img

Doç. Dr. Eda ÖZ ÇELİKBAŞ

  • Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  • Resim
  • Resim

Genel Bilgiler

Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş - KISA ÖZGEÇMİŞ

            Mersin doğumlu sanatçı-akademisyen ve Sanat Terapisi Uygulayıcı Eğitmeni. Gazi Üniversitesi Sanatta Yeterlik mezunudur. Sanat çalışmalarına Türk kahvesi, nazar, Türk sembolleri, Türk öğretileri, Orta Asya ve Türk Boyları, Yörükler, yerel inanışlar, Şamanizm, mistisizm, etnisite, semiyotik, sembolizm ve kültürel sembolizm, sembolik imgelem gibi konular eşliğinde başlamıştır. Bu çalışmalar ardından sembolizmin, sembolik ve kültürel imgelemin ve dışavurumculuğun devamı olarak Sanat terapisi alanında çalışmalar yapmasını izlemiştir. 2012 yılından itibaren Sanat ve Terapi alanında çalışmalarını sürdürmektedir ve Sanat ve Psikoterapileri derneği üyesidir. 7 adet kişisel sergisi ve yurtiçi yurtdışı olmak üzere çok sayıda karma sergisi olan sanatçı, malzeme resmi ile sanatla terapi alanına farklı atölye fikirleri sunarak, geleneksel sanatlardan da öneriler getirmektedir. Sanat ve terapi bağlamında da düzenli olarak yurtiçi ve yurtdışı çalıştaylar ve projeler gerçekleştirmektedir. Sanat Terapisi alanında uzaktan eğitim ve sürekli eğitim merkezleri olmak üzere Resim anasanat dalı Yüksek Lisans eğitiminde de Sanat ve Terapi derslerini ve eğitimlerini yürütmektedir. Avrupa' da ve Türkiye' de çeşitli Devlet kurumlarında proje ortağı ve proje yöneticisi olarak yer almaktadır. Türkiye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası Sanat Terapisi Projesinin proje ortaklarından birisidir. Polonya, Romanya, İsveç ve Finlandiya ile ortaklı Sanat Terapisi projelerine ve Hadrianoupolis Antik Kenti ile ortaklı Sanat Terapisi Çalışmalarına devam etmektedir. Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü' nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Alınan Eğitimler
Lisans, Polonya, WSUS-Poznan, Fine Arts And Design, Painting, 2009, 2010
Ön Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, meslek yüksek okulu, Turizm ve Rehberlik, 2005, 2007
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim (Sy), 2014, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim (Yl) (Tezli), 2012, 2014
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, 2008, 2012
Araştırma Alanları
Resim, Disiplinler Arası Sanat, Enstelasyon-Yerleştirme, Psikoterapi Uygulama ve Araştırmaları, PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY, Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı, Kültürlerarası Psikoloji
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim (Sy), 2014, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim (Yl) (Tezli), 2012, 2014
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, 2008, 2012
Lisans, Polonya, WSUS-Poznan, Fine Arts And Design, Painting, 2009, 2010
Ön Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, meslek yüksek okulu, Turizm ve Rehberlik, 2005, 2007
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 68, 2019
İngilizce, KPDS, 60, Bahar, 2012
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Seminer, Sanat Eğitiminin Sağlık Üzerine Etkileri: Sanat İle Tanı ve Tedavi, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, 24-11-2021, 24-11-2021
Seminer, IV.ULUSAL FİZİKSEL AKTİVİTE SEMPOZYUMUİNAKTİVİTE ETKİLERİ VE AKTİVİTE SÜREÇLERİ ’’, İstanbul Merkezli Zoom Aplikasyonu ile Online Platform, 23-05-2020, 24-05-2020
Sertifika, Sanat Terapisi, İstanbul - Zoom Aplikasyonu ile Online, İstanbul, 06-06-2020, 10-06-2020
Sertifika, SANAT TERAPİSİ, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SEM, İstanbul, 21-03-2019, 21-05-2019
Sertifika, ÇOCUK YOGASI / CHİLDREN YOGA, ANKARA, Türkiye, 13-01-2019, 15-03-2019
Sertifika, MASAL TERAPİSİ, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SEM, İstanbul, 21-03-2019, 21-05-2019
Seminer, Art Education Seminer, Casa Matei Corvin, Cluj Napoca, Romanya, Romanya, 25-10-2019, 25-10-2019
Sertifika, OYUN TERAPİSİ, ANKARA-İSTANBUL, Türkiye, 01-01-2018, 01-03-2018
Sertifika, ORFF ATÖLYE EĞİTİMİ, FUAT SEZGİN BİLİM SANAT AKADEMİSİ - KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, Karabük, 03-11-2018, 03-11-2018
Sertifika, TEMEL KUANTUM DÜŞÜNME TEKNİKLERİ, ANKARA, Türkiye, 15-12-2014, 15-02-2015
Sertifika, RENK PSİKOLOJİSİ VE ANALİZİ, ANKARA, Türkiye, 15-12-2014, 15-02-2015
Sertifika, ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON, KARABÜK, Türkiye, 06-12-2011, 06-12-2011
Sertifika, BEDEN DİLİ, KARABÜK, Türkiye, 06-12-2011, 06-12-2011
Sertifika, SEYAHAT ACENTALARI ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL BAŞARI BELGESİ, ANKARA, Türkiye, 14-10-2006, 15-10-2006
Kurs, MODERN DANS, MERSİN, Türkiye, 25-12-2001, 24-05-2002
Kurs, BİLGİSAYAR MESLEK DALI EĞİTİM PROGRAMLARI, MERSİN, Türkiye, 03-07-1998, 18-10-1998
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Resim
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Disiplinler Arası Sanat
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Enstelasyon-Yerleştirme
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Klinik Psikoloji Psikoterapi Uygulama ve Araştırmaları
[WOS] PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uygulamalı Psikoloji Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Psikoloji Kültürlerarası Psikoloji
Akademik Unvanlar
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
2014-2019, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2019-2021, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Fatih Yalı, Yüksek Lisans, GÖZETİM TOPLUMU PERSPEKTİFİNDE GÖRSEL SANAT ÜRETİMLERİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hüseyin Demirel, Yüksek Lisans, Günümüz Resim Sanatında Psikanaliz Bir Yaklaşım Olarak Akışın Yeri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ahmet Tuğsal Gençer, Yüksek Lisans, Günümüz sanatında Nesnelere Dönüşen Duygular, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Aylin Demir, Yüksek Lisans, Güncel Sanatta Performans ve Queer Teorisi Yansımaları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
HÜSEYİN DEMİREL, Yüksek Lisans, GÜNÜMÜZ RESİM SANATINDA PSİKANALİZ BİR YAKLAŞIM OLARAK AKIŞIN YERİ, Karabük Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, RESİM ANASANAT DALI, (Asıl Danışman)
RAMAZAN YILMAZ, Yüksek Lisans, GÜNCEL SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ, Karabük Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, RESİM ANASANAT DALI, (Asıl Danışman)
AYLİN DEMİR, Yüksek Lisans, Güncel Sanatta Performans ve Queer Teorisi Yansımaları, Karabük Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, RESİM ANASANAT DALI, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, RES 325 DESEN V, Lisans
2021-2022, RES 799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2021-2022, RES 253 DUVAR RESMİ I, Lisans
2021-2022, RES 273 BİLGİSAYAR DESTEKLİ I, Lisans
2021-2022, RES 323 RESİM ATÖLYE III, Lisans
2021-2022, RES 381 DİSİPLİNLERARASI SANAT, Lisans
2021-2022, RES 728 SANAT VE TERAPİ, Yüksek Lisans
2021-2022, RES 730 RESİM ATÖLYE E (YL), Yüksek Lisans
2021-2022, RES799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2021-2022, ÜSD 312 SANAT TERAPİSİ (ORTAK HAVUZ DERSİ), Lisans
2021-2022, RES254 Duvar Resmi II, Lisans
2021-2022, RES324 Resim-Atölye IV, Lisans
2021-2022, RES326 Desen VI, Lisans
2021-2022, RES722 Yerellik ve Sanat I, Yüksek Lisans
2021-2022, RES 728 SANAT VE TERAPİ, Yüksek Lisans
2021-2022, RES797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2021-2022, RES798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2020-2021, RES 353 DUVAR RESMİ III, Lisans
2020-2021, CGE 420 ÇOCUK YOGASI, Lisans
2020-2021, CGE 410 ÇOCUK VE YARATICILIK, Lisans
2020-2021, RES 722 YERELLİK VE SANAT, Yüksek Lisans
2020-2021, RES 381 DİSİPLİNLERARASI SANAT, Lisans
2020-2021, RES 333 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ, Lisans
2020-2021, RES 273 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I, Lisans
2020-2021, RES 231 RESİM ATÖLYE III, Lisans
2020-2021, RES 203 DESEN III, Lisans
2020-2021, CGE 309 ÇOCUK VE SANAT (II.), Lisans
2020-2021, CGE 409 ÇOCUK VE SANAT, Lisans
2020-2021, RES 110 RESİM TEKNOLOJİSİ, Lisans
2020-2021, CGE 420 ÇOCUK YOGASI (II.), Lisans
2020-2021, RES 728 SANAT VE TERAPİ, Yüksek Lisans
2020-2021, RES 232 RESİM ATÖLYE II, Lisans
2020-2021, RES 236 DESEN IV, Lisans
2020-2021, RES 274 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II, Lisans
2020-2021, RES 310 SANAT SOSYOLOJİSİ, Lisans
2020-2021, RES 476 DENEYSEL ATÖLYE IV, Lisans
2020-2021, RES 722 YERELLİK VE SANAT I, Yüksek Lisans
2020-2021, RES 723 YERELLİK VE SANAT II, Yüksek Lisans
2020-2021, RES 797 YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2020-2021, RES 798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2020-2021, SAN 416 ESTETİK VE SANAT, Lisans
2020-2021, SAN 416 ESTETİK VE SANAT (II.), Lisans
2019-2020, RES316 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ, Lisans
2019-2020, RES253 DUVAR RESMİ I, Lisans
2019-2020, RES381 DİSİPLİNLERARASI SANAT, Lisans
2019-2020, RES273 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I, Lisans
2019-2020, RES103 Desen I, Lisans
2019-2020, RES236 Desen II, Lisans
2019-2020, RES110 RESİM TEKNOLOJİSİ, Lisans
2019-2020, RES 254 Duvar Resmi II, Lisans
2019-2020, RES274 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II, Lisans
2019-2020, RES310 SANAT SOSYOLOJİSİ, Lisans
2019-2020, RES476 DENEYSEL ATÖLYE IV, Lisans
2018-2019, RES333 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ, Lisans
2018-2019, RES110 RESİM TEKNOLOJİSİ, Lisans
2018-2019, RES274 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II, Lisans
2018-2019, RES310 SANAT SOSYOLOJİSİ, Lisans
2018-2019, RES476 DENEYSEL ATÖLYE IV, Lisans
2018-2019, RES273 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I, Lisans
2018-2019, RES478 TÜRKİYEDE GÜNCEL SANAT, Lisans
2018-2019, CGE131 RESİM I, Lisans
2018-2019, CGE327 ÇOCUK VE RESİM, Lisans
2018-2019, CGE409 ÇOCUK VE SANAT, Lisans
2018-2019, CGE132 RESİM II, Lisans
2017-2018, RES274 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II, Lisans
2017-2018, RES110 RESİM TEKNOLOJİSİ, Lisans
2017-2018, RES310 SANAT SOSYOLOJİSİ, Lisans
2017-2018, RES474 PORTFOLYO TASARIMI, Lisans
2016-2017, RES253 DUVAR RESMİ I, Lisans
2016-2017, RES381 DİSİPLİNLERARASI SANAT, Lisans
2016-2017, RES273 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I, Lisans
2016-2017, RES453 DUVAR RESMİ V, Lisans
2016-2017, RES127 RENK TEORİLERİ, Lisans
2016-2017, RES474 PORTFOLYO TASARIMI, Lisans
2016-2017, RES380 SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİ, Lisans
2016-2017, RES326 DESEN VI, Lisans
2016-2017, RES310 SANAT SOSYOLOJİSİ, Lisans
2016-2017, RES335 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I, Lisans
2016-2017, RES274 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II, Lisans
2016-2017, RES254 DUVAR RESMİ II, Lisans
2016-2017, RES110 RESİM TEKNOLOJİSİ, Lisans
2015-2016, RES 110 RESİM TEKNOLOJİSİ, Lisans
2015-2016, RES328 RESİM SANATI TARİHİ, Lisans
2015-2016, RES354 DUVAR RESMİ IV, Lisans
2015-2016, RES255 Özgün Baskı I, Lisans
2015-2016, RES111 Perspektif, Lisans
2015-2016, RES407 Güncel Sanat, Lisans
2015-2016, RES273 Bilgisayar Destekli Tasarım I, Lisans
2015-2016, RES353 Duvar Resmi III, Lisans
2015-2016, EUT207 Artistik Anatomi I, Lisans
2015-2016, EUT265 Özgün Baskı I, Lisans
2015-2016, RES274 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II, Lisans
2015-2016, RES355 ÖZGÜN BASKI ııı, Lisans
2015-2016, RES262 VİTRAY, Lisans
2015-2016, RES310 SANAT SOSYOLOJİSİ, Lisans
2015-2016, RES254 DUVAR RESMİ II, Lisans
2015-2016, EUT366 CAM ATÖLYESİ TASARIM/İMALAT I, Lisans
2015-2016, RES111 PERSPEKTİF, Lisans
2015-2016, RES335 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I, Lisans
2015-2016, EUT278 ARTİSTİK ANATOMİ II, Lisans
2015-2016, RES213 TEMEL FOTOĞRAF BİLGİSİ, Lisans
2015-2016, EUT266 ÖZGÜN BASKI II, Lisans
2015-2016, MUZ441 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I, Lisans
2014-2015, RES316 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ, Lisans
2014-2015, RES312 TÜRK SANAT TARİHİ, Lisans
2014-2015, EUT266 ÖZGÜN BASKI II, Lisans
2014-2015, RES120Artistik Anatomi, Lisans
2014-2015, Serbest El Teknikleri, Lisans
2014-2015, RES116 Üniversite Yaşamına Giriş II, Lisans
2014-2015, RES328 Resim Sanatı Tarihi II, Lisans
2014-2015, RES254 Duvar Resmi II, Lisans
2014-2015, RES274 Bilgisayar Destekli Tasarım II, Lisans
2014-2015, RES236 Desen IV, Lisans
CGE 410 ÇOCUK VE YARATICILIK (II.), Lisans
RES 354 DUVAR RESMİ IV, Lisans
RES 798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
ÜSD 312 SANAT TERAPİSİ (ORTAK HAVUZ DERSİ), Lisans
Araştırma Deneyimi
Yurtdışı, Finlanda, ROVANIEMI, LAPLAND UNIVERSITY, 05-2022, 05-2022
Yurtdışı, Romanya, CLUJ NAPOCA, CLUJ NAPOCA ART AND DESIGN UNIVERSITY, 10-2019, 10-2019
Yurtdışı, Polonya, POZNAN, WSUS POZNAN, 09-2008, 03-2009
Projeler
DİSİPLİNLERARASI BİRLİKTELİK: HADRIANOPOLIS ANTİK KENTİNDE YARATICI DRAMA VE SANATLA TERAPİ ÇALIŞMALARI (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2022
“Pandemi Sürecinde Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Lisans Öğrencileriyle Kaygı ve Stres Üzerine Sanat Terapisi Uygulamaları” TÜBİTAK 2209 PROJESİ (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: , 2021-2022
ELISTAT:ENRICHING THE LIVES OF SENIOUR THROUGH ART THERAPY / SANAT TERAPİSİ YOLUYLA YAŞLILARIN HAYATININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021
YARATICI SANAT TERAPİSİ (5-14 YAŞ ÇOCUKLAR) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021-2021
PANDEMİ SÜRECİNDE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİYLE KAYGI VE STRES ÜZERİNE SANAT TERAPİSİ UYGULAMALARI (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Danışman , 2021
ENRICHING THE LIVES OF SENIORS THROUGH THE ART THERAPY (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü
HADRIANOUPOLIS ANTİK KENTİ SANAT TERAPİSİ ÇALIŞTAYI (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2019-2019
Güzel Sanatlar Alanı Dışında Görev Yapan Akademisyenlerde Sanat Bilinci Geliştirmek ve Farkındalık Yaratmak Karabük Üniversitesi Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2018
ARI BİZİZ BAL DA BİZDEDİR (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Çelikbaş, E.Ö. (2022) "DIŞAVURUMCU BEDEN İMGELERİ", AVRASYA BEŞERİ BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ABBAD) / (Eurasian Journal of Humanities Research), 2 (2) pp. 21-35 Link  
Çelikbaş, E.Ö. (2022) "Mandala Terapisi ile Şifalanma: Jung ve Çok Kültürlü Bir Sanat Terapisi Yaklaşımı", Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 4 (1) pp. 181-195 Link  
Demir, A., Demir, A. (2022) "PERFORMANS SANATINDA QUEER TEORİSİ ve TOPLUMSAL CİNSİYET", SAKTAD Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (3) pp. 518-532 Link  
Çelikbaş, E., Özbek, Ö. (2021) "Sanat ve Terapi Baglaminda Muzelerde Turist Rehberligi Ile Ilgili Kavramsal Bir Degerlendirme", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (1) pp. 95-109 Link  
Özbek, Ö., Çelikbaş, E.Ö. (2021) "Somut Olmayan Kültürel Miras Temalı Turistik Aktivitelerin Terapötik Etkisi: Bursa Karagöz Müzesi Örneği", Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (4) pp. 2723-2736 [TR Dizin] Link DOI  
Özbek, Ö., Çelikbaş, E. (2021) "Somut Olmayan Kulturel Miras Temali Turistik Aktivitelerin Terapotik Etkisi: Bursa Karagoz Muzesi Ornegi", Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (4) pp. 2723-2736 [TR Dizin] Link  
ÇELİKBAŞ, E.Ö., ÖZBEK, Ö. (2021) "SANAT VE TERAPİ BAĞLAMINDA MÜZELERDE TURİST REHBERLİĞİ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME", SAKTAD, 4 (1) pp. 95-109 Link  
Çelikbaş, E.Ö. (2020) "Art Brut Hareketi ve Jean Dubuffet: Bir Sanat Terapisi Bağıntısı", Akdeniz Sanat Dergisi, 14 (25) pp. 35-43 Link  
Çelikbaş, E.Ö. (2020) "SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ: TERAPÖTİK SANAT VE YAYOİ KUSAMA", JSHSR-JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 7 (51) pp. 565-572 Link DOI  
Çelikbaş, E.Ö. (2020) "Tılsımlı Gömlekler ve Kam Kıyafetleri Bağıntısı", AHBVÜ Sanat ve Tasarım Dergisi, 2020 (25) pp. 237-248 [TR Dizin] Link  
Çelikbaş, E.Ö. (2020) "Kam İnancı Ve Sanatla Terapide Sağaltım Bağıntısı", SMART JOURNAL-SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 6 (27) pp. 16-24 DOI  
Çelikbaş, E.Ö. (2020) "RESİM TERAPİSİNDE MEDİTASYON: MEDİTATİF RESİM", JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 6 (22) pp. 88-96 Link DOI  
Çelikbaş, E.Ö. (2020) "SANAT VE TERAPİ’DE ANTİK KENT OLGUSU: HADRIANOUPOLIS ANTİK KENTİ’NDE ALTERNATİF ZENTANGLE VE POURING ATÖLYE ÇALIŞMALARI", SANAT DERGİSİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020 (35) pp. 197-203 Link  
Çelikbaş, E.Ö. (2019) "DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİNDE RESİM TERAPİSİ ALTERNATİF UYGULAMALARI: ORİGAMİ KİRİGAMİ VE KAT-I SANATI ÖRNEKLERİ", Çeşm-i Cihan:Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6 (2) pp. 48-60 Link DOI  
Çelikbaş, E.Ö. (2019) "DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ", SAKTAD Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (1) pp. 20-37 Link  
Çelikbaş, E.Ö. (2018) "TÜRK SANATINDA MİSTİK BAĞLAMDA GEOMETRİK SEMBOLİZME GENEL BAKIŞ", SAKTAD, 1 (1) pp. 55-66 Link  
ÇELİKBAŞ, E.Ö. () "SANAT TERAPİSİ VE DUYGULARIN DIŞAVURUMU", E-PSİKOLOJİ DERGİSİ - SAJEV ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI, 0 (0)
Bildiriler
Çelikbaş, E.Ö., Arat, I. (2022) "SANAT TERAPİLERİNDE YARATICI SOSYAL REHABİLİTASYON ÖRNEĞİ: ÖZ ŞEFKATLİ FARKINDALIK ÇALIŞMALARI", 5. ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT ve EDEBİYAT KONGRESİ , (pp. 492-503), Konya, Türkiye, (Aralık 2022
Çelikbaş, E.Ö., Çeken, K.Ş. (2021) "Pandemi Sürecinde Sağaltım Olarak Sanat ve Terapötik Etkisi", 4. BAŞKENT SANAT TASARIM SEMPOZYUMU , (pp. 612-622), Ankara, Türkiye, (Eylül 2021
Çelikbaş, E.Ö. (2019) "Sanat ve Terapi’de Renk: Hadrianoupolis Mozaikleri ve Renkleri", Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu , (pp. 266-275), (Aralık 2019
Çelikbaş, E.Ö. (2019) "Dışavurumcu Sanat terapisinde Sanat Nesnesi Olarak Mail Art (Posta Sanatı) Uygulamaları", II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 252-260), Balıkesir-Bandırma, Türkiye, (Aralık 2019
Çelikbaş, E.Ö. (2019) "Türkiyede Sanatla Terapi", III. Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu-SADA , (pp. 301-307), Ankara, Türkiye, (Aralık 2019
Çelikbaş, E.Ö. (2019) "DIŞAVURUMCU SANAT NESNESİ OLARAK NIKI DE SAINT PHALLE ESERLERİ: SANAT TERAPİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME", 4. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ , (pp. 20-28), Ankara, Türkiye, (Aralık 2019
Çelikbaş, E.Ö. (2019) "ULUSLARARASI SANAT TERAPİSİ ÇALIŞTAYI: ROMANYA ÖRNEĞİ", 4. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ , (pp. 2-9), Ankara, Türkiye, (Aralık 2019
Karademir, Y., Çelikbaş, E. (2016) "Güzel Sanatlar Ve Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi: Karabük Üniversitesi Örneği", International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences , (pp. 129-140), Milano, İtalya, (Ekim 2016
Çelikbaş, E.Ö. (2015) "SANAT KÜLTÜR POLİTİKA DERSİ KAPSAMINDA BİR POST NEO İNCELEMESİ", “Sanat, Gerçeklik ve Paradoks” Uluslararası Sanat Sempozyumu, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi , (pp. 447-451), Muğla, Türkiye, (Eylül 2015
Atmaca, A.E., Öz, E. (2015) "Modernizm Sonrası Genel Tartışma Topikleri", ICQH 2016 İnternational Conferance on Quality in Higher Education 2016 , Sakarya, Türkiye, (Kasım 2015
Öz, E., Atmaca, A.E. (2014) "Zeki Faik İzer in Sanatına ve İnkılap Yolunda adlı Eserine Bir Bakış", Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi , (pp. 31-43), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2014
Kitaplar
ÇELİKBAŞ, E.Ö., ÇELİKBAŞ, E. (2020) "RESİM TERAPİSİ: HADRIANOUPOLIS RENKLERİ-ÇOCUKLAR İÇİN ARKEOLOJİ SERİSİ-1", Türkiye :
Çelikbaş, E., Çelikbaş, E.Ö. (2020) "Resim Terapisi Hadrianopolis Renkleri", Karabük/Türkiye : Özer Matbaacılık, Karabük  
Kitap Bölümleri
Atmaca, A.E., Çelikbaş, E. (2020) "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOPLUMSAL HAFIZA", Ankara/Türkiye : Gazi Kitapevi Tic.Ltd.Şti.  
Atmaca, A.E., Öz, E. (2015) "SANAT ÜNİVERSİTE VE KARABÜK", Kitap: 81 İlde Kültür ve Şehir KARABÜK, İstanbul/Türkiye : Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ, 2019-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
TÜRK SANATINDA MİSTİK BAĞLAMDA GEOMETRİK SEMBOLİZME GENEL BAKIŞ
SAKTAD
0 2 0 0 0 2 4
2
Art Brut Hareketi ve Jean Dubuffet: Bir Sanat Terapisi Bağıntısı
Akdeniz Sanat Dergisi
0 1 0 0 0 1 2
3
DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ
SAKTAD Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 2
4
DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİNDE RESİM TERAPİSİ ALTERNATİF UYGULAMALARI: ORİGAMİ KİRİGAMİ VE KAT-I SANATI ÖRNEKLERİ
Çeşm-i Cihan:Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
5
Somut Olmayan Kültürel Miras Temalı Turistik Aktivitelerin Terapötik Etkisi: Bursa Karagöz Müzesi Örneği
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
6
SANAT VE TERAPİ BAĞLAMINDA MÜZELERDE TURİST REHBERLİĞİ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
SAKTAD
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: AÇIK PENCERE - PINELO ART GALLERY, 06-03-2023
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: SEVGİ BARIŞ DOSTLUK KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ - CANLI CAM SANAT PERFORMANSI KARMA SERGİSİ, 21-07-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: II. ULUSLARARASI POSTA SANATI ÇEVRİMİÇİ SERGİSİ, 17-12-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Diğer: I. ARSLANTEPE ULUSLARARASI POSTA SANATI BİENALİ ONLINE SERGİSİ, 20-03-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 5. ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT KONGRESİ SERGİSİ, 13-12-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: 2. ULUSLARARASI ADANA ÇOCUK VE GENÇLİK BİENALİ, 09-04-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: KAPADOKYA'DA SANAT ULUSLARARASI SEVGİ DOSTLUK VE BARIŞIN SANATÇILARI KAPADOKYA'DA, 05-09-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 58. KÜTÜPHANE HAFTASI ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ, 28-03-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: SES NEFES, 15-10-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: TUNCELİ HALK MASALLARI, 28-06-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: KARANTİNA-II, 15-04-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: KADIN AKADEMİSYENLERİ SERGİSİ, 08-03-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ-KBÜ, 01-03-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: UKKSA PANDEMİ GÜNLERİNDE SANAT ÇALIŞTAYI, 03-04-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: PO-MO ULUSLARARASI POSTA SANATI SERGİSİ, 02-11-2021
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: SANAT VE TERAPİ NESNELERİ-İÇSEL TERAPİ NESNELERİ (ONLINE SERGİ), 11-05-2020
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: AQAŞ SEVGİ ENERJİSİ SERGİSİ, 10-10-2020
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: USVES Congress / Ululslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu Sergisi, 22-02-2020
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: MİLLİ MÜCADELENİN 100. YIL ANISINA 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ IULUSAL KARMA SERGİ, 09-03-2020
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Sanat ve Terapi Nesneleri Seri-II Eda Öz Çelikbaş Kişisel Sergisi, 16-03-2020
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ŞAMAN İZLERİ, 09-03-2020
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: SANAT VE TERAPİ UYGULAMALARI, 16-11-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Kafkas Üniversitesi Uluslararası Kağıt İşler Sergisi, 18-04-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GSF 2019 Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri DÖNÜŞÜM-TRANSFORMATION Uluslararası Karma Sergi, 29-04-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Akdeniz Üniversitesi GSF 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ULUSAL DAVETLİ Karma Sergi, 12-07-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Ada-Island International Mail Art Exhibition, 24-08-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Eda Öz Çelikbaş Kişisel Sergisi- Karışık Teknik Sanat ve Terapi Nesneleri Seri-I, 16-05-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Kafkas Üniversitesi Uluslararası Eskiz Defterleri Sergisi, 18-04-2019
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: I-Sasec II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu Kişisel Sergisi// Eda Öz Çelikbaş-Sanat ve Terapi Nesneleri Seri-II İçindeki Sen-İçsel Terapi: Pırıltı Serisi, 12-09-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): TEKİRDAG NAMIK KEMAL UNIVERSITY INTERNATIONAL MAIL ART BIENNIAL, 08-04-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: II. Yörük Yaşamı ve Kültürü ve Türk Sanatları Sempozyumu (YÖRSEM) Türk Sanatları Karma Sergisi, 20-04-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 3. Uluslararası SADA Sanat Sempozyumu KARMA SERGİSİ, 28-11-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Uluslararası Sakız Adası Sanat Buluşması -2, 26-09-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: ISASEC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUM KARMA SERGİSİ, 12-09-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ÜAK - Büyük Buluşma Karma Sergisi, 25-04-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: PO-MO ULUSLARARASI KATILIMLI POSTA SANATI -MAIL ART SERGİSİ, 11-06-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: MİSTİK SEMBOLLER, 18-06-2018
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Here and There, 28-01-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): 3. Uluslararası Bodrum Bienali, 01-10-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 10. YIL MEZUNLAR SERGİSİ, 09-10-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: BULLI PROJECT, 31-05-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: GENÇ SANAT PROJESİ, 17-05-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ARADA DEREDE I, 01-12-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ANADOLUDAN ESİNTİLER, 05-10-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: GERÇEKLİK ALANI - 3, 04-05-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: TELVE, 27-05-2013
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2014 - 2020 4
Karabük Üniversitesi
2020 1
Özlem Özbek
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
2021 3
Yasemin Karademir
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2016 1
Itır Arat
-
2022 1
Kübra Şahin Çeken
-
2021 1
ERSİN ÇELİKBAŞ
Karabük Üniversitesi
2020 1
ÖZLEM ÖZBEK
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
2021 1
Aylin Demir
-
2022 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
499.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
123.
5472 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
61.
1429 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı 5472
YÖKSİS Bilim Alanı Plastik Sanatlar 1429
Anahtar Kelimeler Resim, Disiplinler Arası Sanat, Enstelasyon-Yerleştirme
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 50 20 0 15 85 215 55 55 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 412 . 458 . - 520 . 449 . 300 . 536 . 499 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 83 . 120 . - 142 . 81 . 31 . 121 . 123 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 33 . 60 . - 78 . 39 . 14 . 62 . 61 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 27 . 49 . - 61 . 34 . 10 . 52 . 44 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 27 . 41 . - 52 . 28 . 8 . 46 . 42 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 8 . 20 . - 24 . 10 . 1 . 21 . 15 . -
Toplam Yayın 2 3 0 1 7 8 4 4 0
Toplam Makale 0 0 0 1 2 6 3 3 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Toplam Bildiri 1 3 0 0 5 0 1 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 2 2 3 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 3 0 0 5 0 1 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri