img

Prof. Dr. Elif ÇEPNİ

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Örgütsel Davranış

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1986, 1990
Yüksek Lisans, İngiltere, The University Of Nottingham, , 1998, 1999
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, , 1992, 1993
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 1993, 1998
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 1993, 1998
Araştırma Alanları
Büyüme, Gelişme Ekonomisi - Makro, Para-Banka
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, İngiltere, The University Of Nottingham, , 1998, 1999
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 1993, 1998
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 1993, 1998
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, , 1992, 1993
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1986, 1990
İngilizce, ÜDS, 85, 2001
İngilizce, IELTS, 6, Güz, 1999
Sertifika, Advanced Econometrics, London School of Economics, Birleşik Krallık, 09-07-2001, 30-11-2001
Sertifika, International Economics, London School of Economics, Birleşik Krallık, 07-07-1997, 25-07-1997
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat Büyüme
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat Gelişme Ekonomisi - Makro
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat Para-Banka
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Makro İktisat, Türkiye
2017-2020, Profesör, Tam Zamanlı, Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü, Makro İktisat, Türkiye
2013-2020, Profesör, Tam Zamanlı, Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Makro İktisat, Türkiye
2010-2013, Profesör, Tam Zamanlı, Doğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansal İktisat (Dr), Makro İktisat, Türkiye
2004-2013, Doçent, Tam Zamanlı, Doğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü, Makro İktisat, Türkiye
2000-2004, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Doğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü, Türkiye
1998-2000, Öğretim Görevlisi (Dr), Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
1993-1998, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2020-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-, Rektör Yardımcısı, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
2011-2013, Rektör, Doğuş Üniversitesi, Türkiye
2010-2013, Enstitü Müdürü, Doğuş Üniversitesi, Türkiye
2005-2008, Dekan Yardımcısı, Doğuş Üniversitesi, Türkiye
Khalıd Bakrı Osman Mohammed Khalıd Bakrı Osman Mohammed, Yüksek Lisans, THE EFFECT OF STRATEGIC MANAGEMENT ON PERFORMANCE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS (A STUDY OF THE SUDA, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ahmad Alhalabı, Yüksek Lisans, THE EFFECT OF SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES MANAGERS' LEADERSHIP ON RISK MANAGEMENT IN GAZIANT, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ahmad Ankır, Yüksek Lisans, THE ROLE OF BUSINESS SUPPORT PROGRAMS IN ASSISTING THE REFUGEE ENTREPRENEURS THE CASE OF SYRIAN REFU, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Zaıd Osama Moh'd Abu-Dabbour Zaıd Osama Moh'd Abu-Dabbour, Yüksek Lisans, The Role of Strategic Planning in Risk Reduction in Multinational Companies(MNCs) in Jordan, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Zulaıkha Ahmed Hamad Hamad, Yüksek Lisans, THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CREATIVITY ON MANAGEMENT AND EMPLOYEE PERFORMANCE: AN EMPIRICAL STUDY A, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mohammed Qasım Mohammed Mohammed, Yüksek Lisans, THE EFFECT OF STRATEGIC MANAGEMENT PERFORMANCE ON ORGANIZATIONAL CREATIVITY AT WASIT UNIVERSITY, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nusaıbah Saeed Bapeer Bapeer, Yüksek Lisans, THE CHALLENGES OF APPLYING CONTEMPORARY MANAGEMENT PRINCIPLES IN IRAQ AS A TRANSITIONAL SOCIETY: MIN, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Öznur Kılıç, Yüksek Lisans, REVIEW OF AGILE METHODOLOGIES IN BANKING SOFTWARE DEVELOPMENT SECTOR IN TURKEY, Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Prabal Pratap Sıngh, Yüksek Lisans, Developing foresighted flexible strategy to reduce busyness in organization, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hakan Aslan, Doktora, DETERMINANTS OF STRATEGIC DECISION MAKING, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
İbrahim Tari, Yüksek Lisans, Dünyada gemi bakım-onarım sektörü ve gemi bakım-onarımının ekonomik maliyetinin modellenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
2021-2022, Strategic Management, Yüksek Lisans
2021-2022, Organizational Creativity, Yüksek Lisans
2021-2022, Economic and Financial Indicators, Lisans
2021-2022, Financial Literacy, Lisans
2019-2020, Organizational Creativity, Yüksek Lisans
2019-2020, Strategic Management, Yüksek Lisans
2019-2020, Financial Literacy, Lisans
2019-2020, Scenario Planning and Strategic Foresight, Yüksek Lisans
2019-2020, Advanced Macroeconomics, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Economic and Financial Literacy, Yüksek Lisans
2017-2018, Scenario Planning and Strategic Foresight, Yüksek Lisans
2017-2018, Introduction to Economics, Lisans
2016-2017, Macroeconomics, Lisans
2016-2017, Scenario Planning and Strategic Foresight, Yüksek Lisans
2015-2016, Introduction to Economics I, Lisans
2015-2016, Introduction to Economics II, Lisans
2015-2016, Macroeconomics, Lisans
2015-2016, Seminar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, PhD Thesis, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Seminar, Yüksek Lisans
2015-2016, Scenario Planing and Strategic Foresight, Yüksek Lisans
2015-2016, Y L Tezi, Yüksek Lisans
2014-2015, Introduction to Economics I, Lisans
2014-2015, Introduction to Economics II, Lisans
2013-2014, Macroeconomics, Lisans
2013-2014, Principles of Economics, Lisans
2013-2014, Macroeconomics, Lisans
2013-2014, Advanced Macroeconomics, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, ADVANCED MACROECONOMİCS, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, Macroeconomics, Lisans
2012-2013, INTRODUCTİON TO ECONOMİCS, Lisans
2011-2012, Economics, Yüksek Lisans
2011-2012, Macroeconomics, Lisans
2011-2012, Advanced Macroeconomics, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, Advanced Macroeconomics, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2010-2011, INTRODUCTİON TO ECONOMİCS, Lisans
2010-2011, MİCROECONOMİCS, Lisans
2010-2011, MACROECONOMİCS, Lisans
2010-2011, TURKİSH ECONOMY, Lisans
2010-2011, Economics, Yüksek Lisans
2010-2011, Macroeconomics, Lisans
2009-2010, TURKİSH ECONOMY, Lisans
2009-2010, TURKİSH ECONOMY, Lisans
2009-2010, MİCROECONOMİCS, Lisans
2009-2010, INTRODUCTİON TO ECONOMİCS, Lisans
2009-2010, Economics, Yüksek Lisans
2009-2010, MACROECONOMİCS, Lisans
2009-2010, INTRODUCTİON TO ECONOMİCS, Lisans
2008-2009, Macroeconomics, Lisans
2008-2009, ECONOMİC DEVELOPMENT, Lisans
2008-2009, MACROECONOMİCS, Lisans
2008-2009, MİCROECONOMİCS, Lisans
2008-2009, INTRODUCTİON TO ECONOMİCS, Lisans
2008-2009, TURKİSH ECONOMY, Lisans
2006-2007, Macroeconomics, Lisans
2004-2005, Macroeconomics, Lisans
2002-2003, Macroeconomics, Lisans
Kayıt Yok
UNITWIN/UNESCO Chairs Network Meeting (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Kayıt Yok
Çepni, E. (2015) "The New North The World in 2050", World Future Review, A Journal of Strategic Foresight, (0)  
Çepni, E. (2011) "Future Files A Brief History of the Next 50 Years", Futures, (0) pp. 719-720 [SSCI]  
Çepni, E. (2010) "The Ascent of Money A Financial History of the World", Bussines History, (0) pp. 356-358 [SSCI]  
Çepni, E. (2010) "Does Convergence Matter İf İt takes 100 Years Different Scenarios of Convergence", Futures, (0) pp. 882-894 [SSCI]  
Elif, C., N, K. (2006) "Assesing the Currency Crises in Turkey", Central Bank of Turkey, (1)  
Çepni, E. (2000) "The Latest development in the Agricultural Sector of the Turkey and the Worl", The Journal of the Ziraat Bank, (110)  
Çepni, E. (2000) "Microeconomics Foundations of Keynesian Economics on Wage Stickiness", Quarterly Journal of the Economic Department, (37)  
Çepni, E. (1997) "The Importance of the European Union Law", Turkish-The Europian Union Association Bulletin, (0)  
Çepni, E. (1996) "The Changing Structure of the East Asian Trade", The Journal of İstanbul Exporters Union, (14)  
Çepni, E. (1996) "Liberalization of the World Trade", Journal of İstanbul Exporters Union, (13)  
E, C., N, K. (1995) "Inequalities in Globalisation", The Journal of İstanbul Exporters Union, (8)  
Çepni, E. (2015) "Using Foresight in Economic Thought Schools", The First International Conference on Anticipation , (Ekim 2015
Çepni, E. () "Is Global Inequality Getting Worse or Better Regionalism Versus Globalisation", Global Business and Technology Association  
Çepni, E. () "Dynamics of Inflation in Turkey", 8 th Global Conference on Business and economics  
Çepni, E. () "Testing Convergence for Turkey and the E U Countries Using Panel Unit Root and Cointegration Tests", Oxford Business and Economic Conference  
Çepni, E. () "How Real are Exchange Rates", 93rd International Conference of Applied Econometrics Association on Exchange Rate and Risk Econometrics  
Çepni, E. () "How Bad are Budget Deficit", 5 th Global Conference on Business and Economics  
Çepni, E. () "The Effects of IMF Programs on the Real Growth Rates of Turkey", 4 th Global Conference on Business and Economics  
Çepni, E. () "Assesing Currency Crises in turkey", 4. International Conference on Money  
Çepni, E. () "Intra Industry Trade A panel Study for Turkey", Middle East Technical University Economic Congress Sempember  
Çepni, E. (2008) "Kalkın Kalkınalım", : Epsilon Yayınevi  
Çepni, E. (2008) "The Global Integration of Turkey Challenges and Opportunities", Türkiye : İstanbul Chamber of Commerce  
Çepni, E. (2005) "Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi", Ankara/Türkiye : Seçkin yayıncılık, Genişletilmiş Baskı  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, Türkiye Ekonomi Kurumu, 2005-
Üye, Royal Economic Society, 2004-2006
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kose N
-
1995 - 2006 2
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Makro İktisat 1526
Anahtar Kelimeler Büyüme, Gelişme Ekonomisi , Makro, Para-Banka
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 431 . - - - - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 351 . - - - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 93 . - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 62 . - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 65 . - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 30 . - - - - - - - -
Toplam Yayın 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Makale 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri