img

Arş. Gör. Ece KAYA

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Kentleşme ve Çevre Sorunları

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
14
Atıf
4
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 2010, 2013
Lisans, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2005, 2008
Lisans, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2003, 2007
Araştırma Alanları
Çevre Yönetimi, Kentleşme Politikaları, Yerel Yönetimler
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 2010, 2013
Lisans, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2005, 2008
Lisans, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2003, 2007
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 2013
Ece KAYA, Yüksek Lisans, Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Türkiye'nin nükleer enerjiye ilişkin politikalarının değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2013
İngilizce, KPDS, 90, Bahar, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Çevre Yönetimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Kentleşme Politikaları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Yerel Yönetimler
2010-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kaya, E., Şafak, G.N. (2020) "Gilgameş Destanı’ndan Hareketle Sümer Kentini Okumak,", Turkish Studies, 15 (2) pp. 1055-1078 [TR Dizin] Link   
Yaman, K., Kaya, E. (2014) "Türkiye ve Belçika nın Atık Yönetimi Politika ve Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (1) pp. 36-51 [TR Dizin] Link DOI  
Yaman, K., Kaya, E. (2014) "Comparative Analysis of Turkish and Belgian Waste Management Policies and Implications", İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (1) pp. 36-53 Link  
Yaman, K., Aşgın, S., Yetişken, Y., Kaya, E. (2013) "Comparative Analysis of the e Municipality Applications in Turkey The Case of Western Black Sea Region", Yönetim ve Ekonomi, 20 (1) pp. 207-220 [TR Dizin] Link   
Yaman, K., Aşgın, S., Kaya, E. (2013) "Comparative Analysis of the e-Municipality Applications in Turkey", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20 (1) pp. 207-220 [TR Dizin]  
Yaman, K., Kaya, E. (2019) "Türkiye’nin Enerji Politikalarında Enerji Güvenliği Sorunsalı", 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu , Gaziantep, Türkiye, (Nisan 2019
Şafak, G.N., Kaya, E. (2017) "The Sumerian City From the Viewpoint of Epic Of Gilgamesh", 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies , (pp. 200-220), Aksaray, Türkiye, (Eylül 2017
Kaya, E., Aşkar, G., Özkaral, M. (2015) "Kooperatifçilik ve Çevre Koruma İlişkisi: Enerji Kooperatifleri Üzerine Bir İnceleme", 21. MİLLETLER ARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ , (pp. 1-27), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2015
Şafak, G.N., Kaya, E. (2015) "The Sumerian City from the Viewpoint of Epic of Gilgamesh", 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies , (Aralık 2015
Kaya, E., Aydınlı, H.İ., Yaman, K. (2015) "Evaluation of Nuclear Energy Policies of Turkey within the Framework of Sustainable Development", 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies , (Aralık 2015
Kaya, E., Aydınlı, H.İ., Yaman, K. (2014) "Evaluation of Nuclear Energy Policies of Turkey within the Framework of Sustainable Development", 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Aksaray-Türkiye , (pp. 141-166), Aksaray, Türkiye, (Mayıs 2014
Yaman, K., Kaya, E. (2014) "Comparative Analysis of Turkish and Belgian Waste Management Policies and Implications", 2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon - TÜRKİYE , (pp. 235-250), Trabzon, Türkiye, (Ocak 2014
Yaman, K., Kaya, E., Ergül, Ö., Bolluk, M. (2012) "Yabancı Turistlerin Safranbolu’nun Çevre Kirlilik Düzeyi Hakkındaki Görüşleri", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi , (pp. 41-57), Antalya, Türkiye, (Nisan 2012
Yaman, K., Kaya, E. (2012) "Comparative Analysis of Energy and Environmental Main Indicators of Turkey and Estonia", 2rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon - TÜRKİYE , (pp. 449-473), Trabzon, Türkiye, (Mayıs 2012
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Comparative Analysis of the e-Municipality Applications in Turkey
Yönetim ve Ekonomi Dergisi
0 0 0 2 1 1 0 0 4
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2012 - 2019 10
Gökçe Nur Şafak
Aksaray Üniversitesi
2015 - 2020 3
Karabük Üniversitesi
2013 2
Halil İbrahim Aydınlı
Sakarya Üniversitesi
2014 - 2015 2
-
2015 1
Karabük Üniversitesi
2015 1
Karabük Üniversitesi
2013 1
Ömer Ergül
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Mehmet Bolluk
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları 319
Anahtar Kelimeler Çevre Yönetimi, Kentleşme Politikaları, Yerel Yönetimler
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 532 . - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 472 . - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 75 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - 43 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - 58 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - 52 . - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri