img

Dr. Öğr. Üyesi Emin HÜSEYİNOĞLU

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Hukuk Bilimleri

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 2004, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 2000, 2004
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, , 1995, 2000
Araştırma Alanları
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 2004, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 2000, 2004
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, , 1995, 2000
Rusça, YDS, 81, 2018
Kayıt Yok
[UAK] Hukuk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
2014-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2016-2018, Anabilim Dalı Başkanı, Türkiye
Methiye Fidan, Yüksek Lisans, İdarenin Kusur Sorumluluğu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Şevval Göktaş, Yüksek Lisans, İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Feyza Bahadır, Yüksek Lisans, Fiili Yol, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hatice Övet, Yüksek Lisans, Hukuki Güvenlik İlkesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hakan Küçükaltun, Yüksek Lisans, İdari Vesayet ve Yerel Yönetimler Üzerinde Uygulanışı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2021-2022, İdari Yargılama Hukuku, Lisans
2021-2022, Anayasa Yargısı, Yüksek Lisans
2021-2022, İdari Yargı Denetiminin Kapsam ve Sınırları, Yüksek Lisans
2021-2022, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2021-2022, İdare Hukuku, Lisans
2021-2022, Borçlar Hukuku, Lisans
2021-2022, Ceza Muhakemesi Hukuku, Lisans
2021-2022, Ceza Hukuku, Lisans
2020-2021, Ceza Muhakemesi Hukuku, Lisans
2020-2021, İdari Yargı Denetiminin Kapsam ve Sınırları, Yüksek Lisans
2020-2021, Ceza Hukuku, Lisans
2020-2021, Anayasa Yargısı, Yüksek Lisans
2020-2021, İdare Hukuku, Lisans
2020-2021, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2020-2021, Borçlar Hukuku, Lisans
2020-2021, İdari Yargılama Hukuku, Lisans
2019-2020, İDARE HUKUKU, Lisans
2019-2020, İdari Yargılama Hukuku, Lisans
2019-2020, Ceza Hukuku, Lisans
2019-2020, HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, Lisans
2019-2020, BORÇLAR HUKUKU, Lisans
2019-2020, ANAYASA YARGISI, Yüksek Lisans
2019-2020, Türkiye’nin Anayasal Düzeni: Sorunlar, Tartışmalar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Ceza Muhakemesi Hukuku, Lisans
2019-2020, İdari Yargı Denetiminin Kapsam ve Sınırları, Yüksek Lisans
2018-2019, İDARİ YARGI DENETİMİNİN KAPSAM VE SINIRLARI, Yüksek Lisans
2018-2019, İDARİ YARGILAMA HUKUKU, Lisans
2018-2019, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU, Lisans
2018-2019, Anayasa Yargısı, Yüksek Lisans
2018-2019, Borçlar Hukuku, Lisans
2018-2019, Ceza Hukuku, Ön Lisans
2018-2019, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2018-2019, İdare Hukuku, Lisans
2017-2018, İdare Hukuku, Lisans
2017-2018, Ceza Usul Hukuku, Ön Lisans
2017-2018, Anayasa Yargısı, Yüksek Lisans
2017-2018, Ceza Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2017-2018, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2017-2018, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2017-2018, İdari Yargı Denetiminin Kapsam ve Sınırları, Yüksek Lisans
2017-2018, Ceza Muhakemesi Hukuku, Lisans
2017-2018, İdari Yargılama Hukuku, Lisans
2017-2018, Ceza Hukuku, Lisans
2016-2017, Ceza Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2016-2017, Ceza Usul Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2016-2017, İdari Yargılama Hukuku, Lisans
2016-2017, Ceza Muhakemesi Hukuku, Lisans
2016-2017, Ceza Hukuku, Lisans
2016-2017, İdare Hukuku, Lisans
2016-2017, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2016-2017, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2015-2016, Ceza Hukuku, Lisans
2015-2016, Ceza Usul Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2015-2016, İdari Yargılama Hukuku, Lisans
2015-2016, Ceza Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2015-2016, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2015-2016, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2015-2016, İdare Hukuku, Lisans
2014-2015, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2014-2015, Ceza Hukuku, Lisans
2014-2015, İdari Yargılama Hukuku, Lisans
2014-2015, Ceza Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2014-2015, Ceza Usul Hukuku Bilgisi, Ön Lisans
2014-2015, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2014-2015, İdare Hukuku, Lisans
2013-2014, İdari Yargılama Hukuku, Lisans
2013-2014, Türk Anayasa Düzeni, Lisans
2013-2014, Vergi Hukuku, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
HÜSEYİNOĞLU, E. (2022) "Yargı Kararları Işığında Disiplin Hukukunda Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 34 (158) pp. 103-124 [TR Dizin] Link  
HÜSEYİNOĞLU, E. (2022) "ÖLÜM CEZASI HAKKINDA GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME", Akademik Düşünce Dergisi, 0 (5) pp. 47-84 Link DOI  
Hüseyinoğlu, E. (2020) "Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Ölüm Cezası", Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, 28 (2) pp. 427-444 [TR Dizin] Link  
Hüseyinoğlu, E. (2020) "Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Suça Hazırlık", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15 (2) pp. 501-536 [TR Dizin]  
Hüseyinoğlu, E. (2020) "RUSYA FEDERASYONU CEZA HUKUKUNDA SUÇA TEŞEBBÜS", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22 (2) pp. 807-855 [TR Dizin] Link DOI  
Abdullahzade, C., Hüseyinoğlu, E., Erdem, M. (2019) "Rusya Federasyonu Yargı Sistemi", Ankara Barosu Dergisi, 77 (2) pp. 73-147 [TR Dizin] Link   
Hüseyinoğlu, E. (2018) "Suçun Biçimsel ve Maddi Anlayışı Açısından Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Suç Kavramı", Ankara Barosu Dergisi, 76 (1) pp. 119-146 [TR Dizin]   
Hüseyinoğlu, E. (2018) "Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Suça İştirak", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 67 (4) pp. 735-782 [TR Dizin]  
Erdem, M., Hüseyinoğlu, E. (2018) "Kazakistan Yargı Sistemi", Terazi Hukuk Dergisi, 13 (148) pp. 14-32 [TR Dizin]  
Fanid, N.A., Hüseyinoğlu, E. (2017) "İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HUKUKUNDA İDARİ YARGI", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8 (18) pp. 58-58 [TR Dizin] Link DOI  
Hüseyinoğlu, E. (2021) "Disiplin Hukukunda Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi", 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu , Eskişehir, Türkiye, (Temmuz 2021
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Murat Erdem
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2018 - 2019 2
Cavid Abdullahzade
Ankara Üniversitesi
2019 1
Nematollah Aghabalaeı Fanid
-
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 3895
YÖKSİS Bilim Alanı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 463
Anahtar Kelimeler Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 15 45 15 45 5 15 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 529 . 482 . 518 . 473 . 593 . 569 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 146 . 146 . 165 . 145 . 216 . 202 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 47 . 51 . 52 . 43 . 86 . 70 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 41 . 45 . 45 . 39 . 68 . 56 . -
Toplam Yayın 0 0 1 3 1 3 1 1 0
Toplam Makale 0 0 1 3 1 3 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 3 1 3 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri