img

Arş. Gör. Emre KARATAŞ

  • Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık
  • Restorasyon

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
5
Atıf
1
h-index
0
Proje
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2019, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2017, 2019
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2010, 2015
Araştırma Alanları
Koruma, Yenileme ve Restorasyon
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2019, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2017, 2019
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2010, 2015
Emre KARATAŞ, Yüksek Lisans, Safranbolu kırsalındaki geleneksel çantı evlerin tespiti, korunmaları ve restorasyonları için öneriler: Akkışla, Cabbar, Cücahlı ve Gökpınar köyleri örneği, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019
İngilizce, YÖKDİL, 75, 2023/2 Yük, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 75, Güz, 2023
Sertifika, GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI, İstanbul, Türkiye, 09-04-2019, 09-04-2019
Sertifika, UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ, Karabük, Türkiye, 15-02-2017, 15-05-2017
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Koruma, Yenileme ve Restorasyon
2019-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2015-2018, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
”KARKÖY” KARABÜK İLİ KELTEPE YÖRESİNDEKİ KÖYLERİN KÜLTÜREL VARLIKLARININ TESPİTİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2014-2015
Kayıt Yok
Ertürk, A.E.B., Karataş, E. (2020) "Safranbolu’da Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri Üzerine Bir Araştırma", Journal of Humanities and Tourism Research (Online), 10 (10) pp. 432-455 Link  
Heyik, M.A., Karataş, E., Doğan, M. (2023) "Leveraging Collective Intelligence from Crowdsourcing to Co-creation in Field Studies", 41st Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe , Graz, Avusturya, (Eylül 2023
Heyik, M.A., Karataş, E., Özköse, A., Doğan, M. (2022) "Measuring the Effects of Cartography-based Platform on Field Studies for Heritage Tourism", 3rd Architecture and Cultural Heritage on Tourism , Türkiye, (Haziran 2022
Karataş, E., Qurraıe, B.S. (2020) "THE READING OF ŞEHİR AND BAĞLAR SETTLEMENT IN SAFRANBOLU BY THE SPACE SYNTAX METHOD THROUGH THE CONCEPTS OF “SQUARE” AND “CREATING SQUARE”", RESEARCH 2020 INTERNATIONAL ARCHITECTURAL RESEARCH SYMPOSIUM , Karabük, Türkiye, (Kasım 2020
Özköse, A., Heyik, M.A., Karataş, E., Karataş, M. (2017) "KARABÜK GÜNEŞLI KÖYÜ BAKIBEYOĞLU KONAĞINDA MEKÂNI OKUMAK", II. INTERNATIONAL THESSALONIKIART AND ART EDUCATIONSYMPOSIUM , (pp. 107-117), Thessalonıkı, Yunanistan, (Aralık 2017
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Safranbolu’da Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri Üzerine Bir Araştırma
Journal of Humanities and Tourism Research (Online)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Muhammet Ali Heyik
Yozgat Bozok Üniversitesi
2017 - 2023 3
Karabük Üniversitesi
2017 - 2022 2
Meral Doğan
-
2022 - 2023 2
Karabük Üniversitesi
2020 1
Karabük Üniversitesi
2020 1
Merve Karataş
-
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4217
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2391
Anahtar Kelimeler Koruma, Yenileme ve Restorasyon
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 10 0 0 25 0 5 10 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 703 . - - 590 . - 684 . 645 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 211 . - - 169 . - 231 . 232 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 151 . - - 122 . - 171 . 174 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 45 . - - 32 . - 51 . 41 . -
Toplam Yayın 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri