img

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KAYABAŞI

  • Mühendislik Fakültesi
  • Makine Mühendisliği
  • Enerji

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, 2002, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2010, 2012
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Dr), 2012, 2018
Araştırma Alanları
Enerji, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Dr), 2012, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, 2002, 2009
Yabancı Dil
Almanca, TestDaF, 87, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 87, 2017
İngilizce, KPDS, 78, Bahar, 2010
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Enerji
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Isı Transferi
Akademik Unvanlar
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2010-2018, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Mohammed Abdulmunem Mohammed Alsunousı, Yüksek Lisans, THERMODYNAMIC AND ECONOMIC ANALYSIS OF A SYNTHETIC FUEL PRODUCTION PLANT VIA CO2 HYDROGENATION USING, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Alaa Raad Radıe Nedawı, Yüksek Lisans, INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PULSATING FLOW ON THE THERMAL PERFORMANCE OF A SOLAR AIR HEATER USIN, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Büşra Tom, Yüksek Lisans, Recovery of industrial annealing furnace waste heat using combined systems and thermoeconomic analys, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Feyzullah Behlül Özkul, Yüksek Lisans, Developing PV panel cooling systems to enhance operating efficiency, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, Termodinamik I, Lisans
2019-2020, Heat Exchangers, Lisans
2019-2020, Isı Değiştiricileri, Yüksek Lisans
2018-2019, Heat Exchangers, Lisans
2018-2019, Makina Projesi I, Lisans
2018-2019, Machine Project I, Lisans
2018-2019, Termodinamik I, Lisans
2018-2019, Thermic Turbo Machines, Lisans
2018-2019, Termodinamik II, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
PV Panellerde Çalışma Veriminin Artırılması İçin Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019
Ekök Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-METAL) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2019-2021
KARDEMİR KUVVET SANTRALİ OPG 2 BUHAR KAZANI ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ SONUÇ RAPORU (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2016-2016
KARDEMİR KUVVET SANTRALİ OPG 3 BUHAR KAZANI ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ SONUÇ RAPORU (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2016-2016
KARDEMİR A Ş 1 VE 4 NUMARALI YÜKSEK FIRINLAR İÇİN ISI DEĞİŞTİRİCİSİ TASARIMI SONUÇ RAPORU (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2016-2016
KARDEMIR RAY PROFİL HADDEHANESİ TAV FIRINI ATIK ISISININ GERİ KAZANIMININ SOĞUTMA AMACIYLA KULLANIMI ETÜDÜ SONUÇ RAPORU (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2016-2016
Termoelektrik Jeneratörün Modellenmesi ve Deneysel Olarak İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2018
Fotovoltaik Panellerin Deneysel Analizi ve Modellenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2017
Kardemir Pompalarda Enerji Verimliliği Ölçüm ve Etüdü (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kardemir Ray Profil Haddehanesi ve Kontinü Haddehane Tav Fırınları Verimlilik Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kardemir Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kardemir 4 nolu Yüksek Fırın Enerji Verimliliği Etüdü ve Tasarruf İmkanlarının Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kardemir Kuvvet Santralı 2 ve 3 nolu OPG Buhar Kazanları Verimlilik Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Ve Ca Dış Ticaret AŞ Enerji Verimliliği Etüdü ve Tasarruf İmkanlarının Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Akgül, E., Kayabaşı, E., Özdalyan, B. (2022) "Investigation of Methods to Increase Energy Efficiency in Old Buildings: A Case Study on a School Building Constructed in 2007", Düzce University Journal of Science & Technology, 10 (22) pp. 1631-1653 [TR Dizin] Link DOI  
Tozlu, A., Kayabaşı, E., Özcan, H. (2022) "Thermoeconomic analysis of a low-temperature waste-energy assisted power and hydrogen plant at off-NG grid region", Sustainable Energy Technologies and Assessments, 52 (0) [SCI Expanded] DOI   
KAYABAŞI, E. (2021) "Energy, Environment And Economy Investigation Of Waste Heat Recovery Technologies In Marine Industry", The International Journal of Materials and Engineering Technology, 4 (2) pp. 133-146 Link  
TOM, B., KAYABAŞI, E. (2021) "Design and Simulation of Ethylene Cooled Microchannel Heat Exchanger for Micro Processors", El-Cezeri, 8 (3) pp. 1243-1253 [TR Dizin] Link DOI  
Özcan, H., Kayabaşı, E. (2021) "Thermodynamic and economic analysis of a synthetic fuel production plant via CO2 hydrogenation using waste heat from an iron-steel facility", Energy Conversion and Management, 236 (0) [SCI] DOI   
Alperen, M.A., Kayabaşı, E., Kurt, H. (2019) "Detailed comparison of the methods used in the heat transfer coefficient and pressure loss calculation of shell side of shell and tube heat exchangers with the experimental results", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, (0) pp. 1-20 [SCI Expanded] Link DOI  
Kayabaşı, E., Kurt, H., Alpaslan, A.M. (2019) "The effects of component dimensions on heat transfer and pressure loss in shell and tube heat exchangers", International Journal of Green Energy, 16 (2) pp. 200-210 [SCI Expanded] Link DOI  
Yılmaz, M., Kayabaşı, E., Akbaba, M. (2019) "Determination of the effects of operating conditions on the output power of the inverter and the power quality using an artificial neural network", ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, 22 (4) pp. 1068-1076 [SCI Expanded] Link DOI  
Tabak, A., Kayabaşı, E., Güneşer, M.T., Özkaymak, M. (2019) "Grey wolf optimization for optimum sizing and controlling of a PV/WT/BM hybrid energy system considering TNPC, LPSP, and LCOE concepts", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, (0) [SCI Expanded] DOI  
Öztürk, S., Kayabaşı, E., Çelik, E., Kurt, H. (2018) "Determination of lapping parameters for silicon wafer using an artificial neural network", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29 (1) pp. 260-270 [SCI Expanded] Link DOI  
Kayabaşı, E., Öztürk, S., Çelik, E., Kurt, H., Arcaklıoğlu, E. (2018) "Prediction of nano etching parameters of silicon wafer for a better energy absorption with the aid of an artificial neural network", Solar Energy Materials and Solar Cells, 188 (2018) pp. 234-240 [SCI] DOI  
Kayabaşı, E., Kurt, H. (2018) "Simulation of heat exchangers and heat exchanger networks with an economic aspect", ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, 21 (1) pp. 70-76 [SCI Expanded] Link DOI  
Kayabaşı, E., Öztürk, S., Çelik, E., Kurt, H. (2017) "Determination of cutting parameters for silicon wafer with a Diamond Wire Saw using an artificial neural network", Solar Energy, 149 (0) pp. 285-293 [SCI] Link DOI  
Kayabaşı, E., Kurt, H., Çelik, E. (2017) "Determination of micro sized texturing and nano sized etching procedure to enhance optical properties of n-type single crystalline silicon wafer", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28 (18) pp. 14085-14090 [SCI] Link DOI  
Kayabaşı, E., Kolukısa, M., Kurt, H. (2015) "Kümen Üretim Tesisi Isı Değiştiricisi Devresinin Statik Simülasyonu", Academic Platform Journal of Engineering and Science, 3 (2) pp. 26-32 [TR Dizin] Link DOI  
Kaya, D., Eyidoğan, M., Özkaymak, M., Turhan, F., Kılınç, E., Kayabaşı, E., Şahin, Z., Sonverdi, E., Selimli, S. (2013) "Energy exergy efficiencies and environmental effects of mixed fuelled solidzgas industrial facility steam boiler", Journal of the Energy Institute, 86 (4) pp. 194-201 [SCI Expanded] DOI  
Kaya, D., Kayabaşı, E., Kılınç, E., Eyidoğan, M., Selimli, S., Özkaymak, M. (2013) "ENERGY AND EXERGY EFFICIENCIES IN INDUSTRIAL PUMPS", International Journal of Renewable Energy Resources, 3 (1) pp. 27-42  
Bildiriler
Akyavuz, Ü.D., KAYABAŞI, E., Özcan, H. (2021) "INVESTIGATION OF HEAT DISCHARGE PARAMETS OF THERMAL ENERGY STORED IN THERMAL OIL FOR HEATING USE", IBTK'21 Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , (pp. 1185-1191), Gaziantep, Türkiye, (Aralık 2021
Akyavuz, Ü.D., KAYABAŞI, E., Özcan, H. (2021) "INVESTIGATION OF THE POTENTIAL OF SOLAR THERMAL ENERGY IN DAILY HEATING NEEDS BY USING A THERMAL OIL STORAGE", IBTK'21 Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , (pp. 1155-1161), Gaziantep, Türkiye, (Aralık 2021
Kayabaşı, E., Özkul, F.B. (2018) "A general overview on distillation columns and column circuits", 14th International Combustion Sysmposium (INCOS2018) , Karabük, Türkiye, (Nisan 2018
Kayabaşı, E., Öztürk, S., Küçükdoğan, N. (2018) "Determination of Nano Etching Parameters to Improve Optical Properties of Silicon Solar Cell", International Conference on Materials Science, Machine and Automotive Engineerings and Technology, (IMSMATEC18) , İzmir, Türkiye, (Nisan 2018
Özkul, F.B., Kayabaşı, E., Çelik, E., Kurt, H., Arcaklıoğlu, E. (2018) "Investigating the Effects of Cooling Options on Photovoltaic Panel Efficiency: State of the Art and Future Plan", 2018 International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon) , Ankara, (Temmuz 2018
Özkul, F.B., Kayabaşı, E., Çelik, E., Kurt, H., Arcaklıoğlu, E. (2018) "Comparison of Different Cooling Options for Photovoltaic Applications", 2018 International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon) , Ankara, (Temmuz 2018
Battal, Ö., Kayabaşı, E., Çubuk, M.K. (2018) "An overview on Energy Management, Optimization and Saving in Transportation Industry", 4th International Symposium on Railway Systems Engineering (ISERSE’18) , (Ekim 2018
Kayabaşı, E., Kılınç, E., Çalhan, R., Canan, A., Tabak, A., Arslan, K., Özkaymak, M., Özalp, M. (2018) "Investigation of Overall Efficiency Improvements and Saving Opportunities for an Industrial Boiler", International Conference on Materials Science, Machine and Automotive Engineerings and Technology , (Temmuz 2018
Kayabaşı, E., Kılınç, E., Çalhan, R., Tabak, A., Furtun, F., Arslan, K., Özkaymak, M., Özalp, M. (2018) "Design Simulation and Economic Evaluation of a Heat Exchanger For Hot Stoves", 14th InternationalCombustion Sysmposium (INCOS2018) , (Temmuz 2018
Kayabaşı, E., Kurt, H. (2017) "Evaluation of Waste Heat and Saving Potential in Blast Furnaces Hot Stoves by Utilization of a Recuperator and an Absorption Chiller", 8th International Advanced Technologies Symposium , (pp. 4167-4173), Elazığ, Türkiye, (Aralık 2017
Kayabaşı, E., Öztürk, S., Çelik, E., Kurt, H. (2017) "Investigation of Solutions for Micro and NanoSized Problems in Preparation of Silicon SubstratesProduced for Electronic Applications", First International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies (ICAMT’17) , (pp. 3-10), Karabük, Türkiye, (Aralık 2017
Öztürk, S., Mızrak, C., Kayabaşı, E., Kurt, H., Çelik, E. (2017) "Determination of cutting parameters of siliconingot by using fuzzy logic", International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017) , (pp. 13-17), Karabük, Türkiye, (Aralık 2017
Kayabaşı, E., Furtun, F., Özkaymak, M. (2017) "Investigation of Heat Recovery and Saving Potentialof Hot Stoves in Blast Furnaces", 3rd Iron and Steel Symposium(UDCS’17) , (pp. 20-24), Karabük, Türkiye, (Haziran 2017
Kayabaşı, E., Erdoğan, S. (2017) "Design and Simulation of Recuperator for Hot Stoves", Proceedings of 65th ISERD International Conference , Mekke, Suudi Arabistan, (Ocak 2017
Kayabaşı, E., Kurt, H., Çelik, E. (2016) "OBTAINING HIGH QUALITY WAFER SURFACE FOR MICRO TEXTURIZATION OF SOLAR CELL APPLICATIONS", International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials , (pp. 102-111), İzmir, Türkiye, (Eylül 2016
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Küçükdoğan, N., Sütçü, M., Öztürk, S., Aydın, L., Kayabaşı, E., Sayı, H. (2018) "The Most Recent Studies in Science and Art (Volume 2)", : Gece Publishing  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Manufacturing Research, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Energy Research, 2016
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Determination of cutting parameters for silicon wafer with a Diamond Wire Saw using an artificial neural network
Solar Energy
27 1 0 0 0 1 30
2
Grey wolf optimization for optimum sizing and controlling of a PV/WT/BM hybrid energy system considering TNPC, LPSP, and LCOE concepts
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects
18 4 0 0 0 1 23
3
Simulation of heat exchangers and heat exchanger networks with an economic aspect
ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH
13 7 0 0 0 0 22
4
Determination of the effects of operating conditions on the output power of the inverter and the power quality using an artificial neural network
ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH
7 5 0 0 0 1 13
5
Determination of lapping parameters for silicon wafer using an artificial neural network
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
8 0 0 0 0 1 10
6
Determination of micro sized texturing and nano sized etching procedure to enhance optical properties of n-type single crystalline silicon wafer
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
5 2 0 0 0 2 9
7
The effects of component dimensions on heat transfer and pressure loss in shell and tube heat exchangers
International Journal of Green Energy
5 1 0 0 0 0 6
8
Energy exergy efficiencies and environmental effects of mixed fuelled solidzgas industrial facility steam boiler
Journal of the Energy Institute
2 2 0 0 0 2 6
9
Detailed comparison of the methods used in the heat transfer coefficient and pressure loss calculation of shell side of shell and tube heat exchangers with the experimental results
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects
2 1 0 0 0 0 4
10
Prediction of nano etching parameters of silicon wafer for a better energy absorption with the aid of an artificial neural network
Solar Energy Materials and Solar Cells
3 1 0 0 0 0 4
11
ENERGY AND EXERGY EFFICIENCIES IN INDUSTRIAL PUMPS
International Journal of Renewable Energy Resources
1 2 0 0 0 0 4
12
Thermodynamic and economic analysis of a synthetic fuel production plant via CO2 hydrogenation using waste heat from an iron-steel facility
Energy Conversion and Management
3 0 0 0 0 0 3
13
Investigating the Effects of Cooling Options on Photovoltaic Panel Efficiency: State of the Art and Future Plan
1 0 0 0 0 0 2
14
Investigation of Overall Efficiency Improvements and Saving Opportunities for an Industrial Boiler
1 0 0 0 0 0 1
15
Energy, Environment And Economy Investigation Of Waste Heat Recovery Technologies In Marine Industry
The International Journal of Materials and Engineering Technology
1 0 0 0 0 0 1
16
An overview on Energy Management, Optimization and Saving in Transportation Industry
1 0 0 0 0 0 1
17
Comparison of Different Cooling Options for Photovoltaic Applications
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2013 - 2018 3
Karabük Üniversitesi
2018 3
Karabük Üniversitesi
2018 2
Karabük Üniversitesi
2018 2
Karabük Üniversitesi
2013 - 2019 5
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2018 2
Karabük Üniversitesi
2013 1
Hüseyin Kurt
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2015 - 2019 14
Erdal Çelik
Dokuz Eylül Üniversitesi
2016 - 2018 8
Savaş Öztürk
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2017 - 2018 7
Erol Arcaklıoğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2018 3
Abdülsamed Tabak
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2018 - 2019 3
Hasan Özcan
-
2021 - 2022 2
Hasan Özcan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2021 2
Ümit Deniz Akyavuz
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
2021 2
Fikret Furtun
-
2017 - 2018 2
Nilay Küçükdoğan
-
2018 2
Mehmet Akbaba
Karabük Üniversitesi
2019 1
Bülent Özdalyan
-
2022 1
Mücahit Sütçü
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
2018 1
Levent Aydın
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
2018 1
Mustafa Kürşat Çubuk
Gazi Üniversitesi
2018 1
Alperen Tozlu
-
2022 1
Muharrem Eyidoğan
Kocaeli Üniversitesi
2013 1
Durmuş Kaya
Kocaeli Üniversitesi
2013 1
Büşra TOM
Karabük Üniversitesi
2021 1
Alperen Munip Alpaslan
-
2019 1
Durmuş Kaya
-
2013 1
Enes Kılınç
-
2013 1
Erdal Çelik
-
2018 1
Erhan Sonverdi
-
2013 1
Esra Akgül
-
2022 1
Fatma Turhan
-
2013 1
Harun Sayı
-
2018 1
Mehmet Özkaymak
-
2013 1
Muharrrem Eyidoğan
-
2013 1
Munip Alpaslan Alperen
-
2019 1
Mustafa Kolukısa
-
2015 1
Selçuk Selimli
-
2013 1
Selim Erdoğan
-
2017 1
Zafer Şahin
-
2013 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
530.
49365 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
410.
23383 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
150.
3549 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49365
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 23383
YÖKSİS Bilim Alanı Makine Mühendisliği 3549
Anahtar Kelimeler Enerji, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 15 10 165 340 150 0 100 115 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 627 . 625 . 545 . 324 . 498 . - 550 . 530 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 457 . 463 . 366 . 175 . 342 . - 410 . 410 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 221 . 203 . 126 . 46 . 132 . - 156 . 150 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 137 . 107 . 71 . 18 . 70 . - 80 . 76 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 32 . 40 . 15 . 2 . 14 . - 24 . 23 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 106 . 80 . 48 . 17 . 49 . - 60 . 64 . -
Toplam Yayın 1 1 8 13 3 0 5 3 0
Toplam Makale 1 0 3 3 3 0 3 3 0
Toplam Kitap 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 1 5 7 0 0 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 2 3 3 0 1 2 0
Makale (Uluslararası) 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 5 7 0 0 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri