img

Dr. Öğr. Üyesi Ege KAYA KÖSE

  • Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  • Endüstriyel Tasarım
  • Endüstriyel Tasarım

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı (Dr), 2016, 2021
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık (Yl) (Tezli), 2013, 2016
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Endüstriyel Tasarım Bölümü, 2006, 2011
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 2008, 2011
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 75, 2022/1 Yük, 2022
İngilizce, YÖKDİL, 72, 05 Kasım 2, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 72, 2017
Almanca, ZD, 60, Diğer, 2005
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Endüstri Ürünleri Tasarımı Ürün Tasarımı
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Endüstri Ürünleri Tasarımı Sürdürülebilirlik
Akademik Ünvanlar
2021-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Türkiye
2015-2021, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Türkiye
2015-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Türkiye
2013-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Amasya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
2021-2022, EUT132 Tasarım Kültürü I, Lisans
2021-2022, EUT232 Tasarım Kültürü III, Lisans
2021-2022, EUT346 Ambalaj Tasarımı I, Lisans
2021-2022, EUT350 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu IV, Lisans
2021-2022, Tasarım Kültürü II, Lisans
2021-2022, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu III, Lisans
2021-2022, Ambalaj Tasarımı II, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Köse, E.K., Akbulut, D. (2019) "Yerel Üretim ve Turizm İlişkisinde Tasarım Müdahaleleri Üzerine: Safranbolu Örneğine Doğru", Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, 4 (6) pp. 362-385 Link
Köse, E.K., Akbulut, D. (2019) "“Tasarlanmış” Yerelden “Promosyon” Endüstriyele: Ehl-i Keyf Örneği", Online Journal of Art and Design, 7 (3) pp. 128-138
Köse, E.K., Akbulut, D. (2018) "The Engagement of Tradition, Industry and Tourism: The Case of Safranbolu Ironworking", International Journal of Design in Society, 12 (4) pp. 13-27
Kaya, E., Proto, F.M.E. (2016) "Erken Cumhuriyet Döneminde Süreli Yayınlarda Mobilya Asri Evin Modern Mobilyaları", Aydın Sanat Dergisi, 2 (3) pp. 61-73
Bildiriler
Zeynali, F.N.G., Köse, E.K. (2021) "Reading Cultural Differences Through Similar Products: An Example Of Mortar", 15th International Conference on Design Principles and Practices , Monterrey, Meksika, (Mart 2021)
Ağça, A.Ö., Köse, E.K. (2019) "Örgüt Kültürünün Tasarım Yönetimi Bağlamında Türk Yönetim Kültürü Örneklemi ile İncelenmesi", IMCOFE PRAGIX. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS EURASIA , (Ağustos 2019)
Köse, E.K., Akbulut, D. (2018) "The Engagement of Tradition, Industry and Tourism: Safranbolu Ironworking within the Interaction of Karabük Iron and Steel Industry", 12th International Conference Design Principles and Practices , Barselona, İspanya, (Mart 2018)
Köse, E.K. (2016) "Mobilya Sektöründe Üretim ve Tasarımcı Etkileşimi Günümüzde Türkiye Örneği Araştırma Süreci", İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-I , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2016)
Kaya, E., Proto, F.M.E. (2015) "Türkiye’de Mobilya Sektöründe Tasarım Algısı ve Tasarımcının Rolü", 1. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi , (pp. 23-24), Kocaeli, Türkiye, (Kasım 2015)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Köse, E.K. (2022) "BİRİMDEN BÜTÜNE İNTERDİSİPLİNER TASARIM YAKLAŞIMLARI", Ankara/Türkiye : İksad Yayınevi
Köse, E.K. (2016) "İÇLİS İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu I Bildiri Kitabı", İstanbul/Türkiye : İstanbul Teknik Üniversitesi
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Erken Cumhuriyet Döneminde Süreli Yayınlarda Mobilya Asri Evin Modern Mobilyaları
Aydın Sanat Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
(2011) "7.MOSDER TASARIM YARIŞMASI" Mobilya Sanayicileri Derneği
(2010) "ULUSAL ÖĞRENCİ YARIŞMASI" Ambalaj Sanayicileri Derneği
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Desen-1 [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2016
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Servis Ünitesi - 1 [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2012
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2021 1
Dilek Akbulut
Gazi Üniversitesi
2018 - 2019 4
Fatma Meltem Eti Proto
Marmara Üniversitesi
2015 - 2016 2
Ayşe Özge Ağça
Atılım Üniversitesi
2019 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
263.
49495 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
65.
3758 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
9.
232 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49495
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 3758
YÖKSİS Bilim Alanı Endüstri Ürünleri Tasarımı 232
Anahtar Kelimeler Ürün Tasarımı, Sürdürülebilirlik
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 5 38 0 20 35 0 5 40
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 613 . 576 . - 619 . 597 . - 614 . 263 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 179 . 178 . - 209 . 203 . - 212 . 65 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 26 . 18 . - 36 . 18 . - 33 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 26 . 15 . - 31 . 17 . - 30 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 13 . 5 . - 10 . 11 . - 9 . 3 .
Toplam Yayın 1 3 0 2 3 0 1 1
Toplam Makale 0 2 0 1 2 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 1
Toplam Bildiri 1 1 0 1 1 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 1 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 1 1 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri