img

Dr. Öğr. Üyesi Eda TEKİN

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Sayısal Yöntemler

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
9
Atıf
3
h-index
1
Proje
6
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi (Dr), 2012, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli) (Bülent Ecevit Üniv. Ortak), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2005, 2009
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi (Dr), 2012, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli) (Bülent Ecevit Üniv. Ortak), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2005, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 90, 2018
İngilizce, YDS, 85, 2018
İngilizce, ÜDS, 85, Güz, 2009
Araştırma, Sequences with Good Correlation Distribution, Royal Melbourne Institute of Technology, Avustralya, 01-05-2016, 01-08-2016
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Matematik
2017-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2017-2017, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Türkiye
2012-2017, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye
2009-2017, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Rashıd Husseın Qasm, Yüksek Lisans, Correlation properties of sequences over finite fields, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Cansu Genişel, Yüksek Lisans, Correlation of sequences and quadratic forms, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2019-2020, Cisim Genişlemeleri, Lisans
2019-2020, Soyut Matematik, Lisans
2019-2020, Üretim Yönetimi, Yüksek Lisans
2019-2020, Production System Management, Yüksek Lisans
2018-2019, Mathematics I, Lisans
2018-2019, Matematik I, Lisans
2018-2019, Üretim Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Üretim Yönetimi, Lisans
2018-2019, Kriptografi için Temel Matematik, Yüksek Lisans
2017-2018, Cebir I, Yüksek Lisans
2017-2018, Mathematics II, Lisans
2017-2018, Mathematics I, Lisans
2016-2017, Linear Algebra, Lisans
Kayıt Yok
BAP 01 01 2016 008 Boole Fonksiyonlara Matematiksel Bakış Kodlama Teorisi Sonlu Cisimler Üzerinde Cebirsel Eğriler (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
BAP 07 05 2016 005 Yan Kanal Analizi Aritmetik Karmaşıklık Alt Uzay Kodlar Diziler ve Boole Fonksiyonlar (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
BAP 01 01 2015 001 LCD KODLAR CIS KODLAR VE YAN KANAL ATAKLAR (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2015
BAP 07 05 2015 007 BOOLE FONKSİYONLARI KODLAMA TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2015
BAP 07 05 2014 002 BOOLE FONKSİYONLARI CEBIRSEL EĞRİLER VE AĞ KODLAMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2014
ICT COST Action IC1104 Random Network Coding and Designs over GF q (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2012-2016
Kayıt Yok
Otal, K., Tekin, E. (2021) "Efficient generation of quadratic cyclotomic classes for shortest quadratic decompositions of polynomials", Cryptography and Communications-Discrete-Structures Boolean Functions and Sequences, 13 (0) pp. 837-845 [SCI] DOI  
Özbudak, F., Tekin, E. (2021) "Correlation distribution of a sequence family generalizing some sequences of Trachtenberg", Advances in Mathematics of Communications, 15 (4) pp. 647-662 [SCI Expanded] DOI  
Boztaş, S., Özbudak, F., Tekin, E. (2018) "Explicit Full Correlation Distribution of Sequence Families Using Plateaued Functions", IEEE Transactions on Information Theory, 64 (4) pp. 2858-2875 [SCI] Link DOI   
Boztaş, S., Özbudak, F., Tekin, E. (2018) "Generalized nonbinary sequences with perfect autocorrelation, flexible alphabets and new periods", Cryptography and Communications, (0) [SCI Expanded] Link DOI   
Özen, İ., Tekin, E. (2013) "Moments of the support weight distribution of linear codes", Designs, Codes and Cryptography, 67 (2) pp. 187-196 [SCI Expanded] Link DOI   
Boztaş, S., Özbudak, F., Tekin, E. (2017) "Classification of a sequence family using plateaued functions", 2017 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT) , Aachen, Germany, Almanya, (Ağustos 2017 
Boztaş, S., Özbudak, F., Tekin, E. (2016) "Generalized perfect autocorrelation sequences with flexible periods and alphabet sizes", Sequences and Their Applications (SETA) 2016 , Chengdu, Çin Halk Cumhuriyeti, (Ekim 2016
Boztaş, S., Özbudak, F., Tekin, E. (2015) "Correlation distribution of a new sequence family", 2015 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT) , (pp. 2707-2711), Hong Kong, Hong Kong, (Haziran 2015 
Boztaş, S., Kahraman, S., Özbudak, F., Tekin, E. (2015) "A generalized construction for perfect autocorrelation sequences", 2015 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT) , (pp. 1541-1545), Hong Kong, Hong Kong, (Haziran 2015 
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Explicit Full Correlation Distribution of Sequence Families Using Plateaued Functions
IEEE Transactions on Information Theory
1 0 0 0 0 0 0 0 1
2
Generalized nonbinary sequences with perfect autocorrelation, flexible alphabets and new periods
Cryptography and Communications
1 0 0 0 0 0 0 0 1
3
Moments of the support weight distribution of linear codes
Designs, Codes and Cryptography
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ferruh Özbudak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2015 - 2021 7
Serdar Boztaş
-
2015 - 2018 6
İbrahim Özen
Marmara Üniversitesi
2013 1
Kamil Otal
-
2021 1
Seda Kahraman
-
2015 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12887
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2818
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 20 5 10 100 0 0 100 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 649 . 658 . 703 . 572 . - - 574 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 531 . 531 . 555 . 418 . - - 384 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 197 . 183 . 179 . 131 . - - 141 . - - -
Toplam Yayın 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri