÜRK SANATI TARİHİ, Lisans
2016-2017, Türk Sanatı Tarihi, Lisans
2016-2017, Desen I, Lisans
2016-2017, Sanat Tarihi I, Lisans
2016-2017, Modelaj, Lisans
2016-2017, Resim-Atölye V, Lisans
2016-2017, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I, Lisans
2016-2017, Duvar Resmi IV, Lisans
2016-2017, Resim-Atölye VI, Lisans
2016-2017, Duvar Resmi VI, Lisans
2016-2017, Deneysel Atölye I, Lisans
2016-2017, Türk Resim Sanatı, Lisans
2016-2017, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II, Lisans
2016-2017, Sanat Tarihi II, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
ÇAĞLAYAN, E., KUTLU, Ş., ÇEKİNMEZ, Ş. (2022) "Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi", International Journal of Social Sciences and Education Research, 8 (2) pp. 155-164 Link DOI    
ÇAĞLAYAN, E., BALUN, P., YILDIRIM, G.B. (2022) "DÜNYA MİRAS ŞEHRİ SAFRANBOLU İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLER", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (1) pp. 38-48 Link    
ÇAĞLAYAN, E. (2022) "Art Education Research in Turkiye: Analysis of Selected Articles from 2009 to 2021", Anadolu Journal of Educational Sciences International, 12 (2) pp. 520-536 Link DOI    
Çağlayan, E. (2021) "Art and Design Education in the Times of the Coronavirus (Covid-19) Pandemic in Turkey", International Education Studies, 14 (11) pp. 43-53 DOI    
Çağlayan, E. (2020) "Sanat Eğitiminin Geleceğinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Yeri ve Önemi", İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5 (2) pp. 145-158 Link    
Çağlayan, E. (2020) "Görsel Sanatlar Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Safranbolu Örneği", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (5) pp. 3802-3834 Link DOI    
Çağlayan, E. (2020) "Resim Atölye Derslerinde Üretilen Özgün Çalışmalarda Konu Seçimine Etki Eden Etmenlerin Öğrenci Görüşleri Bağlamında İncelenmesi", Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10 (1) pp. 432-454 [TR Dizin] Link DOI    
Çağlayan, E. (2019) "Temel Sanat Eğitimi Dersinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimindeki Yeri ve Önemi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (4) pp. 3084-3095 Link DOI    
Çağlayan, E. (2019) "Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri", Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (3) pp. 1303-1310 DOI    
Çağlayan, E. (2018) "Sanat Eğitiminde Kolaj Tekniği ve Öğrencilerin Kompozisyon Kurma Becerilerine Katkısı", Pamukkale University Journal of Education, 43 (43) pp. 1-14 DOI     
Çağlayan, E. (2018) "Temel Sanat Eğitiminde Renk Olgusu", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (1) pp. 22-34 Link    
Çağlayan, E., Kıratlı, A.D. (2017) "Türkiye'de Sanatçı Adayı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının 2000 Yılı Sonrası Gelişimi", Journal of History Culture and Art Research, 6 (2) pp. 473-484 [ESCI] DOI      
Çağlayan, E., Kıratlı, A.D. (2017) "Resim Bölümlerinde Uygulanan Eğitim Programları Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri", Hacettepe University Journal of Education, 32 (4) pp. 780-793 Link DOI     
Kıratlı, A.D., Çağlayan, E. (2015) "Physical Conditions of Faculties of Fine Arts Departments of Painting Established in and after 2005", Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5 (3) pp. 182-197 Link    
Çağlayan, E. (2011) "Batılılaşma Döneminde Duvar Resimleri", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2) pp. 49-58   
Bildiriler
Çağlayan, E. (2022) "SANATSAL İFADE ARACI OLARAK DERİNİN NANCY GROSSMAN'IN ESERLERİNDE KULLANIMI", 1. ULUSAL ZANAAT, SANAT VE TASARIM DİLİ OLARAK DERİ SEMPOZYUMU VE ÇALIŞTAYI , Karabük, Türkiye, (Mayıs 2022
Çağlayan, E. (2019) "Z Kuşağı ve Dijitalleşen Sanat Eğitimi", 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2019 
Çağlayan, E. (2019) "Sanat Yoluyla Öğrenmede Disiplinlerarası Yaklaşımlar", 5th International Social and Education Sciences Studies Congress , Bandırma, Türkiye, (Temmuz 2019  
Çağlayan, E. (2018) "Güzel sanatlar fakülteleri ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi", II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu , (pp. 184-193), Ankara, Türkiye, (Aralık 2018  
Çağlayan, E. (2018) "Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Seçmeli Ders Tercihlerinin İncelenmesi", V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Kasım 2018 
Çağlayan, E., Kıratlı, A.D. (2014) "2005 yılı ve sonrasında kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümlerinin fiziksel koşulları", The Anadolu International Symposium on Arts Education , Eskişehir, Türkiye, (Aralık 2014
Çağlayan, E. (2013) "Karadeniz Kültürünün Yurt Gezilerine Yansımaları", 1. UluslararasıKaradeniz Kültür Kongresi , Sinop, Türkiye, (Aralık 2013  
Çağlayan, E. (2011) "1950 Sonrası Türkiye de Toplumsal Yapı ve Türk Resim Sanatına Etkileri", 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu , (pp. 160-162), Ankara, Türkiye, (Şubat 2011  
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
ÇAĞLAYAN, E., DUMRUL, E. (2022) "Kitap Resimlerinin Kültürel Miras Aktarımındaki Rolüne Yönelik Uzman Görüşleri", Kitap: Güzel Sanatlar Alanında Uluslararası Araştırmalar III, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Çağlayan, E., Şener, Z.A. (2022) "Çağdaş Türk Resminde Kültürel İçerik Unsuru Olarak Karadeniz Kültürü", Kitap: Güzel Sanatlar Alanında Yeni Trendler, İzmir/Türkiye : Duvar Yayınları   
Çağlayan, E. (2022) "Okul Dışı Öğrenme Ortamları İlkokul Uygulamaları", Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık   
Çağlayan, E. (2019) "Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-II", Ankara/Türkiye : BERİKAN YAYINEVİ  
Çağlayan, E. (2019) "CURRENT ACADEMIC STUDIES IN FINE ARTS EDUCATION SCIENCES", Cetinje/Karadağ : Stamparija Ivpe  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) Lokum Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2023, Editör
(Ulusal - Diğer Yayınlar) 1. Ulusal Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı, 2022, Editör
(Ulusal - Kitap) 1. ULUSAL ZANAAT, SANAT VE TASARIM DİLİ OLARAK DERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZET KİTABI, 2022, Yayın Kurulu Üyeliği
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Humanities and Tourism Research, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Milli Eğitim Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kastamonu Eğitim Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018
(Uluslararası - Diğer) 6. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 2018
(Uluslararası - Diğer) 5. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Temel Sanat Eğitimi Dersinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimindeki Yeri ve Önemi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 2 0 2 0 0 7
2
Temel Sanat Eğitiminde Renk Olgusu
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 2 0 0 0 4 6
3
Resim Bölümlerinde Uygulanan Eğitim Programları Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri
Hacettepe University Journal of Education
1 1 0 0 0 3 6
4
Sanat Eğitiminde Kolaj Tekniği ve Öğrencilerin Kompozisyon Kurma Becerilerine Katkısı
Pamukkale University Journal of Education
0 0 0 2 0 0 2
5
Sanat Eğitiminin Geleceğinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Yeri ve Önemi
İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi
0 1 0 0 0 1 2
6
Resim Atölye Derslerinde Üretilen Özgün Çalışmalarda Konu Seçimine Etki Eden Etmenlerin Öğrenci Görüşleri Bağlamında İncelenmesi
Anadolu Journal of Educational Sciences International
0 1 0 0 0 0 1
7
Türkiye'de Sanatçı Adayı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının 2000 Yılı Sonrası Gelişimi
Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 0 0 0 1
8
Karadeniz Kültürünün Yurt Gezilerine Yansımaları
0 0 0 0 0 1 1
9
Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi
International Journal of Social Sciences and Education Research
0 1 0 0 0 0 1
10
Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri
Kastamonu Eğitim Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
(2006) "KSÜ 3. Geleneksel Resim Yarışması Mansiyon Ödülü" KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
(2004) "Atatürk Konulu Resim Yarışması Başarı Ödülü" ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(1999) "Vergi Konulu Kitap Kapağı Kompozisyon Yarışması Türkiye Birinciliği" MALİYE BAKANLIĞI
Kongre/Sempozyum Görevleri
(Uluslararası) Oturum Başkanı, Oturum Başkanı, 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 04-2019
Kayıt Yok
Tasarımlar
(Ulusal) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Sanatsal Tasarım (Eser) [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2017
Sanatsal Etkinlikler
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 58. Kütüphane Haftası Öğretim Elemanları Sergisi, 28-03-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 30 Ağustos Zafer Bayramı Online Karma Resim Sergisi, 30-08-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Artsonline Gallery 'İlk Hedefimiz Akdeniz, İleri!' Karma Sergisi, 26-08-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 10. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Jürili Karma Sergi, 20-10-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 24 Kasım Öğretmenler Günü Uluslararası Online Karma Sergi, 24-11-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Trakya'dan Anadolu'ya Davetli Sanal Karma Sergi, 12-03-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Sergisi, 01-03-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Büyük Buluşma 2018, 04-05-2018
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Sultanahmet Sergileri, 09-06-2018
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Geçmişin İzinden Geleceğin Peşinden Atatürk ve Cumhuriyet, 26-10-2018
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Bulli Project Exhibition, 31-05-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Cumhuriyet Sevdası Karma Resim ve Seramik Sergisi, 28-10-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Eşsiz Destan Karma Resim Sergisi, 29-08-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 1K KARMA SERGİ, 28-04-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, 08-03-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 1. Karadeniz GSF/GSE Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Sergisi, 22-03-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Karabük Sanat Eğitimcileri Resim Sergisi, 24-11-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Resim Sergisi, 24-11-2014
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, 24-11-2014
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Görselleri İle Demir Çelik Sanayi Resim Sergisi, 03-04-2013
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: “İzler-İzlenimler” Karma Resim Sergisi, 27-02-2012
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Resim Sergisi, 27-02-2012
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: “Kentle Buluşma-III” Uluslararası Karma Sergi, 08-04-2011
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: "Nesneleştirilenler" Karma Resim Sergisi, 15-01-2011
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 1. Kültürlerarası Sanat Köprüsü Uluslararası Resim Sergisi, 05-12-2011
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: “Düşler-Düşünceler” 1. Uluslararası Karma Sergi, 06-09-2011
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: "Değişimsiz" Karma Resim Sergisi, 10-05-2010
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: “Büyük Buluşma 2010” Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, 05-11-2010
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, 15-10-2010
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Merkez Dışı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, 01-01-2009
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 69. Devlet Resim ve Heykel Yarışması / Özgünbaskı Sergisi, 31-12-2008
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ayşe Dilek Kıratlı
Anadolu Üniversitesi
2014 - 2017 4
Enis DUMRUL
Karabük Üniversitesi
2022 1
Gülşah BOZKURT YILDIRIM
Karabük Üniversitesi
2022 1
Perihan BALUN
Karabük Üniversitesi
2022 1
Şenol ÇEKİNMEZ
Karabük Üniversitesi
2022 1
Şeyma KUTLU
Karabük Üniversitesi
2022 1
Zuhal Arslan Şener
-
2022 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
387.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
179.
11926 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
18.
380 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 11926
YÖKSİS Bilim Alanı Güzel Sanatlar Eğitimi 380
Anahtar Kelimeler Resim/Resim-iş Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 15 0 30 45 125 45 15 167 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 447 . - 517 . 490 . 409 . 466 . 576 . 387 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 298 . - 313 . 293 . 208 . 265 . 350 . 179 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 40 . - 46 . 36 . 16 . 36 . 60 . 18 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 16 . - 19 . 11 . 7 . 11 . 21 . 3 . -
Toplam Yayın 1 0 2 4 6 3 1 7 0
Toplam Makale 1 0 2 2 2 3 1 3 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 2 0 0 3 0
Toplam Bildiri 0 0 0 2 2 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 2 2 2 2 1 3 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 2 0 0 3 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri