img

Prof. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

  • İşletme Fakültesi
  • Aktüerya Bilimleri
  • Aktüerya ve Risk Yönetimi

Genel Bilgiler

[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ekonometri Ekonometri Teorisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ekonometri Zaman Serisi Analizi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ekonometri Uygulamalı Makro Ekonometri
2016-2018, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Salem Alı S. Eshtewee, Doktora, Müşterilerden port hizmet kalitesi perspektif Libya'daki Tripoli Limanında ampirik çalışma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Özge Gündoğdu, Yüksek Lisans, Sosyo- ekonomik ve mekansal değişkenlerin hanehalkı kira harcamaları üzerine etkilerinin hedonik fiyat fonksiyonu ile tahmin edilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Fatih Kaplan, Yüksek Lisans, Türkiye'de reel döviz kurlarındaki oynaklığın işsizlik ve büyüme oranları üzerine etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Ekonometri 325
Anahtar Kelimeler Ekonometri Teorisi, Zaman Serisi Analizi, Uygulamalı Makro Ekonometri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 75 65 0 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 474 . 478 . - - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 376 . 407 . - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 40 . 41 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 22 . 24 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - 33 . 33 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - 28 . 25 . - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0