img

Dr. Öğr. Üyesi Muammer Edib GÜRKAN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2005, 2009
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2011, 2016
Araştırma Alanları
Yöneylem Araştırması
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2011, 2016
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2005, 2009
İngilizce, IELTS, 5, Bahar, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Nicel Karar Yöntemleri Yöneylem Araştırması
2017-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Türkiye
2011-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Şimşek, A.B., Gürkan, M.E. (2022) "A Novel City Benchmarking Methodology: Multidimensional Managerial Insight", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2) pp. 943-960 [TR Dizin] DOI   
Gürkan, M.E., Tunç, H., Tarım, Ş.A. (2022) "The joint stochastic lot sizing and pricing problem", Omega, 108 (0) [SSCI] DOI     
Gürkan, M.E., Tunç, H. (2021) "A fix-and-optimize heuristic for the capacitated multi-item stochastic lot-sizing problem", An International Journal of Optimization and Control: Theories Applications (IJOCTA), 11 (1) pp. 41-51 [Scopus] Link DOI     
Gürkan, M.E., Sel, Ç., Hamzadayı, A. (2021) "Nümerik Kontrollü Torna ve Freze Tezgahlarının Enerji Etkin Planlaması ve Çizelgelenmesi", 26. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ , (pp. 60), Kırıkkale, Türkiye, (Ekim 2021
Gürkan, M.E., Tunç, H. (2019) "Koordineli fiyatlandırma ve envanter kararları problemi için bir kuadratik karışık tamsayılı programlama modeli önerisi", 39. Yöneylem Araştırması \ Endüstri Mühendisliği Kongresi , (Haziran 2019
Kayıt Yok
Gürkan, M.E. (2022) "Karbon Salınım Kotası Politikasının İşletme Karlılığı ve Fiyatlandırma Kararları Üzerine Etkisi", Kitap: İş Analitiğinde Matematiksel Modelleme Uygulamaları, Türkiye : Gazi Kitabevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
A fix-and-optimize heuristic for the capacitated multi-item stochastic lot-sizing problem
An International Journal of Optimization and Control: Theories Applications (IJOCTA)
0 0 0 0 0 3 3
2
The joint stochastic lot sizing and pricing problem
Omega
2 0 0 0 0 0 2
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2021 1
Hüseyin Tunç
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2019 - 2022 3
Alper Hamzadayı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2021 1
Ahmet Bahadır Şimşek
Gümüşhane Üniversitesi
2022 1
Şahap Armağan Tarım
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Nicel Karar Yöntemleri 605
Anahtar Kelimeler Yöneylem Araştırması
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 2 20 2 105 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 532 . 500 . 596 . 484 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 474 . 425 . 509 . 417 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 105 . 76 . 111 . 85 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - 71 . 58 . 72 . 48 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 1 1 1 3 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri